Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Hong Phuc  
#1 Posted : Sunday, March 14, 2021 3:21:52 PM(UTC)
Hong Phuc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 11/3/2017(UTC)
Posts: 13
Canada
Location: ONTARIO

Thân gữi UFO và các bạn hữu,
Tôi có tạo được một file WindowsImageBackup lúc mới mua máy ( hiện nay khoảng 169GB ),lưu trữ ở ỏ đĩa ngoài E:\. Câu hỏi tôi thắc mắc là làm sao đẽ có thễ chạy Restore lại file này? Đôi lúc tôi có chạy thữ syswtem restore nhưng window 10 không nhận ra file này mà nó chĩ restore những files của Windows Modules Installer hay là những lúc nó updates mà thôi.
Cám ơn nhiều.
UFO  
#2 Posted : Thursday, March 18, 2021 3:35:00 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
Kể từ Windows 7, 8, 8.1 và 10 đều có thể làm disk image (backup) cho Windows OS nhưng không thể nào restore lại được vì không có bootable disk!!!!

System Restore không thể restore disk image do Windows backup mà system restore chỉ restore Windows trở về một ngày nào trước đó nhưng cơ hội thành công không hơn 40%. Những người xài SSD drive thì không xài System Restore (Turn OFF system restore) vì cái nầy chỉ làm SSD mau hư vì write đi write lại nhiều lần

Software làm disk image có rất nhiều như Acronis True Image, Norton Ghost, Farstone Backup v.v... Chỉ có Acronis True Image (theo kinh nghiệm của tôi) làm việc tốt vì làm cái disk image có compression khoảng 1.6-1.8 nên disk image nhỏ so với các software khác và có thể restore lại thành công 99% (tôi có gặp vài trường hợp không restore lại được). Chỉ cần download cái Acronis Bootable ISO là xài được (backup và restore) - cái nầy không cần phải install vào Windows (Acronis Bootable ISO là Linux OS chứ không phải Windows OS)

Nếu download cái Windows 10 PE Sergei Strelec mà tôi từng post rong forum nầy thì cái dĩa nầy cótất cả Acronis True Image từ 2014-2021
Hong Phuc  
#3 Posted : Saturday, March 20, 2021 4:46:15 PM(UTC)
Hong Phuc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 11/3/2017(UTC)
Posts: 13
Canada
Location: ONTARIO

Cám ơn UFO
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.