Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
vl  
#1 Posted : Friday, November 10, 2017 2:43:06 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)
Chỉ có ở VN
https://www.youtube.com/watch?v=Dfu91q9Zd7U

Edited by user Tuesday, February 20, 2018 1:18:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NNT  
#2 Posted : Sunday, November 12, 2017 3:05:03 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,378
Man
Location: USA

Thanks: 2361 times
Was thanked: 4634 time(s) in 2335 post(s)
Originally Posted by: vl Go to Quoted Post

Một xỉ nhục khốn nạn nhứt của CSVN
dành cho con cháu Bà Trưng, Bà Triệu

Muốn tạo dựng hình ảnh 1 phụ nữ đàng hoàng (dầu chỉ là 1 waitress)
thì người mẫu phải ăn mặc như thế nầy

(Tiffany Trump, người mẫu và là con gái út của TT Trump, hình thứ 3 phía dưới)

Edited by user Sunday, November 12, 2017 4:12:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#3 Posted : Thursday, November 30, 2017 10:57:51 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)
vl  
#4 Posted : Sunday, December 3, 2017 8:53:43 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)
vl  
#5 Posted : Wednesday, December 13, 2017 5:57:31 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)
Hai phe Quốc-Cộng ở Pháp

phẫn 1:
https://www.youtube.com/watch?v=M1aGiLohV0w

phần 2:
https://www.youtube.com/watch?v=fz3cD7IYjaw

Edited by user Wednesday, December 13, 2017 5:58:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vl  
#6 Posted : Friday, December 22, 2017 7:30:23 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)
vl  
#7 Posted : Saturday, January 13, 2018 5:06:33 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)
Bao mừng tuổi mang hồn dân tộc
https://www.youtube.com/watch?v=5HumFqPX9hA
vl  
#8 Posted : Monday, February 12, 2018 11:19:02 AM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)

Nhạc sĩ Việt Khang
tâm tình và cảm ơn Cộng Đồng Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=QlSrcpbntgE
vl  
#9 Posted : Tuesday, February 20, 2018 1:17:53 PM(UTC)
vl

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/5/2011(UTC)
Posts: 3,044

Thanks: 92 times
Was thanked: 539 time(s) in 276 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.