Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<23456>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Con Mua Nho  
#61 Posted : Monday, July 18, 2011 11:17:56 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 55
Tình thơ duyên bút


Bàng bạc trăng treo giải lụa mờ
Bên thềm tựa cửa nhạc hòa thơ
Người gom nỗi nhớ tròn câu đợi
Em gói niềm thương kết ý chờ
Tư tưởng chung dòng vần điệu cảm
Tâm tư hòa nhịp khúc đàn mơ
Trời cao định số duyên kỳ ngộ
Tri kỷ trọn đời đẹp mối tơPTMC

Tiểu Vũ Vi
25/05/08UserPostedImage


Feelings
Harp

Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:48:17 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 6 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Trần-vũ on 7/21/2011(UTC), Lưu Nguyễn Từ Thức on 7/25/2011(UTC), Mac phuong Đình on 8/3/2011(UTC), THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#62 Posted : Monday, July 18, 2011 11:19:03 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 56
Ước nguyền


Tiền định thiên duyên vạn kiếp rồi
Suốt đời mòn mỏi gọi tình ơi
Năm canh khắc khoải sầu chất ngất
Sáu khắc trở trăn nhớ tả tơi
Xuân hạ bao niên nào cách biệt
Thu đông mấy thuở chẳng xa rời
Trăm năm nguyện giữ lòng son sắt
Mãi mãi yêu người đến trút hơiPTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Niên Luân
Đàn Tranh

Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:46:56 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 6 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Trần-vũ on 7/21/2011(UTC), Lưu Nguyễn Từ Thức on 7/25/2011(UTC), Mac phuong Đình on 8/3/2011(UTC), THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#63 Posted : Friday, July 22, 2011 6:13:39 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 57
Mưa lệ xuân


Đón xuân đất khách vẫn còn đông
Không có đào mai chẳng pháo hồng
Tuyết đổ bao mùa chàng ngóng đợi
Sương rơi mấy độ thiếp chờ trông
Năm canh thương nhớ lòng hoen lạnh
Sáu khắc tương tư lệ đẫm nồng
Gối chiếc song thưa sầu lẻ bóng
Xót xa ngàn nỗi biết gì đongPTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Hoa Lê Rơi
Guzheng


Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:45:10 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 4 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Lưu Nguyễn Từ Thức on 7/25/2011(UTC), Mac phuong Đình on 8/3/2011(UTC), THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#64 Posted : Tuesday, July 26, 2011 11:11:51 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 58
VẪN CÓ NHAU


Luyến tiếc tình xưa giạt mãi đâu
Hiên mai tựa cửa bóng trăng sầu
Đêm trông ngày ngóng mong tin nhạn
Tháng đợi năm chờ vọng bóng câu
Em dệt niềm thương may gối mộng
Anh đem nỗi nhớ lấp đêm thâu
Thơ này xin gửi người yêu dấu
Cách biệt muôn trùng vẫn có nhau.PTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Nếu Tình Yêu Do Trời Định
Guzheng - Piano


Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:45:37 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 4 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Mac phuong Đình on 8/3/2011(UTC), THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#65 Posted : Thursday, July 28, 2011 4:28:58 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 59
KHÚC TỰ TÌNH


Ai bày lá thắm với tơ hồng
Lại rẻ thuyền tình lạc bến sông
Vạn lý chia ngăn nào bội ước
Nghìn trùng xa cách vẫn tâm đồng
Đợi chờ son sắt bao mùa hạ
Trông ngóng mỏi mòn mấy tiết đông
Góc phố còn đây mưa kỷ niệm
Hỏi người phương ấy nhớ hay không?PTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Tương Tư Trong Mưa Gió
Guzheng


Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:29:34 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 3 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Mac phuong Đình on 8/3/2011(UTC), THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#66 Posted : Wednesday, August 3, 2011 2:25:59 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 60
Sầu Tương tư

Thủ Vỹ Ngâm


Ngân hà rẻ khúc chảy về đâu
Để nhớ với thương nặng gánh sầu
Suối Bạc tương tư dòng cạn tận
Cầu Mây khắc khoải lệ đầm sâu
Trăng nghiêng vầng đợi ngàn năm mãi
Sao thắp ánh chờ vạn kiếp lâu
Tiếng vạc não nùng đêm nguyệt lạnh
Ngân hà rẻ khúc chảy về đâuTiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Nỗi Buồn Hoa Phượng
Đàn Tranh

Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:28:17 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 5 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Mac phuong Đình on 8/3/2011(UTC), THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#67 Posted : Sunday, August 7, 2011 12:43:04 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 61
Lý hoa thơm


I.

Năm tà vạt mỏng thướt tha bay
Váy lĩnh mùa non rũ mảnh ngoài
Lụa thắm một dây se mộng tưởng
Yếm đào đôi giải buộc tình say
Áo cài khuy bấm đai lưng thắt
Khăn vấn đuôi gà tóc xỏa vai
Vất vả nhọc nhằn mưa nắng đội
Hương trời sắc nước chẳng hề phaiII.

Hương trời sắc nước chẳng hề phai
Xuân nõn hoa thơm bướm lượn bay
Răng nhánh hạt huyền môi lúng liếng
Mày ngài mắt phượng má hây hây
Vành trăng e ấp đêm từ biệt
Vạt nắng thẹn thùng buổi nắm tay
Khúc hát giao duyên lời hẹn ước
Tình trao ý gửi mộng lành thayIII.

Tình trao ý gửi mộng lành thay
Mấy dặm đường đê gánh nặng vai
Đồng lúa mưa chiều nồng gió nội
Nương cà nắng sớm ủ hương mây
Lời thương năm cũ sao còn đó
Tiếng nhớ ngày xưa vẫn mãi đây
Chim sáo sang sông về bến lạ
Hoa cau rụng trắng nát tim này


Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Hoa Nhài
Đàn Tỳ Bà - Guitar

Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:27:17 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 4 users thanked TieuVuVi for this useful post.
THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#68 Posted : Monday, August 8, 2011 7:15:31 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 62
Thu sầu Paris


Bên trời lãng đãng đám mây trôi
Lá cuốn xoay xoay đã úa rồi
Tháp cổ sương giăng buồn tiễn biệt
Dòng Seine nguyệt rũ ánh xa xôi
Cung đàn réo rắt từ muôn lối
Xào xạc tiếng thu vọng khắp đồi
Bàng bạc đêm khuya sầu chất ngất
Mình em lẻ bóng dưới trăng côiPTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


AUTUMN LEAVES
INSTRUMENTAL

Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:26:13 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 5 users thanked TieuVuVi for this useful post.
THUGIANGVU on 8/8/2011(UTC), Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#69 Posted : Sunday, August 14, 2011 11:56:25 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 63
Nỗi Niềm cho em


Biết tỏ cùng ai giấc mộng sầu
Nỗi niềm nhung nhớ gửi về đâu
Sao em lặng lẽ vầy duyên mới
Bỏ kẻ âm thầm lẻ bóng sau
Khắc khoải năm canh buồn lệ nhỏ
Ngậm ngùi sáu khắc hận lòng đau
Thuyền theo sóng nước xuôi giòng biếc
Bến cũ hoa tình vẫn ngát màuVũ Phong


UserPostedImage


Tâm tình về anh


Dẫu đời nghiệt ngã lắm u sầu
Nửa mảnh hồn côi giạt mãi đâu
Duyên nợ mong tròn theo vạn kiếp
Ước thề nguyện giữ đến ngàn sau
Đợi chờ mỗi khắc tràn tim xót
Thương nhớ từng đêm nhỏ lệ đau
Tình nghĩa mặn nồng hương luyến ái
Trăm năm loan phụng thắm tơ màuPTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Không Thể Nói
Guzheng - Dizi


Edited by user Sunday, May 31, 2020 12:22:58 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 5 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), THUGIANGVU on 10/19/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#70 Posted : Friday, August 26, 2011 4:30:48 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 64
GIỌT SẦU THU


Tường vi hé nhụy nở phương này
Gió thoảng hương tình quyện tóc ai
Mỗi độ mây về hoang lối mộng
Mấy mùa lá đổ lạnh bờ vai
Câu thề năm cũ thương tri kỷ
Chén nguyện bây giờ tiếc giấc mai
Ngồi ngắm chiều rơi, đan lưới nhớ
Trên không ngỗng gọi tiếng thu dàiTiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Mùa Thu Lá Bay
Đàn Tranh


Edited by user Saturday, May 30, 2020 11:51:05 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 4 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), THUGIANGVU on 10/19/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#71 Posted : Saturday, August 27, 2011 1:42:22 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 65
Hoa Tương Tư


Em về ẩn hiện giấc liêu trai
Bóng rũ lung linh suối tóc dài
Dáng liễu sương tơ hương nhẹ thoảng
Hài sen nhung gấm bước khoan thai
Tinh khôi kiều diễm mơ huyền ảo
Băng khiết kiêu kỳ mộng đắm say
Tố nữ giáng phàm đêm vũ hạ
Tường Vi hé nụ hỏi vì ai?PTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Nụ hồng mong manh
Đàn Tranh

Edited by user Saturday, May 30, 2020 11:49:55 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 5 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), THUGIANGVU on 10/19/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#72 Posted : Monday, September 19, 2011 1:43:37 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 66
Trường Tương Tư Khúc
(Thơ Hát Nói)


Mưỡu:Biền biệt mấy độ thu sang
Tóc mây sương điểm mà chàng nơi đâu
Biết chăng mòn mỏi đêm thâu
Trăng nghiêng bóng thiếp rũ sầu bên songNói:


Khắc khoải chờ mong chàng có thấu
Nỗi niềm thương nhớ biết lấy đấu nào đong
Cách biệt phương trời xa lệ đẫm đôi dòng
Đàn gieo cung nức nở cho cõi lòng thêm bi thán.


Thiết thiết Phụng Hoàng tư khúc oán
Thê thê Lương Chúc hận tơ tình


Tháng tháng ngày ngày phận trung trinh
Mộng hồ điệp đôi mình duyên cầm sắt
Thệ ước nguyền xưa xin giữ chặt
Chỉ hồng một mối thắt trăm năm
Trường tương tư gửi lang quân


Tiểu Vũ Vi


Chú Thích:


Thiết thiết Phụng Hoàng tư khúc oán
Thê thê Lương Chúc hận tơ tình


Lương Chúc là chuyện tình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Anh Đài, con gái nhà họ Chúc ở Thượng Ngu, cải trang thành nam tử, cùng học với Lương Sơn Bá đến từ Cối Kê.Sơn Bá không biết Anh Đài là gái nên xem Anh Đài là bạn thân, hai ngươi cùng ở cùng phòng với nhau. Tự hiệu của Sơn Bá là Xử Nhân (處仁). Chúc Anh Đài quay về nhà trước. Hai năm sau, Lương Sơn Bá đến thăm nhà nàng, chỉ khi đó mới biết nàng là gái, vì thế cảm thấy buồn bã như mất đi điều thuộc về mình. [Lương Sơn Bá] muốn cầu hôn với cha mẹ [Chúc Anh Đài], nhưng gia đình nàng đã đồng ý gả nàng cho con trai nhà họ Mã. Sơn Bá nhậm chức huyện lệnh tại huyện Ngân (鄞, ngày nay là phía tây của Ninh Ba), sau đó chết tại nhiệm sở và được chôn cất tại phía tây thành Mậu (鄮, nay là phía đông của Ninh Ba). Khi Chúc Anh Đài được hộ tống đến nhà họ Mã bằng đường thủy thì thuyền cứ dừng lại trước mộ, không thể di chuyển được vì gió to và sóng cả. Sau khi biết rằng đó là mộ của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài lên bờ kêu gào khóc thương, đất bỗng tự mở ra; Chúc Anh Đài vì thế cũng được chôn cất trong mộ. Tạ An, khi đó là thừa tướng nhà Tấn, tấu biểu cho đề lên mộ câu "義婦塚" (nghĩa phụ trủng – tức mộ của người vợ có nghĩa).Phụng Hoàng hay "Phượng cầu Hoàng" là một tấu khúc mà Tư Mã Tương Như đàn hát tặng Trác Văn Quân


Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.


Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.UserPostedImage


Phượng Cầu Hoàng
Cổ Cầm


PTMC

Edited by user Sunday, May 31, 2020 4:03:23 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 4 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#73 Posted : Monday, September 19, 2011 1:54:36 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)

UserPostedImage


Trường Tương Tư 67
Khúc Tương Tư
(Thơ Hát Nói)


Mưỡu:

Ôm đàn đứng giữa lầu cao
Nhớ chàng mắt thiếp nghẹn ngào lệ tuôn
Thở than phím rũ cung buồn
Hoài Lang nhịp vỡ tình buông não nùngNói:

Trời xuân vắng quạnh
Hắt hiu nguyệt thề lạnh ánh thê lương
Nỉ non trầm lắng xé nát đêm trường
Man mác điệu Sầm Thương lời ai oán


Tâm đoạn thùy tri sầu ức thán
Ly tình nhược thức khổ tương tư**


Trăm năm tạc dạ mối duyên mơ
Bến Tiêu Tương thiếp đợi chờ mòn mỏi
Trăng lẻ bóng nửa vầng trơ trọi
Chàng hỡi buồn chia đôi khúc tơ lòng
Vì ai chín nhớ mười mong


Tiểu Vũ Vi
14/03/10


*Tâm đoạn thùy tri sầu ức thán
Ly tình nhược thức khổ tương tư

Cách lòng ai biết than sầu nhớ
Biệt tình mới thấu khổ tương tư*
Edited by user Saturday, May 30, 2020 11:42:58 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 3 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#74 Posted : Monday, September 26, 2011 3:19:46 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)


UserPostedImage


Trường Tương Tư 68
Xúc Cảm Mùa Thu


Ngô đồng lác đác lá rơi vàng
Thổn thức đàn ngân khúc dỡ dang
Triền núi chập chờn sương lãng đãng
Rừng phong thấp thoáng nguyệt mơ màng
Song đào khắc khoải mong tri kỷ
Hiên cúc buồn thương tưởng mộng lang
Gió khẽ lay hồ thu ngậm biếc
Nghiêng dòng sóng lụa chảy đôi hàngPTMC

Tiểu Vũ Vi
06/09/10UserPostedImage


Night Of Autumn Moon
Pipa

Edited by user Sunday, May 31, 2020 2:29:18 AM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 4 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Lưu Nguyễn Từ Thức on 9/27/2011(UTC), Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#75 Posted : Tuesday, September 27, 2011 4:33:35 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)

UserPostedImage


Trường Tương Tư 69
Người đi


Ngưởi đi lỗi hẹn tự thu này
Gió tạt thềm hoang cuốn lá bay
Lối cũ tiêu sơ mờ nắng nhạt
Ngõ xưa hiu hắt khuyết trăng gầy
Nghẹn ngào lệ đổ bầu thơ cạn
Thổn thức sầu giăng nhấp chén say
Khắc khoải mong chờ ai có thấu
Tương tư nặng gánh nhớ đong đầyTiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Tiếng chim đa đa
ĐÀN BẦU

Edited by user Saturday, May 30, 2020 11:30:13 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 3 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#76 Posted : Wednesday, September 28, 2011 11:54:23 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)

UserPostedImage


Trường Tương Tư 70
Trên sông thu


Từ ngày xa cách biệt duyên người
Một chiếc thuyền nan đủng đỉnh trôi
Sóng gợn nước nhô lòn kẽ đá
Mây vờn khói tỏa vắt lưng đồi
Thả hồn thi tứ tương giao mộng
Gác giấc phù sinh cảm ngộ đời
Thoang thoảng đâu đây hò giặt lụa
Bên dòng thủy nguyệt khúc buồn rơiTiểu Vũ Vi
UserPostedImage


Phú Lục
Đàn Tranh - Đàn Nhị


Edited by user Saturday, May 30, 2020 11:25:13 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 3 users thanked TieuVuVi for this useful post.
Mac phuong Đình on 9/30/2011(UTC), sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#77 Posted : Tuesday, October 11, 2011 8:16:07 AM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)
UserPostedImage


Trường Tương Tư 71
Dạ Khúc Tình Xuân


Anh có nghe không tiếng nhạc ngân
Khẽ khàng thánh thót khúc đàn xuân
Hạt mưa lóng lánh giàn thiên lý
Làn gió rung rinh khóm cúc tần
Nức nở xót xa chờ bóng nhạn
Nghẹn ngào tha thiết gọi tình quân
Từ tâm em viết lời yêu dấu
Trút cạn tương tư gói trọn vầnPTMC

Tiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Spring River Flower Moon Night
Guzheng

Edited by user Saturday, May 30, 2020 11:24:09 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 2 users thanked TieuVuVi for this useful post.
sonca on 10/11/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#78 Posted : Thursday, October 13, 2011 5:02:22 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)


UserPostedImage


Trường Tương Tư 72
Trăng sầu


Hoa thu ướt đẫm giọt sương sầu
Liễu ngã bóng vờn ánh nguyệt thâu
Gác cũ thi nhân người chẳng thấy
Lầu xưa hoàng hạc cánh về đâu ?
Tri âm với gió thơ dăm túi
Độc ẩm cùng trăng rượu một bầu
Phím gẩy cung thương buồn héo hắt
Vọng khúc tương tư thảm dòng châuTiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Vọng Nguyệt
Guzheng - Piano

Edited by user Saturday, May 30, 2020 11:22:44 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 2 users thanked TieuVuVi for this useful post.
THUGIANGVU on 10/19/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#79 Posted : Wednesday, October 19, 2011 4:51:23 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)

UserPostedImage


Trường Tương Tư 73
Cầm khúc từ ly


Đêm vắng nguyệt cầm trổi nhạc sầu
Nghẹn ngào phím vỡ úa dòng ngâu
Thanh trầm ai oán hương mùa cũ
Điệu bổng xót xa giấc mộng đầu
Tiếng hát năm xưa còn vọng mãi
Cung đàn ngày ấy biết tìm đâu
Cố nhân người hỡi tơ chùng lỡ
Rót khúc từ ly khóc tiễn nhauTiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Dạ Cổ Hoài Lang
Đàn Nguyệt

Edited by user Saturday, May 30, 2020 10:57:52 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


thanks 2 users thanked TieuVuVi for this useful post.
THUGIANGVU on 10/19/2011(UTC), Gió Bụi on 10/26/2011(UTC)
Con Mua Nho  
#80 Posted : Sunday, October 30, 2011 4:36:58 PM(UTC)
TieuVuVi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 4,763
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 325 times
Was thanked: 2965 time(s) in 1416 post(s)

UserPostedImage


Trường tương tư 74
Giòng sông ly biệtChàng ở đầu sông thiếp cuối sông
Uyên ương lẻ bạn đớn đau lòng
Mưa đan tơ nhớ giăng thềm vắng
Trăng vắt lụa sầu rũ liếp song
Mặc kiếp phũ phàng bền chặt dạ
Dù đời nghiệt ngã giữ hồn trong
Đôi bờ cách mặt tim hòa nhịp
Một khắc tình chung vạn thuở mongTiểu Vũ Vi


UserPostedImage


Xa Vắng
ĐÀN TRANH


Edited by user Saturday, May 30, 2020 10:41:25 PM(UTC)  | Reason: Not specifiedUserPostedImage


Users browsing this topic
Guest
6 Pages«<23456>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.