Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
NhanhSong  
#1 Posted : Wednesday, February 6, 2002 4:00:00 PM(UTC)
NhanhSong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 4

Tôi nói mọi người nghe rỏ không:
"Việt gian, Cộng Sản bán nước mình
Bán từng miếng đất, từng sông nước
Bán rừng, bán biển, bán quê hương !"
Việt Nam, nếu có còn thương
Thì xin giữ lại bản đồ khi xưa
Một tất đất cũng đừng chia
Một giọt nước biển chẳng lìa tổ tiên

Cha ông ơi ! ... Có linh thiên
Giúp làm thây đổi hiện tình hôm nay
Bà con ơi hãy vào đây !
Mạnh tay kí vội vào đơn kiện này,

http://www.PetitionOnlinẹcom/pdvn/

Chúng ta đừng có nương tay
Việt Cộng, chúng nó mỗi ngày mỗi gian
Ddang tâm bán nước dễ dàng
Dân Việt không dễ đầu hàng bó tay

Ngước mặt lên, những lòng ngay
Quê hương ta đó ngày mai vững bền

NS

cuteo55  
#2 Posted : Saturday, March 2, 2002 8:31:33 AM(UTC)
cuteo55

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 323

quote:

Tôi nói mọi người nghe rỏ không:
"Việt gian, Cộng Sản bán nước mình
Bán từng miếng đất, từng sông nước
Bán rừng, bán biển, bán quê hương !"
Việt Nam, nếu có còn thương
Thì xin giữ lại bản đồ khi xưa
Một tất đất cũng đừng chia
Một giọt nước biển chẳng lìa tổ tiên

Cha ông ơi ! ... Có linh thiên
Giúp làm thây đổi hiện tình hôm nay
Bà con ơi hãy vào đây !
Mạnh tay kí vội vào đơn kiện này,

http://www.PetitionOnlinẹcom/pdvn/


Chúng ta đừng có nương tay
Việt Cộng, chúng nó mỗi ngày mỗi gian
Đang tâm bán nước dễ dàng
Dân Việt không dễ đầu hàng bó tay

Ngước mặt lên, những lòng ngay
Quê hương ta đó ngày mai vững bền

NS


Trấn áp dân lành bọn Cộng đảng,
Dâng đất cho Tầu, lù Cộng nộ


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.