Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
UFO  
#1 Posted : Monday, May 11, 2020 6:48:31 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
Cách install Mac OSX vào Intel / AMD pc

MacBook Pro rất mắc tiền so với Windows pc laptop. Với giá tiền MacBook Pro có thể mua 2 cái laptop chạy Windows làm việc nhanh hơn MacBook, còn với giá tiền MacBook Pro mà đi mua cái Windows laptop thì cái laptop nầy có thể làm việc nhanh hơn 2 lần cái MacBook (tôi chỉ ước lượng vậy thôi chứ không có tiền xài phí như vậy). Nói thiệt chứ nhiều người xài MacBook là để khoe của vì nó là Mắc Book.

Dân cái bang thì không có tiền mua nổi MacBook để xài nên vài nhóm hackers lấy cái Mac OSX sửa lại chút đỉnh thì có thể install vào Intel pc hay AMD pc. Có 3 nhóm hackers như Hackintosh-Zone (hxxps://wxw.hackintoshzone.com/), Tony Mac x86 (hxxps://www.tonymacx86.com/), và Olaria (người Bồ Đào Nha) (hxxps://www.olarila.com/) - mỗi nhóm đều có Mac OSX image và đồ nghề install khác nhau. Tôi đã thử qua Mac OSX image của Hackintosh-Zone và TonyMac86 thì không install được vào máy laptop của tôi, nhưng image của Olarila thì install vào máy laptop của tôi dể dàng. Trái lại, con trai tôi có laptop hiệu Lenovo thì nó install cái image của Hackintosh-Zone được còn cái image của Olarila không install được. Vì vậy nếu quý vị không install được Mac OSX image của Olarila thì đi tìm cái image từ nhóm khác mà xài ...

Bài đăng nầy tôi hướng dẩn cách install Mac OSX image của Olarila vì cái Mac OSX install được vào cái ASUS VivoBook của tôi. Nếu quý vị muốn đọc cách hướng dẩn bằng tiếng Anh thì đọc trang nầy (cần phải register): hxxps://wxw.olarila.com/forum/39-installation-guides/
hay đọc cách hướng dẩn bằng tiếng Bồ Đào Nha thì đọc trang nầy:
hxxps://wxw.olarila.com/forum/4-guias-tutoriais-hackintosh/

Trong bài nầy tôi dự định sẽ viết từng phần như sau:
1. Download Mac OSX Catalina 10.15 (hay Mac OSX Mojave 10.14)
2. Burn Mac OSX image to USB flash drive (16-32 GB)
3. Format external USB hard drive/flash drive (or shrink internal hard drive)
4. Install Mac OSX
5. Copy Boot to boot partition
6. Install drivers and software
- Install wifi drivers
- Disable Mac OSX update
- Install Browsers (FireFox, Google Chrome, Tor etc...)
- Install Office 2019 for Mac
- Other software: NTFS for Mac
7. Time Machine to backup Mac OSX

Vài điều về Mac OSX Mojave 10.14 và Catalina 10.15:

- Mac OSX Mojave (10.14) là version cũ (đôi khi không xài được 8 GB RAM mà chỉ xài 4 GB RAM nếu laptop có cái thẻ RAM 4 GB hàn dính trong motherboard và 1 slot 4 GB)

- Mac OSX Catalina (10.15) là version mới nhất có thể xài được 8 GB RAM hay nhiều hơn nên làm việc nhanh hơn là Mac OSX Mojave

- Mac OSX Catalina (10.15) có cái OS là READ-ONLY nên khó mà bị hack nên an toàn hơn là Mac OSX Mojave. Cái OS của Mac OSX Catalina có 2 disk drives - user chỉ có thể read write vào cái disk nầy, còn cái OS drive thì không copy/paste files vào được.

- Tất cả Mac OSX (aka Hack OSX hay Hackintosh) nên install vào hard disk GPT (internal hay external đều được, ngay cả USB flash drive cũng được)

- MBR (Master Boot Record) disk chỉ có thể làm 3 primary partitions và chỉ có thể chọn 1 trong 3 cái primary partition để boot nên rất giới hạn (UEFI cần 1 partition FAT32 để boot và 1 partition để chứa Mac OSX nhưng trong cái partition chứa Mac OSX, thì Mac lại chia thêm nhiều partitions trong đó nên nếu xài MBR disk sẽ bị error: Not enough media và không chịu install.

- Mac OSX nầy là hackintosh (do hacker sửa lại để install vào Windows pc) nên không còn là Mac OSX nguyên gốc của Apple. Ngoài ra Mac OSX nầy install được dể dàng vào máy pc xài UEFI (không xài BIOS chip) với hard disk (hay USB flash drive) format bằng GPT. Nếu máy pc của quý vị là loại cũ xài BIOS chip thì không install được Mac OSX nầy - đi tìm mấy cái Mac OSX image của TonyMac86 hay Hackintosh-Zone.

Lưu ý:
KHÔNG phải máy pc desktop laptop nào cũng install được Mac OSX. Nhiều hiệu laptop có thể install được Mac OSX là Acer, Asus, Dell, Lenovo, và vài model HP. Nếu khi boot để install mac OSX mà bị đứng với màn đen với vài cục hàng chữ trắng ... thì máy pc của quý vị không install được Mac OSX

Edited by user Wednesday, May 13, 2020 6:37:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UFO  
#2 Posted : Monday, May 11, 2020 6:51:31 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
1. Download Mac OSX images

Mac OSX Catalina 10.15.4 (for Intel pc):
hxxps://drive.google.com/file/d/1rzDkuTmDFJO8cpSaMyG6drfXjS1Ai-My/view

Mac OSX Catalina 10.15.3 (for Intel pc):
hxxp://www.mediafire.com/file/rizcj8w6qilrtbd/Olarila_Catalina_10.15.3.raw.bz2/file

Mac OSX Catalina 10.15.4 (for AMD pc - RYZEN / THREADRIPPER / ATHLON2xxGE):
hxxps://drive.google.com/file/d/1AqRmjgpQr1X8_kIy1gVEVp7Jg3goDDDy/view

Mac OSX Mojave 10.14:
hxxps://drive.google.com/file/d/11XOoe-3Dcgqy97SJ3DGPSTx9Nz3LJIff/view

Mac OSX images download từ web site wxw.olarila.com

Cần cái USB flash drive 16 GB hay lớn hơn để boot.

Download cái Win32DiskImager để làm bootable USB flash drive chứa cái Mac OSX Catalina
hxxps://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Install và run cái Win32DiskImager để burn cái Mac OSX Image vào USB flash drive

UFO  
#3 Posted : Monday, May 11, 2020 6:53:13 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
2. Burn Mac OSX vào USB flash drive

- Gắn cái USB flash drive vào máy pc đang chay Windows
- Run Wind32DiskImager
- Bấm cái nút browse (hình folder), kéo cái ô bên tay mặt chữ Filename và chọn *.* (default đang hiện ra là Disk images (*.img *.IMG)), chọn cái folder chứa Mac OSX image vừa download về *.raw)
- Chọn cái drive đúng cho cái USB flash drive trong ô Device
- Bấm nút Write Chờ 4-5 phút là burn xong

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

>>>>> Windows không còn nhận ra cái USB flash nầy - nếu run Windows Explorer sẽ không thấy files trong cái USB nầy . Nếu run Disk Management thì sẽ thấy cái USB nầy có 3 partitions (partition để boot, partition chưá Mac OSX và partition 3 unallocated)

Sau khi burn xong có thể boot thử cái máy pc có thể boot từ USB flash nầy không, nếu được thì tắt máy - không install gì cả
UFO  
#4 Posted : Monday, May 11, 2020 6:56:47 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
3. Format hard drive (internal hard disk, external USB hard disk, hay USB flash drive)

- Mac OSX Mojave hay Catalina chỉ cần 55-60 GB là install được. Sau khi install xong Mac OSX và install luôn Office 2019 for Mac thì chỉ xài khoảng 25 GB disk space, tuy nhiên nấu làm partition nhỏ hơn 55 GB thì Mac OSX không chịu install - vì Mac OSX còn làm thêm nhiều partitions trong cái partition chính (house keeping)

- Mac OSX cũng có thể install vào cái USB flash drive 64 GB (loại làm việc nhanh như SanDisk Extreme Go USB 3.1 flash drive) thì run Mac OSX từ USB flash drive cũng nhanh như Mac OSX run từ internal SSD drive hay external USB SSD drive, nhưng cái USB flash drive nầy chỉ boot được từ cái pc dùng để install Mac OSX, nếu gắn cái USB flash drive nầy máy pc khác thì không boot được - Mac OSX không làm việc được như Windows-To-Go.

- Mac OSX nào cũng có kèm theo software Time Machine dùng để làm disk image cho Mac OSX. Vì vậy nếu cái external USB hard drive 250 GB có thể chia ra làm 2 partition 120 GB, 1 partition install Mac OSX, còn partition 2 chứa disk image cho Mac OSX. Nếu muốn xài cả 2 Mac OSX Mojave và Catalina thì chia 250 GB ra làm 3 partitions, mỗi partition 80 GB, partition thứ 3 dùng để chứa disk image cho Mac OSX (phải thêm 2 cái boot partitions, mỗi cái 200 MB).

3a. Format USB flash drive hay USB hard drive:

USB flash drive hay USB hard drive cần ít nhất là 2 partitions để install Max OSX, partition 1 dùng để boot 200-300 MB, còn partition 2 chứa Mac OSX.

Đây là cách format USB flash drive hay USB hard drive với 2 partitions:

Run Command Prompt as administrator rồi đánh vào:

diskpart
list disk
select disk 1
clean
convert gpt

create partition primary size=200


Sửa chửa ngày 5/17/2020
>>>> Nếu Mac OSX không cho install - Erase errors - not enough media ... thì nên làm cái partition 1 là EFI, thay thế command trên:
create partition primary size=200
bằng command:
create partition efi size=200

Nếu đã làm partition xong rồi thì có thể biến đổi cái partition 1 đó thành partition efi như sau

diskpart
select disk (number)
list volume
select volume (number)
set id=c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b override
exitlist volume
select volume 4
format fs=fat32 quick label="xMacBoot"

create partition primary
list volume
select volume 5
format fs=exFAT quick label="xMacOSX"


UserPostedImage

UserPostedImage

3b. Resize/format internal hard drive:
Nếu quý vị nuốn install mac OSX vào trong internal hard drive để xài thì cần làm thêm 2 partitions - xài shrink command như sau:

- Run Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Disk Management
- Right-click cái partition chứa Windows > Shrink > đánh vào 62000 (làm partition 60 GB)
- Right-click Unallocated partition > New Simple Volume > Next > Next > Next > select exFAT ... > Next ... until finish.
- Right-click Windows partition > Shrink > đánh vào 200 MB và làm như trên

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Sunday, May 17, 2020 12:19:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UFO  
#5 Posted : Monday, May 11, 2020 7:30:00 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
4. Install Mac OSX (internal hard drive, external USB hard drive or USB flash drive)

Install Mac OSX vào internal hard disk, external USB hard drive hay USB flash drive đều giống nhau . Trong bài nầy tôi install vào internal SSD drive

- Boot từ USB flash drive (chứa Mac OSX image do Win32DiskImager burn)
- Run Disk Utility, chọn partition muốn install Mac OSX, bấm nút Erase, chọn format APFS, bấm nút Erase.

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

- Install Mac OS, chọn cái partition vừa mới erase & format do Disk Utility

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

(còn tiếp)

UFO  
#6 Posted : Monday, May 11, 2020 7:39:01 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
4.

Sau khi Mac OS install vào partition sẽ reboot
Khi boot thì chọn boot từ cái partition vừa install Mac OSX (iMacOSX) để tiếp tục install

UserPostedImage

UserPostedImage

còn tiếp

UFO  
#7 Posted : Monday, May 11, 2020 9:27:08 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
4.

Continue setup Mac OSX. Folow screens.

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage


UserPostedImage
UserPostedImage

All Apps located in Launch Pad (rocket icons)

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Some apps located in usb flash drive (Folder Files).
Need to run DisableHibernate
Type in password from keyboard (do not show keystroke or cursor)

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Run MasterDisable

UserPostedImage
UserPostedImage

UFO  
#8 Posted : Tuesday, May 12, 2020 7:37:26 AM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
5. Copy Clover Boot partition

- Gắn cái USBflash drive chứa Mac OSX installer
- Gắn cái USB hard drive hay flash drive vừa mới install xong Mac OSX (nếu đã install Mac OSX vào internal hard drive thì không xa1i option nầy)
- Boot và run Windows 10 PE Sergei Strelec

Copy tất cả folders và files từ cái EFI partition chứa Mac OSX installer, rồi paste vào partition (FAT32) nào dùng để boot Mac OSX

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UFO  
#9 Posted : Tuesday, May 12, 2020 12:10:23 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
6. Install drivers và software

Sau khi install xong Mac OSX thì thường có 3 cái món đồ không làm việc:
1. Sound board - với những người xài máy pc không cần tới âm thanh thì không quan trọng - nhưng nếu xài Facetime thì chỉ thấy mặt mà không nghe tiếng . Có nhiều nơi hướng dẫn cách install driver cho sound board nhưng rất khó làm và cơ hội thành công rất ít. Những người xài desktop thì có thể thay thế cái soud board khác dể dàng, riêng laptop thì khó - nhất là với những laptop 2-in-1 mỏng nhỏ.

2. Touch pad không work - cái nầy dể trị - xài usb wireless mouse hay wired mouse.

3. Cái wireless card không work - nếu xài laptop thì mua cái USB wireless adapter mà xài. Cái ASUS AC1200 USB Wireless adapter xài được với Mac OSX Mojave và Catalina . Driver kèm theo cái ASUS wireless card chỉ làm việc với Mac OSX Mojave nhưng không làm việc với Catalina - Hiện giờ có 1 cái generic wifi drivers xài cho hầu hết tất cả wifi card. Tôi đã download cái version 7 làm việc rất tốt - bây giờ đã có version 11 rồi

Software cho Mac có dạng *.pkg (package) hay *.dmg (disk image) chỉ cần double click là có thể install . Package có thể dùng để install và uninstall, disk image thì chỉ install, muốn uninstall thì vào trong application mà uninstall.

Mac OSX chỉ read file từ cái hard drive NTFS chứ không write được.
Mac OSX có thể read và write files vào drive format bằng FAT, FAT32, hay exFAT

Mới xài Mac OSX thì nên download files offline và extracted hay unRAR bằng Windows OS và chứa trong flash drive hay hard drive (FAT32, NTFS, hay exFAT) đều được . Khi install thì chỉ cần double click cái file *.pkg hay *.dmg mà install . Những software cho download offline như FireFox, Google Chrome, Tor v.v...

6.1 Install wifi driver:

Đây là links download generic wifi drivers:

Generic Wifi Adapter home page:
hxxps://github.com/chris1111/Wireless-USB-Adapter/releases

v11 - March 7, 2020
hxxps://github.com/chris1111/Wireless-USB-Adapter/files/4301778/Wireless.USB.Adapter-V11.zip
v10 - Feb 25, 2020
hxxps://github.com/chris1111/Wireless-USB-Adapter/files/4253041/Wireless.USB.Adapter-V10.zip
v09 - Feb 23, 2020
hxxps://github.com/chris1111/Wireless-USB-Adapter/files/4242406/Wireless.USB.Adapter-V9.zip
v08 - Nov 29, 2020
hxxps://github.com/chris1111/Wireless-USB-Adapter/files/4242381/Wireless.USB.Adapter-V8.zip
v07 - Nov 20, 2019
hxxps://github.com/chris1111/Wireless-USB-Adapter/files/3872413/Wireless.USB.Adapter-V7.zip

Gắn cái hard drive và USB port, hiện ra cái drive (drive nầy tôi đặt tên cái label là DATA). Double click cái Data sẽ hiện ra folders, files như Windows Explorer. Double-click cái file tên Wireless USB Adapter-v7.pkg, sẽ hiện ra cái dialog để install.

Trong cái package nầy có 2 options:
- Nếu check cái ô Wireless USB Adapter thì sẽ install wifi drivers,
- Còn nếu run cái package nầy mà check cái ô Uninstall thì nó sẽ uninstall wifi drivers đã install vào máy pc.

Sau khi install xong thì sẽ restart (reboot)
Gắn cái USB wireless adapter vào rồi reboot thì sẽ setup wifi để xài

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

(còn tiếp)

UFO  
#10 Posted : Tuesday, May 12, 2020 2:34:06 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
6.2 Disable Mac OSX Software Update
Hack OSX quý vị đang xài không còn là đồ chay của Apple vì hackers đã thêm mắm thêm muối để thành đồ mặn mà xài với pc của quý vị, vì vậy nếu quý vị update cái Mac OSX là vào Apple để download & upgrade với version Mac OSX mới hơn - tuy download và upload được nhưng khi reboot thì món đồ chay của Apple không nhận ra cái máy pc của quý vị vì không phải là MacBook hardware nên dậm chân tại chỗ.

Nếu quý vị không disable Software Update thì mỗi khi xài Mac OSX thì nó sẽ hỏi update ? hoặc là nó đã tự download upgrade rồi và hỏi có muốn install upgrade thì rất là bực mình.

Muốn disable Software Update thì run System Preferences (tương đương với Control Panel của Windows) có hình cái hộp số , trong đó có vài chục app icons, thì click cái Software Update (cũng hình hộp số), uncheck hết ô trong đó (phải điền user's password)

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

(còn tiếp)
UFO  
#11 Posted : Tuesday, May 12, 2020 6:05:59 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
Mac OSX có 3 apps chính là Finder, Launch Pad, và System Preferences
- Finder (hình cái mặt) thì giống như Windows Explorer
- Launch Pad (hình hỏa tiển) chứa tất cả apps do Mac OSX install hay user install giống như Windows Menu
- System Preferences (hình hộp số) thì giống như Control Panel

Bấm Finder rồi click Application sẽ thấy apps icons
Nếu bấm cái ô vuông hình ngang thì sẽ thấy detailed list
Nếu bấm cái ô có 3 cột thì sẽ thấy list theo từng cột
Ca'i ô có bánh xe răng cưa để tạo new folder hay những thứ khác
Nếu từ Menu Finder, kéo xuống và check cái ô hard disk thì sẽ thấy các partitions trong hard drive

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Click Launch Pad sẽ thấy tất cả các apps installed
Bấm và đè xuống (click & hold down) cái Launch Pad sẽ thấy list view, di chuyển chuột lên xuống để chọn (xem hình khi install FireFox / Office 2019 trong phần sau)

UserPostedImage

Edited by user Tuesday, May 12, 2020 6:41:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UFO  
#12 Posted : Tuesday, May 12, 2020 6:40:15 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
6.3 Install/Uninstall Browsers (FireFox, Google Chrome, Tor etc...)
Browsers như FireFox, Google Chrome hay Tor đều có thể download offline rồi install vào Mac OSX rất dể dàng - đương nhiên là có thể download trực tiếp version mới nhất
Tôi đã download mấy cái browsers chứa trong USB hard drive nên chỉ cần gắn vào là có thể install
Double-click cái file FireFox để install thì sẽ hiện ra cái khung nhỏ có hình FireFox và Application folder, drag cái Firefox icon vào trong cái folder để copy, thì sẽ hiện ra trong cái launch pad
Nếu muốn giữ cái Firefox trong cái Dock (tương tự taskbar trong Windows) thì right click cái Firefox icon, chọn options: Keep in Dock thì Firefox sẽ giữ trong Dock (giống như Windows pin apps vào taskbar), có thể di chuyển tới chổ nào trong cái Dock

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Nếu muốn uninstall Firefox thì right-click Firefox icon trong cái Launch Pad rồi chọn Move to Trash là uninstall ngay

UserPostedImage
UserPostedImage

(còn tiếp)

Edited by user Tuesday, May 12, 2020 7:19:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UFO  
#13 Posted : Tuesday, May 12, 2020 7:02:58 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
6.4 Install Microsoft Office 2019 for Mac

Microsoft Office 2019 v16.33 VL for Mac - 1.45 GB (1.57 GB extracted)
hxxps://haxnode.com/microsoft-office-2019/

Download link:
hxxps://usersdrive.com/7f326wp9rxbo.html

Use Google Chrome or FireFox to download
Checkbox: I'm not a robot > create download link > download.
(download link valid for 6 hours)

Install Microsoft Office 2019 như những hinh dưới đâỵ
Uninstall Office 2019 bằng cách Move to Trash (giống như uninstall Firefox.)

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Edited by user Tuesday, May 12, 2020 7:20:04 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UFO  
#14 Posted : Tuesday, May 12, 2020 7:18:42 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
6.5 Other software: NTFS for Mac

Có vài utility software như:
- NTFS for Mac - để Mac OSX write files vào partition NTFS (search Google)
- APFS for Windows - Windows có thể access Mac OSX APFS partition nhưng cái nầy khó kiếm được license/crack để xài - Windows 10 PE của Sergei Strelec có software nầy không phải register, chỉ xài trong Windows PE chứ không install vào Windows OS được

Nếu quý vị xài P2P (Torrent) download thì vào trang nầy mà lượm Mac software về xài:
hxxps://1337x.to/sub/19/0/

Trang nầy cũng có Mac software
hxxps://fileriver.net/macos/

Mac Games:
hxxps://wxw.teamos-hkrg.com/index.php?forums/mac-games.131/

Edited by user Tuesday, May 12, 2020 7:20:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UFO  
#15 Posted : Thursday, May 14, 2020 7:50:41 AM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
7. Time Machine to backup Mac OSX
Gắn cái USB hard drive vào máy pc thì Mac OSX sẽ tự động scan USB hard drive và hỏi có muốn xài partition nào để chứa backup disk image, có thể chọn backup tự động (Mac OSX sẽ format lại cái partition để chứa backup data)

Nếu lần sau xài Time Machine thì cứ run System Preferences rồi chọn cái Time Machine icon làm backup

Backup khoảng 28 phút là xong (khi bắt đầu backup thì phỏng đóan là tiếng nhưng chỉ mất 28 phút để backup tòn bộ Mac OSX

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

UFO  
#16 Posted : Thursday, May 14, 2020 4:14:10 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)

Nếu quý vị không install được Mac OSX Catalina từ Olarila thì có thể thử cái Niresh Catalina hay Niresh Mojave của Hackintosh-Zone.

Hackintosh-Zone download:
hxxps://wxw.hackintoshzone.com/files/

Niresh Catalina:
hxxps://wxw.hackintoshzone.com/files/file/1090-niresh-catalina/
Click the red "Download Now" button to download *.torrent file, then use BitTorrent or uTorrent to download image

Niresh Mojave:
hxxps://wxw.hackintoshzone.com/files/file/1069-niresh-mojave/

Image từ Hackintosh Zone dạng *.dmg (disk image) thì phải xài TransMAC run trong Windows OS. TransMac cho xài Free 15 ngày.

TransMac 12.6:
hxxps://wxw.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/TransMac.shtml
hxxps://wxw.filehorse.com/download-transmac/

Install TransMac vào Windows & run TransMac
Gắn cái USB flash drive vào máy rồi chọn Restore cái disk image vào USB flash drive để boot và install Niresh Catalina hay Niresh Mojave

Niresh Catalina thì install cũng giống như Olarila Catalina - chỉ khác cái Clover boot mà thôi - khi vào tới trang để install Mac OSX thì cả hai đều giống nhau

UserPostedImage

Edited by user Thursday, May 14, 2020 4:57:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UFO  
#17 Posted : Thursday, May 14, 2020 6:11:27 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
Adobe Master Collection 2020 v1 for Mac OS

Description
Adobe Master collection 2020 does not officially exist, however I have taken the time to bring one to you anyway. All installers are patched by TNT so big Thanks to them for all the hard work including the Zii Patcher 5.0.8. This collection includes all of the following installers I have extracted from individual DMGs and put them on a single compressed DMG for super easy installation.

Included in this Collection:
Adobe CameraRaw 12.0
Adobe Acrobat Pro DC 2019.021.20056
Adobe After Effects 2020 v17.0
Adobe Animate 2020 v20.0
Adobe Audition 2020 v13.0
Adobe Bridge 2020 v10.0
Adobe Character Animator 2020 v3.0
Adobe Dimension v3.0
Adobe DNGConverter 11.4
Adobe Dreamweaver 2020 v20.0
Adobe Illustrator 2020 v24.0.1
Adobe InCopy 2020 v15.0
Adobe InDesign 2020 v15.0
Adobe Lightroom Classic v9.0
Adobe Media Encoder 2020 v14.0
Adobe Photoshop 2020 v21.0.1
Adobe Photoshop Elements 2020 v18.0
Adobe Prelude 2020 v9.0
Adobe Premiere Elements 2020 v18.0
Adobe Premiere Pro 2020 v14
Adobe Premiere Rush CC v1.2.12
Adobe XD v24.3.22
Adobe Zii 2020 5.0.8

System Requirement
UserPostedImage

Screenshots
UserPostedImage

UserPostedImage

Attention! Before installing, disconnect from the Internet

Installation:
- Mount the image.
- Double Click on the Adobe Icon
- Install whatever apps you like (do not run them, close if auto start)
- After you have installed all apps open Zii patcher and patch

Download torrent file from this post - 308 KB:
hxxps://wxw.teamos-hkrg.com/index.php?threads/macos-adobe-master-collection-2020-v1-teamos.94776/

BuonHiu  
#18 Posted : Friday, May 15, 2020 8:19:59 AM(UTC)
BuonHiu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,273

Thanks: 5 times
Was thanked: 14 time(s) in 13 post(s)
Cám ơn Bác UFO đa~ bỏ công sức quy' báu chỉ da^~n tường tận hay như vậy, cháu se~ thử install lại xem có thành công ko .

Chúc Bác cuối tuần vui ve? và luôn mạnh khoẻ để giúp đơ~ anh em cái bang .

UFO  
#19 Posted : Sunday, May 17, 2020 3:02:31 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
Cách đổi background (wallpapers)

Mac OSX Catalina chứa wallpapers trong cái directory nầy:
System > Library > Desktop Pictures
nhưng user không thể paste thêm hình của mình vào vì cái OS là Read-Only (quý vị có thể copy wallpapers ra được nhưng không thêm hình vào đây (hay xóa hình) được

Có 1 nơi quý vị có thể cho wallpapers của mình vào được là cái directory nầy:
Users > UserName > Pictures

Nếu quý vị copy wallpapers của quý vị rồi paste vào nơi nầy:
Users > UserName > Pictures
thì có thể xài được custom wallpapers.

Sau khi copy xong thì run cái System Preferences, chọn Desktop & ScreenSaver thì có cái dialog popup, chọn bên dưới folder có folder pictures rồi bấm vào 1 tấm hình nào đó để chọn (1 wallpaers) hay check cái ô change pictures và random order thì sẽ làm slideshow

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

UFO  
#20 Posted : Sunday, May 17, 2020 3:19:30 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
Cách đổi user login pictures
Quý vị có thể đổi cái hình khi login vào Mac OSX như sau:

- Run System Preferences rồi bấm cái icon Users & Groups, sẽ hiện ra cái dialog có hình do Mac OSX chọn sẳn
- Bấm vào cái hình đó thì sẽ thấy hiện ra chữ edit
- Drag & drop cái hình của quý vị muốn xài ngay trên cái hình đó thì nó sẽ hiện ra cái hình edit lớn hơn, di chuyển cái bar ngay bên dưới về dấu + (để hình lớn ra) hay hướng về dấu - (để hình nhỏ lại), khi vừa ý rô1i thì bấm nút save
- Từ đây mỗi khi boot vào Mac OSX thì sẽ hiện ra cái hình của quý vị

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.