Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

49 Pages«<4546474849>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hoatinh  
#921 Posted : Sunday, January 26, 2020 3:52:00 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
SINH NHẬT
CỦA VANESSA

Chào mừng sinh nhật của Vanessa
Ngày lễ hân hoan và trọng đại
Dân tộc Á châu - trên thế giới
Vô cùng hoan hỉ đầu năm ta.?
-~=o@o=~-

BIRTHDAY
OF VANESSA
Celebrate Vanessa's Birthday..!?
Holidays joyful and so big
Asian people in the world
Extremely happy New Year day

TINH VO
Houston – Spring 2020

Edited by user Thursday, January 30, 2020 12:41:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#922 Posted : Thursday, February 6, 2020 11:00:22 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
CHÚC MỪNG
NĂM MỚI
Đầu năm anh chúc em
Đời sống thật êm đềm
Không phung phí sức lực
Vui khỏe tuổi già thêm.!

Hãy điều hòa sự sống :
Tình thương yêu mở rộng
Giúp đỡ kẻ nghèo nàn
Cho đời bớt lầm than

HEUREUX
NOUVEL AN
Je te souhaite au début de l'année
La vie est paisible
Ne gaspillez pas d'énergie
Bonne vieillesse en bonne santé plus.!

Réconcilier la vie :
L'amour se développe
Aidez les pauvres
Pour une vie moins misérable

CONGRATULATIONS
NEW YEAR
I wish you early in the year
Life is peaceful
Do not waste energy
Happy healthy old age more.!

Reconcile life:
Love expands
Help the poor
For life less miserable

TINH VO
To Vanessa and Jeanne
(Houston - Spring 2020


Edited by user Thursday, February 6, 2020 11:02:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#923 Posted : Thursday, February 20, 2020 11:30:40 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
EM
EM VÀ TÌNH YÊU
Tình yêu – anh cho em :
Như giấc mơ êm đềm
Quê hương thơ mộng đó
Hạnh phúc và bình yên

YOU AND LOVE
Here - I give you love - too soon.?
That is the good affection of man
Love and consolation in the homeland
Spring is very beautiful and peaceful

VOUS ET AMOUR
Ici - je vous donne de l'amour - trop tôt.?
C'est la bonne affection de l'homme
Amour et consolation dans la patrie
Le printemps est très beau et paisible

TINH VO
Houston - printemps 2020
À ma copine dans ma patrie


Edited by user Thursday, February 20, 2020 11:36:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#924 Posted : Thursday, February 20, 2020 11:25:10 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
TÌNH THƠ YÊU DẤU
Bài 01
Một nừ nhà thơ - tên Mỹ Duyên
Quê nàng trù phủ tỉnh Long Xuyên
Thơ văn thâm thuý và sâu sác..?
Có ghé thăm tôi đầu tháng giêng

Sau đó nàng mang cơn trọng bịnh
Để rồi từ giã chốn bình yên
Nhà quàn tìm thấy nàng lưu lại :
Vĩnh biệt Tình Ai - hẹn cõi Tiên.?

VÔ TÌNH
Houston – Mùa Thu 2020
Tưởng niệm thi hữu Mỹ Duyên 2012

Edited by user Wednesday, February 26, 2020 4:35:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#925 Posted : Wednesday, February 26, 2020 4:13:22 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
TÌNH THƠ YÊU DẤU
Bài 02
Đã đọc thơ người – bỗng ước ao
Mong sao gặp gở để thân chào.?
Vần thơ xướng họa tình thj hữu
Trân thề đâu ngờ duyên mến trao

Người đó thăm tôi rồi biến mất.?
Cho tôi sửng sốt bởi hôm nào
Có người đến báo nàng lưu bút :
Giã bệt Tinh ai - hẹn kiếp sau.!

VÔ TÌNH
Houston – Mùa Thu 2020
Tưởng niệm thi hữu Mỹ Duyên 2012

Edited by user Friday, February 28, 2020 12:21:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#926 Posted : Monday, March 2, 2020 6:23:47 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
VIÊN TỊCH
Thích Quảnng Độ đã viên tịch rồi
Cư dân nội ngoại - khắp muôn nơi
Vô cùng tôn kính và thương tiếc..
Tưởng niệm Ngài như vị Phật thôi
Phật tử VÔ TÌNH
Houston - Feb 22 - 2020
-~=o@o=~-

DIE
Thich Quang Do has passed away
Internal and external residents everywhere
Extremely respectful and mournful
Memorial Him -- as a Buddha..!

Buddhist TINH VO
Houston - Feb 22 - 2020

Edited by user Tuesday, March 3, 2020 6:59:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#927 Posted : Tuesday, March 3, 2020 10:30:41 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
Originally Posted by: hoatinh Go to Quoted Post
VIÊN TỊCH
Thích Quảnng Độ đã viên tịch rồi
Cư dân nội ngoại - khắp muôn nơi
Vô cùng tôn kính và thương tiếc..
Tưởng niệm Ngài như vị Phật thôi
Phật tử VÔ TÌNH
Houston - Ngày 22-02-2020
-~=o@o=~-

DIE
Thich Quang Do has passed away
Internal and external residents everywhere
Extremely respectful and mournful
Memorial Him -- as a Buddha..!

Buddhist TINH VO
Houston - Feb 22 - 2020


hoatinh  
#928 Posted : Thursday, March 12, 2020 5:40:54 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
QUÊ HƯƠNG
HỘT THỜI NỘI CHIẾN

Một nén hương lòng cho ai nằm xuống
Họ chết tại sao – nội chiến Viêt Nam..!
Họ giết nhau -- bằng súng đạn ngoại bang :
Bằng danh xưng cho riêng từng chủ nghĩa

Hỡi dân tộc ta ơi – nước Việt Nam
Không vì nhu nhược lê thuộc ngoại bang
Hãy vươn lên vì Tự Do Dân Chủ..
Tự cứu quê hương - và tự cư`u mình .!?

VÔ TỈNH
Houston – tháng 3 – 2020

-~=o@o=~-

VI KHUAN CORONA

`Vi khuẩn Cồ Rô Na :
Phát xuất từ Trung Hoa
Nơi phố thành Vũ Hán
Ác độc hơn quỷ ma.!?

Cà Rô Na giết người
Nó nhanh hơn ánh sáng
Tuổi già không giới hạn
Thế giới càng vhơi vơi.!

Cà rô Na - nghe đây
Phải mau cuút đi ngay
Sẽ có thuốc trừ khử.?
Tiêu diệt hết tụi bây

Vô Tình
USA – 2020



Edited by user Saturday, April 4, 2020 6:11:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#929 Posted : Wednesday, March 18, 2020 3:15:41 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
CẦU NGUYỆN
Anh là ngừời ngoại đạo
Theo em di nhà thờ
Anh như người ngơ ngáo
Nhìn thấy Chúa và thơ

Em – con chiên ngoan đạo
Tình thương yêu thánh thần
Cứu giúp người nghèo khổ
Bằng hết mọi khả năng.!?

Em qùy dưới chân Chúa
Niềm tin yêu nguyện câu
Mọi người trên trần thế..
Biết thương ngừôi giúp nhau.!

VÔ TÌNH
Noa Kỳ - 2020




hoatinh  
#930 Posted : Tuesday, March 24, 2020 5:16:45 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
C
CORONA – MỘT THẢM HỌA
Ai ngờ thế giới hoang mang
Thảm họa chết chóc - lan tràn đó đây.?
Thuốc ngừa chữa trị nay mai..
Coorona tiêu diệt - tràn đầy hân hoan

CORONA - A DISASTER
Who doubted the world was bewildered
The tragic death of people everywhere
Certainly preventive medicine tomorrow
Corona disaster - will be no more.!?

CORONA - UNE CATASTROPHE
Qui doutait que le monde soit dérouté
La mort tragique de personnes partout dans le monde
Certainement la médecine préventive demain
Catastrophe de Corona - ne sera plus.!?

TINH VO
USA - 2020

Edited by user Thursday, March 26, 2020 11:45:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#931 Posted : Friday, March 27, 2020 2:27:08 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
THƠ CON CÓC

Anh cho em bài yhơ..?
Như món quà trân quý
Nhận hay không - tùy ý :
Dường như em bững hờ

Có lẽ thơ không hay
Tác giả - lại xấu trai
Anh thôi đành cam phận
Cho thơ mình – mây bay

Tbơ anh như con Cóc.?
Từ trong hang nhảy ra..
Gặp trời đầy giông cão..
Nên Cóc thành thây ma

Thơ văn rẻ như bèo
Xưa nay ai đuổi đao
Cửa nhà chưa cao ráo
Đấy cái phố dân nghèo

VÔ TÌNH
Tặng anh bạn Saigon
USA – Tháng 3 - 2020

Edited by user Sunday, March 29, 2020 5:19:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#932 Posted : Wednesday, April 1, 2020 1:13:42 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
HÂN HOAN
NGÀY HÔN LỄ
Nầy em hỡi - có nghe gì không hả.?
Chuông khởi lễ nhà thờ vang rộn rả
Giục anh về vội vã rước em đi
Cửa thiên đường rộng mở đón vu quy
Anh trang trọng dđưa em vào hạnh phuqc
Rât giản dị - kgông có chi phức tạp
Cha nhà thờ vằng vặc ánh trăng xưa
Vị thiên thần chứng giám các sao thưa
Kinh cầu nguyện- là lời thơ tình tự
Giáo dđường nghiêm mình đi vào lịch sử
Bằng nguyện cầu trong giây phút thiêng liêng
Bằng hân hoan tôn kính các bề trên..
Bằng cảm tạ thân quen - lời chúc tụng
Anh sung sướng trao em niềm xúc động
Và mọi người bằng pjúc lễ mang ơn
Em em ôi - mặn nồngg - mặn nồng hơn :
Ta khẻ bảo ta mừng ơn Thiên Chúa
Rồi anh sẽ đưa em về đất Hứa
Sống một đời lặng lẽ rất bình yên
Để một ngày ta trở lại Việt Nam
Với hãnh diện con chiên còn Tổ quốc
Tình yêu ta và niềm tin bất diệt.!

VÔ TÌNH

Edited by user Wednesday, April 8, 2020 1:03:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#933 Posted : Friday, April 3, 2020 1:48:08 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NHẮC LẠI
THẢM HỌA CORONA

Vi khuẩn Corona..?
Phát xuất từ Trung Hoa
Nơi phố phường Vũ Hán
Ác độc hơn qủy ma..!

Nó giết hàng vạn người…?
Nhanh chóng dễ như chơi
Cả thế giới chấn động
Thiệt hại - cũng tơi bời

Hỡi các nhà bác học
Hãy mau tìm thuốc khử
Tiêu diệt vi khuẩn nầy
Cứu nguy cho nhuân loại

Nếu thế giới hân hoan
Nhân loại thoát kivh hoàng..
Ta mừng vui - yến tiệc..!?
Tưởng niệm người chết oan

VÔ TÌNH
USA – Tháng 3 - 2020


hoatinh  
#934 Posted : Saturday, April 18, 2020 11:07:12 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
HƯ VÀ THỰC

tôi đến bãi tha ma – nẻo phố xa
Nhìn xem tên tuổi trên bia mộ
Vần VA..khởi xướng tên nàng đó
Chẳng thấy tên nào Vanessa..?

Tôi nghĩ chắc nàng còn vẫn sống
Tôi nghe nàng nói – Em đây mà.!
Anh nhìn trên cao và phía trước
Em đứng sau lưng – đâu có xa.?

Trên đời - đẹp nhất tình thương
Có không – tiếp diễn – vô thường – thế thôi

-~=o@o=~-

FANTASY AND REALITy

I go to the graveyard - far away
Look at the names on the tombstones
VA rhyme .. initiated her name
I don't see any name. Vanessa ..?

I think she is still alive
I heard her say - I'm here.!
You look overhead and ahead
I stand behind - not far.!?

In life - the most beautiful love
Yes no - continue - impermanence - that's all


TIHH VO
To my friend - A female movie star
A poem in a dream

Houston – April 2020




Edited by user Tuesday, April 21, 2020 8:13:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#935 Posted : Saturday, May 2, 2020 12:54:00 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
VIỆT NAM
30 THÁNG TƯ 1975
Xin hỏi -- ai quên biến cố nầy..!?
Quê hương tang tóc thât buôn thay
Tự Do Dân Chủ - không còn nữa
Cọng Sản độc tài gieo đắng cay
Nề nếp dân sinh - càng xáo trộn
Họ hàng thân quyến cũng xa bay
Xưa nay dân chúng đều yên ấm..
Nay bỗng oan khiên chuốc đọa đày.?
-~=o@o=~-

HẢI NGOẠI
ĐỢI NGÀY HồI HƯƠNG
Vẫn biềt thế thời - luôn đổi thay.!?
Lưu vong tỵ nạn xứ phương tây
Cơ ngơi sinh sống đều suông sẻ
Thụ hưởng muôn điều thật mắn may
Kỹ thuật văn minh - đà tiến bộ..
Ta cân học hỏi – để mai nầy
Ta vể xtô thắm nền Dân Chủ
Nước Việt huy hoàng khắp đó dây..!

VO TINH
Tặng các bạn thân auen
Hoa Kỳ - 2020

Edited by user Saturday, May 2, 2020 9:15:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#936 Posted : Tuesday, May 5, 2020 2:19:27 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
CÔNG NHÂN ĐƯỢC DI CHUYỂN

Lệnh Sở cuyển Em đến Úc châu..?
Nơi đây - bỡ ngỡ - lúc ban đầu
Em là công nhân tốt - gương mẫu
Hạnh phúc chu toàn nghĩa sắc sâu
-~=o@o=~-

WORKERS ARE MOVED

The Department orders you to go to Australia.?
This place - amazing - in the beginning
You are an exemplary worker.?
It is not difficult for you to fulfill yourse.!

TIHH VO
To Ms. Vanessa
USA – 2020


hoatinh  
#937 Posted : Friday, May 15, 2020 6:01:11 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NGÀY CÙA MẸ
Ngảy của Mẹ - ngày 9 tháng 5
Tình thương của Mẹ ánh trăng rằm
Sáng soi chăm sóc đàn con cái
Hình ảnh tuyệt vời của thế gian

Ngày của Mẹ là ngày đẹp nhất
Các con khắp nẻo hẳn chu toàn
Cùng nhau chứng tỏ lòng cung kính
Hiếu đạo song thân thật rỡ ràng..!?

VÕ TÌNH
VÕ Ý và VÕ PHU`C VĨNH
Chúng con tưởng nhớ Mẹ
USA – 2020

Edited by user Friday, May 22, 2020 2:35:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#938 Posted : Friday, May 29, 2020 12:51:09 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NGÀY TƯỞNG NIỆM
Thắp nén hương lòng tưởng nhớ anh
Mong anh yên nghỉ chốn an lành.!
Mộ anh họ phá – không còn nuữa
Cộng Sản vô thần thật tởm danh

Bằng chứng năm nào - họ cố giêt
Hàng ngàn người chết chốn thần kinh
Thì nay - mồ mã Biên Hòa đó ;
Nọ sẽ san bằng,- thay đổi danh.
-~=o@o=~-

MEMORIAL DAY
Burn incense to remember you
Hope you rest in the peaceful universe
Your tomb is broken - no more
Communist atheists - they are no good.

Proof of the year - they tried to kill
Thousands of people died in Hue Capital
Well then - that Bien Hoa tombs ..?
They will flatten and change the names/

TINH VO
Houston – 2020

[/b][/center][/size]

Edited by user Saturday, May 30, 2020 5:01:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#939 Posted : Saturday, May 30, 2020 9:28:55 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
KHUNG NHẠC ĐIỆN THƯ

Cảm tạ ai kia - hiệu Thúy Bùi
Gởi cho khung nhạc - lắm buồn vui
Tình non - tình nước - tình dan tộc
Một thuở quê hương auá ngậm ngùi

Sẽ có một ngày - ta dựng lại
Quê hương rực rỡ cảnh xinh tươi
Tư Do Dân Chủ từ Nam Bắc
Dân chúng hân hoan rộn tiếng cười

VÔ TÌNH
Tặng thi hữu mũ nâu 11
Hoa Kỳ - 2020


Edited by user Sunday, May 31, 2020 2:37:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#940 Posted : Tuesday, June 2, 2020 4:10:12 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NGUYỆN CẦU

Thể hiện niềm tin – với nguyện cầu
Mong sao mọi kẻ - biết thuương nhau
Cùng nhau vui sống trên trần thế
Tránh cảnh đao binh nhuộm máu đào

Quyền lợi hơn thua bằng tnế chiến
Mong đừng gây nữa nạn thương đau
Tình tjương rộng mở - hận thù giảm
Tkế giới huy hoàng - đẹp biết bao.!?

Ngồi thiiền thể hiện niềm tin
Săc không không sắc - hiển linh không ngờ
Với tôi -- khi đó là thơ…!?

VÔ TÌNH
Pháp danh Tâm Lý
Houston – Ngày lễ Vu Lan

Edited by user Saturday, June 6, 2020 8:27:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (4)
49 Pages«<4546474849>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.