Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
View
Go to last post Go to first unread
quân  
#1 Posted : Sunday, September 5, 2010 4:00:00 PM(UTC)
quân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/20/2011(UTC)
Posts: 50

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
A Java/.NET GUI frontend for Tesseract OCR engine. The releases include the following improvements:

* Display image information
* Add Screenshot Mode, which rescales low-resolution images to 300 DPI to be more suitable for OCR operations

Chương trình nhận dạng Tiếng Việt. Hỗ trợ các font chữ thông dụng, gồm Unicode, VNI và TCVN3. Phiên bản mới Java/.NET v1.8 thêm khả năng nhận dạng ảnh screenshot.

h**p://vietocr.sf.net

Không đăng link trực tiếp
Admin
quân  
#2 Posted : Saturday, October 2, 2010 12:24:06 PM(UTC)
quân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/20/2011(UTC)
Posts: 50

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
VietOCR v1.9 Release

A Java GUI frontend for Tesseract OCR engine. The release includes the following fixes and improvements:

* Integrate a Java binding for Hunspell library to provide spellchecking and spellcheck-as-you-type functionality. Include English and Vietnamese dictionaries
* Add support for a custom dictionary
* List in correct order files generated from PDF conversion
* Preset Tesseract path on Linux to /usr/bin, the default install location of Tesseract

h**p://vietocr.sf.net
quân  
#3 Posted : Saturday, November 13, 2010 8:30:36 AM(UTC)
quân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/20/2011(UTC)
Posts: 50

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
VietOCR.NET v1.9 Release

The release includes the following fixes and improvements:

* Integrate Hunspell library to provide spellchecking and spellcheck-as-you-type functionality
* Add support for a custom dictionary
* List in correct order files generated from PDF conversion

Phiên bản mới v1.9 tích hợp thư viện Hunspell để thêm khả năng duyệt chính tả Tiếng Việt trên kết quả nhận dạng.

h**p://vietocr.sf.net
quân  
#4 Posted : Sunday, February 6, 2011 7:18:54 AM(UTC)
quân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/20/2011(UTC)
Posts: 50

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
VietOCR v2.0/3.1 & VietOCR.NET v2.0 Releases

A Java/.NET GUI frontend for Tesseract OCR engine. The releases include the following fixes and improvements:

* Add support for spellcheck suggestion in context menu
* Improve program accessibility and usability
* Add support for downloading and installing language data packs and appropriate spell dictionaries
* Update Tesseract OCR engine to 3.01 (r551) (v3.1 only)

Phiên bản này tăng tính thân thiện của chương trình và thêm phần hỗ trợ đề ý sửa lỗi chính tả trên kết quả OCR.

h**p://vietocr.sf.net"
anhHouston  
#5 Posted : Sunday, February 6, 2011 6:24:11 PM(UTC)
anhHouston

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,272

Thanks: 22 times
Was thanked: 18 time(s) in 10 post(s)
Chơi mấy cái này có dính đặc công không vậy? Hay là mất pasword? Nghi quá vì nó chẳng có ích lợi gì hết
mily  
#6 Posted : Tuesday, February 8, 2011 5:34:38 AM(UTC)
mily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 753

Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
quote:
Originally posted by quân
VietOCR v2.0/3.1 & VietOCR.NET v2.0 Releases
Cám ơn nhưng tôi dùng thử thì nó cho kết quả như sau:
UserPostedImage
không biết tôi có làm sai điều gì?. Nếu không, với kết quả như vầy thì tự đánh còn hay hơn.
quân  
#7 Posted : Tuesday, February 8, 2011 9:09:55 AM(UTC)
quân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/20/2011(UTC)
Posts: 50

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
quote:
Originally posted by mily
Cám ơn nhưng tôi dùng thử thì nó cho kết quả như sau:
...
không biết tôi có làm sai điều gì?. Nếu không, với kết quả như vầy thì tự đánh còn hay hơn.
Ảnh có hợp với những đòi hỏi cho OCR chứ? 300 DPI, trắng đen, TIFF hoặc PNG format. Bạn hãy thử với các ảnh samples để làm quen với ct.

Font trong hình giống VNI; bạn hãy download và install thêm Viet VNI-TCVN3 data để thêm phần chính xác.

Và hàng chữ bị gạch đỏ dưới như vậy càng làm khó khăn thêm cho việc nhận dạng chính xác.
quân  
#8 Posted : Sunday, March 6, 2011 5:35:15 AM(UTC)
quân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/20/2011(UTC)
Posts: 50

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
VietOCR v2.0.1/v3.1.1 & VietOCR.NET v2.0.1 Releases

* Fix a bug which hangs the program if x.DangAmbigs.txt contains entries starting with an equal symbol
* Improve postprocessing performance by caching the word list used; reload only if changes
* Fix a bug that crashes the program when inline spellcheck suggests on empty text (.NET only)
* Incorporate Apple Java Extensions (Java only)

h**p://vietocr.sf.net
khaitri  
#9 Posted : Wednesday, April 13, 2011 2:18:33 AM(UTC)
khaitri

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 66

Xin quý bạn chỉ giáo . Tôi Scan không được . Vì khi scan thì message hiện lên "Library not install". Vậy Library nằm ở đâu vậy ? Vì trong folder VietOCR.NET 2.02 chỉ có 2 files (setup.exe và setup.msi) không thấy Library?
Đa tạ
sac_nguyensinh  
#10 Posted : Sunday, April 17, 2011 12:43:12 AM(UTC)
sac_nguyensinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 36

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
quote:
Originally posted by khaitri
Xin quý bạn chỉ giáo . Tôi Scan không được . Vì khi scan thì message hiện lên "Library not install". Vậy Library nằm ở đâu vậy ? Vì trong folder VietOCR.NET 2.02 chỉ có 2 files (setup.exe và setup.msi) không thấy Library?
Đa tạ
bạn hảy scan lại máy coi có gì không? Nếu xài internet trả tiền hay quản lý tài khoản của mình thì xem lại coi có bị chôm tiền chưa.

Chúc may mắn.Approve
khaitri  
#11 Posted : Tuesday, April 19, 2011 7:08:57 AM(UTC)
khaitri

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 66

quote:
Originally posted by sac_nguyensinh
quote:
Originally posted by khaitri
Xin quý bạn chỉ giáo . Tôi Scan không được . Vì khi scan thì message hiện lên "Library not install". Vậy Library nằm ở đâu vậy ? Vì trong folder VietOCR.NET 2.02 chỉ có 2 files (setup.exe và setup.msi) không thấy Library?
Đa tạ
bạn hảy scan lại máy coi có gì không? Nếu xài internet trả tiền hay quản lý tài khoản của mình thì xem lại coi có bị chôm tiền chưa.

Chúc may mắn.Approve
Xin đại sư chỉ rỏ dùm . Có nghĩa là VietORC nầy có spyware và keylogger nằm trong đó ??? Nhưng sau khi tôi format lại HD và re-install lại vẫn không thấy file Library ở đâu cả ! Và khi scan thì vẩn bị message: Library not install . Xin đại sư chỉ rỏ dùm .
Đa tạ
Việt Nam Cộng Hòa  
#12 Posted : Tuesday, April 19, 2011 7:32:45 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Software nầy compiled thiếu sót, hay sai (và xài đồ cũ .Net Framework 2.0 - trong khi đó XP SP3 đã install .Net Framework 3.5, và Windows 7 xài .Net Framewrok 4.0 rồi) ... nên không work ... đồ junk!
quân  
#13 Posted : Friday, April 22, 2011 1:12:55 PM(UTC)
quân

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/20/2011(UTC)
Posts: 50

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
quote:
Originally posted by khaitri
Tôi Scan không được . Vì khi scan thì message hiện lên "Library not install". Vậy Library nằm ở đâu vậy ? Vì trong folder VietOCR.NET 2.02 chỉ có 2 files (setup.exe và setup.msi) không thấy Library?
Bạn đang sử dụng hệ điều hành nào? Nếu là WinXP thì hãy tìm wiaaut.dll file trong VietOCR install folder và làm theo hướng dẫn trong Help và readme file:
quote:
Scanning support is provided via the Windows Image Acquisition Library v2.0, which requires Windows XP Service Pack 1 (SP1) or later. The library comes standard with Windows Vista and 7. To install the WIA Library on Windows XP, copy the wiaaut.dll file to your System32 directory (usually located at C:\Windows\System32) and run from the command line:

regsvr32 C:\Windows\System32\wiaaut.dll
thaonhu  
#14 Posted : Friday, April 22, 2011 6:29:29 PM(UTC)
thaonhu

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 76

quote:
Originally posted by Cà Chớn
Software nầy compiled thiếu sót, hay sai (và xài đồ cũ .Net Framework 2.0 - trong khi đó XP SP3 đã install .Net Framework 3.5, và Windows 7 xài .Net Framewrok 4.0 rồi) ... nên không work ... đồ junk!
Junk ở chổ nào ? Đây là một sãn phẩm do người Việt Nam viết ra. Cùng là người Việt Nam cớ sao không tự hào và khuyến khích mà lại chê bai. Bạn Quân đã cố gắng và có can đãm theo đuổi ước mơ của mình, là một điều đáng khen.
sac_nguyensinh  
#15 Posted : Sunday, April 24, 2011 2:36:46 AM(UTC)
sac_nguyensinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 36

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Mắc cở thêm chứ tự hào gỉ toàn chôm chỉa của người rồi gọt dủa lại còn không xong báo hại người xài bị sự cố phải tốn thì giờ phục hồi lại mà cò nói của người việt viết ra.. muốn ói ...
thaonhu  
#16 Posted : Sunday, April 24, 2011 4:28:03 PM(UTC)
thaonhu

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 76

quote:
Originally posted by sac_nguyensinh
Mắc cở thêm chứ tự hào gỉ toàn chôm chỉa của người rồi gọt dủa lại còn không xong báo hại người xài bị sự cố phải tốn thì giờ phục hồi lại mà cò nói của người việt viết ra.. muốn ói ...
Dân Việt Nam nói riêng và dân Á Châu nói chung là giống dân cần cù nhẫn nại siêng năng làm việc, nên mới chịu khó ngồi viết code. Tụi Mỹ lương dài làm biếng thì chỉ biết lợi dụng sự ăn nói đễ kiếm cơm. Trong toán chỉ có 1 người Mỹ đại diện, số còn lại toàn là dân thiểu số.
sac_nguyensinh  
#17 Posted : Sunday, April 24, 2011 6:49:29 PM(UTC)
sac_nguyensinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 36

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hãy dùng trí thông minh cần cù, đỉnh cao trí tuệ loài người mà tự viết ra chương trình thay thế Windows, đừng ăn cắp của người về làm của mình (Windows phiên bản tiếng Việt...) Excel tiếng việt, ORC ... Hảy xử dụng trí thông minh sáng tạo mà chế riêng cho mình một hiệu computer chạy được với hệ điều hành windows, và cả hệ điều hành của VN tự viết ra, nhập chi ba cái hiệu computer Ace, HP, Dell ...
Hảy tự phát minh sáng chế ra 1 hiệu xe đạp, motor Việt Nam, (loại motor này một nhà có đến 2-3 chiếc) một hiệu otô việt nam, đừng xài otô Ford, Toyota, Mercedes, ráp tại VN, và bán khắp thế giới, thế giới sẻ khâm phục trí thông minh người việt, đàng này nghe cái tên đã biết vẫn là xe của Mỷ, Nhật. Xài chi ba cái TV Sony màn hình mỏng, làm 1 cái TV mỏng hiệu VN đi, tủ lạnh, tủ đá, máy hút bụi, máy chụp ảnh... hiệu VN đi.
Những hiệu Hàn quốc, xe 4 chổ, vận tải nhẹ HYUNDAI, TV Samsung, mobile phone Samsung bán gần khắp cả thế giới rồi đó.
Đừng bắt chước chệt Tàu đi ăn cắp sở hửu trí tuệ của người khác.
thaonhu  
#18 Posted : Monday, April 25, 2011 12:07:10 AM(UTC)
thaonhu

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 76

quote:
Originally posted by sac_nguyensinh
Hãy dùng trí thông minh cần cù, đỉnh cao trí tuệ loài người mà tự viết ra chương trình thay thế Windows, đừng ăn cắp của người về làm của mình (Windows phiên bản tiếng Việt...) Excel tiếng việt, ORC ... Hảy xử dụng trí thông minh sáng tạo mà chế riêng cho mình một hiệu computer chạy được với hệ điều hành windows, và cả hệ điều hành của VN tự viết ra, nhập chi ba cái hiệu computer Ace, HP, Dell ...
Hảy tự phát minh sáng chế ra 1 hiệu xe đạp, motor Việt Nam, (loại motor này một nhà có đến 2-3 chiếc) một hiệu otô việt nam, đừng xài otô Ford, Toyota, Mercedes, ráp tại VN, và bán khắp thế giới, thế giới sẻ khâm phục trí thông minh người việt, đàng này nghe cái tên đã biết vẫn là xe của Mỷ, Nhật. Xài chi ba cái TV Sony màn hình mỏng, làm 1 cái TV mỏng hiệu VN đi, tủ lạnh, tủ đá, máy hút bụi, máy chụp ảnh... hiệu VN đi.
Những hiệu Hàn quốc, xe 4 chổ, vận tải nhẹ HYUNDAI, TV Samsung, mobile phone Samsung bán gần khắp cả thế giới rồi đó.
Đừng bắt chước chệt Tàu đi ăn cắp sở hửu trí tuệ của người khác.
Sai hoàn toàn. Làm ơn đi, đừng vở thói tiểu nhân chụp mũ kẻ khác. Không dám làm thì không nên sủa bậy. Tại sao phải "reinvent the wheel"? Một người muốn đi câu cá mà phải tự làm cần câu, dây nhợ, và lưỡi câu, thì chưa câu được con cá nào đã chết đói mất rồi. Nếu các hảng Mỹ đều tự làm lấy hết mọi chuyện thì nước Mỹ vẫn còn đi xe ngựa.

Muốn làm ra một sãn phẩm thì cần phải có tài chánh và hậu thuẫn. Người Việt Nam chưa có nhiều tài chánh, nên chỉ mở được các cơ sở nhỏ. Về mặt hậu thuẫn thì tệ hại hơn, bởi vì vẫn còn nhiều tên Việt gian chỉ biết vọng ngoại, bán nước cầu vinh, và đâm sau lưng chiến sĩ.
sac_nguyensinh  
#19 Posted : Monday, April 25, 2011 3:07:14 PM(UTC)
sac_nguyensinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 36

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
xoá bởi Admin

Bài đăng không liên quan đến chủ đề
sac_nguyensinh  
#20 Posted : Monday, April 25, 2011 3:46:50 PM(UTC)
sac_nguyensinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 36

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
xoá bởi Admin

Bài đăng không liên quan đến chủ đề
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.