Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Thursday, December 16, 1999 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
THƯƠNG GỞI ACTN
(Cô giáo trường làng)

· Nghe "cô giáo" hứa hàng ngày réo
gọi chửi cha bọn Khải, Phiêu và thuộc
hạ, anh thấy tức cười nên có thơ nầy:

Khải, Phiêu, Anh ba thằng luôn giả điếc,
Bọn thuộc quyền cũng học thói như nhaụ
Chửi mỏi miệng, còn mang phần "khẩu thiệt"
Đập bể đầu cha chúng nó lên maụ

Lấy óc nó ra xem mô đen tối,
Rửa sạch phân Lê Mác giải u mê.
Cho chúng đày đọa dân: đại tội,
Và kiếp sau sẽ đầu kiếp bò dê.

Nếu giết nó hóa ra mình độc ác,
Có hơn gì gian tặc kém văn minh!
Đường tranh đấu rồi mai đây sẽ khác,
Diệt trí ngu, còn sinh mạng giữ gìn.

Súc vật "cũng muốn như mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi".(1)
Anh giao em ngày tấn công, giục trống,
Anh tóm đầu đám cộng sản "loi choi".

Anh viết vội gởi em vào dịp nghỉ,
Làm "quà xanh" mừng thiên kỷ thịnh cường.
Đức Di Lạc giáng lâm trừ ma quỉ,
Anh em mình phụng sự Đức Minh Vương…

PHỤNG GIANG
(17-12-1999)
_______________________________
Dựa theo lời kinh Sám Hối của Đạo
Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh:
"Nó cũng muốn như mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòị
Bền công kinh sách xem coi,
Vô can sát mạng thiệt thòi rấùt oan".


visitor  
#2 Posted : Saturday, December 18, 1999 6:10:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Kính xin đính chánh bài thơ gởi ACTN, câu 7 thiếu một chữ [biết]. Tức là " Cho chúng BIẾT đày đọa dân : Đại tội".
Xin cao lỗi!!! Cáo lỗi!!! Vì PG không ai bên cạnh phụ giúp một tay, ước gì có ACTN kiểm điểm thơ PG trước khi vào Forum thì không có sơ sót là cái chắc. Mong Cô giáo phê bình cho mấy chữ, sau khi đọc thơ … thẩn của người thơ ở thật xa! Đừng quên người thơ cô giáo ơi !!!

lp  
#3 Posted : Thursday, January 13, 2000 12:13:00 PM(UTC)
lp

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 257
Location: CA, USA

Đ gởi cho you 1 đoạn thơ nầy nhe’ cuả Luu Trọng Lưu, thay mặt mâ’y anh chàng ngơ’ ngẫn nhưng “young at heart” nơi đâỵ Mong rằng you sơ’m vui vẻ & phâ’n châ’n trở lại vì chung quanh AC cịn râ’t nhiều râ’t nhiều người quan tâm đê’n AC.

Một Chu’t Tình

Chưa biê’t mặt nàng, biê’t tuổi nàng,
Mà sầu trong dạ đã mang mang.
Tình yêu như bo’ng giăng hiu quạnh,
Lạnh lẽ đêm trường, giaĩ gio’ sương.

Ta chỉ xin em 1 chu’t tình,
Cho lịng thă‘m lại vơ’i ngày xanh.
Sao em quên cả khi chào đo’n,
Tình ai’, chiều xuân,đê’n trươ’c mành?

Rộn rã cười vang 1 go’c lầu,
Ngày thơ em đã biê’t gì đâu!
Đêm khuya trăng động trong cây la’,
Vị võ ta xe mâ’y đoạn sầụ

La’c đa’c ngày xuân rụng xuơ’ng thềm,
Lạnh lùng ta doĩ bươ’c chân em.
Âm thầm â’p mơ’i xa xa vọng,
Đường thê’ đâu tìm bo’ng ao’ xiêm?

Đợi đê’n Luân Hồi sẽ gặp nhau,
Cùng em nhă‘c lại chuyện xưa saụ
Chờ anh dươ’i go’c sim già nhe’,
Em hai’ đưa anh… đoa’ mộng đầụ

Cảm động chưa hả. Cười lên đi nhe’ cơ hai . A lot of hugs & kisses (oooxxx)...from mẹ

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.