Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

748 Pages«<740741742743744>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#14821 Posted : Tuesday, July 20, 2021 12:25:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Thư Đức Phanxicô gửi các giám mục trên thế giới
về Tự sắc Traditionis Custodes


Vũ Văn An 17/Jul/2021

Rôma, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Qúy huynh đệ trong hàng Giám mục thân mến,

Giống vị Tiền nhiệm của tôi là Đức Bênêđíctô XVI đã làm với Tự sắc Summorum Pontificum, tôi muốn đính kèm Tự sắc Traditionis một lá thư giải thích các động cơ thúc đẩy quyết định của tôi. Tôi hướng đến qúy huynh đệ với niềm tín thác và mạnh dạn, nhân danh “sự lo lắng chung đối với toàn thể Giáo hội, góp phần tối cao vào lợi ích của Giáo hội Hoàn vũ” như Công đồng Vatican II đã nhắc nhở chúng ta [1].

UserPostedImage

Hầu hết mọi người đều hiểu các động cơ từng thúc đẩy Thánh Gioan Phaolô II và đức Bênêđictô XVI cho phép sử dụng Sách lễ Rôma, do Thánh Piô V ban hành và Thánh Gioan XXIII hiệu đính năm 1962, cho Hy tế Thánh Thể. Năng quyền - được cấp bởi đặc miễn (indult) của Thánh bộ Phụng thờ Thiên Chúa vào năm 1984 [2] và được Thánh Gioan Phaolô II xác nhận trong Tự sắc Ecclesia Dei năm 1988 [3] – trước hết được thúc đẩy bởi mong muốn cổ vũ việc hàn gắn cuộc ly giáo với phong trào của Đức Cha Lefebvre. Với ý định nhằm khôi phục sự hiệp nhất Giáo hội, do đó, các Giám mục được yêu cầu rộng lượng chấp nhận “nguyện vọng chính đáng” của các tín hữu đã yêu cầu sử dụng Sách lễ đó.

Nhiều người trong Giáo hội coi năng quyền này là cơ hội để tự do tiếp nhận Sách lễ Rôma do Thánh Piô V ban hành và sử dụng nó theo cách song song với Sách lễ Rôma do Thánh Phaolô VI ban hành. Để điều chỉnh tình trạng này trong khoảng thời gian nhiều năm, Đức Bênêđíctô XVI đã can thiệp để giải quyết tình trạng sự việc này trong Giáo hội. Nhiều linh mục và cộng đoàn đã “sử dụng với lòng biết ơn khả thể được cung cấp bởi Tự sắc” của Thánh Gioan Phaolô II. Nhấn mạnh rằng sự phát triển này không thể lường trước được vào năm 1988, Tự sắc Summorum năm 2007 dự định đưa ra “một quy định pháp lý rõ ràng hơn” trong lĩnh vực này [4]. Để cho phép những người, kể cả những người trẻ tuổi, những người khi “khám phá ra hình thức phụng vụ này, cảm thấy được lôi cuốn và tìm thấy trong đó một hình thức, đặc biệt phù hợp với họ, để gặp gỡ mầu nhiệm Thánh Thể cực thánh” được tiếp cận nó[5 ], Đức Bênêđíctô XVI tuyên bố “Sách lễ do Thánh Piô V ban hành và mới được Chân phước Gioan XXIII hiệu đính, là một cách diễn đạt ngoại thường của cùng một luật cầu nguyện [lex orandi]”, và ban “khả thể rộng rãi hơn cho việc sử dụng Sách lễ năm 1962” [6].

Khi đưa ra quyết định của mình, các ngài tin tưởng rằng một dự liệu như vậy sẽ không gây nghi ngờ cho một trong những biện pháp quan trọng của Công đồng Vatican II hoặc giảm thiểu thẩm quyền của nó bằng cách này: Tự sắc công nhận rằng, theo đúng quyền của nó, “Sách lễ ban hành bởi Đức Phaolô VI là cách diễn đạt thông thường của luật cầu nguyện của Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Latinh ” [7]. Việc công nhận Sách lễ do Thánh Piô V ban hành “như một cách diễn đạt ngoại thường của cùng một luật cầu nguyện”, bất cứ cách nào, cũng không hề hạ giá việc cải cách phụng vụ, nhưng được ra sắc lệnh với mong muốn thừa nhận “những lời cầu nguyện khẩn thiết của các tín hữu này,” cho phép họ “cử hành Hy tế Thánh lễ theo tiêu bản [editio typica] của Sách lễ Rôma do Chân phước Gioan XXIII ban hành năm 1962 và không bao giờ bị bãi bỏ, như là hình thức ngoại thường của Phụng vụ Giáo hội” Eight Ball. Điều an ủi Đức Bênêđíctô XVI trong sự phân định của ngài là nhiều người mong muốn “tìm thấy hình thức Phụng vụ thánh thân thiết với họ”, “rõ ràng chấp nhận đặc tính ràng buộc của Công đồng Vatican II và trung thành với Đức Giáo Hoàng và các Giám mục” [9]. Hơn nữa, ngài tuyên bố là vô căn cứ việc sợ có sự chia rẽ trong các cộng đồng giáo xứ, bởi vì “hai hình thức sử dụng Nghi lễ Rôma sẽ làm giàu lẫn cho nhau” [10]. Vì vậy, ngài mời gọi các Giám mục gạt bỏ những nghi ngờ và sợ hãi của họ, và hoan nghênh các quy tắc, "lưu tâm để mọi điều tiến hành trong hòa bình và thanh thản," với lời hứa rằng "sẽ có thể tìm được các giải pháp" trong trường hợp "các khó khăn nghiêm trọng được đưa ra ánh sáng” trong việc thực hiện các tiêu chuẩn “một khi Tự sắc có hiệu lực” [11].

Với mười ba năm trôi qua, tôi đã chỉ thị cho Bộ Giáo lý Đức tin phân phối một bảng câu hỏi cho các Giám mục về việc thực thi Tự sắc Summorum Pontificum. Các câu trả lời tiết lộ một tình huống khiến tôi bận tâm và buồn phiền, đồng thời thuyết phục tôi về sự cần thiết phải can thiệp.

Thật đáng tiếc, mục tiêu mục vụ của các vị Tiền nhiệm của tôi, những vị vốn có ý định “làm mọi điều có thể để bảo đảm rằng tất cả những người thực sự khát vọng hiệp nhất sẽ thấy họ có thể duy trì sự hiệp nhất này hoặc tái khám phá nó” [12], thường bị coi thường một cách trầm trọng. Một cơ hội được Thánh Gioan Phaolô II và, một cách rộng lượng hơn, được Bênêđíctô XVI cung ứng, nhằm khôi phục sự hợp nhất của cơ thể Giáo hội với những nhạy cảm phụng vụ đa dạng, đã bị khai thác để mở rộng thêm hố phân cách, tăng cường các khác biệt và khuyến khích các bất đồng gây tổn hại cho Giáo hội, chặn đường đi của Giáo Hội, và khiến Giáo Hội phải đối đầu với nguy cơ chia rẽ.

Đồng thời, tôi đau buồn về các lạm dụng trong việc cử hành phụng vụ ở mọi phía. Cùng với Bênêđíctô XVI, tôi lấy làm tiếc sự kiện này là “ở nhiều nơi, các quy định của Sách Lễ mới không được tuân thủ trong việc cử hành, nhưng thực sự còn bị hiểu như một sự cho phép hoặc thậm chí như một đòi hỏi của óc sáng tạo, dẫn đến những bóp méo gần như không thể chịu đựng được” [13]. Nhưng tôi vẫn thấy buồn vì việc sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962 như một công cụ thường có đặc điểm ở chỗ bác bỏ không những cuộc cải tổ phụng vụ, mà cả chính Công đồng Vatican II, vì cho rằng nó đã phản bội Truyền thống và "Giáo hội đích thực", với những khẳng định vô căn cứ và không thể được chống đỡ. Con đường của Giáo hội phải được nhìn trong tính năng động của Truyền thống “bắt nguồn từ các Tông đồ và tiến diễn trong Giáo hội với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần” (DV 8). Giai đoạn gần đây của tính năng động này đã được Công đồng Vatican II thiết lập trong đó hàng giám mục Công Giáo đến với nhau để lắng nghe và phân định con đường cho Giáo hội được Chúa Thánh Thần chỉ định. Nghi ngờ Công đồng là nghi ngờ ý định của chính những Nghị phụ đã thực thi quyền lực hợp đoàn của các ngài một cách long trọng cum Petro et sub Petro [cùng với Phêrô và dưới Phêrô] trong một công đồng chung [14], và, nếu phân tích cho cùng, nghi ngờ chính Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Giáo Hội.

Mục tiêu sửa đổi việc cho phép do các Vị tiền nhiệm của tôi ban cấp được chính Công đồng Vatican II nêu bật. Từ việc các phiếu bầu của các Giám mục đệ trình ở đó, ta thấy các ngài nhấn mạnh rất nhiều đến việc tham gia trọn vẹn, có ý thức và tích cực của toàn thể dân Chúa vào phụng vụ [15], phù hợp với các đường hướng đã được Đức Piô XII chỉ ra trong Thông điệp Mediator Dei [Đấng Trung gian của Thiên Chúa] về việc canh tân phụng vụ [16]. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã xác nhận lời kêu gọi này, bằng cách tìm kiếm “sự đổi mới và thăng tiến phụng vụ” [17], và bằng cách chỉ ra các nguyên tắc nên hướng dẫn cuộc cải tổ [18]. Đặc biệt, nó xác định rằng các nguyên tắc này liên quan đến Nghi lễ Rôma, và các nghi lễ hợp pháp khác nếu có thể áp dụng, và yêu cầu “các nghi lễ được duyệt xét cẩn thận dưới ánh sáng truyền thống lành mạnh, và chúng được cung cấp sức sống mới để đáp ứng các hoàn cảnh và nhu cầu thời nay ” [19]. Trên cơ sở những nguyên tắc này, một cuộc cải tổ phụng vụ đã được thực hiện, với biểu thức cao nhất của nó trong Sách Lễ Rôma, được Thánh Phaolô VI công bố trong tiêu bản [20] và được Thánh Gioan Phaolô II sửa đổi [21]. Do đó, cần phải cho rằng Nghi lễ Rôma, được thích ứng nhiều lần trong suốt nhiều thế kỷ theo nhu cầu của thời đại, không những phải được bảo tồn mà còn được đổi mới “trong sự tuân thủ trung thành đối với Truyền thống” [22]. Bất cứ ai muốn cử hành với lòng sùng kính theo các hình thức trước đây của phụng vụ có thể tìm thấy trong Sách lễ Rôma được cải cách theo Công đồng Vatican II tất cả các yếu tố của Nghi lễ Rôma, đặc biệt là Lễ qui Rôma [Roman Canon] vốn tạo thành một trong những yếu tố khác biệt hơn của nó.

Lý do cuối cùng cho quyết định của tôi là thế này: Càng rõ ràng hơn trong lời nói và thái độ của nhiều người là mối liên hệ chặt chẽ giữa việc lựa chọn cử hành theo các sách phụng vụ trước Công đồng Vatican II và việc bác bỏ Giáo hội và các định chế của Giáo hội nhân danh điều được gọi là “Giáo hội đích thực”. Ở đây, người ta đang đương đầu với một tác phong mâu thuẫn với sự hiệp thông và nuôi dưỡng khuynh hướng chia rẽ - “Tôi thuộc về Phaolô; Thay vào đó tôi thuộc về Apollo; Tôi thuộc về Cephas; Tôi thuộc về Đấng Kitô ”- điều mà Thánh Tông đồ Phaolô đã phản đối một cách mạnh mẽ [23]. Để bảo vệ sự hợp nhất của Thân thể Chúa Kitô, tôi buộc phải thu hồi năng quyền được các vị Tiền nhiệm của tôi ban cấp. Việc sử dụng đầy xuyên tạc đã được thực hiện cho năng quyền này là trái với các ý định dẫn đến việc cho phép tự do cử hành Thánh lễ với Sách Lễ Rôma [Missale Romanum] năm 1962. Vì “các cử hành phụng vụ không phải là các hành động riêng tư, nhưng là các cử hành của Giáo hội, là bí tích hiệp nhất ” [24], chúng phải được thực hiện trong sự hiệp thông với Giáo hội. Công đồng Vatican II, trong khi tái xác nhận các mối ràng buộc bên ngoài của việc tháp nhập vào Giáo hội - tuyên xưng đức tin, các bí tích, sự hiệp thông – đã khẳng định với Thánh Augustinô rằng việc ở lại trong Giáo hội không chỉ “bằng thân xác” mà còn “bằng tâm hồn” là điều kiện để được cứu rỗi [25].

Qúy huynh đệ thân mến trong hàng Giám mục, Sacrosanctum Concilium giải thích rằng Giáo hội, “bí tích hiệp nhất”, là như vậy vì là “Dân thánh được quy tụ và cai quản dưới thẩm quyền của các Giám mục” [26]. Hiến chế Lumen gentium, trong khi nhắc lại rằng Giám mục Rôma là “nguyên tắc vĩnh viễn và hữu hình và là nền tảng của sự hiệp nhất của cả các giám mục lẫn của vô số các tín hữu”, nói rằng quý huynh đệ Giám mục là “nguyên tắc hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất của các Giáo hội địa phương của qúy vị, trong đó và qua đó hiện hữu một Giáo Hội Công Giáo duy nhất ” [27].

Đáp ứng yêu cầu của qúy huynh đệ, tôi cương nghị quyết định bãi bỏ tất cả các quy tắc, huấn thị, giấy phép và phong tục có trước Tự sắc này, và tuyên bố rằng các sách phụng vụ được ban hành bởi các Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II, phù hợp với các sắc lệnh của Công đồng Vatican II, tạo thành biểu thức độc nhất của luật cầu nguyện của Nghi lễ Rôma. Trong quyết định này, tôi tìm an ủi ở sự kiện này là sau Công đồng Trent, Thánh Piô V cũng bãi bỏ tất cả các nghi lễ không được chứng mình là có tính cổ xưa, và đã thiết lập cho toàn thể Giáo hội Latinh một Sách lễ Rôma duy nhất. Trong bốn thế kỷ, Sách lễ Rôma, do Thánh Piô V ban hành, do đó, là biểu thức chính của luật cầu nguyện của Nghi thức Rôma, và có chức năng duy trì sự thống nhất của Giáo hội. Không phủ nhận phẩm giá và sự cao cả của Nghi lễ này, các Giám mục tập hợp trong công đồng chung yêu cầu nó được cải tổ; ý định của các ngài là “các tín hữu sẽ không tham dự như những người xa lạ và những khán giả im lặng vào mầu nhiệm đức tin, nhưng, với sự hiểu biết đầy đủ về các nghi thức và lời cầu nguyện, sẽ tham dự vào hành động thánh thiêng một cách có ý thức, sốt sắng và tích cực” [28]. Thánh Phaolô VI, khi nhắc lại rằng công việc sửa đổi Sách Lễ Rôma đã được Đức Piô XII khởi xướng, đã tuyên bố rằng việc sửa đổi Sách Lễ Rôma, được thực hiện dưới ánh sáng của các nguồn phụng vụ cổ xưa, có mục đích cho phép Giáo Hội dâng lên, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, “một lời cầu nguyện duy nhất và đồng nhất” nói lên sự hiệp nhất của Giáo Hội [29]. Sự hiệp nhất này tôi dự tính sẽ tái lập trong toàn bộ Giáo hội của Nghi lễ Rôma.

Công đồng Vatican II, khi mô tả tính Công Giáo của dân Chúa, đã nhắc lại rằng “trong sự hiệp thông Giáo hội”, hiện hữu nhiều Giáo hội đặc thù hưởng thụ các truyền thống riêng của mình, không gây hại đến quyền tối thượng của Tòa Phêrô, là tòa chủ trì tình hiệp thông bác ái hoàn vũ, đã bảo đảm tính đa dạng hợp pháp và cùng nhau bảo đảm rằng cái đặc thù không những không làm tổn hại đến cái phổ quát mà trên hết còn phải phục vụ nó” [30]. Trong việc thi hành thừa tác vụ của mình để phục vụ sự hiệp nhất, trong khi tôi đưa ra quyết định đình chỉ năng quyền do các vị Tiền nhiệm của tôi ban cấp, tôi yêu cầu qúy huynh đệ chia sẻ với tôi gánh nặng này như một hình thức tham gia vào viêc lo lắng cho toàn thể Giáo hội vốn là trách nhiệm của các Giám mục. Trong Tự sắc, tôi muốn khẳng định điều này: tùy thuộc vị Giám mục ra qui định cho các việc cử hành phụng vụ, vì ngài vốn là người phối trí, cổ vũ và bảo vệ đời sống phụng vụ của Giáo hội mà ngài là nguyên tắc hiệp nhất. Trong tư cách các bản quyền địa phương, Qúy huynh đệ có quyền cho phép tại các Giáo Hội của qúy vị việc sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962, trong khi áp dụng các tiêu chuẩn của Tự sắc này. Qúy vị có thể tiến hành một cách nào đó để trở lại hình thức cử hành nhất thể [unitary], và xác định từng trường hợp thực tại của các nhóm cử hành với Sách Lễ Rôma này.

Các chỉ dẫn về cách tiến hành trong giáo phận của qúy vị chủ yếu được quy định bởi hai nguyên tắc: một mặt, cung cấp lợi ích cho những người đã bén rễ vào hình thức cử hành trước đây và cần phải kịp thời trở lại với Nghi lễ Rôma do Các Thánh Phaolô VI và Gioan Phaolô II ban hành, và mặt khác, việc ngừng thiết lập các giáo xứ tòng nhân mới gắn liền với mong muốn và ước nguyện của cá nhân linh mục hơn là nhu cầu thực sự của “Dân thánh Thiên Chúa”. Đồng thời, tôi yêu cầu qúy huynh đệ hãy thận trọng trong việc bảo đảm rằng mọi phụng vụ phải được cử hành trang trọng và trung thành với các sách phụng vụ được ban hành sau Công đồng Vatican II, không có những hành vi lập dị dễ trở thành lạm dụng. Các chủng sinh và tân linh mục nên được đào tạo về việc trung thành tuân giữ các quy định của Sách Lễ và các sách phụng vụ, trong đó phản ánh ý chí cải tổ phụng vụ của Công đồng Vatican II.

Tôi cầu xin Thần Khí của Chúa Phục Sinh xuống trên qúy huynh đệ, xin Người làm cho qúy huynh đệ trở nên mạnh mẽ và cương nghị trong việc phục vụ dân Chúa mà Chúa đã giao phó cho qúy huynh đệ, để sự quan tâm và cảnh giác của qúy huynh đệ thể hiện sự hiệp thông ngay cả trong sự thống nhất của một Nghi lễ duy nhất, trong đó sự phong phú tuyệt vời của truyền thống phụng vụ Rôma được bảo tồn. Tôi cầu nguyện cho qúy huynh đệ. Xin qúy huynh đệ cầu nguyện cho tôi.

Phanxicô

________________

[1] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế tín lý về Giáo hội “Lumen Gentium”, ngày 21 tháng 11 năm 1964, số. 23 AAS 57 (1965) 27.

[2] Xem Bộ Phụng tự, Thư gửi các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục “Quattuor abhinc annos”, ngày 3 tháng 10 năm 1984: AAS 76 (1984) 1088-1089.

[3] Đức Gioan Phaolô II, Tông thư dưới dạng Tự sắc “Ecclesia Dei”, ngày 2 tháng 7 năm 1988: AAS 80 (1998) 1495-1498.

[4] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 ) 796.

[5] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 ) 796.

[6] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 ) 797.

[7] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007) 779.

Eight Ball Đức Bênêđíctô XVI, Tông thư dưới dạng Tự sắc“Summorum Pontificum”, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007) 779.

[9] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 ) 796.

[10] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 ) 797.

[11] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 ) 798.

[12] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 797-798.

[13] Đức Bênêđíctô XVI, Thư gửi các Giám mục nhân dịp công bố Tông thư “Dưới dạng Tự sắc” Summorum Pontificum về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc cải tổ năm 1970, ngày 7 tháng 7 năm 2007: AAS 99 (2007 ) 796.

[14] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế tín lý về Giáo hội “Lumen Gentium”, ngày 21 tháng 11 năm 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

[15] Xem Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I, Volumen II, 1960.

[16] Đức Piô XII, Thông điệp về phụng vụ thánh “Mediator Dei”, ngày 20 tháng 11 năm 1947: AAS 39 (1949) 521-595.

[17] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế về phụng vụ thánh “Sacrosanctum Concilium”, ngày 4 tháng 12 năm 1963, nn. 1, 14: AAS 56 (1964) 97.104.

[18] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế về phụng vụ thánh “Sacrosanctum Concilium”, ngày 4 tháng 12 năm 1963, n. 3: AAS 56 (1964) 98.

[19] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế về phụng vụ thánh “Sacrosanctum Concilium”, ngày 4 tháng 12 năm 1963, n. 4: AAS 56 (1964) 98.

[20] Missale Romanum ex decto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI Issgatum, editio typica, 1970.

[21] Missale Romanum ex decto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura reggnitum, editio typica altera, 1975; editio typica tertia, 2002; (reimpressio emendata 2008).

[22] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế về phụng vụ thánh “Sacrosanctum Concilium”, ngày 4 tháng 12 năm 1963, n. 3: AAS 56 (1964) 98.

[23] 1Cr 1,12-13.

[24] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế về phụng vụ thánh “Sacrosanctum Concilium”, ngày 4 tháng 12 năm 1963, n. 26: AAS 56 (1964) 107.

[25] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế tín lý về Giáo hội “Lumen Gentium”, ngày 21 tháng 11 năm 1964, n. 14: AAS 57 (1965) 19.

[26] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế về phụng vụ thánh “Sacrosanctum Concilium”, ngày 4 tháng 12 năm 1963, n. 6: AAS 56 (1964) 100.

[27] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế tín lý về Giáo hội “Lumen Gentium”, ngày 21 tháng 11 năm 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

[28] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế về phụng vụ thánh “Sacrosanctum Concilium”, ngày 4 tháng 12 năm 1963, n. 48: AAS 56 (1964) 113.

[29] Đức Phaolô VI, Tông hiến “Missale Romanum” về Sách lễ Rôma mới, ngày 3 tháng 4 năm 1969, AAS 61 (1969) 222.

[30] Xem Công đồng chung Vatican II, Hiến chế tín lý về Giáo hội “Lumen Gentium”, ngày 21 tháng 11 năm 1964, n. 13: AAS 57 (1965) 18.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14822 Posted : Tuesday, July 20, 2021 12:31:56 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
ĐTC cảm ơn giám đốc và toàn gia đình bệnh viện Gemelli


7/20/2021 8:51:12 AM

Sáng ngày 19/7/2021 Đức Thánh Cha đã gửi thư cho giáo sư Carlo Fratta Pasini, giám đốc bệnh viện đại học Gemelli, nơi ngài được phẫu thuật đại tràng và điều trị trong 10 ngày, để cảm ơn sự chăm sóc ngài nhận được, đồng thời đề cao sự chữa trị toàn diện, cả về thể lý lẫn tâm hồn, cho các bệnh nhân.

UserPostedImage

Bệnh viện Gemelli (AFP or licensors)

Trong thư, trước hết Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và quý mến đối với giáo sư Pasini và qua ông, đối với tất cả đại gia đình của bệnh viện, vì “Như một gia đình, chính tôi đã được đón tiếp trong tình huynh đệ và với sự chu đáo quý mến, khiến tôi cảm thấy như mình đang ở nhà”.

Đức Thánh Cha viết tiếp: “Chính tôi đã có thể chắc chắn rằng sự nhạy cảm của con người và sự chuyên nghiệp khoa học là cần thiết thế nào trong việc chữa trị bệnh tật. Giờ đây tôi mang trong tim nhiều gương mặt, câu chuyện và tình cảnh đau khổ. Bệnh viện Gemelli thực sự là một thành phố nhỏ trong thành phố Roma, nơi mỗi ngày hàng ngàn người đặt nơi anh chị em những kỳ vọng và lo âu”.

Ở bệnh viện Gemelli, “không chỉ có chăm sóc thể lý, nhưng cả chữa trị tâm hồn, qua sự chăm sóc toàn diện và quan tâm đến con người, có khả năng truyền cho bệnh nhân sự an ủi và hy vọng trong thử thách”. Đây là điều Đức Thánh Cha nhận thấy và ngài cầu nguyện để điều này luôn được duy trì, điều được các y bác sĩ thực hiện không chỉ như công việc quan trọng và dấn thân, nhưng là một công việc của lòng bác ái, nơi họ tiếp xúc với thân thể thương tích của Chúa Giêsu.

Cuối thư, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi thành phần của gia đình bệnh viện Gemelli và xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài. (CSR_5079_2021)

Hồng Thủy
(Vatican News 19.07.2021)

ĐTC nói với các tu sĩ Phanxicô:
"Người nghèo và người bị loại trừ là thầy của anh em!"


7/17/2021 7:05:51 PM

Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các tham dự viên Tổng tu nghị dòng Phanxicô diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến 18/7, nhắc nhở họ rằng gặp gỡ người nghèo giúp thay đổi cái nhìn của chúng ta và hướng tới tương lai của Thiên Chúa. Hãy đón nhận người nghèo và người bị loại trừ bởi vì họ là thầy của chúng ta.

UserPostedImage

ĐTC gặp các tu sĩ Phanxicô tại cộng đoàn Marche vào năm 2019 (Vatican Media)

Trước hết Đức Thánh Cha chào các tham dự viên, chào cha Michael Perry, vừa kết thúc nhiệm kỳ Tổng Phục vụ, và chúc mừng cha Massimo Giovanni Fusarelli, tân Tổng Phục vụ, và gửi lời chào đến các cộng đoàn dòng Phanxicô trên toàn thế giới.

Giữa bối cảnh đại dịch, Dòng có thể tổ chức tổng tu nghị với sự hiện diện của các tu sĩ của Dòng, theo Đức Thánh Cha, đây là lý do để ngợi khen và tạ ơn Chúa.

Phân tích chủ đề của tổng tu nghị, “Canh tân tầm nhìn của chúng ta. Hãy đón nhận tương lai của chúng ta”, theo câu Kinh Thánh “Tỉnh giấc đi… và Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi”, Đức Thánh Cha nhận định ý tưởng của chủ đề bắt nguồn từ mầu nhiệm phục sinh, bởi vì sẽ không có canh tân và tương lai nếu không trong Chúa Ki-tô.

Người nghèo và người rốt cùng - dấu chỉ và bí tích sự hiện diện của Thiên Chúa

Trước hết, “canh tân tầm nhìn”, điều cũng đã xảy ra với chàng trai trẻ Phanxicô Assisi. Cuộc gặp gỡ với những người phong cùi đã thay đổi thánh nhân. Đức Thánh Cha nói: “Ở cội nguồn đời sống thiêng liêng của anh em là cuộc gặp gỡ với những người rốt cùng và đau khổ nhất, trong dấu hiệu của việc ‘thực thi lòng thương xót’. Thiên Chúa đã chạm vào trái tim của Phanxicô qua lòng thương xót dành cho người anh em, và tiếp tục chạm đến trái tim của chúng ta qua cuộc gặp gỡ với những người khác, đặc biệt là với những người khốn khó nhất. Việc đổi mới nhãn quan của anh em chỉ có thể bắt đầu từ cái nhìn mới này để với nó anh em chiêm ngắm người anh em nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội, một dấu chỉ, gần như là một bí tích về sự hiện diện của Thiên Chúa”.

Sức mạnh canh tân từ Chúa Thánh Thần

Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “sức mạnh canh tân mà anh em cần phát xuất từ Thần khí của Thiên Chúa, từ hoạt động thánh thiện”. “Thần Khí đó đã biến đổi sự cay đắng của cuộc gặp gỡ của thánh Phanxicô với người phong cùi thành điều ngọt ngào, ngày nay vẫn hoạt động để ban cho mỗi người trong anh em sự tươi mới và năng lực nếu anh em để mình được đánh động bởi những người rốt cùng của thời đại chúng ta.”

Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ Phanxicô “ra đi gặp gỡ những người nam nữ đau khổ về tâm hồn và thể xác, bằng sự hiện diện khiêm tốn và huynh đệ, không cần những bài diễn văn hùng hồn, nhưng hãy làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của những người hèn mọn”.

Nhận được sự đổi mới và hồi sinh từ sự gần gũi với người nghèo

Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Phanxicô, khi nhiều nơi trong Dòng đang đối mặt với thách thức về giảm số tu sĩ và sự già nua, đừng để lo lắng và sợ hãi ngăn cản họ mở lòng và trí óc để đón nhận sự đổi mới và hồi sinh mà Thánh Linh của Thiên Chúa đánh thức trong họ và giữa họ. Ngài nhấn mạnh: “Đừng quên rằng chúng ta nhận được một cái nhìn đổi mới, có khả năng mở ra cho chúng ta tương lai của Thiên Chúa, từ sự gần gũi với người nghèo, những nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại, những người tị nạn và những người bị loại trừ khỏi thế giới này, họ là những người thầy của anh em. Hãy ôm lấy họ như thánh Phanxicô đã làm!” (CSR_5061_2021)

Hồng Thủy
(Vatican News 17.07.2021)

Hướng dẫn thực hành để nhận ơn Toàn Xá vào ngày 25/7
trong tình cảnh dịch bệnh kinh hoàng


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/Jul/2021

https://vietcatholic.net/News/Html/269872.htm

1. Các Giám Mục Cuba kêu gọi bọn cầm quyền đối thoại, ngưng bắt bớ

Các cuộc biểu tình nổ ra ngày 11 tháng 7 là cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Các cuộc biểu tình này đã nhanh chóng bị bọn cầm quyền cộng sản của hòn đảo trấn áp, bắt giữ hàng chục người, cắt quyền truy cập internet và một linh mục cũng bị giam giữ - và sau đó được thả trong khi đang cố gắng bảo vệ những người biểu tình trẻ tuổi khỏi bị cảnh sát đánh đập và bắt giữ.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 12 tháng 7, các giám mục cho biết hàng ngàn người đã xuống đường ở Cuba để phản đối “tình trạng ngày càng xấu đi trong tình trạng kinh tế và xã hội” và nói thêm rằng trong khi chính phủ đã “cố gắng thực hiện các biện pháp” để giải quyết các vấn đề, công dân Cuba nên có “quyền bày tỏ nhu cầu và hy vọng của họ” trước công chúng.

Các giám mục nói rằng họ lo lắng rằng các cuộc biểu tình sẽ bị đàn áp và cả hai bên sẽ “duy trì lập trường cứng nhắc.”

“Chúng ta sẽ không đạt được một giải pháp thuận lợi thông qua việc áp đặt hoặc bằng cách kêu gọi đối đầu, mà chỉ bằng cách lắng nghe lẫn nhau và tìm kiếm các thỏa thuận”, tuyên bố viết.

Các cuộc biểu tình bắt đầu ở San Antonio de Los Baños và nhanh chóng được nhân rộng ở ít nhất một chục thành phố trên khắp hòn đảo.

Ở một số thị trấn, những người biểu tình đã lật xe cảnh sát và cướp phá các cửa hàng do bọn cầm quyền điều hành bán hàng nhập khẩu với giá cao, và đôi khi là nơi duy nhất mọi người có thể tìm thấy những mặt hàng cơ bản như kem đánh răng.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đổ lỗi cho lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập kỷ của Hoa Kỳ là nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình. Ông cho biết ngày 12 tháng 7 Nhà Trắng đang cố gắng “làm hòn đảo chết ngạt, với hy vọng tạo ra biến động xã hội.” Díaz-Canel cũng kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường để bảo vệ chính phủ cách mạng, là chính phủ nắm quyền trên đảo từ năm 1959.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã phản ứng lại những cáo buộc của ông Díaz-Canel, nói rằng việc chính phủ Cuba giải thích các cuộc biểu tình là sản phẩm từ chính sách của Hoa Kỳ là một “sai lầm đáng tiếc”. Blinken nói rằng các cuộc biểu tình phản ánh sự thất bại của chính phủ Cuba trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân.

Giữa các cuộc biểu tình, Cha Castor José Alvarez Devesa bị cảnh sát bắt và đánh đập ở Camaguey, nhưng được thả vào ngày hôm sau khi Giáo Hội tại Cuba ra thông báo về việc giam giữ ngài.
Source:The Catholic SpiritCuban bishops call for dialogue as island reels from protests

2. Cuba sau ngày 11 tháng 7 sẽ không giống như trước nữa

Theo một chuyên gia truyền thông Công Giáo ở Cuba, những người Cuba chào đời trong vòng hai thập kỷ vừa qua đang tận mắt chứng kiến sự đàn áp và bạo lực của nhà nước lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, trong khi những thảm họa kinh tế và đại dịch coronavirus đang lan rộng ở Cuba.

Hàng nghìn người Cuba ở Havana và các nơi khác đã xuống đường vào ngày 11 tháng 7 để phản đối những khó khăn về kinh tế, thiếu các quyền tự do cơ bản và cách thức bọn cầm quyền Cuba giải quyết đợt bùng phát coronavirus, gây ra điều mà một số người mô tả là tình trạng bất ổn sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ.

Bọn cầm quyền được tường trình là đã phản ứng quyết liệt trong những ngày này với hàng loạt vụ bắt giữ. Những người biểu tình, bao gồm một số giáo sĩ, bị kéo ra nhà. Có cả vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ.

“Có một điều chắc chắn là sau này Cuba sẽ không như trước nữa, lịch sử của Cuba đã sang trang sau ngày Chúa Nhật 11 tháng 7, đó là điều chắc chắn,” Xavier Carbonell, chủ tịch SIGNIS Cuba nói. SIGNIS là Hiệp hội Truyền thông Công Giáo Thế giới với các thành viên tại hơn 100 quốc gia.

“Một số người đang bắt đầu viết 11-J, ngày mới cho cuộc nổi dậy của quốc gia”, ông nói thêm.

Carbonell đã nói chuyện với Catholic News Service trong một cuộc điện thoại ngày 15 tháng 7, trong đó ông mô tả tình hình ở Cuba mà ông tin rằng truyền thông nước ngoài đang bán rẻ khi cố tình lờ đi mức độ nghiêm trọng và tàn bạo.

Ông cũng nói về cách mà khoảng 50 hoặc hơn các phương tiện truyền thông Giáo Hội liên kết với SIGNIS và các chuyên gia khác ở Cuba đang làm việc để thông báo cho thế giới về cuộc khủng hoảng ở quốc gia này. Nhiều cộng sự viên của SIGNIS ở Cuba đang làm việc trong các vị trí truyền thông của các giáo phận hoặc cho các ấn phẩm do Giáo Hội tài trợ.

SIGNIS-Cuba đưa ra tuyên bố ngày 14 tháng 7 với lời kêu gọi khẩn cấp hòa giải, đối thoại và tôn trọng tự do ngôn luận ở Cuba. Nhóm cũng đang kêu gọi giải phóng ngay lập tức những cá nhân bị giam giữ trong các cuộc biểu tình ôn hòa ở Cuba vào ngày 11 tháng 7.

“Những lời cầu nguyện của chúng tôi và hành động của chúng tôi với tư cách là những người truyền thông đang và sẽ đoàn kết với tất cả những người bị giam giữ cũng như với gia đình và bạn bè của họ, những người đang sống trong đau khổ và sự bất định khi không biết tình trạng hiện tại của những người bị giam giữ,” tuyên bố viết.
Source:CruxCuba will not be the same after July 11, Catholic media specialist says

3. Hướng dẫn thực hành để nhận ơn Toàn Xá vào ngày 25/7 trong tình cảnh dịch bệnh kinh hoàng

Tòa Ân giải Tối cao cho biết Đức Thánh Cha đã rộng ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu vào ngày Chúa Nhật 25 tháng 7 sau khi lắng nghe yêu cầu của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, muốn có Ơn Toàn Xá để đánh dấu việc thành lập Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên.

Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội.

Trong hoàn cảnh đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay, sống chết bất ngờ, chúng ta nên lo liệu để mình có thể lãnh nhận được Ơn Toàn Xá một cách thành sự.

Tòa Ân Giải Tối Cao nhắc lại các điều kiện luật định để được Ơn Toàn Xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thán h Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tuy nhiên, theo sắc lệnh được Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao và Đức Ông Krzydztof Nykiel, Nhiếp chính, ký ngày 19 tháng 3, 2020, trong thời kỳ dịch bệnh việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau, ngay sau khi có thể.

Do đó, đối với quý vị và anh chị em sống trong các khu vực bị cách ly chúng ta cần từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi; việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau, ngay khi hoàn cảnh cho phép.

Đồng thời chúng ta phải thực hiện một trong ba công việc sau đây do Tòa Ân Giải Tối Cao quy định.

Thứ nhất: Tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi vào ngày 25/7, hoặc các Thánh lễ khác được cử hành trên toàn thế giới.

Thứ hai: Nếu không thể thực hiện yêu cầu thứ nhất thì dành thời gian thích đáng để thăm viếng, cách trực tiếp hay trực tuyến – chẳng hạn như gọi điện thoại thăm hỏi - những người già yếu đang gặp khó khăn hoặc những người đang gặp hoạn nạn, chẳng hạn những người đau yếu, những người bị bỏ rơi, những người khuyết tật và những người ở trong những trường hợp tương tự.

Thứ ba: Thông cáo của Tòa Ân giải Tối cao cũng cho biết Ơn Toàn Xá cũng có thể được ban cho những người, vì những lý do nghiêm trọng, không thể ra khỏi nhà và “hiệp nhất cách thiêng liêng với các cử hành thánh của Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những nỗi đau hay những đau khổ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong thời gian phát sóng Thánh lễ, qua các phương tiện truyền hình và đài phát thanh, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội mới.

4. Giáo Hội Công Giáo ở Ba Lan sẽ tổ chức ngày đoàn kết với các nạn nhân lũ lụt trên khắp Âu Châu.

Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, đã công bố sáng kiến trên trong một thông điệp sẽ được đọc tại các nhà thờ trên khắp Ba Lan vào ngày Chúa Nhật 18 tháng 7.

Ngài nói: “Trong những ngày gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều cảnh thê thảm trên truyền hình về các nạn nhân và các thiệt hại do bão lũ dữ dội gây ra, cả ở quê hương chúng ta và ở Đức, Bỉ, và Hà Lan.”

“Nhiều gia đình đã mất tất cả tài sản của họ, và các phương tiện truyền thông đang đưa tin về những người chết và mất tích, đặc biệt là ở Đức.”

“Trong tư cách là Giáo hội ở Ba Lan, chúng ta muốn hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bằng những lời cầu nguyện và các phẩm vật cứu trợ của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban hy vọng cho những người bị nạn và tình đoàn kết, quan tâm, đồng trách nhiệm của tất cả những người có thiện chí”.

“Tôi yêu cầu Chúa Nhật tới, ngày 25 tháng 7, là một ngày dành riêng cho Giáo hội ở Ba Lan để đoàn kết với các nạn nhân của bão lũ ở Âu Châu.”

Lũ lụt, cũng đã ảnh hưởng đến Luxembourg và Thụy Sĩ, xảy ra khi các con sông vỡ bờ sau lượng mưa kỷ lục.

Hơn 100 người đã chết ở Đức, khiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải gửi một bức điện chia buồn.

“Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã tưởng nhớ những người đã mất mạng và bày tỏ sự gần gũi sâu sắc với gia đình của họ,” bức điện ngày 15 tháng 7 được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gửi thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô đến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Trong thông điệp của mình, Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki, phó chủ tịch Hội đồng Hội đồng Giám mục Âu Châu, khuyến khích các giáo xứ ở Ba Lan tưởng nhớ các nạn nhân trong phần lời nguyện giáo dân trong Thánh lễ.

Ngài cũng kêu gọi các giáo xứ tổ chức một chương trình quyên góp sau Thánh lễ để Caritas Ba Lan sẽ phân phát cho những người bị ảnh hưởng.

“Đồng thời, tôi chuyển đến các chủ tịch hội đồng giám mục của Đức, Hà Lan và Bỉ tình liên đới của chúng ta và sự bảo đảm về sự gần gũi trong tinh thần của Giáo hội ở Ba Lan,” ngài nói.

Edited by user Tuesday, July 20, 2021 1:26:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14823 Posted : Tuesday, July 20, 2021 12:42:51 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Tự Sắc Traditionis Custodes của Đức Thánh Cha Phanxicô:
Năm hệ quả của Tự Sắc mới hạn chế Thánh lễ Latinh


J.B. Đặng Minh An dịch 20/Jul/2021

UserPostedImage

Đức Giáo Hoàng hy vọng sẽ thúc đẩy sự hợp nhất của Giáo hội bằng quyết định của mình, nhưng điều này khó có thể xảy ra ngay lập tức sau khi Đức Thánh Cha ra lệnh hạn chế cử hành Hình thức Ngoại thường của Thánh lễ. Đó là nhận định của Cha Raymond J. de Souza, chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Ở đâu có hương, ở đó có lửa, ít nhất là khi người Công Giáo xung đột về phụng vụ. Hôm nay đã xảy ra nhiều xung đột, với việc Đức Thánh Cha Phanxicô bãi bỏ sáng kiến phụng vụ chính của người tiền nhiệm, là Đức Bênêđíctô XVI. Đức Thánh Cha Phanxicô muốn sẽ có ít hương hơn, ít nhất là loại đặc biệt.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra “quyết định quyết liệt bãi bỏ tất cả các quy định, hướng dẫn, quyền hạn và phong tục” do Thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI ban hành liên quan đến “Hình thức Ngoại thường của Nghi thức Rôma”, thường được gọi là “Thánh lễ Latinh truyền thống” sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962 do Thánh Gioan XXIII ban hành.

Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng sẽ thúc đẩy sự hợp nhất của Giáo hội bằng quyết định này. Điều đó khó có thể xảy ra ngay lập tức, vì những người biết ơn Đức Bênêđíctô XVI đã cho phép mọi linh mục có năng quyền cử hành Hình thức Ngoại thường trong Tự Sắc Summorum Pontificum của ngài vào năm 2007, sẽ thất vọng, có thể là rất đau lòng, và cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã hoàn toàn đảo ngược luật phụng vụ của Đức Bênêđíctô..

Trận động đất Tự Sắc hôm nay có thể giải thích, khi nhìn lại, tại sao các cử hành gần đây tại Vatican trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày được phong chức linh mục của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI lại lặng lẽ như thế, dù rằng một lễ kỷ niệm như vậy chưa từng xảy ra trước đây trong toàn bộ lịch sử của Giáo hội. Không thể không cho rằng quyết định này là một viên thuốc đắng mà Đức Bênêđíctô phải nuốt.

Không gì có thể phủ nhận tầm quan trọng trong quyết định của Đức Thánh Cha, được thể hiện trong Tự Sắc Traditionis Custodes, ngày XVI tháng 7 năm 2021.

Đức Thánh Cha Phanxicô đánh giá rằng nhiều người trong số những người gắn bó với Hình thức Ngoại thường của thánh lễ thể hiện bằng “ lời nói và thái độ… [a] từ chối Giáo hội và các thể chế của Giáo hội nhân danh cái được gọi là ‘Giáo hội chân chính’. Chúng ta đang đối diện với cách ứng xử mâu thuẫn với sự hiệp thông và nuôi dưỡng xu hướng chia rẽ”.

Có thể là những người có khuynh hướng như vậy có thể lại còn gia tăng sự “từ chối Giáo hội” hơn nữa vì giờ đây cách diễn đạt phụng vụ ưa thích của họ đã bị hạn chế. Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô chắc chắn nhận thức được điều này, nhưng quan điểm của ngài là những người Công Giáo như vậy “cần phải quay trở lại đúng lúc với Nghi thức Rôma do các Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành”.

Bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức, tất cả các cử hành theo Hình thức Ngoại thường cần phải có sự cho phép rõ ràng của Giám Mục giáo phận, là người được hướng dẫn “chỉ định một hoặc nhiều địa điểm” nơi có thể cử hành các thánh lễ như thế, nhưng đây không phải là “nhà thờ giáo xứ”, và cũng không được phép “xây dựng thêm của các giáo xứ tòng nhân mới”.

Sẽ có rất nhiều phản ứng để kiểm tra trong những ngày tới nhưng năm vấn đề ban đầu đã xuất hiện.

Mâu thuẫn giữa Đức Bênêđíctô và Đức Phanxicô?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thu hồi một cách rõ ràng, cố ý và đầy kịch tính các quyền và luật pháp do những người tiền nhiệm của ngài ban cấp. Ngài đã bác bỏ rõ ràng lập luận của Đức Bênêđíctô cho rằng hai hình thức của Nghi thức Rôma – Ngoại thường và Bình thường - sẽ không thúc đẩy sự chia rẽ. Chính vì những chia rẽ mà ngài đã xác định - sau một cuộc khảo sát các Giám Mục trên thế giới - mà ngài đánh giá rằng Hình thức Ngoại thường cần phải được cắt giảm.

Rôma tăng cường quyền lực

Trong khi Summorum Pontificum trao cho các linh mục quyền cử hành Hình thức Ngoại thường mà không cần sự cho phép của các Giám Mục bản quyền, thì Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định đi theo hướng tập trung hóa. Giám Mục phải có “độc quyền” điều hòa Hình thức Ngoại thường trong giáo phận của mình, nhưng Rôma sẽ hạn chế cách thức ngài có thể điều hòa. Các quy định dễ dãi hơn bị cấm; những cái hạn chế gắt gao hơn được khuyến khích.

Thật vậy, đối với tất cả các linh mục mới được thụ phong, Giám Mục không được cho phép các vị tân linh mục năng quyền cử hành Hình thức Ngoại thường mà không hỏi ý kiến Tòa thánh trước. Traditionis Custodes củng cố quyền hạn của Giám Mục đối với các linh mục của mình, và củng cố quyền lực của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đối với các Giám Mục.

Đây là một sự phát triển phụng vụ bất ngờ, vì trước đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuyển thẩm quyền về các vấn đề phụng vụ, đặc biệt là các bản dịch, cho các Hội Đồng Giám Mục, chê bai sự kiểm soát quá nhiều của Rôma.

Khảo sát xã hội học

Traditionis Custodes không đặt vấn đề về “phẩm giá và sự vĩ đại của Sách lễ Thánh Piô V”. Các lập luận cho việc cắt giảm Thánh lễ Latinh Truyền thống mang tính xã hội học hơn là thần học, cụ thể là được đưa ra dựa trên một nhận định liên quan đến những loại người có xu hướng thích truyền thống cũ hơn.

Đây không hoàn toàn là mới. Bản thân Đức Bênêđíctô XVI cũng nại đến những ấn tượng xã hội học của chính mình về sự nở rộ các cộng đồng được thu hút bởi Hình thức Ngoại thường. Tự Sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt ra một gánh nặng cho các Giám Mục địa phương phải xác định xem liệu các cộng đồng gắn bó với Hình thức Ngoại thường của các ngài có “đặt Giáo hội trước nguy cơ chia rẽ” và “từ chối Giáo hội hay không”.

Diễn biến mới nhất

Nếu họ làm vậy, thì rõ ràng Đức Thánh Cha Phanxicô có ý định muốn các Giám Mục đàn áp họ, sớm hơn và nghiêm khắc hơn. Nhưng nếu cộng đồng địa phương không có chút nào giống với ấn tượng xã hội học đó, thì Giám Mục địa phương có nên cho phép họ tiếp tục, thậm chí phát triển hay không?

Linh mục hay Giáo dân?

Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu các Giám Mục “ngừng việc xây dựng các giáo xứ tòng nhân mới gắn liền với ao ước và mong muốn của cá nhân các linh mục hơn là nhu cầu thực sự của ‘Dân thánh Thiên Chúa’”. Hàm ý rõ ràng là Hình thức Ngoại thường là thứ mà các linh mục mong muốn và các tín hữu giáo dân phải tuân theo - một kiểu chủ nghĩa giáo sĩ trị trong Phụng Vụ.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ XVI có cách tiếp cận ngược lại, cụ thể là chính các linh mục phải quảng đại đáp lại những nhóm tín hữu mong muốn những Hình thức Ngoại thường của thánh lễ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu các tín hữu là người khởi xướng và các linh mục đang đáp lại? Trong trường hợp đó những hạn chế mới phải chăng lại chính là một hình thức khác của chủ nghĩa giáo sĩ trị trong Phụng Vụ?

Huynh Đoàn Thánh Piô X

Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng các quyết định của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Bênêđictô thứ XVI nhằm làm cho Sách lễ năm 1962 trở nên dễ tiếp cận hơn “trên hết được thúc đẩy bởi mong muốn đẩy mạnh việc hàn gắn cuộc ly giáo với phong trào của Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre”, là người đã thiết lập Huynh Đoàn Thánh Piô X. Như thế, Huynh Đoàn Thánh Piô X vẫn ở trạng thái bất quy tắc về giáo luật.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất hào phóng với Huynh Đoàn Thánh Piô X, cho phép các linh mục của họ có thể giải tội và chứng hôn. Thánh lễ của họ là hợp lệ.

Có thể những hạn chế đối với Hình thức Ngoại thường, kết hợp với sự đối xử rộng rãi hơn của Đức Thánh Cha đối với Huynh Đoàn Thánh Piô X, có nghĩa là những người Công Giáo thích Hình thức Ngoại thường sẽ có xu hướng thường xuyên đến các nhà nguyện của Huynh Đoàn Thánh Piô X vì Hình thức Ngoại thường trở nên ít được cử hành hơn trong các giáo phận của họ? Nó có thể là một hậu quả không lường trước.

Dư luận về Tự sắc Traditionis Custodes của Đức Phanxicô


Vũ Văn An
19/07/2021

UserPostedImage

Nội cách đưa tin về Tự sắc Traditionis Custodes của các tờ báo và hãng tin cũng cho thấy dư luận nói chung về tự sắc mới nhất của Đức Phanxicô khá đa dạng, khác nhau. Hãng tin Catholic World News chẳng hạn chạy hàng tít lớn: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô giới hạn việc cử hành Thánh Lễ Latinh truyền thống”. Tuy nhiên, ở câu đầu bài tường trình của họ, họ cho rằng ngài “hầu như cấm” việc cử hành trong “các nhà thờ giáo xứ thông thường” (khác với tòng nhân) khắp thế giới.

Hãng A.P. thì cho chạy hàng tít: “Đức Giáo Hoàng lật ngược Đức Bênêđíctô, tái áp đặt các hạn chế đối với Thánh Lễ Latinh”. Và đã nhắc đến Đức Bênêđíctô, A.P. đương nhiên có sự so sánh giữa hai vị Giáo Hoàng: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô đàn áp thẳng tay [cracked down on] việc lan tràn Thánh Lễ cũ bằng tiếng Latinh vào hôm Thứ Sáu, 16 tháng 7 năm 2021, lật ngược các quyết định mang chữ ký của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trong một thách thức lớn đối với các người Công Giáo duy truyền thống. Đức Phanxicô tái áp đặt các hạn chế lên việc cử hành Thánh Lễ Latinh mà Đức Bênêđíctô đã nới lỏng năm 2007. Đức Phanxicô nói rằng ngài làm thế vì cuộc cải tổ của Đức Bênêđíctô đã trở nên nguồn chia rẽ trong Giáo Hội và đã được dùng làm khí cụ trong tay những người Công Giáo chống đối Công Đồng Vatican II, tức các cuộc hội họp trong thập niên 1960 đã hiện đại hóa Giáo Hội”.

Theo A.P., “các nhà phê bình nói rằng họ chưa bao giờ mục kích một vị Giáo Hoàng đã lật ngược một cách triệt để vị tiền nhiệm của ngài đến thế. Việc lật ngược này liên quan đến một điều hết sức nền tảng là phụng vụ, trong khi Đức Bênêđíctô vẫn còn sống và sống ngay tại Vatican trong tư cách Giáo Hoàng hưu trí, càng khuếch đại hơn nữa bản chất ngoại thường nơi động thái của Đức Phanxicô, một điều chắc chắn sẽ gây ra nhiều thù nghịch hơn nữa nơi cánh hữu nhắm vào ngài”.

A.P. không bỏ lỡ việc tường trình phản ứng dữ dội của phe cực hữu Công Giáo. Như blog Rorate Coeli của Mỹ chẳng hạn viết thẳng thừng “Đức Phanxicô GHÉT CHÚNG TÔI. Đức Phanxicô GHÉT Truyền thống. Đức Phanxicô GHÉT mọi điều tốt lành và đẹp đẽ” và câu kinh khủng sau: “ĐỨC PHANXICÔ SẼ CHẾT, THÁNH LỄ LATINH SẼ SỐNG MÃI MÃI”.

Hàng tít lớn của tờ Catholic Herald thì như sau: “... Đức Giáo Hoàng Phanxicô thả trái bom được chờ đợi lâu của ngài lên Thánh lễ Latinh truyền thống”. Trong 12 ý nghĩ của họ về Tự sắc này, ý nghĩ 8 đồng nhất với nhận định của Catholic World News, khi cho rằng “Nếu Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể bãi bỏ Tự sắc của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô, thì vị Giáo Hoàng sắp tới có thể sẽ bãi bỏ điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra hôm nay. Liệu Thánh Lễ Latinh có trở thành điều tương đương với chính sách Mexico City của Mỹ hay không đây? Một điều liên tiếp bị thu hồi rồi lại tái lập mỗi lần một tân chính phủ của đảng khác lên cầm quyền?

Hãng tin CNA đặt tựa đề trung dung hơn “Tin mới: Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành các giới hạn lên các Thánh lễ của hình thức ngoại thường trong Tự sắc mới”.

Hãng tin này cho rằng “trong Tự sắc ban hành ngày 16 tháng 7, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra các thay đổi lớn lao đối với tông thư Summorum Pontificum năm 2007 của vị tiền nhiệm ngài, Đức Bênêđíctô XVI, là tông thư thừa nhận quyền của mọi linh mục được cử hành Thánh Lễ dùng Sách Lễ Rôma năm 1962”.

Hãng này nhắc tới lá thư của Đức Phanxicô gửi hàng Giám Mục hoàn cầu để giải thích lý do cho quyết định của ngài trong tự sắc Traditionis Custodes: “để bảo vệ sự hợp nhất Nhiệm Thể Chúa Kitô, tôi buộc phải thu hồi năng quyền do các vị tiền nhiệm của tôi ban cấp. Việc sử dụng năng quyền đó cách bóp méo đã biến nó thành trái ngược với các ý định từng dẫn đến việc ban quyền tự do cử hành Thánh Lễ với Sách Lễ Rôma năm 1962”.

Tuy nhiên, CNA cũng nhắc lại lời “bảo đảm” của Đức Bênêđíctô XVI khi ban hành tự sắc Summorum Pontificum là sẽ không có chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ: “Nỗi sợ này đối với tôi không có cơ sở nào cả. Việc sử dụng Sách Lễ cũ giả thiết phải có một mức độ đào luyện nào đó về phụng vụ và một nhận thức nào đó trong ngôn ngữ Latinh; cả hai điều này không thường thường có. Từ những giả thiết cụ thể này, điều thấy rõ ràng là Sách Lễ mới chắc chắn luôn là Hình thức thông thường của Nghi Lễ Rôma, không những chỉ về phương diện qui tắc pháp lý, mà còn cả vì hoàn cảnh thực tế của các cộng đồng tín hữu”.

Linh mục John Zuhlsdorf, cực hữu, lẽ dĩ nhiên cực lực phản đối động thái của Đức Phanxicô, đặt nó trong một bối cảnh thật bi đát, gây hãi hùng: “Hôm nay, 16 tháng 7, là Lễ Đức Mẹ Núi Cácmen. Trong lúc có Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon, chính tại nhà thờ của ngài ở Rome, gần Vatican, đền thờ dâng qủy Pachamama đã được thiết lập. Hôm nay, ngày 16 tháng 7, ngày kỷ niệm Đại Ly Giáo năm 1054, khi Sắc chỉ Tuyệt thông được đặt lên bàn thờ của Hagia Sophia. Hôm nay, Dự án Manhattan lần dầu tiên cho nổ thành công vũ khí hạt nhân. Hôm nay là ngày kỷ niệm vụ nổ nguyên tử đầu tiên năm 1945... Điều ấy dẫn tôi tới phản ứng đầu tiên của tôi đối với Tự Sắc Traditionis custodes, là tự sắc trên thực tế nhục mạ toàn bộ triều giáo hoàng của Đức Bênêđíctô XVI và các dự liệu mục vụ của Đức Gioan Phaolô II và mọi người các vị gây tác động”. Cha Zuhlsdorf cho rằng, Tự sắc vừa thô thiển vừa tàn bạo (vulgar and cruel).

Cha de Souza thì lưu ý tới “Năm Hậu quả của Tân Tự sắc Cắt giảm Thánh Lễ Latinh” (Five Consequences of the New Motu Proprio Curtailing the Latin Mass). Cha nhận định rằng qua quyết định của ngài, Đức Phanxicô hy vọng tạo được sự hợp nhất trong Giáo Hội, “nhưng việc này khó mà xẩy ra lập tức ngay sau khi ngài kiểm soát chặt chẽ hơn việc cử hành Thánh lễ dưới Hình thức Ngoại thường, khi những người biết ơn Đức Bênêđíctô XVI đã cho phép bất cứ linh mục nào cũng được cử hành Hình thức Ngoại thường trong Tự sắc Summorum Pontificum năm 2007, sẽ thất vọng, chắc chắn càng trầm trọng hơn khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô lật ngược luật lệ phụng vụ của Đức Bênêđíctô”.

Tờ CruxNow của John Allen Jr., với cái nhìn thường có tính dung hợp, đặt tựa đề cho bài báo của Elise Ann Allen như sau: “Việc Đức Giáo Hoàng Kiểm soát chặt chẽ hơn Thánh lễ Latinh được khen có ‘tính tiên tri’, bị chê có ‘tính tàn bạo’”.

Tờ trên trích dẫn Gregory DiPippo, chuyên viên và biên tập viên phụng vụ trên blog của Phong Trào Tân Phụng Vụ, khi ông này cho biết ông tràn ngập “một nỗi buồn và thất vọng sâu xa khi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng lại có thể xử tệ một cách tàn bạo quá nhiều tín hữu như thế”.

DiPippo nói rằng động thái của Đức Phanxicô bị những người mộ mến Thánh lễ Latinh coi như “bản tuyên chiến, và là một tuyên bố có dụng ý xua đuổi ra khỏi Giáo Hội những người không thích hợp với viễn kiến ý thức hệ của Đức Giáo Hoàng về Giáo Hội”. Trong khi, theo ông, những người này là “nhóm rất thành thạo về giáo lý, và biết rằng Giáo Hội không phải là đồ chơi cá nhân của vị Giáo Hoàng để ngài được quyền đối xử tàn tệ với các tín hữu kiểu này”.

Trái lại Austen Ivereigh, người viết tiểu sử của Đức Giáo Hoàng, thì hết lời ca ngợi quyết định của ngài. Trên Twitter, ông viết: “Một ngày lịch sử. Một động thái mạnh dạn. Một hành vi tiên tri”. Ông viết thêm: “Đức Bênêđíctô XVI nói với các Giám Mục lúc ban hành năm 2007 của ngài rằng nó sẽ được duyệt xét nếu nó tạo ra vấn đề. Đức Phanxicô đã hội ý với các Giám Mục thế giới và các ngài cho biết nó quả đã tạo ra vấn đề. Điều có ý định cổ vũ hợp nhất đã bị sử dụng để gieo rắc chia rẽ và chống đối Vatican II”.

Đức Ông James Moroney, cựu chánh văn phòng của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về phụng vụ tin rằng việc nới rộng cho phép cử hành Thánh lễ Latinh, một cử chỉ nhằm hợp nhất, đã có hiệu quả ngược lại.

Ngài nói: “người ta chỉ cần tìm trên liên mạng sẽ đọc thấy [những câu như] ‘các linh mục không trọn vẹn thuộc Nghi lễ Rôma ngoại trừ cử hành hình thức ngoại thường’”. Chính những chiến dịch này khiến Đức Phanxicô hành động. Theo Đức Ông, “Đức Giáo Hoàng chỉ đáp ứng các báo cáo của các Giám Mục thế giới để tránh gây nguy hại thêm nữa cho sự hợp nhất Giáo Hội.

Điều đáng lưu ý, theo Elise A. Allen, là vị Đức Ông này từng được Đức Gioan Phaolô II và Bênêđíctô XVI bổ nhiện làm tư vấn cho Bộ Phụng thờ Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích.

Không vì thế, mà ngài do dự trong việc cho rằng “những ai coi phụng vụ thánh như nguồn và đỉnh cao của sự hợp nhất của chúng ta sẽ đáp ứng lời kêu gọi của ngài [Đức Giáo Hoàng]. Những ai muốn sử dụng phụng vụ như một trái banh chính trị, sẽ không đáp ứng”.

Ngài khuyên những người vừa kể “hãy hít thở thật sâu và khiêm hạ lắng nghe những gì Đức Thánh Cha và Giám Mục của họ yêu cầu nơi họ”.

Những người ấy, theo tiết lộ của John Allen Jr., không ít. Họ tập trung nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Sách “Danh mục Lễ Latinh” (Latin Mass Directory) liệt kê 657 trung tâm cử hành Thánh Lễ này ở khắp nước Mỹ, đông 3 lần rưỡi hơn nước thứ nhì là Pháp với 199 trung tâm.

Tờ National Catholic Reporter cánh tả chạy hàng tít: “Về Thánh Lễ Latinh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tháo gỡ băng cấp cứu” (On the Latin Mass, Pope Francis pulls off the Band-Aid), và cho rằng đây là giải pháp duy nhất có thực chất.

Tờ này nhắc lại các “lời tiên tri” của chính họ trước đây, vốn cho rằng những người mộ mến Summorum Pontificum sẽ biến “hình thức ngoại thường thành biểu tượng cho một nghị trình chắc chắn đi ngược lại phần lớn những gì Vatican II đã đạt được... Đức Bênêđíctô đã hoàn toàn thất bại trong việc tri nhận tiềm năng phát triển các trang mạng lôi cuốn những người chạy theo các thứ sùng tín [cult], những trang mạng lộ liễu sùng kính hình thức ngoại thường của Thánh Lễ nhưng cũng phục vụ như đường dẫn cho một hình thức Công Giáo què quặt, thiếu hiểu biết thần học, hợp tác với những nhóm xách động chính trị cánh hữu...”.

Ký giả Gerard O’Connell trên tờ America của các cha dòng tên Mỹ, có xu hướng cấp tiến, nhận định rằng “Quyết định của Đức Phanxicô trong tư cách giáo hoàng lật ngược cách này các quyết định của hai vị tiền nhiệm là một điều phi thường. Người ta sẽ phải quay trở lại Công đồng Vatican II để tìm thấy một tiền lệ như vậy trong lịch sử hiện đại của Giáo hội. Nó đòi hỏi sự can đảm để thu hồi các quyết định của các ngài về một chủ đề nhạy cảm và gây xúc động cao như phụng vụ trước Công đồng Vatican II và Thánh lễ Latinh theo Sách lễ Rôma của Đức Piô V, do Đức Gioan XXIII hiệu đính năm 1962, biết rằng nó sẽ kích động một phản ứng mạnh mẽ từ những người theo duy truyền thống trong Giáo Hội, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Áo và Thụy Sĩ.

“Tuy nhiên, ngài đã làm như vậy vì, như ngài giải thích trong lá thư, năng quyền được các vị tiền nhiệm của ngài ban cấp để cổ vũ sự hợp nhất trong Giáo hội nhưng nó đã không làm được điều đó. Ngược lại, nó đang tạo ra nhiều sự chia rẽ hơn. Quyết định của ngài, đáp lại yêu cầu của các giám mục, nhằm ngăn chặn nó phát triển thành một phong trào chống lại công đồng”.

Tờ New York Times cho chạy hàng tít theo lưỡng phân bảo thủ/cấp tiến: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô Hạn chế việc Sử dụng Thánh lễ Latinh Cũ, trong Một Cú Tát vào Người Bảo thủ” và họ sẵn lòng pha trộn đủ mọi mùi vị trong đó, kể cả chính trị.

Tờ báo nhấn mạnh ngay từ đầu rằng “Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện bước có ý nghĩa hướng tới việc đặt nền phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo vững chãi về phía hiện đại hóa vào hôm Thứ sáu khi đàn áp thẳng tay việc sử dụng Thánh lễ Latinh cũ, chủ yếu lật ngược quyết định của vị tiền nhiệm bảo thủ”.

Mùi vị chính trị được New York Times thêm vào khi họ cho rằng “loạt đạn cuối cùng của ngài [Đức Phanxicô] trong điều gọi là cuộc chiến tranh phụng vụ của Giáo Hội diễn ra vài tuần sau khi các Giám Mục bảo thủ Hoa Kỳ, mà nhiều vị dính bén với Thánh lễ Latinh cũ, chủ yếu bác bỏ hướng dẫn mạnh mẽ của Vatican phải hạn chế sự đối đầu có thể có với Tổng thống Biden về việc ông này ủng hộ quyền phá thai”.

Họ khen hành động của Đức Phanxicô là “mạnh dạn và cụ thể..., tái lập việc bắt tay với thế giới hiện đại sau 3 thập niên lãnh đạo bởi các vị Giáo Hoàng bảo thủ”.

Từ những nhận định trên đây, người ta thấy chưa văn kiện nào của Đức Phanxicô lại làm cho lưỡng phân bảo thủ/cấp tiến rõ rệt sắc nét hơn giữa người Công Giáo, cho bằng Tự sắc Traditionis Custodes. Nhưng sự rõ nét này có được biện minh không? Câu hỏi này khiến một nhà báo đặt một câu hỏi khác: “Có thật là Đức Giáo Hoàng Phanxicô hạn chế Thánh lễ Latinh?” (Is It True That Pope Francis Is Restricting The Traditional Latin Mass?) (https://catholic-link.org/true-pope-francis-moto-proprio-traditionis-custodes).

Theo phân tích của Will Wright, tác giả bài báo trên, không hẳn Đức Phanxicô hạn chế Thánh lễ Latinh cho bằng hạn chế các nhóm chuyên chỉ cử hành Thánh Lễ Ngoại thường mà quên hẳn Thánh lễ bình thường, nhằm tạo ra một phong trào song song với Vatican II nói riêng và Giáo Hội nói chung.

Theo tác giả, quả tình có những nhóm như thế, “tuyệt đối khinh bỉ Hình thức Bình thường” của phụng vụ “Giáo Hội duy hiện đại”.

Còn Thánh lễ cũ, Wright cho rằng “không chỗ nào trong văn kiện mới [trong đó] Đức Giáo Hoàng Phanxicô hạn chế việc sử dụng các sách phụng vụ có trước năm 1970. Trái lại, ngài cho phép các Giám Mục “năng quyền độc hữu cho phép việc sử dụng Sách Lễ Rôma 1962 trong giáo phận của các ngài, theo các chỉ dẫn của Tòa Thánh” (TC, 2).

Phân tích điều 3 của Tự sắc, tác giả cho rằng Đức Phanxicô không hề đề cập tới các nhóm cử hành cả hai hình thức. Điều quan trọng được ngài yêu cầu là phải thừa nhận tính hợp pháp của Vatican II và Sách Lễ Rôma năm 1970. Một yêu cầu như thế hoàn toàn hợp lý trong cương vị giáo hoàng. Ngài không muốn có những nhóm chỉ cử hành Thánh lễ Latinh mà thôi.

Thiển nghĩ với thời gian và nhiều trầm lắng hơn, người ta có thể hiểu rõ hơn đường hướng cải tổ phụng vụ của Đức Phanxicô.

Edited by user Tuesday, July 20, 2021 12:47:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14824 Posted : Tuesday, July 20, 2021 1:17:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Những quy định về cử hành Thánh lễ từ tiền Công đồng
đến Tự sắc "Traditionis custodes"


7/19/2021 8:46:15 AM

Hôm thứ Sáu 16/7/2021, Đức Thánh Cha đã cho công bố Tự sắc “Traditionis custodes - Những người gìn giữ truyền thống”, về việc sử dụng phụng vụ Roma trước năm 1970. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhìn lại những quy định của Giáo hội về cử hành Thánh lễ từ tiền Công đồng Vatican II đến nay.

UserPostedImage

Phụng vụ tiền Công đồng

Trước Công đồng Vatican II

Trong thời gian trước Công đồng Vatican II, tức là trước năm 1962, năm khai mạc Công đồng, hay đúng hơn, trước khi Công đồng công bố Hiến chế về Phụng vụ (Sacrosanctum Concilium), ngày 4/12/1963, giáo dân tham dự vào việc cử hành phụng vụ được thực hiện theo những sách phụng vụ và nghi lễ từ Công đồng Trentô (1545-1563) và sau đó là Sách lễ Roma của Thánh Piô V năm 1570: Tất cả phụng vụ được cử hành bằng tiếng Latinh; các thừa tác viên là linh mục, phó tế, phụ phó tế, và các chức nhỏ như thầy giúp lễ, đọc sách, trừ quỷ và giữ cửa. Vai trò của ca đoàn được coi trọng và hát những bài thánh ca trong phụng vụ bằng tiếng Latinh và đôi khi là những bài thánh ca nhiều bè. Lời Chúa cũng được công bố bằng tiếng Latinh.

Sau Công đồng Vatican II

Ngày 04/12/1963, văn kiện đầu tiên của Công đồng Vatican II được công bố là Hiến chế về Phụng vụ (Sacrosanctum Concilium). Với Hiến chế này, Công đồng đã muốn đánh giá đúng mức việc cử hành phụng vụ, vì là “chóp đỉnh” mọi sinh hoạt của Giáo Hội và là “nguồn” mọi sức mạnh và ơn thánh cho Giáo Hội. Hiến chế cũng nhấn mạnh tới việc tham gia tích cực của tín hữu vào buổi cử hành phụng vụ. Lời Chúa cũng là một ưu tư lớn của Công đồng trong các buổi cử hành phụng vụ. Từ đây, sinh hoạt phụng vụ trong Giáo hội có những đổi thay.

Năm 1970, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nỗ lực thực hiện cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vatican II hầu có thể giúp dân Chúa hiểu rõ hơn nữa kinh nghiệm cử hành và tham dự Thánh lễ cũng như thấm nhuần cách thức cử hành và tham dự Thánh lễ. Sách lễ của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã có nhiều thay đổi so với ấn bản trước, đáng chú ý nhất chính là việc sử dụng ngôn ngữ địa phương thay thế cho tiếng Latinh vốn là ngôn ngữ duy nhất để cử hành Thánh lễ.

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI với Tự sắc “Summorum Pontificum” năm 2007

Ngày 07/7/2007, Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã gửi thư cho các Giám mục Công giáo trên toàn thế giới để giới thiệu Tự sắc Summorum Pontificum, về việc sử dụng Sách lễ Roma do Đức Piô V ban hành và sau được Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII tái công bố vào năm 1962 trước khi có cuộc cải tổ năm 1970.

Tự sắc Summorum Pontificum được ban hành, trước hết nhằm thể hiện mối quan tâm mục vụ cho các tín hữu ở một số miền đã và đang gắn bó với lòng yêu mến cao độ những hình thức phụng vụ trước đây, vốn ăn sâu trong văn hóa và tinh thần của họ. Thứ đến, tuy Huynh đoàn Piô X của Tổng Giám mục Marcel Lefevre không được nhắc đến trong Tự sắc nhưng ai cũng hiểu rằng văn kiện này được xem như một trong những nỗ lực đưa Huynh đoàn này trở về hiệp thông với Giáo hội Công Giáo Roma. Huynh đoàn Piô X do Tổng Giám mục Lefevre thành lập năm 1970. Huynh đoàn này mạnh mẽ bảo vệ Thánh lễ Latinh truyền thống, khước từ phụng vụ năm 1970, và có nhiều quan điểm đối lập với Giáo hội Công giáo, đặc biệt là một số giáo huấn của Công Đồng Vatican II.

Nghi thức Thánh lễ thông thường và ngoại thường

Với Tự sắc này, có sự phân biệt giữa Nghi thức ngoại thường của Sách lễ Roma năm 1962 và Nghi thức thông thường của Sách lễ Roma năm 1970.

Nghi thức ngoại thường của Sách lễ Roma năm 1962

Nghi thức ngoại thường hay còn được gọi là nghi thức Latinh. Qua nhiều thế kỷ, Sách lễ với Nghi thức Latinh này đã được tu chính nhiều lần cho đến năm 1962.

Nghi thức thông thường của Sách lễ Roma năm 1970

Sau Công đồng Vatican II, Sách lễ Roma với Nghi thức mới đã được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI ban hành năm 1970 cho phép việc cử hành phụng vụ Thánh lễ bằng các ngôn ngữ địa phương thay vì hoàn toàn bằng tiếng Latinh như trước đây. Nghi thức mới này được gọi là hình thức thông thường. Nghi thức mới này đã được áp dụng trong phụng vụ của Giáo Hội kể từ năm 1970 cho đến nay.

Không có mâu thuẫn giữa nghi thức ngoại thường và thông thường

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức nhận định rằng không có mâu thuẫn giữa hai nghi thức và lịch sử của các sách phụng vụ mang tính chất tăng trưởng và tiến triển, chứ không có tính đoạn tuyệt với quá khứ. Điều mà các thế hệ đi trước coi là thánh thiêng thì vẫn còn thánh thiêng và cao cả cho chúng ta, và không thể đột nhiên bị cấm hoàn toàn hoặc còn bị coi là có hại. Tất cả chúng ta cần bảo tồn những gì phong phú đã được thành hình trong đời sống đức tin và cầu nguyện của Giáo hội, và đặt chúng ở vị trí xứng hợp.

Trong cả hai nghi thức ngoại thường và thông thường của Sách lễ Roma, Giáo hội mong ước điều này hơn cả, đó là tín hữu tham gia một cách trọn vẹn, ý thức và tích cực. Trong cả hai nghi thức, cần bắt đầu bằng một sự tham gia nội tâm vào hy lễ của Đức Kitô, mà cộng đoàn tụ họp cùng với những kinh nguyện và nghi lễ phải quy hướng về.

Nghi thức thông thường đạt đến điều này qua việc lắng nghe và đáp trả lại những kinh nguyện trong Thánh lễ bằng ngôn ngữ địa phương, và qua việc tham gia vào hành vi có tính cộng đồng.

Nghi thức ngoại thường thì đạt đến điều này phần lớn là qua việc nghe những kinh nguyện bằng tiếng Latinh và theo dõi những lời nói và việc làm của linh mục và hợp lòng với “những gì linh mục đọc nhân danh Đức Kitô và những gì Đức Kitô nói với linh mục”.

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nhiều lần nhắc lại rằng Tự sắc Summorum Pontificum không làm giảm những cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II.

Tự sắc “Traditionis custodes” của Đức Thánh Cha Phanxicô

Vào ngày 16/7/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc Traditionis custodes, quy định về việc cử hành Thánh lễ theo nghi thức phụng vụ Latinh cũ, tiền Công đồng hay còn gọi là nghi thức ngoại thường.

Trước khi công bố Tự sắc này, Đức Thánh Cha đã có những bước chuẩn bị:

Vào tháng 01/2019, Đức Thánh Cha đã quyết định bãi bỏ Ủy ban Tòa Thánh “Ecclesia Dei - Giáo hội của Thiên Chúa”, lo về Huynh đoàn Piô X và sáp nhập vào Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban được Thánh Gioan Phaolô II thành lập năm 1988, để cộng tác với các Giám mục và các cơ quan trung ương Tòa thánh, hầu tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiệp thông hoàn toàn của các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ thuộc Huynh đoàn Piô X với Giáo hội.

Vào năm ngoái, 2020, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức tin đã yêu cầu các giám mục tường trình cho Tòa Thánh thông qua một bảng câu hỏi về việc áp dụng Summorum Pontificum trong các giáo phận của các ngài. Đức Hồng y Luis Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, viết cho các giám mục khắp nơi trên thế giới, yêu cầu gửi câu trả lời của họ trước ngày 31/7/2020 như sau: “Mười ba năm sau khi công bố Tự sắc Summorum Pontificum do Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI ban hành, Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn được thông báo về việc áp dụng hiện tại của văn kiện nói trên”.

Một vài phản ứng về tự sắc Traditionis custodes

Sau khi Tự sắc Traditionis custodes được công bố, đã có một số nhận xét về nội dung của văn kiện:

Trước hết, Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Giám mục Hồng Kông, nhận xét rằng: “Tự sắc Summorum Pontificum liên kết chúng ta với anh chị em của chúng ta ở mọi thời đại, với các thánh và các vị tử đạo mọi thời đại, với những người đã chiến đấu cho đức tin của họ và những người đã tìm thấy trong đó là một nguồn nuôi dưỡng tinh thần vô tận”.

Đức Hồng y Robert Sarah, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cũng đã nhận xét rằng: "Tuân theo Tự sắc Summorum Pontificum, mặc dù có những khó khăn và kháng cự, Giáo hội đã bắt đầu con đường cải cách phụng vụ và thiêng liêng, tuy chậm nhưng không thể đảo ngược”.

Một số người thì cho rằng, sự can thiệp của Đức Thánh Cha Phanxicô đã đảo ngược Summorum Pontificum năm 2007. Đức Biển Đức cho phép cử hành nhiều Thánh lễ theo nghi thức trước Công đồng Vatican II hơn, cho phép cử hành Nghi thức cũ ở bất cứ đâu khi một nhóm tín hữu yêu cầu. Nhưng với quy định mới, linh mục cử hành Nghi thức cũ phải có phép của Giám mục, trong khi bất kỳ linh mục nào được phong chức sau Tự sắc mới phải gửi đơn xin Giám mục và chính Giám mục trước khi cho phép phải hỏi ý kiến Tòa Thánh. Sự can thiệp của Đức Thánh Cha Phanxicô làm cho phụng vụ Latinh trở thành ngoại lệ, thay vì là chuẩn mực. Quyết định mới của Đức Thánh Cha cũng phản bác lập luận đã phát triển trong một số Giáo hội và nơi một số hồng y cho rằng nghi thức cũ, được gọi là “Hình thức ngoại thường”, có thể cùng tồn tại và ảnh hưởng đến các cử hành bình thường của phụng vụ.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã quyết định rằng phụng vụ xuất hiện sau những cải cách của Công đồng Vatican II 1962-65 là “cách diễn đạt duy nhất” của Nghi thức Roma, và không sử dụng cụm từ “Hình thức ngoại thường”. Ngài cũng nói rằng một trong những điều kiện để cử hành Thánh lễ trước Công đồng Vatican II là “các nhóm không phủ nhận tính hợp lệ và hợp pháp của cuộc cải cách phụng vụ, do Công đồng Vatican II đưa ra”.

Nghi thức cũ yêu cầu các linh mục phải đọc những lời cầu nguyện trong Thánh lễ Latinh, thường không nghe được và đọc trong khi quay quay lưng về phía giáo dân. Mặc dù nhiều người được lôi cuốn bởi cách cử hành chiêm niệm, Nghi thức cũ cũng đã trở thành một điểm tập hợp cho những người bất đồng quan điểm với Đức Thánh Cha Phanxicô và phản đối Công đồng Vatican II.

Đức Thánh Cha giải thích trong một lá thư gửi các Giám mục cùng với Tự sắc Traditionis Custodes, là ngài rất đau buồn, Thánh lễ Latinh “được đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ cải cách phụng vụ, mà còn của chính Công đồng Vatican II, tuyên bố không có căn cứ và những khẳng định không vững chắc rằng nó phản bội Truyền thống và 'Giáo hội đích thực’”.

Đức Thánh Cha nói rằng hồ nghi Công đồng là “nghi ngờ chính Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Giáo hội”. Ngài giải thích rằng phụng vụ của Giáo hội đã được điều chỉnh nhiều lần trong suốt nhiều thế kỷ theo nhu cầu của thời đại, không chỉ được bảo tồn nhưng được đổi mới trong sự tuân thủ sự trung thành với Truyền thống. Thánh Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI đã tìm cách “khôi phục sự hợp nhất của một cơ thể Giáo hội với những nhạy cảm phụng vụ đa dạng” bằng cách đưa ra các quy định cho việc cử hành Nghi thức cũ. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những nỗ lực của hai Giáo hoàng nhằm mang lại sự hiệp nhất đã “bị lợi dụng để nới rộng khoảng cách, củng cố sự khác biệt, và khuyến khích những bất đồng gây tổn hại cho Giáo hội, cản trở con đường của Giáo hội và khiến Giáo hội gặp nguy cơ chia rẽ”.

Mặc dù đã được dự đoán trước đó, nhưng quyết định của vị Giáo hoàng 84 tuổi đã khiến các nhà quan sát của Giáo hội ngạc nhiên vì cách dứt khoát mà ngài đã đảo ngược quyết định từ vị tiền nhiệm. Những người theo truyền thống đã phản ứng với tin tức này và mô tả nó là “gây sốc và đáng sợ”.

Tuy nhiên, quyết định của Đức Thánh Cha về Thánh lễ Latinh truyền thống phù hợp với quan điểm của Thánh Phaolô VI, người đã hướng dẫn Công đồng Vatican II đi đến kết luận và tìm cách thực hiện các cải cách của nó. Thánh Phaolô VI, theo một chuyên viên về phụng vụ của Vatican, chỉ dự tính Nghi thức cũ cho các linh mục hấp hối hoặc bị bệnh.

Ngọc Yến
(Vatican News 18.07.2021)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#14825 Posted : Thursday, July 22, 2021 2:01:59 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,060

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Tập Cận Bình vỗ mặt Joe Biden


July 21, 2021
Đại-Dương

Chủ tịch Trung Cộng (TC), Tập Cận Bình như được cởi trói sau khi Joe Biden ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46. Mọi hoạt động của TC trên Biển Nam Trung Hoa (SCS) và Biển Đông Trung Hoa (ECS) bị hạn chế suốt 4 năm Tổng thống Donald Trump cầm quyền, đã làm bộc lộ các ý đồ khống chế kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá của Chủ nghĩa Đại Hán.

UserPostedImage

Tập Cận Bình được sự hỗ trợ “vô tình?” của Châu Âu đã đặt một chính trị gia hám danh, ham lợi như Thượng nghị sĩ Joe Biden vào chiếc ghế Tổng thống thứ 46 Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Tập và giới cầm quyền Brussels đang thổi phồng con rối Biden để giữ thế thượng phong trên các phương diện kinh tế, quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hoá trong bối cảnh Hoa Kỳ rơi vào cuộc hỗn loạn về tư tưởng, hành vi bất nhất, tự tay chặt bỏ quyền lực quốc gia.

Biên giới mở toang bất cứ loại người nào vũng ùn ùn kéo vào phá hoại chủ quyền quốc gia và an ninh công dân Mỹ.

Các cơ quan an ninh xã hội không còn quyền hạn xét hỏi, áp giải tới pháp đình những tội phạm cướp của, giết người, xóa bỏ lịch sử lập quốc. Cơ quan Tư pháp xét xử vụ án dựa trên hành vi chính trị mà bỏ qua yếu tố pháp lý nên tội phạm giết người, cướp của, hiếp đáp kẻ cô thế ngày càng đông và hung tàn. Xã hội thiếu nhân viên công lực, thừa kẻ vô loại, lắm chính trị gia tư lợi khiến quốc gia rất dễ mất quyền tự chủ dân tộc.

Tập Cận Bình thừa nước đục thả câu đã mua chuộc chính trị gia quốc tế, giới truyền thông “kiếm tiền” khắp thế giới để bôi tro trát trấu lên mặt một dân tộc từng cứu thoát nhân loại khỏi hoạ diệt chủng và nô lệ, nô dịch trở thành một xã hội hỗn loạn đến độ không phân biệt được thiện/ác, phải/trái, đúng/sai. Từ đó, nguy cơ huỷ diệt không còn che đậy.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ lãnh đạo thế giới dân chủ để chống lại hệ thống độc tài đã tạo ra hai phản ứng trái ngược.

Thứ nhất, TC lập tức tăng cường sức mạnh quân sự trên hai Biển Đông Trung Hoa (ECS) và Biển Nam Trung Hoa (SCSa) Bắc Kinh điều động hai Nhóm Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông tập trận thường xuyên trên ECS và SCS nhằm mục đích: đe doạ sẵn sàng giao chiến với Hoa Kỳ trong khu vực Bắc Kinh “yêu sách chủ quyền”; cảnh cáo các quốc gia trong khu vực không nên đứng về phía Mỹ; cho phép Hải cảnh sử dụng vũ khí tác chiến ở ECS và SCS; tăng cường các biện pháp chống tiếp cận, chống xâm nhập (A2/AD); cụ-thể-hoá hoạt động của Dân Quân Biển trong Bộ Ba “Hải Quân-Hải Cảnh-Dân Quân Biển” trên ECS và SCS.

UserPostedImage

HKMH Liêu Ninh của TC

Trong Hiệu triệu nhân Kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản TC, Chủ tịch Tập Cận Bình xác định vai trò lịch sử của ĐCSTC và ra lệnh cho đảng viên sẵn sàng đánh cho kẻ nào bắt nạt TC phải bị sứt đầu, bể trán. Ám chỉ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi, Anh, Pháp …

TC điều động 220 tàu Dân Quân Biển, mạo danh tàu cá tránh bão, neo đậu bên trong Đá Ba Đầu (Whitsun Reef) buộc Manila phải la làng và nhắc nhở Hoa Thịnh Đốn về Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương 1951. Bắc Kinh điều động các toán phi cơ tổng hợp xâm phạm Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Đài Loan để đe doạ khát vọng độc lập của 24 triệu dân trên hải đảo cách xa Hoa Lục 150 km.

Bắc Kinh phái Toán phi cơ 16 chiếc bay vào EEZ của Mã Lai Á trong lúc nước này đang sửa soạn khai thác mỏ khí đốt mà bị Hải Cảnh TC quấy nhiễu liên tục. Kuala Lumpur tố cáo với dư luận quốc tế, đồng điều động chiến hạm bảo vệ, nhưng, Hải Cảnh TC không hề chùn bước.

Chính quyền Biden chỉ lên án bằng lời nói nên không ảnh hưởng tới quyết định của Bắc Kinh.

Ngược lại, năm 2020, Bắc Kinh phái HD8 thăm dò trong EEZ Mã Lai Á phải rút đi khi Hoa Kỳ phái Thuỷ bộ hạm USS America (LHA 6) tập trận với Tuần dương hạm HMAS Parramatta của Úc gần HD 8. Tiếp theo, phái Cận duyên hạm Tác chiến USS Gabrielle Giffords hải hành song song với tàu thăm dò của Mã lai Á buộc HD 8 phải rời khu vực.

Thứ hai, sau khi tiếp nhận Toà Bạch Ốc, Tổng thống Biden không đưa ra một chiến lược hoặc biện pháp đối phó với TC trên ECS và SCS mà chỉ thực hiện một số hoạt động có từ thời Trump. Tiếp theo, Biden hạn chế leo thang đối phó với hoạt động quân sự, tài nguyên thiên nhiên mà Bắc Kinh đang tiến hành. Biden bắn tiếng sẵn sàng đấu dịu với họ Tập.

Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp đã nhiều lần thực hiện Tự do Hàng hải (FONOP) trên Biển Đông Á, Hải đội Xung kích Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh đã tiến vào Biển Đông Á từ giữa tháng 5/2021 do thỏa thuận thời Tổng thống Trump.

Sự lo ngại diễn ra khi Nhật Bản cố lấp lỗ hổng ở Châu Á do Chính quyền Biden chờ họp với Tập về cách chia đôi thiên hạ như Chính quyền Obama-Biden đã làm năm 2013.

Indonesia, Phi Luật Tân, Mã Lai Á đang cố gắng tăng cường sức mạnh quốc phòng và liên hệ với các cường quốc trên thế giới để trang bị các loại khí tài tác chiến.

Biện pháp nào để phá vỡ tham vọng thống trị của TC?

Lời hùng biện về sức mạnh quân sự của Tập Cận Bình trong thông điệp Kỷ niệm thứ 100 ngày thành lập Đảng Cộng sản TC rất quá lố khi so sánh tương quan lực lượng giữa Hoa Kỳ và TC được Viện Nghiên cứu Hòa Bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố: Ngân sách Quốc phòng Mỹ 778 tỉ USD/252; Quân nhân 1.3 triệu/2 triệu; Lục quân 486,000/915,000, Thiết giáp 6,333/5,600 xe tăng; Phi cơ 13,000/2,500; Chiến hạm 297/360; HKMH 11 hạt nhân/2 động cơ thường; Đầu đạn nguyên tử 5,800/360; hỏa tiễn hành trình và Đạn đạo Tầm trung trên mặt đất thì TC chiếm ưu thế, nhưng, sẽ thu hẹp sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 với Liên Xô.

Có hai ưu thế quan trọng mà SIPRI chưa đề cập: (a) Hoa Kỳ có nhiều đồng minh và đối tác mạnh trong khi TC chỉ có một số chư hầu yếu, không đáng tin cậy. Nga và TC đang có mối quan hệ lỏng lẻo. (b) TC có thể bị bao vây bằng hai chuỗi đảo số 1 và số 2 do Hoa Kỳ và các đồng minh kiểm soát nên dễ kiệt quệ.

Chuỗi Cung ứng Toàn cầu của TC phát triển nhờ thu hút được vốn đầu tư nước ngoài (hàng 100 tỉ USD/năm) và công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển, hám lợi hoặc nhẹ dạ. Sáng kiến Vành đai và Con đường để phục vụ cho nhu cầu của Chuỗi Cung ứng Toàn cầu mà thực tế đã đẩy các quốc gia tham dự chui vào chiếc bẫy nợ khó gỡ, kể cả một vài nước trong Liên Hiệp Châu Âu.

UserPostedImage

Tổng thống Donald Trump bằng các giải pháp kinh tế đã kéo các công ty Mỹ và Nhật Bản, Châu Âu, Đại Hàn, Đài Loan rút từ TC về cố quốc hoặc chuyển tới các nước khác. Bắt đầu xây dựng lại Chuỗi Cung ứng Toàn cầu không lệ thuộc vào TC.

Các biện pháp tăng thuế công ty, thuế lợi tức, thuế gia sản buộc giới thương gia ngừng đem công ty trở về cố quốc và tiếp tục tăng đầu tư vào Hoa Lục. Con đường lệ thuộc TC đang rộng thênh thang.

Với vai trò Phó tổng thống Phụ trách Ngoại giao, Joe Biden đã thất bại hoàn toàn trong kế hoạch “sắp xếp lại (Reset)” mối quan hệ với Nga tạo điều kiện cho Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đoạt lấy Bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014 làm rúng động Liên Hiệp Châu Âu (EU). Brussels thoả thuận với Nga xây đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức để cung ứng cho EU trong khi tổ chức này kêu gọi Hoa Kỳ trừng phạt Nga một cách nghiêm ngặt. Tổng thống Trump phản đối thỏa thuận này nên đường ống ngưng trệ. Nhưng, Tổng thống Biden tuyên bố không phản đối nhằm làm hài lòng Putin và Brussels khiến Hoa Kỳ không thể bán khí đốt cho EU.

Nga và TC ngày càng xích lại gần nhau hơn sẽ gây nhiều khó khăn cho chính sách chống Bắc Kinh trên khắp thế giới.

Đại-Dương

Edited by user Thursday, July 22, 2021 2:04:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#14826 Posted : Thursday, July 22, 2021 2:14:20 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,060

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Thế giới thiếu vaccine, Trung Quốc ung dung hưởng lợi


July 20, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

Trong cuộc đua bào chế và cung ứng vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới, Trung Quốc đã không vượt qua được Hoa Kỳ và Tây Âu về khoa học công nghệ, nhưng đang “thắng đậm” về tài chính và ngoại giao.

UserPostedImage

Bắc Kinh thông báo sẽ cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc để làm ăn, du lịch, thăm viếng thân nhân, nhưng chỉ cho vào những ai đã được tiêm chủng vaccine do Trung Quốc sản xuất, có giấy tờ chứng nhận, còn những người đã tiêm chủng nhưng bằng các loại vaccine khác thì vẫn phải trải qua các cuộc xét nghiệm và cách ly phòng dịch. (Hình minh họa: Getty Images)

Sự kiện mới nhất cho thấy sự thắng thế của Trung Quốc là mới đây Liên Minh Vaccine Toàn Cầu GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) – tổ chức điều hành chương trình quốc tế cung cấp vaccine ngừa COVID-19 gọi là COVAX – đã ký hợp đồng mua trước 170 triệu liều vaccine Sinopharm, 350 triệu liều vaccine Sinovax và 414 triệu liều vaccine SCB-2019. Ba loại vaccine này đều do Trung Quốc bào chế.

COVAX: Lấy tiền Mỹ mua vaccine Trung Quốc

Hai loại đầu, Sinopharm và Sinovax, đã kết thúc thử nghiệm và đã được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho phép sử dụng trong tình huống khẩn cấp, loại thứ ba, SCB-2019 – do công ty Clover Biopharmaceuticals của Trung Quốc bào chế – vẫn đang còn thử nghiệm giai đoạn ba.

Giá trị của hợp đồng không được GAVI công khai song căn cứ vào giá bán vaccine của Trung Quốc, có thể thấy hợp đồng này phải có giá nhiều tỷ đô la; bắt đầu thanh toán và nhận hàng từ quý 3, 2021.

Đáng chú ý, tiền trang trải cho hợp đồng được lấy từ quỹ COVAX do Hoa Kỳ và các nước phát triển ở Tây Âu đóng góp; được đem ra trả cho Trung Quốc để mua các loại vaccine có hiệu quả rất đáng ngờ. Được biết, Trung Quốc không phải bỗng dưng trở thành kẻ hưởng lợi mà đã vận động và gây sức ép với Liên Hiệp Quốc để bán hàng, lợi dụng tình trạng khan hiếm vaccine gay gắt trên toàn cầu.

COVAX là gì? Trở lại những ngày đầu năm ngoái 2020, khi dịch viêm phổi cấp bùng phát ở Vũ Hán và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, trở thành một đại dịch khủng khiếp có tên COVID-19, các nhà lãnh đạo thế giới đã tìm cách huy động sự hợp tác toàn cầu để chống dịch.

Sáng kiến thành lập chương trình toàn cầu tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 (COVID-19 Vaccines Global Access), gọi tắt là COVAX, ra đời với mục tiêu giúp cho mọi người trên thế giới – đặc biệt là các nước nghèo – đều được tiêm vaccine ngừa virus Corona. Sáng kiến COVAX do WHO, Ủy Ban Châu Âu (EC) và chính phủ Pháp đề ra ngày 24 Tháng Tư, 2020. Tính đến ngày 15 Tháng Bảy, 2020, đã có 165 quốc gia, với hơn 60% dân số thế giới, tham gia COVAX.

Cũng như mọi tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, COVAX hoạt động bằng tiền tài trợ do các nước giàu đóng góp, lấy tiền đó mua vaccine rồi cung cấp cho các nước nghèo. COVAX có hai cơ chế cho các nhóm nước giàu nghèo khác nhau: có 92 quốc gia được coi là nước nghèo, sẽ được nhận vaccine COVID-19 miễn phí nhờ tiền đóng góp của các nước giàu, gọi là cơ chế AMC (Advance Market Commitment); các nước còn lại hoặc là nhà tài trợ góp tiền và vaccine (donors), hoặc tự trả tiền khi nhận vaccine từ COVAX theo cơ chế SFP (Self-Financing Participants).

Ngân quỹ của COVAX là do đóng góp của các nước phát triển ở phương Tây. Tính đến giữa Tháng Bảy, COVAX huy động được $9,661 triệu; trong đó phần đóng góp lớn nhất là của Hoa Kỳ với $3,500 triệu, tiếp theo là Đức ($1,097 triệu), Nhật ($1,000 triệu), Anh ($733 triệu) và Liên Minh Châu Âu ($489 triệu)…. Việt Nam cũng đóng góp “tượng trưng” $1 triệu. Trong khối tư nhân và công ty, phần đóng góp lớn nhất thuộc về Quỹ Bill & Melinda Gates với $206 triệu, công ty MasterCard với $32 triệu.

Có thể nói mà không sợ quá lời rằng đóng góp của Hoa Kỳ là “xương sống” cho hoạt động của COVAX. Sáng kiến COVAX ra đời từ Tháng Tư, 2020, nhưng Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Donald Trump không tham gia, một phần vì đây là hoạt động của tổ chức WHO mà ông Trump đã quyết định rút ra, một phần vì chính quyền Trump lúc đó dồn sức cho chương trình vaccine riêng của mình, gọi là Chiến Dịch Thần Tốc (Operation Warp Speed).

Từ ngày ra đời đến hết năm 2020, COVAX hoạt động rất mờ nhạt, không đủ tiền để đặt mua trước vaccine khi các tập đoàn dược phẩm tranh nhau đưa sản phẩm ra thử nghiệm lâm sàng. Mãi đến khi ông Joe Biden lên thay ông Donald Trump làm tổng thống Hoa Kỳ thì tình hình mới biến chuyển.

Ông Biden tuyên bố đưa Hoa Kỳ trở lại tổ chức WHO từ ngày 20 Tháng Giêng – ngày ông Biden nhậm chức – và một tháng sau, ông tuyên bố Hoa Kỳ cam kết đóng góp vào COVAX $4 tỷ, giúp chương trình này sống lại, bắt đầu cung cấp cho các nước nghèo. Nước đầu tiên nhận được vaccine miễn phí từ COVAX là Cộng Hòa Ghana ở Châu Phi, nhận đợt vaccine đầu tiên vào ngày 24 Tháng Hai, 2021.

Sau đó Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ cho COVAX 55 triệu liều vaccine AstraZeneca (AZ) mà Hoa Kỳ không dùng. Rồi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh hồi giữa tháng trước, Tổng Thống Biden cam kết tăng viện trợ vaccine của Hoa Kỳ lên 500 triệu liều và kêu gọi G7 tặng 1 tỷ liều vaccine cho các nước nghèo.

Theo dữ liệu về kế hoạch phân phối vaccine mà COVAX công bố ngày 3 Tháng Hai, 2021, trong nửa đầu năm nay tổ chức này sẽ phân bổ 336 triệu liều vaccine AZ và 1.6 triệu liều vaccine Pfizer, trong đó Việt Nam được nhận miễn phí 4,886,400 liều vaccine AZ sản xuất tại Nam Hàn. Tuy nhiên, do nguồn cung vaccine bị thiếu hụt cho nên đến ngày 11 Tháng Tư, 2021, COVAX mới chỉ giao được 38.5 triệu liều vaccine; con số này tăng lên tới 100 triệu liều vào ngày 6 Tháng Bảy vừa qua.

Trung Quốc tham gia COVAX từ Tháng Mười năm ngoái nhưng với tư cách một quốc gia đang phát triển, Bắc Kinh không đóng góp tiền bạc và thuốc men cho COVAX như các nước tài trợ kể trên.

Hoa Kỳ thất vọng

Tình hình là hiện nay COVAX không có đủ vaccine để phân chia cho các nước nghèo trong lúc đại dịch COVID-19 đang bùng lên dữ dội, do biến thể Delta có sức lây nhiễm mạnh hơn nhiều so với các biến thể trước. Các loại vaccine AZ, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson sử dụng ở các nước phát triển thì hầu như đã cạn năng lực sản xuất, không thể tăng mạnh sản lượng để đáp ứng nhu cầu cấp bách.

Tháng trước, GAVI đã ký hợp đồng mua trước 500 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ, nhưng từ nay đến hết năm 2021, hãng Moderna chỉ có thể giao 38 triệu liều, phần còn lại sẽ được giao vào năm sau. Việc ký hợp đồng mua các loại vaccine Sinopharm, Sinovac của Trung Quốc do vậy là một lựa chọn bất khả kháng của GAVI trong tình hình vaccine bị khan hiếm trầm trọng hiện nay.

Nhưng sự kiện COVAX mua vaccine của Trung Quốc, trả bằng tiền đóng thuế của người dân Mỹ đã làm cho các chính trị gia tức giận. Trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Quan Hệ Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ Thứ Tư tuần trước, Thượng Nghị Sĩ James E. Risch (Cộng Hòa-Idaho) đã gọi hợp đồng mua vaccine Trung Quốc của COVAX là “kinh khủng.” “Chuyện khôi hài là Trung Quốc không đóng góp đồng nào vào COVAX mà bây giờ hưởng lợi nhuận từ đó, trong khi chính họ là kẻ đầu tiên gây ra tất cả cuộc hỗn loạn này,” ông Risch nói.

Bà Samantha Power, lãnh đạo Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID), cũng đồng ý như vậy. “Thật kinh khủng khi Bắc Kinh chọn cách kiếm lợi từ các loại vaccine thay vì đóng góp tài chính cho COVAX hoặc tặng số vaccine mà nhà nước Trung Quốc sở hữu để tiêm chủng cho người dân các nước nghèo trong giờ phút tuyệt vọng của họ,” bà Power nói.

Bà Power thừa nhận COVAX không có lựa chọn khác khi vaccine của Mỹ và Châu Âu không gia tăng đủ nhanh để giúp các quốc gia khống chế sự hoành hành của virus nhưng “điều đó không biện minh được cho việc Trung Quốc bán vaccine cho COVAX lấy tiền,” bà Power nói, theo báo The Washington Post.

Nhưng biết làm thế nào được. Trung Quốc là một tay kinh doanh rất nhạy bén và hầu như không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, dù nhỏ, để kiếm lời. Trong ngôn ngữ Trung Quốc, “nguy cơ” là một từ đầy ý nghĩa và họ luôn tìm kiếm “cơ hội” trong “nguy hiểm.” Đại dịch COVID là tai họa, là nỗi đau của hàng trăm triệu người trên thế giới nhưng cũng là cơ hội ngàn năm có một cho những đầu óc theo chủ nghĩa duy lợi (mercantilism) của Trung Quốc.

Trung Quốc và vaccine “có điều kiện”

Nói cho công bằng, không phải Trung Quốc không cung cấp vaccine cho các nước nghèo. Là nước sớm có vaccine ngừa COVID-19 dù phẩm chất của các loại vaccine đó còn phải tranh cãi, Trung Quốc đã nhanh chóng biến vaccine thành một thứ vũ khí trong cái gọi là “ngoại giao vaccine,” một công cụ xây dựng “quyền lực mềm,” xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một cường quốc có trách nhiệm.

Tại thời điểm Tháng Ba, 2021, Trung Quốc đã cam kết cung cấp nửa tỷ liều vaccine COVID-19 do nước này sản xuất cho 45 quốc gia, phần lớn là các nước thu nhập thấp và trung bình, theo thông tin của hãng tin AP. Còn theo Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã viện trợ vaccine cho 68 nước và bán thương mại cho 28 nước khác, nhưng bộ này từ chối cung cấp cho báo chí danh sách các nước nhận viện trợ hoặc mua vaccine của Trung Quốc cũng như số liều vaccine cung cấp cho từng nước. Một trong những trọng tâm của chiến lược ngoại giao vaccine của Trung Quốc là khu vực Châu Á, nơi hơn 30 quốc gia đã mua hoặc nhận vaccine từ Trung Quốc dưới dạng “quà tặng.” Đây cũng là khu vực hoặc có tranh chấp với Trung Quốc, hoặc Trung Quốc đang muốn bành trướng ảnh hưởng.

Có điều, không giống như các nước phương Tây, việc cung cấp vaccine của Trung Quốc luôn được quảng bá rầm rộ trên truyền thông và luôn đi kèm những điều kiện về chính trị và kinh tế. Nếu các nước dân chủ như Hoa Kỳ, Đức, Nhật… cung cấp vaccine COVID-19 cho các nước nghèo thông qua chương trình COVAX, ẩn danh và không kèm điều kiện thì Trung Quốc chỉ cung cấp vaccine qua các thỏa thuận song phương, kèm theo những điều kiện cụ thể.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường tuyên bố “trong việc thúc đẩy hợp tác để chống lại đại dịch, Trung Quốc không nhằm đạt tới mục tiêu địa chính trị nào hoặc nhắm tới một lợi ích kinh tế nào, không bao giờ đưa ra ràng buộc chính trị nào,” như hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã đăng tải, nhưng thực tế các quốc gia nhận vaccine do Trung Quốc thì phải đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn như phải đoạn giao với đảo quốc Đài Loan, phải chấp nhận cho tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia đầu tư mạng viễn thông thế hệ thứ năm (5G) mà trước đây nhiều nước từ chối sau khi Hoa Kỳ cấm cửa Huawei vì nghi ngờ Huawei tiếp tay cho tình báo Trung Quốc hoạt động gián điệp.

Ở Đông Nam Á, Trung Quốc hứa hẹn cung cấp vaccine cho chín trong mười nước ASEAN, trừ Việt Nam, bởi vì Việt Nam là nước mạnh miệng nhất trong việc phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông. Ở Châu Mỹ La Tinh, Trung Quốc cung cấp vaccine cho nhiều nước như Mexico, Peru, Columbia, Ecuador, Bolivia, Chile và Brazil, trừ nước Paraguay vì Paraguay vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan chứ không theo chính sách “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh.

Mới đây, Bắc Kinh thông báo sẽ cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc để làm ăn, du lịch, thăm viếng thân nhân, nhưng chỉ cho vào những ai đã được tiêm chủng vaccine do Trung Quốc sản xuất, có giấy tờ chứng nhận, còn những người đã tiêm chủng nhưng bằng các loại vaccine khác thì vẫn phải trải qua các cuộc xét nghiệm và cách ly phòng dịch.

Một sự kiện gây xôn xao dư luận ở Việt Nam gần đây là Bắc Kinh phản đối mạnh khi Hà Nội nhận 500,000 liều vaccine Trung Quốc nhưng không tổ chức tiêm ngừa cho các công dân Trung Quốc làm ăn sinh sống ở Việt Nam và những người Việt Nam có nhu cầu đi lại, học tập hoặc làm ăn ở Trung Quốc theo điều kiện mà phía Trung Quốc đặt ra. Cùng thời điểm này, Việt Nam đã nhận được hơn 5 triệu liều vaccine từ Hoa Kỳ, Nhật và Úc nhưng không hề bị ràng buộc bởi những điều kiện quái gở như Trung Quốc.

Tính lại chính sách viện trợ của Mỹ

Trở lại câu chuyện về hợp đồng mua vaccine Trung Quốc của COVAX, một quan chức cao cấp trong chính quyền Biden nói với báo The Washington Post: “Hoa Kỳ thất vọng sâu sắc trước việc Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã không đóng góp tài chính cho COVAX để tiêm chủng cho người dân các nước có thu nhập thấp và trung bình, mà lại chọn việc bán vaccine thay vì đóng góp vaccine cho COVAX.”

Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là tiền bạc hay ảnh hưởng chính trị. Vaccine Trung Quốc đang chứng tỏ là không có hiệu quả, hoặc hiệu quả rất thấp trong việc chống đại dịch COVID-19, nhất là với biến thể Delta đang lây lan mạnh ở nhiều nước. Nếu vaccine không tiêu diệt được virus thì sẽ làm cho virus mạnh thêm và sinh ra các biến thể mới nguy hiểm hơn.

Một số quốc gia sử dụng vaccine Trung Quốc trong chương trình tiêm chủng như Thái Lan và Indonesia đang tìm cách bổ sung cho người dân các mũi tiêm tăng cường bằng các loại vaccine do phương Tây bào chế. Một nghiên cứu được công bố ở Thái Lan trong tuần trước cho thấy các kháng thể sinh ra trong cơ thể người tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc cứ sau 40 ngày lại giảm một nửa, khiến hiệu quả của vaccine suy yếu nhanh. Do vậy, một số người cho rằng, chương trình COVAX sử dụng vaccine Trung Quốc thì về lâu dài sẽ làm cho đại dịch khó kiểm soát hơn.

Đáng buồn là chính quyền Biden không thể làm gì để ngăn chặn việc COVAX sử dụng tiền tài trợ của Hoa Kỳ để mua vaccine Trung Quốc. Lựa chọn khả dĩ của chính quyền Biden hiện nay, theo đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez (Dân Chủ-New Jersey), chủ tịch Ủy Ban Quan Hệ Đối Ngoại Thượng Viện, chỉ có thể là cân bằng lại sự đóng góp của Mỹ: giảm đóng góp vào các tổ chức quốc tế đa phương và tăng viện trợ theo các thỏa thuận song phương giữa Hoa Kỳ và nước tiếp nhận vaccine.

Hiện thời, chính phủ Mỹ có chính sách dành 75% viện trợ vaccine cho chương trình COVAX, chỉ 25% cho các nước đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ theo các thỏa thuận song phương. Ông Menendez cho rằng, viện trợ song phương không chỉ làm gia tăng lợi ích quốc gia và ngoại giao của Hoa Kỳ mà còn là điều đúng đắn trong việc hợp tác ngăn chặn đại dịch, do vậy công thức 75% – 25% cần phải được điều chỉnh lại.

Tổng Thống Joe Biden có chủ trương “Nước Mỹ trở lại,” thuyết phục người dân Mỹ tin rằng sự tham gia của Hoa Kỳ trong các tổ chức quốc tế đa phương là con đường tốt nhất để bảo vệ một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, chống lại các chế độ độc tài chuyên chế đang trỗi dậy. Việc ông Biden quyết định quay trở lại WHO và đóng góp cho COVAX nằm trong chiều hướng chính sách đó.

Nhưng cách hành xử của Bắc Kinh trong đại dịch COVID-19 hiện nay như tìm cách gây ảnh hưởng về chính trị, ngoại giao lẫn trục lợi về tài chính đòi hỏi Hoa Kỳ phải mạnh tay hơn nữa trong công cuộc cải cách các định chế quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc trở xuống, sao cho Bắc Kinh không thể tiếp tục thao túng các tổ chức này để phục vụ cho lợi ích riêng của đảng Cộng Sản Trung Quốc. [qd]

Hoàng Nam  
#14827 Posted : Thursday, July 22, 2021 2:25:09 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,060

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)

Nhật ký phong thành (số 11) Chuyện cái bánh mì


(Tuấn Khanh)

Tháng 7 20, 2021 Lượt xem: 228

“…Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch dạy dỗ người công nhân là “Nhà nước cho ra đường mua lương thực, thực phẩm. Nhưng bánh mì đâu phải thực phẩm. Bánh mì đâu phải lương thực”…”

UserPostedImage

Hôm nay, đề tài vừa giải trí, vừa ngao ngán của mọi người trong lúc giãn cách, là chuyện cái bánh mì. Ở đâu cũng nghe nói về nó, và cũng có đôi ba người chợt nổi danh trên toàn cõi Việt Nam vì món ăn nhanh này.

Bánh mì ở xứ Việt có vài địa danh được gắn liền tên với nó, như một kiểu sản phẩm địa phương đáng tự hào: bánh mì Sài Gòn, bánh mì Nha Trang, bánh mì Hội An… mang đậm nét phong cách sống và ẩm thực từ thời người Pháp còn ở Đông Dương. Qua nhiều thập niên, bánh mì không chỉ là một loại thưởng thức, mà còn là bạn đường của người lao động không có nhiều thời gian nghỉ, là thứ nâng đỡ quen thuộc của người nghèo khi đói lòng…

Chuyện được kể rằng anh T.V.E., là công nhân làm việc trong công trường của một dự án du lịch ở phía Bắc TP. Nha Trang, đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Trong khi di chuyển qua đường vòng khu vực Hòn Một thuộc phường Vĩnh Hòa, lực lượng tuần tra (có nơi gọi là tổ xung kích) chận xe và kiểm tra, phạt anh T.V.E. do dám ra đường, vì lý do “không chính đáng”, cũng như “không cần thiết”. Mặc dù người công nhân này giải thích là anh đang đi mua đồ ăn. Tuy nhiên, các nhân sự rầm rập của phường Vĩnh Hòa vẫn quyết thu giữ giấy tờ, phương tiện di chuyển của anh T.V.E và đem về đồn, vừa bắt đóng phạt, vừa bắt nghe giáo dục tinh thần chỉ thị cách mạng.

Có vẻ như các cán bộ ở đây rất vui mừng, coi như mình lập được công trạng điển hình, nên tự tổ chức quay video, ghi âm rõ lời giáo dục của Phó Chủ tịch phường. Cười không nổi. Ngao ngán cũng không xong. Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch dạy dỗ người công nhân là “Nhà nước cho ra đường mua lương thực, thực phẩm. Nhưng bánh mì đâu phải thực phẩm. Bánh mì đâu phải lương thực”.

Bản video mà các cán bộ tưởng là sẽ khiến mình tỏa sáng, vì quyết liệt hành động theo mệnh lệnh chính trị, lại là cánh cửa mở cho dân chúng nhìn và hiểu thêm về thời đại mình đang sống. Khắp nơi, lời giễu cợt, chỉ trích, thậm chí là đòi các luật sư bảo vệ người nghèo nên giúp khởi tố nhân vật quan chức này.

UserPostedImage

Ánh mắt kinh ngạc của anh Trần Văn Em khi nghe giải thích về bánh mì

Trong phần tranh cãi của anh T.V.E với đội quân kiểm tra về quyền chính đáng của mình, tay chủ tịch với đã quát “Mày ở núi xuống hả?”. Và đe doạ sẽ đuổi việc anh T.V.E, vì Thọ nói mình quyền lực rộng, biết cả chủ thầu trong công trình. Nghe tới chuyện mất việc thì người công nhân vinh quang trong chế độ xã hội chủ nghĩa đã chết lặng. Kể từ đó về sau, anh đành chấp nhận là nhân dân trơn, sống đời lặng im để mong qua đe, qua búa.

Ấy mà vẫn không xong, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau đó, anh T.V.E bị mất việc. Tay Phó Chủ tịch đã tác động với chủ thầu như thế nào đó, để con người cùng đinh ấy phải bị đạp ngã thêm lần nữa, mới hả dạ.

Blogger Phạm Minh Vũ viết trên facebook, kêu gọi chính quyền tỉnh Khánh Hòa phải công chính khởi tố tay quan chức này, vì sự lạm quyền và ngôn ngữ tồi tệ khi ra oai với một người nghèo khổ – đặc biệt là một người công nhân – mà chế độ cộng sản từ khi dấy lên các cuộc cướp chính quyền, đã luôn thề sẽ bảo vệ giai cấp này.

Không chỉ ở Nha Trang, trước đó, ở Sài Gòn, các chốt chặn cũng đã đuổi về hoặc phạt các sinh viên và người dân đi mua bánh mì, bởi họ ở trọ, không có tủ lạnh để trữ lương thực, và cũng không có phương tiện đủ để nấu nướng. Cũng với ngôn ngữ cách mạng triệt để về “chính đáng” và “cần thiết”, công an cùng lực lượng sai nha đã từ chối việc tiếp cận bánh mì, coi như là một thú ăn chơi, xa xỉ.

Chận nhiều, và phạt nhiều, Báo Lao Động cho biết riêng lực lượng kiểm tra, xử phạt dân Sài gòn thôi, đã thu về gần 15 tỉ đồng sau 8 ngày áp dụng Chỉ thị 16. Ghê quá, chỉ vài ngày đã thu nửa triệu đôla. Đằng sau chuyện những người dân đang thở dốc thời dịch bệnh và phong tỏa và móc túi đóng phạt, không biết còn có những sự cam chịu nào tương tự như anh công nhân ở Nha Trang, phải chịu mất việc không?

Có thật ông Phó Chủ tịch, không đủ nhận thức về bánh mì và thực phẩm không? Các loại quan chức như vậy khi có tên trong các kỳ ép dân bầu cử, đều cho thấy học vị không thấp. Có người mang cả danh vị tiến sĩ. Trong trường hợp họ biết mà vẫn nói càn, chỉ có thể là sự mù quáng tuân theo các mệnh lệnh chính trị, tự ngu hèn hóa con người của mình để minh họa việc tuân phục. Ở một đất nước mà những kẻ như vậy là đại diện, lấy đâu ra người cầm quyền liêm chính và có trách nhiệm với đất nước?

UserPostedImage

Nhưng trong trường hợp họ không biết nổi ý nghĩa bánh mì và thực phẩm. Loại chính quyền nào đã chọn họ để ngồi trên đầu nhân dân? Hoặc những kẻ đó đã luồn lách thế nào để có thể ngồi vào vị trí lãnh đạo một cách dễ dàng như vậy, suốt bao lâu nay?

Cái lối vừa dạy dỗ nhân dân, đồng thời phô trương sự thể hiện mình như một kẻ trung thành với mệnh lệnh cấp trên, không chỉ xảy ra ở ông phó chủ tịch. Hồi ngày 13/7, một đôi thanh niên ở Long An chở mèo đi khám bệnh, bị viên công an chận lại, phạt và cũng bị nghe giáo dục về lẽ sống giữa người và mèo. Điều đáng nói, tay công an này cũng tự đắc về chuyện thi hành chỉ thị tuyệt đối nên cho quay video lại và phát lên như một cách tự giới thiệu. Xui xẻo thay. Câu chuyện con mèo không quan trọng. Nhưng cách ứng xử đó, bị coi không xứng cái gọi là “công an nhân dân”.

Sau năm 1975, đã từng có thời kỳ các tổ trưởng và công an khu vực – và cả báo chí nữa – thuyết phục dân chúng những điều ngu dốt như 2 ký rau muống bổ dưỡng bằng một ký thịt bò, hoặc thuốc xuyên tâm liên có thể trị mọi loại bệnh, là loại thuốc có một không hai trên thế giới, niềm tự hào của khối xã hội chủ nghĩa. Ôi, đã non nửa thế kỷ, ngày những người qua chiến tranh nắm quyền, đến thời cầm quyền như bước vào chiến cuộc, vẫn có những mặt người không khác nhau là mấy. Nhân dân chỉ có thể chọn cười hoặc thở dài. Không có ai bị cách chức hay bị phạt một cách xác đáng, vì những cách đối xử khinh miệt trí tuệ nhân dân Việt Nam đến vậy.

Lại nhớ, vào thời khan hiếm thuốc men đầu thập niên 1990, lại không có internet để tìm hiểu, chuyện tự uống nước tiểu của mình để chữa bệnh, được truyền thông nhà nước ca ngợi rầm rộ. Nhiều bác sĩ cách mạng cũng xuất hiện để nói về sự kỳ diệu của cái gọi là Niệu liệu pháp. Cũng may, chuyện đó không kéo dài khi nhiều bác sĩ ở Sài Gòn ngăn cản bệnh nhân ứng dụng, rồi viết thư lên báo, đài để phản đối. Truyền thông nhà nước sau đó, cũng tiu nghỉu, im lặng rút lại lời và xóa dần các vết tích ngợi ca của mình.

Bánh mì, cũng tại nó, tàn dư của thực dân Pháp mà ra. Lúc giáo dục người đi đường ở Sài Gòn, trong một video, tổ xung kích có phân tích rằng “sao không lấy gạo nấu cơm, hay nấu mì gói ăn, mà đi tìm mua bánh mì, đó là kiểu ăn không cần thiết”. Cách tuyên bố quyết đoán ấy, tương tự như Hồng vệ binh ở Trung Quốc, luôn coi mọi phản ứng là chống đối người thi hành công vụ, thì nhân dân ở phía đối diện chỉ có thể im lặng.

Không biết nên cười hay nên khóc. Chợt nhớ trong phim The Red Violin của đạo diễn François Girard. Một giáo sư dạy violon ở Viện Âm nhạc Bắc Kinh, khi bị đưa ra đấu tố thời Cách mạng Văn hóa, các lực lượng xung kích đã tranh nhau kết tội ông “vì sao Trung Quốc cũng có loại đàn 4 dây, mà ông không dạy, lại đi truyền bá đàn 4 dây của bọn tư bản?”, và lại hỏi thêm “Vì sao Trung Quốc có nhiều tác phẩm âm nhạc, không dạy mà lại đi gieo rắc các tác phẩm đồi trụy phương Tây như của bọn có tên Beethoven, Bach…?”.

Bánh mì hay đàn violon cũng vậy, đó chỉ là một lựa chọn. Nhưng ở một số thời kỳ của nền văn minh nhân loại, lựa chọn đôi khi cũng cần phải có kèm tinh thần sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Tuấn Khanh

Nguồn: nhacsituankhanh.com/2021/07/19/nhat-ky-phong-thanh-so-11-chuyen-cai-banh-mi/

Edited by user Thursday, July 22, 2021 3:06:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#14828 Posted : Thursday, July 22, 2021 2:55:29 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 6,060

Thanks: 778 times
Was thanked: 318 time(s) in 253 post(s)
Trại Tẩy Não USA


Nguyễn Tường Tuấn

July 17, 2021 | by Ban Tu Thư | 0

UserPostedImage

VẬN MAY

1▪︎ Đại dịch “China virus” là nỗi mất mát đau thương cho đất nước Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới. Trớ trêu thay, lại chính là vận may của đảng Dân chủ. Nhờ đại dịch này, đảng Dân chủ và các thế lực chính trị ngầm, đã nhanh chóng đánh hơi, và xử dụng bọn truyền thông thổ tả, hù doạ dân chúng, thay đổi luật bầu cử, cho phép bỏ phiếu qua thư, tha hồ ăn gian. Bạn đọc theo dõi tin tức Hoa Kỳ mới nhất, Tiểu bang Arizona đã chính thức kiểm phiếu, và rất nhiều tiểu bang Cộng hoà khác đang theo chân Arizona. Bộ trưởng Tư pháp Georgia, ông Brad Raffensperger tuyên bố: Loại ra khỏi danh sách bầu cử 101,789 tên cử tri bất hợp pháp với nhiều lý do khác nhau. Tại sao không kiểm phiếu ngay sau ngày bầu cử? Câu hỏi đơn giản này không dễ trả lời!

(https://www.cnn.com/2021/06/18/politics/georgia-voter-registration-file-removal/index.html).

Nếu không có “China virus” cứu mạng, chắc chắn đảng Dân Chủ không cách nào thắng được Tổng Thống Donald Trump. Lịch sử sẽ phán xét công bằng. Con số 101,789 tên cử tri bất hợp pháp vừa bị loại bỏ, có phải là bằng chứng gian lận

2 ▪︎ Lá bài “Kỳ thị chủng tộc”, xưa như trái đất, nhưng vẫn còn hiệu quả.

Chẳng riêng gì năm 2019, tất cả các cuộc bầu cử trước đây đảng Dân chủ đều dùng lá bài này. Không phải chỉ có một mình Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Hoà, trước ông, nước Mỹ có mặt đầy đủ các vị đứng đầu Hành pháp thuộc cả hai đảng. Quan trọng hơn cả, Hoa Kỳ có 8 năm dưới thời Obama, một tổng thống Dân Chủ, da đen chính hiệu, nhưng tỷ lệ thất nghiệp người da đen, người gốc Mễ vẫn cao hơn rất nhiều so với dưới chính quyền Donald Trump. Kỳ thị ở chỗ nào? Biết vậy, nhưng đảng Dân chủ vẫn dùng, khi lá bài này còn ăn tiền. Cái chết của George Floyd đến đúng dịp, đúng lúc, thế là ngọn lửa được thêm gió, thổi bùng lên. Một tôn giáo dị hợm, thờ “tội phạm” ra đời, và người ta cứ đánh trống, khua chiêng, dựng tượng đồng, một loại “Giáo phái” (Cult) tà ma xuất hiện!Trước đây, nước Mỹ từng có nhiều giáo phái ma đạo như thế, nhưng đây là lần đầu, được chính quyền đảng Dân chủ công khai cổ vũ và tuyên truyền. Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có một chính quyền công khai liên kết với “tội phạm”. Có quá lời không? Hãy trả lời cho kẻ viết bài ít học này: 2.1) Từ năm 2019, trước bầu cử đến nay, Black Lives Matter gây thiệt hại về vật chất trên các tiểu bang do Dân chủ cầm đầu đốt phá bao nhiêu tỷ Mỹ kim? 2.2) Có tên BLM nào bị truy tố ra toà? 2.3) Ai vận động gây quỹ để bảo lĩnh ra tù cho bọn BLM, có phải là Kamala Harris? 2.4) Tên tổng thống khốn nạn nào quỳ lạy thánh tội phạm George Floyd? 2.5) Có bao nhiêu cảnh sát chết vì bọn BLM, hoặc bị đa số tội phạm da đen phục kích, và bao nhiêu tên sát nhân vào tù? 2.6) Tại sao lại cắt giảm ngân sách cảnh sát, để tội phạm gia tăng? 2.7) Tại sao cảnh sát bắt tội phạm, và Thẩm phán, Công tố viên Dân chủ, lại thả ra, đứa nào nối giáo cho giặc? 2.8) George Floyd bị chết, chúng làm ầm lên, anh cảnh sát Derek Chauvin trở thành con dê tế thần, lĩnh 22.5 năm tù. Tên cảnh sát nào tại Quốc hội, đã bắn chết cựu nữ quân nhân Ashli Babbit, tại sao không mang hắn ra toà, tại sao Nancy Pelosi không dám công bố tên người cảnh sát, hay Ashli Babbit là người da trắng nên quên đi? 2.9) Chính quyền Biden Harris đang bị kiện vì chính sách không cho người nông dân da trắng, bị thiệt hại vì “China virus” được hưởng cứu trợ. Chính quyền nào kỳ thị?

3 ▪︎ “Fake News” Nếu ai đó còn tin rằng báo chí truyền thông Hoa Kỳ đáng tin cậy!

Bạn là người ở một hành tinh nào đó! “Chính quyền ngầm”(Deep State), chuyện có thật, không phải là trò hù doạ của Tổng thống Donald Trump. “Chính quyền ngầm” là một tập đoàn, với những tay siêu tỷ phú, theo chủ nghĩa “Toàn cầu hoá”, thuộc đủ mọi thành phần, chính kiến khác nhau, không riêng gì đảng Dân chủ, ngay cả Cộng hoà cũng góp mặt, họ là những chính trị gia “Rino” (Republican In Name Only). Nhóm “Chính quyền ngầm” này chi phối hệ thống thông tin, tuyên truyền của nước Mỹ. Chính vì thế, vai trò trung thực, tường trình tin tức của các ký giả Mỹ hôm nay đã đi vắng, nhường chỗ cho những tay “Vận động chính trị” (Activist Political) thuộc đảng Dân chủ. Đa số các đài truyền hình như CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS, các nhật báo thiên tả như New York Times, The Washington Post … cùng áp dụng chung nguyên tắc của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc Xã, “Nếu bạn nói dối một cách ồn ào và tiếp tục lặp lại, cuối cùng mọi người sẽ tin vào điều đó. Lời nói dối chỉ có thể được duy trì khi chính phủ có thể che dấu người dân về tin tức chính trị, kinh tế hoặc quân sự của lời nói dối”(www.jewishvirtuallibrar.org/joseph-goebbels-on-the-quote-big-lie-quot). Ký giả Marshall McLuhan , viết trên báo Montreal Gazette, ngày 16/5/1975 sự thật về việc mất Việt Nam Cộng Hoà như sau:

“Truyền hình đã đem những hình ảnh tàn bạo nhất về chiến tranh vào phòng khách các gia đình Mỹ. Chúng ta thua ngay trong phòng khách mỗi gia đình Mỹ, không phải trên chiến trường Việt Nam.” (Television brought the brutality of war into the comfort of the living room. Vietnam was lost in the living rooms of America — not on the battlefields of Vietnam.)

4 ▪︎ Song song với tuyên truyền qua TV, Facebook, Twitter … đóng vai trò “Công an văn hoá”, kiểm duyệt tất cả những tin tức không theo đúng đường lối cực tả của một nhóm đảng viên cao cấp, đảng Dân Chủ.

Chính quyền Biden Harris, công khai huỷ bỏ chương trình giáo dục học đường mang tên “Project 1776” hướng dẫn học sinh về lịch sử trung thật của đất nước, tôn vinh các tổ phụ, anh hùng, đã hy sinh cho nền tự do và độc lập của Hoa Kỳ. Thay vào đó, đưa vào “Project 1619” phủ nhận lịch sử, xem Hoa Kỳ là quốc gia tội phạm, người da trắng là nguồn cơn của mọi sự kỳ thị!“Văn hoá chối từ” (Cancel culture) hay “Văn hoá tỉnh thức” (Woke culture) đang xâm nhập học đường, công ty lớn và quan trọng hơn cả, quân đội Mỹ đã được huấn luyện về “Woke culture”. Nhiều trường học cho phép học sinh tự xác định giới tính của mình. Quân đội sẵn sàng trả tiền cho quân nhân muốn chuyển giới. Tiếng “Mẹ” thương yêu nay đổi thành“Người sinh đẻ” (Birthing people) nghe thô bỉ, tục tĩu làm sao! Chúng tôi xin góp thêm một ý ngu xuẩn khác, từ nay, đừng dùng tiếng “Bố” thay vào đó, cho đúng thời thượng hãy gọi là “Người gây giống” (Breeding people). Làm người thì khó, nhưng trở về thế giới loài vật thì nhanh thôi! Tất cả những chương trình, dự án phá hoại đất nước nêu trên sẽ không thành công nếu không có sự đóng góp của các loa tuyên truyền “Fake News”.

5 ▪︎ Thay đổi con người, trước khi thay đổi xã hội

Vladimir Lenin từng nói: “Cho tôi bốn năm để dậy dỗ những đứa trẻ, và hạt mầm tôi gieo trồng sẽ không bao giờ bị phá huỷ” (Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted.) Đảng Dân chủ cực tả đang làm theo giáo huấn của Lenin, họ biết rõ chiến thắng tạm thời hôm nay sẽ nhanh chóng bị tẩy chay, nếu không thay đổi được tư duy của con người. Và“Tội phạm” được thi hành, Hoa Kỳ đang bị nhuộm đỏ bởi bầy Lừa ngu xuẩn.

TỘI PHẠM

Tội phạm của thế kỷ @ hôm nay vô cùng tinh vi! Chúng không phải bọn du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp như trước đây. Ăn mặc bảnh bao, xuất hiện ngay tại các văn phòng quyền lực hàng đầu quốc gia, trả lời phỏng vấn của báo chí truyền hình, đóng vai anh hùng, khiến đa số chúng ta đều bị hoa mắt, lừa đảo.

1 ▪︎ Cuộc bầu cử 2019 gian lận.

Một người bình thường, không để ý đến chính trị, chẳng cần biết Cộng hoà hay Dân chủ là quái gì, không thể không đặt một câu hỏi đơn giản: Nếu Biden Harris không ăn gian phiếu, tại sao ngay từ những ngày đầu tiên bị tố cáo gian lận, lại không can đảm đề nghị Tổng thống Donald Trump cùng mình mở một cuộc kiểm phiếu do đại diện hai bên tham dự? Năm 2000, cựu Phó Tổng thống đảng dân chủ Albert Arnold Gore Jr. từng làm, và chấp nhận thua ứng cử viên George W. Bush (con) với 537 phiếu tại Tiểu bang Florida. Cây ngay không sợ gió, vàng không sợ lửa, chính trị gia chân chính tại sao lại sợ kiểm phiếu.

Tin mới nhất, bộ trưởng Tư Pháp của chính quyền Biden Harris ông Merrick Garland đe dọa bỏ tù các kiểm soát viên vì soi xét quá kỹ vào các lá phiếu ở Hạt Maricopa, Arizona. Chẳng ai làm điều đó khi họ nghĩ rằng mình đã chiến thắng hợp pháp trong cuộc đua? Lạ thật, không lẽ ông Bộ trưởng Tư pháp lại không biết điều sơ đẳng về nhiệm vụ của kiểm soát viên? Tìm tòi sai phạm là trách nhiệm của họ!

Các kiểm soát viên Quận Maricopa, Tiểu bang Arizona đã hoàn thành phần 1 đếm tay, của Giai đoạn 2 kiểm soát. Nhiều phái đoàn các tiểu bang khác đã đến thăm Arizona, nghiên cứu cách làm việc đang được thực hiện. Phần 1 của giai đoạn 2 là đếm phiếu, đã xong, có những dấu hiệu đáng nghi ngờ là nhiều thùng phiếu lưu trữ bị thiếu phiếu bầu.Trong một số thùng phiếu, thiếu hơn 20% phiếu bầu. Nếu số phiếu đếm được không khớp với kết quả bầu cử từng được chứng nhận ở quận Maricopa, có nghĩa là rất nhiều phiếu bầu được tạo thêm qua máy điện tử! Gian lận được chứng minh!

Phần 2 của giai đoạn kiểm phiếu 2, sẽ xử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật: Phân tích lá phiếu, công việc này được thực hiện bằng máy ảnh DSLR (Digital Single Lens Reflex). Máy ảnh điện tử sẽ cho biết ô nhỏ hình bầu dục trên lá phiếu, nơi cử tri dùng bút nguyên tử mầu đen, khoanh kín hình bầu dục, là do cử tri đánh dấu, hay máy điện tử làm dùm? Nếu là máy, các hình bầu dục sẽ đều đặn, kín nét, người không thể làm được, chưa kể mực nguyên tử sẽ khác với nét in qua máy tính! Máy DSLR còn phân biệt nguyên liệu làm lá phiếu thật hay giả (nếu là phiếu giả, in thêm, đưa vào đếm, nguyên liệu giấy sẽ khác với lá phiếu nguyên thuỷ.) Một thông tin ngạc nhiên nữa, máy DSLR sẽ nhận ra một dấu chấm mầu vàng, ẩn hình trên lá phiếu thật của Tiểu bang Arizona, không rõ ngài Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, của chính quyền Biden Harris có biết gì về cái dấu chấm vàng in ẩn trong lá phiếu của Arizona, trước khi đưa ra lời đe doạ? Trả lời cho ông bộ trưởng, Thượng nghị sĩ Rogers của Tiểu bang Arizona, tuyên bố: Ông Merrick Garland, có thể sẽ là một người bị đi tù tại Arizona, nếu ông ta lạm dụng quyền lực can thiệp vào cuộc kiểm phiếu hợp pháp.

Chúng ta chờ xem kết quả kiểm phiếu của Tiểu bang Arizona sớm công bố. Nếu gian lận được chứng minh công khai trước dân chúng Hoa Kỳ và thế giới. Chỉ cần một quân cờ Domino sụp đổ, tính chính danh của chính quyền Biden Harris cũng sẽ tan theo mây khói. (https://www.conservativeworldnews.com/bidens-attorney-general-freaks-out-threatens-arizona-election-auditors/)t

2 ▪︎ Thêm một bằng chứng gian dối.

Theo ABC News, ngày thứ sáu 25/6/2021, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang ông Merrick Garland, chính thức công bố sẽ kiện Tiểu bang Georgia, về luật bầu cử liêm chính. Theo ông Garland, việc Georgia đưa ra luật bắt buộc cử tri phải có thẻ ID với hình ảnh để bỏ phiếu, là vi phạm nhân quyền của nhiều cử tri da đen! (https://www.msn.com/en-us/news/politics/doj-to-sue-georgia-over-voting-rights-law/ar-AALrC1L). Chúng tôi chưa từng nghe một quốc gia hay toà án nào trên thế giới, buộc tội vi phạm nhân quyền nếu đòi hỏi thẻ ID! Hoá ra, Biden Harris có 81,283,098 triệu phiếu cũng vì cái vụ không cần ID này! Bây giờ sự thật mới hiện ra!

Thẻ ID như một căn cước, ở Hoa Kỳ những người đi làm đều phải có ID. Mua thuốc lá, rượu, nếu người bán hàng thấy bạn quá trẻ, họ sẽ yêu cầu trình ID. Đi máy bay, vào ngân hàng, các văn phòng chính phủ, vay tiền, mua nhà, mua xe, lái xe, tất cả đều phải có ID. Tại sao đi bỏ phiếu, chọn người lĩnh đạo quốc gia lại không cần ID? Bạn đọc thấy rõ tính gian xảo của chính quyền Biden Harris? Cho rằng người da đen không cần ID để bỏ phiếu, là một sỉ nhục lớn cho họ.

Biden Harris sẽ thua thảm hại vụ kiện này. Theo một thăm dò của Rasmussen Reports, công bố ngày Thứ tư 23/6/21: – 55% Cử tri Mỹ đồng ý cần phải kiểm soát lại kết quả bầu cử 2019 – 41% dân Mỹ không tin là Joe Biden thắng trong cuộc bầu cử 2019. (https://americandigest.com/poll-over-half-of-voters-support-election-audits/).

Muốn biết tại sao Georgia lại ban hành luật mới về bầu cử liêm chính, xin bớt chút thời giờ xem video trong file dưới đây: (https://citizenfreepress.com/column-2/fraud-in-fulton-county/) nói về sự gian lận tại Quận Fulton.

3 ▪︎ Tẩy não quân đội.

Thế hệ “Baby boomers” sinh ra sau Đệ nhị Thế chiến tại Hoa Kỳ, nay còn sống sót trở thành thiểu số. Trong chiến tranh Việt Nam, một thế hệ chống chiến tranh, những chàng thanh niên để râu tóc dài, hút cần sa, những cô thiếu nữ chìm đắm trong khẩu hiệu “Làm tình, không chiến tranh” (Make love not War) nở rộ, đưa đến Việt Nam Cộng Hoà mất nước về tay bọn này. Người chiến binh dũng cảm Hoa Kỳ chiến đấu ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản bành trướng, trở thành những kẻ “Giết trẻ em” (Baby killer), tội phạm nghiện ngập cần sa, ma tuý, về quê mẹ, không một vòng hoa chiến thắng, và hứng chịu bao nhiêu tủi nhục, khinh khi của xã hội.

Số phận nước Mỹ thay đổi từ đây! Người chiến binh giã từ vũ khí, nhanh chóng trở thành nỗi nhục của xã hội, một số lớn hành trang trên lưng sống kiếp vô gia cư (Homeless), không ai nâng họ lên! Bọn chống chiến tranh như John Kerry, Bill Clinton, trở thành chính trị gia lừng lẫy. Thành phần “Make Love Not War” còn lại chui vào các giảng đường đại học, hoá thân thành những giáo sư đạo mạo, tiếp tục tẩy não tuổi trẻ Hoa Kỳ. Đó chính là lý do, tại sao trong nhiều gia đình Việt Nam hôm nay, con cái tốt nghiệp đại học Mỹ mang những tư tưởng thiên tả, được che đậy dưới tên gọi “Cấp tiến” (Progressive). Các ông, bà cụ non này, chạy theo Black Lives Matter để chứng tỏ mình thuộc loại “Cấp tiến”, chúng có thể là da trắng, vàng, nâu, nhưng chẳng hề đen. Một thế hệ bị tẩy não! Bố mẹ chúng đến nước Mỹ, đa số đi cầy đầu tắt mặt tối, nhận đồng lương tối thiểu, lấy đâu ra tiền để mua nô lệ da đen? Giờ đây, các đấng trẻ ranh với tí bằng cấp, gân cổ đòi phải bồi thường cho (một nhóm nhỏ) da đen, chưa bao giờ làm nô lệ! Ai bảo dân Mỹ không biết khôi hài?

Chính quyền Biden Harris bị chi phối 100% bởi đám Dân chủ cấp tiến, Chính phủ ngầm, muốn lợi dụng chiến thắng nhất thời qua gian lận bầu cử 2019, đi một bước xa hơn nữa, đó là: “Tẩy não toàn bộ nước Mỹ”. Black Lives Matter nhai lại bãi phế thải của chủ nghĩa Marxist – “Cancel culture”, “Woke culture”, “Project 1619”, “Critical Race Theory” ra đời vì thế.
Quân đội Hoa Kỳ có truyền thống không tham dự chính trị. Dưới chính quyền Biden Harris nguyên tắc vàng đó đã bị phá huỷ. Trong phiên điều trần trước Quốc hội, ngày Thứ tư 23/6/2021, tướng bốn sao, Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Liên Quân công khai biện minh cho việc đưa chương trình “Critical Race Theory” vào huấn luyện cho quân đội! Là một người da trắng ông Mark Milley tuyên bố: “Tôi muốn tìm hiểu “cơn thịnh nộ của người da trắng”, lý do nào đã dẫn đến cuộc nổi dậy của người da trắng thượng đẳng vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.” Trời đất hỡi, không biết ngài tướng bốn sao này có bị lú lẫn như cụ Sleepy Joe không? Xem lại video ngày 6/1/21 có đủ mọi mầu da nói lên tiếng nói phẫn nộ, đâu phải chỉ riêng người da trắng? Tucker Carlson, Bình luận gia nổi tiếng truyền hình Fox News nhận xét về vị Đại tướng Mark Milley như sau: “Ông ấy không nắm chức vụ vì thông minh hoặc dũng cảm. Hoặc vì những người biết, và tôn trọng ông. Milley nhận được chức vị vì ông ta biết khúm núm, và rất vui khi làm điều đó. Cho ông ta một bản văn viết sẵn và ông ấy sẽ đọc nó” (Tucker Carlson blew the whistle about the deadly secret of critical race theory in the military – Patriot Pulse.html) Đất nước đã không may có một Tổng thống “lú lẫn”, bà Phó “nham nhở” lại thêm ông Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng “khúm núm” thì còn gì mở mày mở mặt với năm châu? Chẳng trách tên tổng thống mới đắc cử của Iran, Ebrahim Raisi, hỗn hào tuyên bố: Không muốn gập Biden!

4 ▪︎ Tẩy não học sinh.

Nghe dại tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân biện hộ việc huấn luyện “Critical Race Theory” cho quân nhân, giọng điệu như tên Chính uỷ trong bộ đội cộng sản! Dân biểu người da đen, Tiểu bang Florida, ông Byron Donalds gọi đây là trò hề chính trị, theo ông: “Lý thuyết phê phán chủng tộc, truyền bá một hệ tư tưởng dạy nước Mỹ được thành lập bởi các tổ chức thượng đẳng da trắng và người Mỹ nên xem mọi việc trong xã hội thông qua lăng kính chủng tộc.” (https://renewedright.com/the-last-republican-the-left-expected-just-shut-down-critical-race-theory-in-the-military/?utm_source=rrnl&utm_medium=ong&utm_campaign=1303487072). Từ nay chớ dại dùng chữ “Đen” nhé, xúc phạm chủng tộc! Nhưng OK với các chữ “Trắng” “Nâu”và “Vàng”. Hoan hô Black Lives Matter, “Thượng đẳng da đen”.

Chính quyền Biden Harris không ngừng ở đây, họ nhanh chóng đưa vào học đường dậy con em chúng ta từ bậc tiểu học. Chờ các em lên trung và đại học là quá lâu, đảng Dân chủ không làm gì có quỹ thời gian rộng rãi như vậy! Bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 họ sẽ có nhiều nguy cơ mất quyền kiểm soát Lưỡng viện Quốc hội, và Toà Bạch Cung sẽ trả lại cho đảng Cộng hoà năm 2024.

Quý phụ huynh trong cộng đồng người Việt, xin hãy học kinh nghiệm đau thương từ chúng tôi, cách đây gần 40 năm, đặt chân lên nước Mỹ, cả hai vợ chồng cắm đầu cắm cổ đi làm, nuôi ba cậu con lên đại học, vào những trường Ivy, qua cuộc bầu cử 2019 mới mở mắt! Các cháu hoàn toàn suy nghĩ chính trị khác với mình! Cũng may, là khi học tiểu và trung học, trường Mỹ thời gian đó vẫn còn nhiều truyền thống tốt, lên đại học, sống xa nhà, chúng tôi đã mất con trên một ý nghĩa nào đó! Phụ huynh có con em học tiểu và trung học hôm nay, quý vị có thể mất các cháu sớm hơn chúng tôi, nếu không cẩn thận, theo dõi các cháu học từ thầy cô những gì? Hình dưới đây, cho chúng ta thấy trường học tại Tiểu bang New York dậy các em về chủng tộc, phân loại 8 thành phần da trắng, với lời chú giải: “Có một chế độ da trắng, mang bản sắc trắng định hướng và hành động. Những người xác định với mức độ trắng là một trong số này. Đã đến lúc chúng ta xây dựng một dân tộc học về sự trắng, vì người da trắng là những người viết luật và cai trị người khác.” Nói rõ, hơn 70% dân số da trắng trên đất nước Hoa Kỳ là thành phần có vấn đề! Da bớt trắng đi, cho nó lành!

Đừng tưởng lý thuyết “Critical Race Theory” mang ý nghĩa công bằng cho mọi chủng tộc. Dân biểu Byron Donalds, đã thẳng thắn cảnh cáo chính quyền Biden Harris: “CRT sẽ phân hoá quân đội chúng ta như thể nó chia rẽ con cái chúng ta trong trường học. Nó không có chỗ ở đó, nó không có chỗ trong giáo dục K-12, và chính phủ Hoa Kỳ không nên tài trợ cho điều đó. Nếu các học giả muốn đưa ra giả định trong hội trường của học viện, đây là một đất nước tự do, Chúa phù hộ bạn, hãy làm điều đó, nhưng không nên tài trợ nó trong quân đội và trong trường học của chúng ta.”

(https://renewedright.com/the-last-republican-the-left-expected-just-shut-down-critical-race-theory-in-the-military/?utm_source=rrnl&utm_medium=ong&utm_campaign=1303487072).

Cũng may, các vị tổ phụ khai sinh ra đất nước Hoa Kỳ vô cùng thông minh, đã thiết lập từ trăm năm trước một hệ thống tam quyền phân lập kiểm soát lẫn nhau. Độc tài cá nhân, hay đảng phái đều không có đất sống, và người dân Hoa Kỳ cũng không ngoan ngoãn như bầy cừu ngu xuẩn. Mời bạn đọc vào đường link dưới đây, nghe tiếng nói một phụ nữ Mỹ, can đảm đối đầu bầy sói hoang. Trân trọng cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi SVHDQY16, đã dành thời giờ quý báu viết phụ đề Việt ngữ cho video. (Brave woman

Edited by user Thursday, July 22, 2021 2:56:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#14829 Posted : Sunday, July 25, 2021 11:55:28 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa thực hiện điều kỳ diệu từ
sự chia sẻ, dù ít ỏi, nhưng sẵn lòng của chúng ta


7/26/2021 9:52:41 AM

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/7/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích “lôgic của sự nhỏ bé và sự cho đi” và cách Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy quảng đại cho đi để giúp đỡ anh chị em của mình. Cho đi và chia sẻ “làm tăng tình yêu thương và để Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu”.

UserPostedImage

Dù không chủ sự Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên hôm Chúa Nhật 25/7/2021, nhưng vào lúc 12 giờ trưa Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phê-rô.

Trong bài huấn dụ ngắn, nhắc lại 5 chiếc bánh và 2 con cá mà cậu bé đã vui lòng chia sẻ để từ đó Chúa hóa ra nhiều nuôi sống năm ngàn người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự từ sự ít ỏi mà chúng ta sẵn lòng dâng cho Người. Phép lạ chính là sự chia sẻ để Thiên Chúa làm nên điều kỳ diệu.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin Mừng trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay thuật lại phép lạ nổi tiếng về việc hóa bánh và cá ra nhiều, trong đó Chúa Giêsu cho khoảng năm ngàn người đến nghe Người ăn no đầy (x. Ga 6, 1-15). Thật là thú vị khi thấy phép lạ này diễn ra như thế nào: Chúa Giê-su không tạo ra bánh và cá từ con số không, nhưng Chúa làm từ những gì các môn đệ mang đến cho Người. Một người trong số họ nói: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (câu 9). Nó ít ỏi, nó không là gì, nhưng nó đủ cho Chúa Giêsu.

Chúa có thể làm được rất nhiều từ những thứ ít ỏi chúng ta sẵn lòng dâng cho Người

Bây giờ chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của cậu bé đó. Các môn đệ yêu cầu cậu chia sẻ mọi thứ cậu có để ăn. Đó dường như là một đề xuất không hợp lý. Tại sao lại lấy đi những gì một người, thực tế là một đứa trẻ, đã mang theo từ nhà và có quyền giữ cho riêng mình? Tại sao lại lấy của một người những thứ không đủ để nuôi tất cả mọi người? Về mặt con người, nó là phi logic, là vô lý. Nhưng đối với Chúa thì không. Ngược lại, nhờ món quà nhỏ bé được sẵn lòng cho đi và do đó là một món quà anh hùng, Chúa Giê-su có thể nuôi sống mọi người. Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta. Nó cho chúng ta biết rằng Chúa có thể làm được rất nhiều điều với những thứ ít ỏi mà chúng ta sẵn lòng đưa ra theo ý của Người. Sẽ rất tốt nếu mỗi ngày bạn tự hỏi: “Hôm nay tôi mang gì đến cho Chúa Giê-su?”. Người có thể làm được nhiều điều bằng một trong những lời cầu nguyện của chúng ta, bằng một cử chỉ bác ái đối với người khác, ngay cả bằng một trong những đau khổ của chúng ta phó thác cho lòng thương xót của Người. Đây là cách Thiên Chúa thích làm: Người làm những điều lớn lao, bắt đầu từ những việc nhỏ, được sẵn lòng trao tặng.

Luận lý của sự nhỏ bé và cho đi

Tất cả các nhân vật vĩ đại của Kinh Thánh - từ Áp-ra-ham, đến Đức Mẹ Maria, cho đến cậu bé hôm nay - đều cho thấy logic, luận lý của sự nhỏ bé và cho đi. Logic của việc cho đi rất khác so với logic của chúng ta. Chúng ta cố gắng tích lũy và gia tăng những gì chúng ta có, nhưng Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta cho đi, giảm bớt đi. Chúng ta thích thêm, thích được thêm; Chúa Giê-su thích trừ bớt, lấy đi một thứ gì đó để cho người khác. Chúng ta muốn nhân lên cho chính mình; Chúa Giê-su đánh giá cao điều đó khi chúng ta chia sẻ với người khác, khi chúng ta chia sẻ. Điều thú vị là trong các trình thuật về việc hóa bánh trong các sách Phúc âm, động từ “nhân lên” không bao giờ xuất hiện. Ngược lại, các động từ được sử dụng có nghĩa ngược lại: “bẻ ra”, “cho”, “phân phát” (x. câu 11; Mt 14, 19; Mc 6, 41; Lc 9, 16). Chúa Giê-su nói, phép lạ thực sự không phải là sự nhân lên, tạo ra sự hư không và quyền lực, nhưng là sự chia sẻ làm tăng tình yêu thương và để Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu.

Chúa mời gọi hãy cho những gì ít ỏi bạn có

Ngày nay cũng vậy, sự gia tăng hàng hóa không thể giải quyết vấn đề nếu không có sự chia sẻ công bằng. Bi kịch của nạn đói xuất hiện trong tâm trí, đặc biệt là ảnh hưởng đến những trẻ nhỏ. Người ta tính rằng mỗi ngày trên thế giới có khoảng bảy ngàn trẻ em dưới 5 tuổi chết do suy dinh dưỡng. Trước những bi kịch như thế này, Chúa Giê-su cũng ngỏ lời mời gọi chúng ta, một lời mời tương tự như lời mời mà cậu bé có lẽ đã nhận được trong Phúc Âm, người không có tên và là người mà trong đó tất cả chúng ta có thể nhìn thấy chính mình: “Hãy can đảm, hãy cho những gì ít ỏi bạn có, tài năng và của cải của bạn, hãy tặng cho Chúa Giê-su và cho anh chị em của bạn. Đừng sợ, không có gì sẽ bị mất cả, vì nếu bạn chia sẻ, Chúa sẽ nhân lên gấp bội. Hãy bỏ đi sự khiêm tốn giả tạo khi cảm thấy mình không xứng, hãy tin tưởng vào bản thân. Hãy tin vào tình yêu, vào sức mạnh của sự phục vụ, vào sức mạnh của sự nhưng không”.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã thưa “vâng” trước lời đề nghị bất ngờ của Thiên Chúa, giúp chúng ta mở lòng đón nhận những lời mời gọi của Chúa và với nhu cầu của người khác.

Hồng Thủy
(Vatican News 25.07.2021)

Vì còn yếu, ĐTC không cử hành ngày Thế Giới Ông Bà.
Ơn Toàn Xá vẫn được ban. Kinh nguyện chính thức


UserPostedImage

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23/Jul/2021

1. Vì sức khoẻ, Đức Thánh Cha sẽ không đích thân cử hành thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên

Theo dự trù ban đầu, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên lần thứ nhất vào lúc 10g sáng Chúa Nhật 25 tháng 7.

Tuy nhiên, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết, do cần nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật ruột kết vào ngày 4 tháng 7 và được xuất viện 10 ngày sau đó vào ngày 14 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ không đích thân cử hành thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên lần thứ nhất vào lúc 10g sáng Chúa Nhật 25 tháng 7. Vị chủ tế trong thánh lễ ấy là Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm Hóa.

Ông Bruni cho tờ I Media biết Đức Giáo Hoàng không có vấn đề trong việc đi đứng và việc ngài không đứng được lâu là điều bình thường vào lúc này.

Ông Bruni nhận xét rằng chúng ta không nên “lo lắng”. Việc ngài không cử hành Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên là “hoàn toàn bình thường: Ngài đang tiếp tục dưỡng bệnh.”

Được công bố vào tháng Giêng vừa qua, Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập để công nhận và tôn vinh những người cao niên.

Ngày này được thiết lập vào ngày 25 tháng 7, ngay trước ngày 26 tháng 7, lễ nhớ Thánh Anna và Thánh Joachim, ông bà của Chúa Giêsu.

Khi công bố điều đó, Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ tọa thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Mãi đến gần đây, các tài liệu liên quan đến việc cử hành thánh lễ này vẫn ghi là do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành vào lúc 10g sáng Chúa Nhật 25 tháng 7.

Tuy Đức Thánh Cha không đích thân cử hành Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên, Ơn Toàn Xá vẫn được ban như đã thông báo trước đây.

Theo thông báo của Tòa Ân Giải Tối Cao, điều kiện để được Ơn Toàn Xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tuy nhiên, theo sắc lệnh được Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao và Đức Ông Krzydztof Nykiel, Nhiếp chính, ký ngày 19 tháng 3, 2020, trong thời kỳ dịch bệnh việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau, ngay sau khi có thể.

Do đó, đối với quý vị và anh chị em sống trong các khu vực bị cách ly chúng ta cần từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi; việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau, ngay khi hoàn cảnh cho phép.

Đồng thời chúng ta phải thực hiện một trong ba công việc sau đây do Tòa Ân Giải Tối Cao quy định.

Thứ nhất: Tham dự Thánh lễ cử hành vào Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày 25/7 trực tiếp hay qua các phương tiện truyền thông, hoặc các Thánh lễ khác được cử hành trên toàn thế giới.

Thứ hai: Nếu không thể thực hiện yêu cầu thứ nhất thì dành thời gian thích đáng để thăm viếng, cách trực tiếp hay trực tuyến – chẳng hạn như gọi điện thoại thăm hỏi - những người già yếu đang gặp khó khăn hoặc những người đang gặp hoạn nạn, chẳng hạn những người đau yếu, những người bị bỏ rơi, những người khuyết tật và những người ở trong những trường hợp tương tự.

Thứ ba: Thông cáo của Tòa Ân giải Tối cao cũng cho biết Ơn Toàn Xá cũng có thể được ban cho những người, vì những lý do nghiêm trọng, không thể ra khỏi nhà và “hiệp nhất cách thiêng liêng với các cử hành thánh của Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những nỗi đau hay những đau khổ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong thời gian phát sóng Thánh lễ, qua các phương tiện truyền hình và đài phát thanh, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội mới.

Source:AleteiaPope will not celebrate Mass in St. Peter’s on World Grandparents’ Day

2. Lời cầu nguyện chính thức cho Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên lần thứ nhất

Hôm thứ Sáu 23 tháng 7, một video đã được Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống công bố trong đó có lời cầu nguyện chính thức cho Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên vào ngày 25 tháng 7, với sự góp mặt của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các ông bà từ khắp nơi trên thế giới và vị giám mục cao niên nhất còn sống, năm nay 101 tuổi, là Giám mục hiệu tòa của Trois-Rivières, Québec, Canada; đó là Đức Cha Laurent Noël

Kinh nguyện được đọc bằng những ngôn ngữ khác nhau với nội dung sau:

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được an ủi qua sự hiện diện của Chúa:
Ngay cả trong khi cô đơn lẻ loi, Chúa là hy vọng và là niềm tin tưởng của con;
Chúa là đá tảng và thành trì của con từ thời niên thiếu!
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một gia đình, và đã ban phúc cho con được sống lâu dài.
Con cảm tạ Chúa về những phút giây vui mừng và khó khăn, về những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc sống của con, và về những gì vẫn đang còn phía trước.
Con cảm ơn Chúa về thời gian này khi Chúa mời gọi con tiếp tục mang lại hoa trái.
Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho con; xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa;
xin dạy con đón nhận những người đau khổ hơn con; xin dạy con đừng bao giờ thôi ước mơ
và dạy con tường thuật những điều kỳ diệu của Chúa cho các thế hệ trẻ.
Xin bảo vệ và hướng dẫn Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo hội, để ánh sáng Tin Mừng có thể chiếu rọi đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến canh tân thế giới, để cơn bão đại dịch được dịu êm,
để người nghèo được an ủi và chiến tranh chấm dứt.
Xin nâng đỡ con khi yếu đuối và giúp con sống tràn đầy mỗi giây phút Chúa ban cho con,
với xác tín rằng Chúa ở với con mọi ngày cho đến tận thế.
Amen

Source:AleteiaOfficial prayer for Sunday’s celebration of grandparents and elderly

3. Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên Lần Thứ Nhất

“Thầy ở cùng các con mọi ngày”

Các bậc ông bà và các bạn cao niên thân mến!

“Thầy ở cùng các con mọi ngày” (x. Mt 28:20): đây là lời Chúa đã hứa với các môn đệ trước khi về trời. Hôm nay Ngài lặp lại lời này với mỗi anh chị em, các bậc ông bà và người cao niên. Với tư cách Giám mục Roma và cũng lớn tuổi như anh chị em, tôi muốn gởi đến anh chị em trong Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất cùng những lời này: “Tôi luôn ở cùng anh chị em”. Toàn thể Giáo hội gần gũi với anh chị em – hay đúng hơn, với tất cả chúng ta – và quan tâm đến anh chị em, yêu thương anh chị em và không muốn để anh chị em đơn độc!

Tôi biết rõ thông điệp này đến với anh chị em vào thời khắc khó khăn: đại dịch như cơn bão dữ dội và bất ngờ vùi dập chúng ta; đó là thời gian thử thách đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với chúng ta, những người cao tuổi. Nhiều người trong chúng ta ngã bệnh, những người khác qua đời hoặc chứng kiến cái chết của vợ/chồng hoặc những người thân yêu, cũng có những người rơi vào tình trạng tách biệt và cô đơn kéo dài.

Chúa nhận biết tất cả những nỗi thống khổ của chúng ta trong thời gian này. Ngài gần gũi với những ai cảm thấy buồn phiền vì bị cách ly. Ngài không dửng dưng với nỗi cô đơn của chúng ta, mà trong mùa dịch nỗi cô đơn này lại càng trở nên gay gắt hơn. Có một truyền thống kể lại rằng, thánh Gioakim, ông ngoại của Chúa Giêsu, cũng đã bị những người xung quanh xa lánh vì ngài không có con; cuộc sống của ngài, cũng như của bà Anna vợ ngài, bị coi là vô tích sự. Thế rồi Thiên Chúa đã sai thiên thần đến an ủi. Trong khi ngài buồn bã đăm chiêu bên ngoài cổng thành, một sứ giả của Chúa hiện ra và bảo: “Gioakim, Gioakim! Chúa đã nghe lời van nài tha thiết của ông”[1]. Họa sĩ Giotto, nơi một trong các bức bích họa nổi tiếng của mình[2], dường như đã đặt bối cảnh đó vào ban đêm, một đêm trong nhiều đêm mất ngủ, đầu óc đầy những kỷ niệm, lo lắng và mong ước, là những trải nghiệm mà chắc nhiều người chúng ta đã từng biết.

Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, như trong những tháng ngày đại dịch này, Chúa vẫn tiếp tục sai các thiên thần đến để xoa dịu nỗi cô đơn của chúng ta và nhắc nhở chúng ta: “Thầy ở cùng các con mọi ngày”. Ngài nói điều này với mỗi anh chị em, và Ngài nói điều đó với tôi. Đó là ý nghĩa của Ngày này, Ngày mà tôi muốn chúng ta cử hành lần đầu tiên trong năm đặc biệt này, sau thời gian dài bị cô lập và khi cuộc sống xã hội dần dần bắt đầu trở lại. Mong sao mọi bậc ông bà và người lớn tuổi, đặc biệt những người lẻ loi nhất trong chúng ta, được một thiên thần thăm viếng!

Đôi khi các thiên thần đó mang khuôn mặt con cháu chúng ta, có lúc lại là khuôn mặt của các thành viên trong gia đình, của các bạn nối khố hoặc những người mà chúng ta quen biết trong thời kỳ khó khăn này. Thời gian hiện nay cho chúng ta thấy rõ, đối với mỗi người chúng ta, những cái ôm và các cuộc thăm hỏi thì quan trọng dường nào. Tôi rất buồn vì ở một số nơi những điều này vẫn còn chưa thể thực hiện được!

Tuy nhiên, Chúa vẫn gửi cho chúng ta những sứ giả qua Lời Chúa. Ngài không bao giờ để cho cuộc đời chúng ta thiếu vắng Lời của Ngài. Mỗi ngày chúng ta hãy ráng đọc một trang Tin Mừng, cầu nguyện với các Thánh vịnh, đọc các sách Ngôn sứ! Chúng ta sẽ sửng sốt bởi sự thành tín của Chúa. Kinh Thánh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu trong cuộc sống hiện nay Chúa yêu cầu chúng ta phải gì. Vì vào mỗi giờ trong ngày (x. Mt 20, 1-16) và ở mỗi giai đoạn cuộc đời, Chúa vẫn tiếp tục sai thợ vào làm vườn nho cho Chúa. Chính tôi có thể chứng thực rằng tôi đã được kêu gọi để trở thành Giám mục của Roma, có thể nói được là, khi tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và nghĩ rằng tôi sẽ chẳng còn làm được điều gì mới. Chúa luôn ở gần chúng ta, luôn luôn ở gần, với những khả năng mới, ý tưởng mới, niềm an ủi mới, nhưng luôn luôn ở bên chúng ta. Anh chị em biết rằng Chúa là vĩnh cửu, Ngài không bao giờ nghỉ hưu, không bao giờ.

Trong Tin Mừng thánh Mátthêu, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (28, 19-20). Hôm nay những lời này cũng được nói với chúng ta, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ơn gọi của mình: gìn giữ cội nguồn của chúng ta, trao truyền đức tin cho lớp trẻ và chăm sóc các trẻ nhỏ. Hãy suy nghĩ kỹ: ơn gọi của chúng ta ngày nay, ở tuổi của chúng ta là gì? Gìn giữ cội nguồn của mình, trao truyền niềm tin cho lớp trẻ và chăm sóc các trẻ nhỏ. Đừng bao giờ quên điều này.

Dù anh chị em bao nhiêu tuổi, còn đi làm hay đã nghỉ, độc thân hay có gia đình, trở thành ông, thành bà khi còn trẻ hay lúc đứng tuổi, vẫn tự lập hay cần trợ giúp, thì cũng chẳng hệ gì, bởi không có tuổi nghỉ hưu để khỏi loan báo Tin Mừng và chuyển trao các truyền thống cho con cháu. Anh chị em chỉ cần lên đường và nhất là ra khỏi chính mình để thực hiện điều gì đó mới.

Do đó, tại một thời điểm quyết định của lịch sử, mỗi anh chị em cũng có một ơn gọi được đổi mới. Anh chị em có thể tự hỏi: Làm sao có thể thế được? Sức lực tôi đang dần cạn kiệt và tôi không nghĩ mình có thể làm được nhiều việc. Làm sao tôi có thể bắt đầu hành xử khác đi khi thói quen đã thành quy tắc trong cuộc đời tôi? Làm sao tôi có thể cống hiến cho người nghèo khi còn canh cánh bao nỗi lo toan về gia đình mình? Làm sao tôi có thể mở rộng tầm nhìn khi tôi thậm chí không thể rời khỏi nơi mình đang ở. Chẳng lẽ sự cô độc của tôi chưa đủ là một gánh nặng hay sao? Có bao nhiêu người trong anh chị em đang hỏi câu đó: chẳng lẽ sự cô độc của tôi chưa đủ là một gánh nặng hay sao? Chính Chúa Giêsu đã nghe ông Nicôđêmô hỏi một câu tương tự: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?” (Ga 3, 4). Chúa trả lời, điều đó có thể xảy ra nếu chúng ta mở lòng đón nhận sự tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng muốn thổi đâu thì thổi. Chúa Thánh Thần vẫn hằng luôn tự do, Ngài đến bất cứ nơi đâu và làm bất kỳ điều gì Ngài muốn.

Như tôi đã nhiều lần lặp lại, chúng ta sẽ không thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại mà vẫn cứ y nguyên như cũ, hoặc sẽ tốt hơn hoặc sẽ tệ hơn. Và “Ước gì đây không là một bi kịch khác của lịch sử mà lại một lần nữa chúng ta chẳng học được gì – chúng ta vốn cứng đầu – ! Ước gì chúng ta luôn nhớ đến những người già đã chết vì thiếu máy trợ thở [...]. Ước gì nỗi đớn đau dằn vặt lớn lao đó không trở nên vô ích, nhưng là bước tiến giúp chúng ta biết đổi mới cách sống. Ước gì chúng ta tái khám phá và vĩnh viễn nhận biết rằng chúng ta cần đến nhau, chúng ta mắc nợ lẫn nhau để nhờ đó, gia đình nhân loại được tái sinh”(Fratelli Tutti, 35). Không ai được cứu một mình. Tất cả chúng ta đều mắc nợ lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều là anh chị em.

Theo cái nhìn này, tôi muốn nói với mỗi anh chị em rằng cần phải có anh chị em để xây dựng thế giới tương lai, trong tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, là thế giới mà chúng ta, cùng với con cháu chúng ta, sẽ sống sau khi cơn bão đã lắng dịu xuống. Tất cả “chúng ta hãy là những người chủ động trong việc phục hồi và hỗ trợ những tầng lớp xã hội bị tổn thương” (ibid., 77). Trong số các trụ cột chống đỡ công trình mới này, có ba trụ cột mà anh chị em, hơn bất kỳ ai khác, có thể giúp thiết lập. Ba trụ cột đó là ước mơ, ký ức và cầu nguyện. Sự gần gũi của Chúa sẽ ban cho tất cả chúng ta, ngay cả những người yếu đuối nhất, sức mạnh cần thiết để bắt đầu một cuộc hành trình mới trên con đường của ước mơ, ký ức và cầu nguyện.

Ngôn sứ Giô-en đã từng loan báo lời hứa này: “người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến” (3, 1). Tương lai của thế giới phụ thuộc vào giao ước giữa trẻ và già. Ai có thể chắp cánh ước mơ của người già và biến chúng thành hiện thực, nếu không phải là người trẻ? Tuy nhiên, để có được điều này, chúng ta cần phải tiếp tục ước mơ. Ước mơ của chúng ta về công lý, về hòa bình, về tình liên đới có thể giúp những người trẻ chúng ta có những cái nhìn mới; bằng cách này, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Anh chị em cần chứng tỏ rằng có thể vượt qua và đổi mới sau trải nghiệm gian khổ. Tôi chắc chắn rằng anh chị em đã hơn một lần trải nghiệm như thế: trong cuộc đời, anh chị em đã phải đối mặt với vô số khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua. Giờ đây hãy sử dụng những kinh nghiệm đó để biết cách vượt qua.

Những ước mơ vì thế mà đan xen với ký ức. Tôi nghĩ đến giá trị những ký ức đau thương của chiến tranh và tầm quan trọng của nó trong việc giúp các thế hệ trẻ học được giá trị của hòa bình. Những anh chị em đã trải nghiệm những đau khổ của cuộc chiến phải truyền lại thông điệp này. Sứ mệnh đích thực của mỗi người cao tuổi là giữ cho ký ức sống động: lưu giữ ký ức và chia sẻ nó với những người khác. Edith Bruck, người đã sống sót sau cuộc thảm sát Shoah, đã nói rằng “dù chỉ soi sáng lương tâm của một con người thì cũng đáng cho những nỗ lực và đau đớn để giữ ký ức về những gì đã qua được tồn tại”. Bà nói tiếp: “Đối với tôi, lưu giữ ký ức là sống.”[3] Tôi cũng nghĩ đến ông bà của tôi và những người trong anh chị em đã phải di cư và trải qua nỗi khó khăn khi rời bỏ chính ngôi nhà của mình, như rất nhiều người hôm nay vẫn tiếp tục phải làm thế, hy vọng nơi một tương lai tốt hơn. Một số người trong những người này thậm chí có thể bây giờ đang ở cạnh chúng ta, chăm sóc chúng ta. Ký ức này có thể giúp xây dựng một thế giới nhân văn và hiếu khách hơn. Ngược lại, không có ký ức, chúng ta sẽ không bao giờ có thể xây dựng; không có nền móng thì không bao giờ xây được nhà. Không bao giờ. Và nền tảng của cuộc sống là ký ức.

Cuối cùng là cầu nguyện. Như đấng tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, một vị cao niên thánh thiện vẫn tiếp tục cầu nguyện và làm việc cho Giáo hội, đã từng nói: “Lời cầu nguyện của người cao tuổi có thể bảo vệ thế giới, giúp ích cho thế giới có lẽ hữu hiệu hơn là hoạt động tất bật của nhiều người”[4]. Ngài đã nói những lời này năm 2012 lúc gần cuối triều đại giáo hoàng của ngài. Câu nói quá hay! Lời cầu nguyện của anh chị em là một nguồn lực vô cùng quý giá, như là hơi thở sâu nơi buồng phổi mà lúc này Giáo hội và thế giới rất cần (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 262). Đặc biệt là vào thời khắc khó khăn này của nhân loại, khi chúng ta tiếp tục chèo chống trên cùng một con thuyền giữa biển cả vượt cơn bão tố của đại dịch, lời cầu bầu của anh chị em cho thế giới và cho Giáo hội vô cùng giá trị: nó mang lại cho mọi người sự bình an và tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm cập bến.

Các bậc ông bà và anh chị em cao niên thân mến, kết thúc Sứ điệp gửi đến anh chị em, tôi cũng muốn đề cập đến mẫu gương Chân phước Charles de Foucauld (sắp được phong thánh). Ngài sống như một ẩn sĩ ở Algeria và ở đó ngài đã làm chứng cho “niềm khao khát được cảm nghiệm mọi người, bất kỳ ai, cũng đều là anh em của ngài” (Fratelli Tutti, 287). Câu chuyện về cuộc đời ngài cho thấy làm thế nào, con người dù có đơn độc trong sa mạc của riêng mình, vẫn có thể cầu bầu cho những người nghèo trên toàn thế giới và thực sự trở thành anh chị em của mọi người.

Tôi cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta, nhờ gương lành của anh Charles, cũng có thể mở tấm lòng, biết nhạy cảm trước những nỗi khổ đau của người nghèo và biết cầu khẩn cho những nhu cầu của họ. Chớ gì mỗi người chúng ta học cách lặp lại với mọi người, và đặc biệt là với người trẻ, những lời an ủi mà chúng ta đã nghe nói hôm nay: “Thầy ở cùng các con mọi ngày”! Hãy tiếp tục tiến bước! Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Roma, đền thờ thánh Gioan Latêranô, ngày 31/05/2021,

Lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Elizabeth

+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Edited by user Monday, July 26, 2021 1:32:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14830 Posted : Sunday, July 25, 2021 11:58:44 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi
lần thứ nhất tại Vatican


7/26/2021 9:17:09 AM

Trong bài giảng Thánh lễ Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ người già và người trẻ. Ngài nhấn mạnh rằng người già không phải là thức ăn thừa hay đồ bỏ đi, nhưng là ký ức, là cội nguồn của người trẻ.

http://conggiao.info/tha...nhat-tai-vatican-d-61452

Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 25/7/2021, tại đền thờ thánh Phê-rô, Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất.

Trong cuộc họp báo ngày 22/6?2021, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ. Nhưng vì Đức Thánh Cha đã phải nhập viện phẫu thuật đại tràng vào ngày 4/7/2021, nên dù đã hồi phục nhanh chóng, theo lời khuyên của bác sĩ, Đức Thánh Cha không thể chủ sự Thánh lễ.

Trong số những người tham dự Thánh lễ hôm nay có 2.000 ông bà và người cao niên của giáo phận Roma và các hiệp hội tham gia hoạt động mục vụ người cao tuổi. Phần lớn trong số những người này được các cháu đi cùng; vài trăm người trong số họ lần đầu tiên có thể ra khỏi nhà kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây một năm.

UserPostedImage

Sau bài Phúc Âm, Đức Tổng giám mục Fisichella đã đọc bài giảng đã được Đức Thánh Cha soạn cho Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất.

Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ XVII Thường niên năm B (Ga 6, 1-15), Đức Thánh Cha suy tư về 3 thời khắc được thuật lại trong bài Tin Mừng: Chúa Giê-su nhìn thấy sự đói khát của đám đông; Chúa Giêsu chia sẻ bánh; Chúa Giê-su yêu cầu thu lại kẻo phí đi. Ba khoảnh khắc này có thể được tóm gọn trong ba động từ: nhìn thấy, chia sẻ, và giữ gìn.

Cái nhìn của Chúa Giê-su

Trước hết là nhìn thấy. Trình thuật Chúa hóa bánh ra nhiều được Thánh Gioan bắt đầu với việc Chúa Giê-su nhìn lên và thấy đám đông đói khát sau khi đã đi theo Chúa. Đức Thánh Cha nhận định: “Phép lạ bắt đầu với cái nhìn của Chúa Giêsu. Người không thờ ơ cũng không quá bận rộn để cảm nhận được cơn đói của một nhân loại mệt mỏi. Chúa Giê-su quan tâm đến chúng ta; Người quan tâm đến chúng ta; Người muốn thỏa mãn cơn đói khát cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Trong đôi mắt của Người, chúng ta thấy cách nhìn của chính Thiên Chúa. Người nhìn cách quan tâm; Người nhạy cảm với chúng ta và với những hy vọng mà chúng ta mang trong lòng. Người nhận ra sự mệt mỏi của chúng ta và hy vọng giúp chúng ta tiếp tục. Người hiểu được nhu cầu của mỗi người. Vì trong mắt Thiên Chúa, không có đám đông vô danh, chỉ có những cá nhân với cơn đói và cơn khát của riêng họ. Cái nhìn của Chúa Giê-su là cái nhìn chiêm niệm. Người nhìn vào cuộc sống của chúng ta, Người thấy và hiểu”.

Cái nhìn của ông bà và người cao tuổi dành cho chúng ta

Từ cái nhìn của Chúa Giê-su. Đức Thánh Cha nhắc rằng: “Các ông bà nội ngoại và những người cao tuổi của chúng ta đã nhìn cuộc sống của chúng ta bằng chính ánh mắt đó. Đó là cách họ quan tâm đến chúng ta, kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Bất chấp cuộc sống vất vả và hy sinh, họ không bao giờ quá bận rộn đến nỗi không có giờ cho chúng ta, hay thờ ơ với chúng ta. Họ nhìn chúng ta với sự quan tâm và yêu thương dịu dàng. Khi chúng ta lớn lên và cảm thấy bị hiểu lầm hoặc sợ hãi về những thử thách trong cuộc sống, họ để mắt đến chúng ta; họ biết chúng ta đang cảm thấy gì, những giọt nước mắt ẩn giấu và những ước mơ thầm kín của chúng ta. Họ ôm chúng ta vào lòng và đặt chúng ta trên gối của họ. Tình yêu đó đã giúp chúng ta trưởng thành”.

Con cháu đối với ông bà

Hướng về các thế hệ con cháu, Đức Thánh Cha hỏi: “Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thấy ông bà và những người cao tuổi của chúng ta như thế nào? Lần cuối cùng chúng ta đến thăm hoặc gọi điện thoại cho một người cao tuổi để thể hiện sự gần gũi của chúng ta và được lãnh nhận điều tốt từ những điều họ nói với chúng ta là khi nào?” Đức Thánh Cha chia sẻ: “Tôi lo lắng khi nhìn thấy một xã hội toàn những con người chuyển động liên tục, quá bị cuốn hút vào những công việc của riêng họ và không có thời gian cho một cái nhìn lướt qua, cho một lời chào hay một cái ôm. Tôi lo lắng về một xã hội nơi các cá nhân chỉ đơn giản là một phần của một đám đông vô danh, nơi chúng ta không còn có thể tìm kiếm và nhận biết nhau. Ông bà của chúng ta, những người đã nuôi dưỡng sự sống của chúng ta, giờ đây khao khát sự quan tâm và tình yêu của chúng ta; họ mong mỏi sự gần gũi của chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt lên và thấy họ, ngay cả như Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta”.

UserPostedImage

Cậu bé chia sẻ bánh và cá

Tiếp đến, Đức Thánh Cha suy tư về hành động chia sẻ. Ngài lưu ý rằng Chúa Giê-su nhìn thấy đám đông đói khát và đã cho họ ăn. Tuy nhiên điều này chỉ có thể thực hiện được là nhờ một cậu bé đã chia sẻ 5 chiếc bánh và hai con cá. Ngài nhấn mạnh rằng ở trung tâm của phép lạ hóa bánh cho năm ngàn người ăn chính là sự sẵn lòng chia sẻ những gì mình có của cậu bé đó.

Chia sẻ giao ước cuộc sống giữa người già và người trẻ

Từ điểm này, Đức Thánh Cha nhận định: “Ngày nay, chúng ta cần một giao ước mới giữa người trẻ và người già. Chúng ta cần chia sẻ kho báu của cuộc sống, cùng nhau ước mơ, vượt qua xung đột giữa các thế hệ và chuẩn bị một tương lai cho tất cả mọi người. Nếu không có sự chia sẻ giao ước về cuộc sống như thế, nếu không có chia sẻ ước mơ và tương lai, chúng ta có nguy cơ chết vì đói, khi các mối quan hệ tan vỡ, vì sự cô đơn, ích kỷ và sức mạnh của sự tan rã ngày càng gia tăng. Trong xã hội của chúng ta, chúng ta thường đầu hàng trước quan niệm “mỗi người vì chính mình”. Nhưng điều này đưa đến sự chết! Tin Mừng khuyến khích chúng ta chia sẻ những gì chúng ta đang có và những gì chúng ta sở hữu, vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới được no thỏa. Tôi thường nhắc đến những lời của ngôn sứ Giô-ên về việc người trẻ và người già đến với nhau (xem Ge 3, 1). Những người trẻ tuổi, như những ngôn sứ của tương lai, những người trân trọng lịch sử của chính họ. Người già, những người tiếp tục ước mơ và chia sẻ kinh nghiệm của họ với người trẻ, mà không cản trở họ. Trẻ và già, kho tàng của truyền thống và sự tươi mới của Thánh Linh. Trẻ và già cùng nhau. Cùng bênh nhau, trong xã hội và trong Giáo hội.

UserPostedImage

Thu gom và gìn giữ những mảnh vụn

Cuối cùng, Đức Thánh Cha suy tư về sự bảo tồn, gìn giữ. Chúa Giê-su đã yêu cầu các môn đệ thu lại những mảnh bánh vụn để không bị phí đi. Đức Thánh Cha nhận xét: “Điều này cho thấy tấm lòng của Thiên Chúa: Người không chỉ ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cần, mà Người còn quan tâm đến việc không để điều gì bị hư mất, dù chỉ là một mẩu bánh vụn. Một mẩu bánh mì có vẻ là một thứ nhỏ nhặt, nhưng trong mắt Thiên Chúa, không có thứ gì là để vứt bỏ. Thậm chí hơn thế nữa, không có người nào bị loại bỏ. Chúng ta cần làm cho lời kêu gọi ngôn sứ này được nghe giữa chúng ta và trong thế giới của chúng ta: thu thập, giữ gìn cẩn thận, bảo vệ. Ông bà và người già không phải là đồ thừa của cuộc sống, không phải là đồ vụn vặt bỏ đi. Họ là những mẩu bánh quý giá còn sót lại trên chiếc bàn cuộc sống và vẫn có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng một hương thơm mà chúng ta đã đánh mất, “hương thơm của ký ức”.

Người già đã bảo vệ người trẻ; giờ đây bảo vệ người già là trách nhiệm của người trẻ

Do đó Đức Thánh Cha kêu gọi: “Chúng ta đừng đánh mất ký ức được những người già gìn giữ, bởi vì chúng ta là những đứa trẻ của lịch sử đó, và nếu không có gốc rễ, chúng ta sẽ khô héo. Họ bảo vệ chúng ta khi chúng ta lớn lên, và bây giờ trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ sự sống của họ, giảm bớt khó khăn của họ, quan tâm đến nhu cầu của họ và đảm bảo rằng họ được giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày và không cảm thấy cô đơn”. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi: ‘Tôi đã đến thăm ông bà, những người thân lớn tuổi của tôi, những người lớn tuổi trong khu phố của tôi chưa? Tôi đã lắng nghe họ chưa? Tôi đã dành thời gian cho họ chưa?’ Và ngài kêu gọi: “Chúng ta hãy bảo vệ họ, để không có gì trong cuộc sống và ước mơ của họ có thể bị mất. Mong rằng chúng ta không bao giờ hối tiếc rằng chúng ta đã thiếu quan tâm đến những người yêu thương chúng ta và đã cho chúng ta sự sống”.

Các ông bà và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Anh chị em thân mến, các ông bà và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta. Chúng ta biết ơn những đôi mắt quan sát của họ đã quan tâm đến chúng ta, những cánh tay đã bế chúng ta và những đầu gối mà chúng tôi đã ngồi trên đó. Vì những đôi bàn tay đã nâng đỡ chúng ta và nâng chúng ta lên, vì những trò chơi mà họ đã chơi với chúng ta và vì sự an ủi khi họ vuốt ve xoa dịu chúng ta. Chúng ta đừng quên họ. Chúng ta hãy cam kết với họ. Chúng ta hãy học cách tiếp cận, lắng nghe họ và không bao giờ loại bỏ họ. Chúng ta hãy trân trọng và dành thời gian cho họ. Chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn nhờ những điều này. Và, cùng nhau, người già và người trẻ, chúng ta sẽ tìm thấy sự no đầy trong bàn tiệc của sự chia sẻ, được Thiên Chúa chúc phúc.

"Tôi luôn ở bên anh chị em!"

UserPostedImage

Cuối Thánh lễ Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã gửi đến các ông bà và những người cao niên hiện diện trong Thánh lễ lời của Đức Thánh Cha: “Tôi luôn ở bên anh chị em”, và các bạn trẻ đã tặng cho mỗi vị một bông hoa.

Trong những ngày tới đây, các bạn trẻ của giáo phận Roma sẽ đi thăm hay gọi điện thoại thăm những người già neo đơn sống trong cộng đồng của họ.

Hồng Thủy
(Vatican News)

Edited by user Monday, July 26, 2021 12:03:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14831 Posted : Monday, July 26, 2021 1:05:24 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Ngày Thế giới Ông bà
và Người cao niên lần thứ nhất 25/7/2021


J.B. Đặng Minh An dịch 25/Jul/2021

UserPostedImage

https://vietcatholic.net/News/Html/269992.htm

Lúc 10g sáng Chúa Nhật 25 tháng 7, bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm Hóa, đã cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên lần thứ nhất thay cho Đức Thánh Cha Phanxicô

Sau bài Tin Mừng, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella đã đọc bài giảng sau đã được Đức Thánh Cha Phanxicô soạn trong dịp này.

Khi ngồi xuống bắt đầu giảng dạy, Chúa Giêsu “ngước mắt lên, Ngài nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?’” (Ga 6: 5). Chúa Giêsu không chỉ dạy bảo đám đông dân chúng; Ngài cũng nhận thức rõ cái đói đang hiện diện trong cuộc sống của họ. Để đáp lại, Ngài cho họ ăn năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá do một thanh niên gần đó mang đến. Sau đó, vì bánh còn thừa, Ngài bảo các môn đồ gom các vụn lại, “kẻo phí đi” (câu 12).

Trong Ngày dành cho ông bà và người cao niên này, chúng ta hãy suy ngẫm về ba khoảnh khắc đó: Chúa Giêsu thấy đám đông đói khát; Chúa Giêsu chia sẻ tấm bánh; Chúa Giêsu yêu cầu thu gom thức ăn thừa. Ba khoảnh khắc có thể được tóm gọn trong ba động từ: nhìn xem, chia sẻ, giữ gìn.

Nhìn xem.

Khi bắt đầu bài tường thuật của mình, thánh sử Gioan chỉ ra rằng Chúa Giêsu ngước nhìn lên và thấy đám đông đang đói sau khi đi một đoạn đường xa để gặp Ngài. Đó là cách phép lạ bắt đầu: với cái nhìn của Chúa Giêsu, Đấng không thờ ơ cũng không quá bận rộn để có thể cảm nhận được cơn đói của một nhân loại mệt mỏi. Chúa Giêsu quan tâm đến chúng ta; Ngài quan tâm đến chúng ta; Ngài muốn thỏa mãn những khao khát cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Trong mắt Người, chúng ta thấy cách nhìn của riêng Thiên Chúa. Ánh mắt của Người là ánh mắt quan tâm; Người nhạy cảm với chúng ta và với những hy vọng mà chúng ta ôm ấp trong lòng. Ánh mắt ấy nhận ra sự mệt mỏi của chúng ta, và nhận ra niềm hy vọng giúp chúng ta tiếp tục tiến bước. Ánh mắt ấy hiểu được nhu cầu của mỗi người. Vì trong mắt Thiên Chúa, không có đám đông vô danh, chỉ có những cá nhân với cơn đói và cơn khát của riêng họ. Cái nhìn của Chúa Giêsu là cái nhìn chiêm nghiệm. Ngài nhìn vào cuộc sống của chúng ta; Ngài nhìn thấy và thấu hiểu.

Ông bà và những người cao niên của chúng ta đã nhìn cuộc sống của chúng ta bằng chính ánh mắt đó. Đó là cách các ngài quan tâm đến chúng ta, kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Bất chấp cuộc sống vất vả và hy sinh, các ngài không bao giờ quá bận rộn để không còn thời gian cho chúng ta, hay thờ ơ với chúng ta. Các ngài nhìn chúng ta với sự quan tâm và yêu thương dịu dàng. Khi chúng ta lớn lên và cảm thấy bị hiểu lầm hoặc sợ hãi về những thử thách trong cuộc sống, các ngài để mắt đến chúng ta; các ngài biết chúng ta đang cảm thấy gì, kể cả những giọt nước mắt ẩn giấu và những ước mơ thầm kín của chúng tôi. Các ngài ôm chúng ta vào lòng và quỳ xuống bên cạnh chúng ta. Tình yêu đó đã giúp chúng ta trưởng thành.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thấy ông bà và những người cao niên của chúng ta như thế nào? Lần cuối cùng chúng ta đến thăm hoặc gọi điện thoại cho một người cao niên để thể hiện sự gần gũi của chúng ta và hưởng lợi từ những điều các vị nói với chúng ta là khi nào? Tôi lo lắng khi nhìn thấy một xã hội đầy rẫy những con người không ngừng vận động, quá cuốn vào những công việc của riêng các ngài khiến không còn thời gian cho một cái nhìn, cho một lời chào hay một cái ôm. Tôi lo lắng về một xã hội nơi các cá nhân chỉ đơn giản là một phần của một đám đông vô danh, nơi chúng ta không còn có thể nhìn lên và nhận ra nhau. Ông bà của chúng ta, những người đã nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta, giờ đây khao khát sự quan tâm và tình yêu của chúng ta; các ngài mong mỏi sự gần gũi của chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt lên nhìn các ngài, như Chúa Giêsu nhìn chúng ta.

Chia sẻ.

Thấy dân chúng đói khổ, Chúa Giêsu muốn cho họ ăn. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra nhờ một thanh niên đưa năm ổ bánh và hai con cá. Thật cảm động biết bao, ở trung tâm của phép lạ mà nhờ đó khoảng năm nghìn người lớn đã được cho ăn, chúng ta thấy một người trẻ sẵn sàng chia sẻ những gì anh ta có.

Ngày nay, chúng ta cần một giao ước mới giữa người trẻ và người cao niên. Chúng ta cần chia sẻ kho báu của cuộc sống, cùng nhau ước mơ, vượt qua xung đột giữa các thế hệ và chuẩn bị một tương lai cho tất cả mọi người. Nếu không có sự chia sẻ giao ước như vậy về cuộc sống, ước mơ và tương lai, chúng ta có nguy cơ chết vì đói, khi các mối quan hệ tan vỡ, sự cô đơn, ích kỷ và sức mạnh của sự tan rã ngày càng gia tăng. Trong xã hội của chúng ta, chúng ta thường đầu hàng trước quan niệm “mỗi người vì chính mình”. Nhưng điều đó là chết người! Tin Mừng mời gọi chúng ta chia sẻ những gì chúng ta đang có và những gì chúng ta sở hữu, vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới tìm thấy sự thỏa mãn. Tôi thường nhắc đến những lời của tiên tri Giô-ên về việc trẻ và già đến với nhau (xem Giô-ên 3: 1). Những người trẻ tuổi, như những nhà tiên tri của tương lai, những người trân trọng lịch sử của chính họ. Người cao niên, những người tiếp tục ước mơ và chia sẻ kinh nghiệm của các ngài với người trẻ, mà không cản đường họ. Trẻ và già, kho tàng của truyền thống và sự tươi mới của Thánh Linh. Trẻ và già cùng nhau. Cùng nhau trong xã hội và trong Giáo hội.

Giữ gìn.

Sau khi đám đông đã ăn xong, Phúc âm kể lại rằng bánh còn lại rất nhiều. Vì vậy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi” (Ga 6:12). Điều này cho thấy tấm lòng của Thiên Chúa: Ngài không chỉ ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cần, mà Ngài còn quan tâm đến việc không có gì bị mất, dù chỉ là một mảnh vụn. Một mẩu bánh có vẻ là một thứ nhỏ nhặt, nhưng trong mắt Thiên Chúa, không có gì là thứ để vứt bỏ. Thậm chí hơn thế nữa, không có người nào bị loại bỏ. Chúng ta cần thực hiện lời kêu gọi tiên tri này được nghe giữa chúng ta và trong thế giới của chúng ta: hãy thu thập, giữ gìn cẩn thận, và bảo vệ. Ông bà và người cao niên không phải là đồ thừa của cuộc sống, là đồ bỏ đi. Các ngài là những miếng bánh quý giá còn sót lại trên bàn đời vẫn có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng một hương thơm mà chúng ta đã đánh mất, “hương thơm của ký ức”.

Chúng ta đừng đánh mất ký ức được gìn giữ bởi những người cao niên, vì chúng ta là con cái của lịch sử đó, và không có cội nguồn, chúng ta sẽ khô héo. Các ngài đã bảo vệ chúng ta khi chúng ta lớn lên, và bây giờ đến lượt chúng ta bảo vệ cuộc sống của các ngài, giảm bớt khó khăn của các ngài, quan tâm đến nhu cầu của các ngài và bảo đảm rằng các ngài được giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày và không cảm thấy cô đơn. Chúng ta hãy tự hỏi mình: “Tôi đã đến thăm ông bà, những người thân lớn tuổi của mình, những người lớn tuổi trong khu phố của tôi chưa? Tôi đã lắng nghe các ngài chưa? Tôi đã dành thời gian cho các ngài chưa?” Chúng ta hãy bảo vệ các ngài, để không có gì trong cuộc sống và ước mơ của các ngài có thể bị mất. Cầu xin cho chúng ta không bao giờ phải hối tiếc rằng chúng ta đã thiếu quan tâm đến những người thân yêu của chúng ta, và là những người đã cho chúng ta cuộc sống.

Anh chị em, ông bà và các cụ cao niên là tấm bánh nuôi sống chúng ta. Chúng ta biết ơn các ngài vì những ánh mắt dõi theo đã quan tâm đến chúng ta, những cánh tay đã ôm chúng ta và những chiếc đầu gối đã quỳ xuống với chúng ta. Chúng ta biết ơn các ngài vì những bàn tay đã ôm chúng ta và nâng chúng ta lên, vì những trò chơi mà các ngài đã chơi với chúng ta và vì sự thoải mái khi chúng ta được vuốt ve. Xin đừng quên các ngài. Chúng ta hãy giao ước với các ngài. Chúng ta hãy học cách tiếp cận các ngài, lắng nghe các ngài và không bao giờ loại bỏ các ngài. Chúng ta hãy trân trọng các ngài và dành thời gian cho các ngài. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn vì điều đó. Và, cùng nhau, dù già hay trẻ, chúng ta sẽ tìm thấy sự thỏa mãn trong bàn tiệc chia sẻ, được Chúa chúc lành.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14832 Posted : Monday, July 26, 2021 1:15:39 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,637

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5353 time(s) in 3599 post(s)
Chung quanh tự sắc Traditionis Custodes


Vũ Văn An 25/Jul/2021

Tự sắc Traditionis Custodes của Đức Phanxicô tiếp tục nhận được nhiều phản ứng rất khác xa nhau. Nhưng không thiếu những người, nhân dịp này, hoặc đề cao Đức Phanxicô hoặc hạ thấp vị tiền nhiệm của ngài là Đức Bênêđíctô, hơn là bình luận về chính tự sắc. Andrea Grillo, trên La Croix International, chẳng hạn, có hẳn một bài so sánh Traditionis Custodes (TC) và Summorum Pontificum (SP).

UserPostedImage

So sánh đầu tiên: Traditionis Custodes tái lập quyền Giám Mục đối với phụng vụ trong giáo phận, một nguyên tắc Giáo Hội học và cơ cấu đã được Vatican II phục hồi và nên được bảo vệ như một của qúy. Chứ không phải thứ “ngụy biện trơ trẽn (bold sophistry) ‘hai hình thức của cùng một Nghi Lễ Rôma’” của Summorum Pontificum . So sánh thứ hai: Sách lễ năm 1970 là biểu thức duy nhất của lex orandi trong Giáo Hội vì phù hợp với Vatican II, chứ không phải thứ “ngụy biện trơ trẽn” của Summorum Pontificum chủ trương “cùng hiện hữu song hành” hai hình thức nghi lễ “mâu thuẫn nhau”. So sánh thứ ba: với Summorum Pontificum , linh mục muốn cử hành hình thức nào tùy ý, “đó không phải là nguyên tắc hòa giải, mà là nguyên tắc tan rã”. Traditionis Custodes đã vượt qua thứ “ngụy biện này và trở về với lương tri [common sense]. So sánh thứ tư: thay vì tạo ra cân bằng, học hỏi lẫn nhau, Summorum Pontificum tạo ra phân cực vượt bực vì “chủ nghĩa song đôi nghi lễ được trên cao chúc phúc”. Với Traditionis Custodes , chỉ còn một: truyền thống Nghi lễ Rôma tìm thấy ở đó, không nơi nào khác...

Grillo nhận định thêm rằng “nhờ Summorum Pontificum , Thánh lễ Cũ, trên thực tế, đã trở thành biểu tượng của việc chống lại Vatican II”. Ông cho rằng, điều ngoại thường là “sự kiện là 14 năm qua, người ta đã cố gắng biện minh cho 1 điều không thể biện minh được”...

Người đọc kỹ Traditionis Custodes không thể có những so sánh và nhận định như trên. Như Đức Phanxicô quả quyết trong Traditionis Custodes và mọi người có lương tri đều thấy Summorum Pontificum không đi ngược Vatican II, vì Vatican II không hề cấm Thánh Lễ theo nghi thức năm 1962; cổ vũ hợp nhất (hội Thánh Piô X, hội Thánh Phêrô); thỏa mãn yêu cầu của các tín hữu muốn được hưởng lại nét thánh thiêng của nghi thức năm 1962. Tất cả đều hợp lý và hợp pháp, phản ảnh các thực tại có thật trong sinh hoạt Giáo Hội. Sự kiện nó bị lợi dụng cho các mục tiêu khác đâu phải là dụng ý của nó.

Sự kiện lợi dụng noí trên quả có đó. Có những người vẫn cho rằng Giáo Hội trước Vatican II mới là Giáo Hội thực và nghi lễ Rôma 1962 mới là lex orandi của Giáo Hội. Nhưng thực ra, những người này có trước cả Summorum Pontificum , chứ không phải do Summorum Pontificum đẻ ra. Đã đành, Summorum Pontificum có thể bị một số người giải thích theo chiều hướng trên và do đó họ cũng ngả theo chiều hướng đó, làm con số những người chỉ thừa nhận Giáo Hội và Nghi lễ Rôma trước Vatican II gia tăng.

Nhưng con số này là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều người nêu ra. Trong đó có Đức Hồng Y Raymond Burke. Trong một tuyên bố, ngài mong Tòa Thánh công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến các Giám Mục của Bộ Giáo Lý Đức Tin về vấn đề này, nhất là phương pháp khoa học hướng dẫn cuộc thăm dò và giải thích kết quả.

Riêng tờ The Pillar, thì đi tìm con số những người hiện đang tham dự Thánh Lễ Ngoại thường, dựa vào Danh bạ Thánh Lễ Latinh (Latin Mass Directory) mà họ cho là chính xác từ 80% đến 90%.

Danh bạ trên liệt kê 657 địa điểm cung cấp Thánh Lễ Ngoại thường ở Hoa Kỳ. Các địa điểm trên thuộc 49 nhà thờ, nhà nguyện, hoặc các nơi thánh khác do các linh mục thuộc Huynh Đoàn Thánh Phêrô (FSSP), mà theo Đức Hồng Y Burke, được Đức Gioan Phaolô II giúp thiết lập, và 32 do các dòng tu hoặc các hội linh mục khác trông coi.

Phần còn lại được cung cấp bởi có linh mục triều hay không cho biết danh tính của vị chủ tế. Danh bạ không bao gồm các Thánh lễ do các linh mục hoặc tổ chức ở bên ngoài Giáo Hội cử hành, trong đó có Hội Thánh Piô X. 413 địa điểm liệt kê dâng ít nhất 1 Thánh Lễ Ngoại thường mỗi Chúa nhật, trong khi 244 địa điểm kia chỉ dâng Thánh Lễ Ngoại thường vào 1 số Chúa nhật hay cuối tuần.

Hiện có gần 17,000 giáo xứ Công Giáo đang hoạt động, nên 657 địa điểm chỉ là 4% mọi địa điểm Thánh lễ ở Hoa Kỳ. Huynh Đoàn Thánh Phêrô là tổ chức linh mục lớn nhất chuyên cung ứng Thánh Lễ Ngoại thường. Nhóm này chiếm ít nhất 7.5% các dịa điểm liệt kê và gần 0.3% mọi địa điểm Thánh Lễ ở Hoa Kỳ. Nhóm này có 112 linh mục làm việc tại Hoa Kỳ, chiếm 0.315% tổng số 35,513 linh mục Công Giáo tại Hoa Kỳ.

The Pillar cho hay rất khó đo lường con số các linh mục triều cử hành Thánh Lễ Ngoại thường. Đến 88% các địa điểm được liệt kê cử hành Thánh Lễ Ngoại thường là các nhà thờ không do các huynh đoàn và dòng tu chuyên lo cử hành loại Thánh lễ này trông coi. Nên có thể kết luận một cách hữu lý là đa số các Thánh Lễ Ngoại thường tại Hoa Kỳ được các linh mục triều cử hành.

Vương quốc Thống nhất (Anh) có khoảng 2,400 nhà thờ giáo xứ Công Giáo hoạt động, trong đó, 157 (hay 6.5%) cung cấp Thánh Lễ Ngoại thường. Con số ở Pháp càng khó kiếm hơn, vì nước này có đến khoảng 45,000 ngôi nhà thờ do chính phủ sở hữu. Nhưng vì chỉ có khoảng 7,000 linh mục dưới tuổi 75, nên tờ này ước lượng 199 địa điểm cử hành Thánh Lễ Ngoại thường được danh bạ liệt kê ở Pháp đại diện khoảng từ 1.5% đến 3% các Thánh lễ hiện có.

Thành thử nhiều nhà bình luận lấy làm lạ liệu con số những người Công Giáo tham dự Thánh Lễ Ngoại thường tương đối ít ỏi như thế có biện minh được số lượng chú ý đang dành cho vấn đề này hay không.

So sánh với những nhóm người khác trong Giáo Hội, họ chẳng thấm thía gì. Thí dụ, theo thăm dò của Gallup năm 2021, 0.7% người Hoa Kỳ tự nhận là đồng tính nữ, 1.4% là đồng tính nam, 3.1% là lưỡng tính, và 0.6% là đổi phái. Con số này, theo thăm dò cũng của Gallup năm 2017, là 24%. Nhưng dường như quan tâm mục vụ chưa được hướng vào những nhóm người này.

Thành thử những người như tiến sĩ Weigel coi việc ban hành Traditionis Custodes như một động thái “bắt nạt” của phe cấp tiến. Tựa đề bài báo của ông là “chủ nghĩa toàn trị cấp cấp tiến và Thánh Lễ Latinh Truyền thống” (Liberal authoritarianism and the traditional Latin Mass).

Weigel cho rằng ông là người của Novus Ordo (Thánh Lễ 1970), không ưa gì Thánh Lễ Latinh. Dù thế, ông vẫn coi Traditionis Custodes “bất nhất về thần học, chia rẽ về mục vụ, không cần thiết, tàn bạo, và là một điển hình đáng buồn của bọn bắt nạt cấp tiến đã trở nên quá quen thuộc ở Rôma trong những năm gần đây”.

Rất tiếc Weigel không khai triển gì thêm về những lời buộc tội khá gay gắt ấy. Ông chỉ nhắc lại rằng “Summorum Pontificum là một hành vị chăm lo mục vụ cho những người Công Giáo thấy sẽ hữu hiệu hơn nếu được thờ phượng theo sách lễ 1962...”. Và ông hy vọng Thánh Lễ Ngoại thường sẽ dẫn đến việc tái thánh thiêng hóa việc thờ phượng của Giáo Hội theo hình thức thông thường của Sách lễ 1970.

Ông cũng cho rằng hy vọng trên đã được chứng nghiệm tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới Trẻ tại Crakow, trong đó thánh lễ tại cuộc hội thảo do ông hướng dẫn được cử hành theo Novus Ordo, nhưng sử dụng bình ca cho phần thường lễ và các ca khúc Latinh cũng như ca khúc Taizé hiện đại (bằng cả Latinh lẫn tiếng Anh) trong phần nhập lễ, dâng lễ, rước lễ. Các người tham dự đã tham dự “trọn vẹn, tích cực, và đầy ý thức” trong bầu khí trang nghiêm, tôn kính, và hướng tới thánh thiêng.

Thực ra đó cũng là điều chính Đức Phanxicô rất hay thực hành tại Nhà thờ Thánh Phêrô và được toàn thế giới “thưởng ngoạn”: Thánh lễ theo Novus Ordo và toàn diện bằng tiếng Latinh. Ngài đâu có công kích chi tiếng Latinh. Ngài cũng đâu có công kích Thánh lễ 1962. Ngài chỉ công kích những ai coi thánh lễ ấy, dù bằng tiếng bình dân, như là lex orandi duy nhất hợp pháp đến bác bỏ cả Vatican II và Giáo Hội sau Vatican II.

Vì thế, việc Đức Hồng Y Kasper châm biếm một số linh mục cử hành thánh lễ tại các bàn thờ phụ ở Nhà thờ Thánh Phêrô tại Rôma bằng tiếng Latinh là điều hoàn toàn không đúng. Chỉ một mình các “Dominus vobiscum” [Chúa ở cùng anh chị em], “Orate fratres” [anh em hãy cầu nguyện] mà thôi đâu chắc đã là Novus ordo hay Vetus Ordo để mà châm biếm (xem

https://www.ncregister.c...motu-proprio-on-the-mass). Ngài có biết đâu các linh mục ấy cử hành theo Novus Ordo hay Vetus Ordo!

Cũng vậy, trong tuyên bố của ngài, Đức Hồng Y Raymond Burke hình như muốn châm biếm Đức Phanxicô khi cho rằng đáng lẽ Đức Phanxicô phải công bố Traditionis Custodes bằng tiếng Latinh mới đúng, thay vì tiếng Ý (https://gloria.tv/post/fLmTDWQkqmQP6Wc4Fyiy76YpF).

Nhưng thực ra, ngôn ngữ không quan trọng ở đây. Như trên đã nói, không phải là Thánh Lễ bằng tiếng Latinh hay Thánh lễ bằng tiếng bình dân, mà là Thánh Lễ theo sự cải tổ của Vatican II (1970) và Thánh Lễ có trước đó dù đã được người triệu tập Vatican II hiệu đính lần cuối cùng (1962). Và cũng không phải cả hai loại Thánh Lễ này, mà là các ý nghĩ, chủ trương và thái độ của những người cử hành Thánh Lễ 1962. Chỉ sai và cần được loại bỏ là các ý nghĩ và chủ trương cho rằng chỉ có nó mới hợp pháp và hệ luận là Nghi lễ Rôma 1970 và Giáo Hội sau Vatican II là sai lạc.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#14833 Posted : Wednesday, July 28, 2021 12:16:16 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,629

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

NƯỚC MỸ SỐ MỘT VÌ “TOILET”?.


Lợi tức đầu người (GDP) dân Na Uy đứng hạng 3 trên thế giới: 65,500 USD 1 năm, Mỹ hạng 7 = 50,000usd, nhưng vật giá ở Na Uy cao hơn Mỹ gần 3 lần, xăng giá 11usd /1 gallon, sale tax 25%, nhà hàng không cho free nước đá lạnh như Mỹ, khát phải mua 1 chai nước nhỏ giá 24 Krone = 4USD, suy ra nếu so sánh GDP Mỹ với vật giá Âu Châu thì GDP Mỹ phải cao hơn 150,000 USD!

Ngay giữa thành phố Oslo là công viên tên Vigelandsparken Sculpture Park có những bức tượng điêu khắc mỹ thuật, rộng 80 mẫu, hàng triệu du khách đến mỗi năm... nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh bên cạnh quán nước ngoài cổng, phải nhét đồng 10 Krones (1.75USD) để sử dụng, nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn bên ngoài chờ là... nhịn luôn!

Nước Mỹ số một...

Các công viên, các khu “rest area” dọc các xa lộ, thậm chí ở những buổi meeting, hội chợ… cũng có những cầu tiêu tạm cho mọi người dùng khi cần đến và chẳng bao giờ phải tốn một xu nào.

“Đi cho biết đó biết đây
Ở hoài một chỗ, biết ngày nào “khôn”.

Ông bà ta từ ngàn xưa đã có cái “nhìn xa trông rộng” thấy được nhu cầu phát triển sự hiểu biết, sự “khôn” lên qua việc đi đó đây. Vì thế ngày nay du lịch là ngành “kỹ nghệ không khói” nhưng đem lại lợi nhuận lớn cho rất nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra nhờ đi đó đây, ta mới có dịp mở rộng tầm nhìn, có dịp so sánh để “biết mình, biết người”.

Ở Mỹ lâu năm, quen hưởng những tiện nghi đời sống căn bản của mọi người trong xã hội (kể cả người nghèo), riết trở thành quen, thấy bình thường và xem đó là lẽ đương nhiên. Ví dụ như nhu cầu vệ sinh: ở Mỹ cầu tiêu công cộng có ở khắp nơi, giấy vệ sinh, giấy lau tay xài thoải mái, vòi nước uống cũng được thiết kế khắp nơi. Các công viên, các khu “rest area” dọc các xa lộ, thậm chí ở những buổi meeting, hội chợ… cũng có những cầu tiêu tạm cho mọi người dùng khi cần đến và chẳng bao giờ phải tốn một xu nào.

Nhưng khi du lịch ra nước ngoài khác mới “thấm thía”

Cái gì cũng phải trả tiền, kể cả nhu cầu vệ sinh (giá từ 1$ – 1.5$/1 lần, tùy nơi, tùy nước). Không phải chỉ tốn tiền mà còn “gian nan” khi hữu sự, để tìm cho ra “nơi cần đến”, ngay cả ở những thủ đô văn minh lẫy lừng lâu đời của thế giới!

Tôi nhớ có một lần khi thăm thủ đô Paris, một người trong đoàn cần toilet, bác tài chạy xuôi, chạy ngược, vòng vòng mãi mà vẫn không tìm ra! Cuối cùng một sáng kiến được nêu ra: tới một nhà hàng nào đó vô mua bất kỳ món gì đó để được đi toilet! Đó là nỗi khổ tâm lớn của các vị cao niên khi đi du lịch châu Âu, các vị phải nhắc nhau nhịn uống nước (điều này lại rất hại cho sức khỏe) để khỏi “khốn đốn” khi hữu sự!

Tôi nhớ một lần ở Rome, hướng dẫn viên dẫn một bà đi mãi qua đường này, tới ngõ nọ mà vẫn không tìm ra “nơi phải đến”, “bí” quá bèn hỏi:

- Bà có chịu tốn 10 Euro để vô restaurant kia mua thứ gì đó để được đi WC không?

- Nín hết nổi rồi, bây giờ không phải 10 Euro mà 20 Euro tôi cũng chịu luôn!

Có những WC có người ngồi thâu tiền còn đỡ, có những nơi, họ thiết kế sẵn phải bỏ đúng số tiền (cắc) quy định thì cổng mới mở cho vô. Khi đi du lịch đâu phải ai cũng có sẵn tiền cắc (Euro) trong túi, có một bà “mắc” quá nhưng không đổi được tiền cắc, nên phải mượn tứ tung trong đoàn, mỗi người thương tình móc hầu bao bỏ vô máy một ít, máy nuốt hết nhưng còn thiếu mấy xu, chưa đủ tiền, máy không mở cổng! Thật khốn đốn với máy móc vô tình!

Ở một số nước châu Á như Trung quốc, khách du lịch phải luôn thủ sẵn giấy vệ sinh trong bóp, vì trong toilet không có giấy vệ sinh. Tôi cứ bị ấn tượng mãi về một lần thăm Bắc Kinh (cách đây hơn 10 năm), đoàn du khách được một dàn các cô gái trẻ đẹp mặc xường xám đón chào tưng bừng ngay từ lối vào nhà hàng. Nhà hàng thiết kế rực rỡ sang trọng, đèn đuốc sáng choang như… cung đình. Sau bữa ăn khi cần đi WC, tôi ngạc nhiên khi bước vào thấy có một bàn trải khăn trắng bóc, trên bàn có một bình hoa tươi thật to, đẹp, và một cô gái xinh đẹp rực rỡ mặc xường xám ngồi đó chỉ để làm nhiệm vụ phát cho mỗi khách 1- 2 miếng giấy vệ sinh nhỏ.

Ôi “cung đình” mà không có giấy vệ sinh! Đúng là XHCN, hình thức trình diễn thì xôm tụ, nhưng nhu cầu căn bản thì không được đáp ứng. Trong đời sống có những nhu cầu xem ra có vẻ nhỏ nhặt, tầm thường, nhưng khi cần đến mà không có thì nó trở thành một trở ngại lớn, khiến người ta “điêu đứng” vì nó.

Nghe kể có một đoàn du khách nước ngoài viếng các lăng tẩm của triều đình Huế, đi từ lăng này đến lăng kia, cảnh đẹp hùng vĩ bao la…, bỗng một du khách cần đi WC, hướng dẫn viên tìm hoài không ra, bèn chỉ khách vào bụi cây xài đỡ, khách cương quyết không chịu! Vậy là cả đoàn phải ngưng tham quan, ra xe trở về khách sạn.

Phi trường ở Mỹ, ghế ngồi chờ đợi cho hành khách là ghế nệm dày và lúc nào cũng dư thừa, thậm chí lúc ít khách có thể nằm ngủ thoải mái. Toilet và vòi nước uống có khắp nơi, bây giờ lại có thêm những chỗ cho hành khách charge pin điện thoại, laptop, I pad, I phone…

Nhưng khi tới phi trường Paris (CDG) những nhu cầu căn bản đó hình như biến mất. Thực ra trước đây tôi đã đến phi trường Paris nhiều lần, nhưng đều đi ra ngay luôn. Lần này chuyến bay chuyển ở Paris trước khi tới Berlin nên tôi mới có cơ hội thâm nhập CDG. Trước hết khi máy bay đáp xuống CDG, tôi ngạc nhiên khi thấy phải đi cầu thang sắt xuống, với va li carry-on, nếu kéo đi thì nhẹ nhàng, nhưng phải xách nó lên và leo mấy chục bậc thang xuống thì không dễ chút nào! Sau đó, leo lên xe buýt chở vô phi trường.

Vô đây tôi lại tiếp tục chạy vòng vòng, mệt “bở hơi tai” vì phải xách carry-on lên xuống cầu thang nhiều lần đi từ khu này qua khu khác, phải qua khu x-ray (khám bằng tay là chính) rồi mới tới được cổng đổi chuyến bay! Khu nhà kiếng tương đối nhỏ nhưng có tới 12 cổng, mỗi cổng chỉ vỏn vẹn có một quầy nhỏ và một computer. Có một số băng ghế sắt trong khu vực cho hành khách ngồi đợi nhưng quá ít so với nhu cầu, nên hành khách ngồi la liệt dưới đất, khắp lối đi. Một số ông thì ngồi vắt vẻo trên các lan can, bờ tường. Tôi vừa mỏi chân, vừa mệt vừa khát nước, nhưng nhìn quanh cả khu vực không thấy có vòi nước uống nào, cả WC cũng không có, chỉ thấy toàn người là người

Khi lên được máy bay Air France, ngồi yên chỗ quan sát, tôi có cảm tưởng nó là “xe đò bay” thì đúng hơn (khi so sánh với máy bay Mỹ mà tôi vừa đi) vì ghế ngồi và thiết bị cũ kỹ như từ thế kỷ trước. Lúc máy bay cất cánh tôi nghe nó gầm gừ “phành phành” rồi “ạch ạch” như đang cố sức nâng cái thân già nua bốc lên khỏi mặt đất, tôi chỉ lo nó rớt (may là tôi có mua bảo hiểm rồi nên đỡ lo). Cuối cùng sau một hồi “lắc lư con tàu” nó cũng bay lên được... Yên tâm rồi, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi (vì chẳng có phương tiện giải trí nào: nhạc, tivi…).

Cơn khát nước làm tôi chợt tỉnh, thấy chung quanh ai cũng có ly nước, tôi bèn yêu cầu một nam tiếp viên cho xin ly nước, nhưng hắn trố mắt ra ngó tôi như tôi đang đòi hỏi một điều gì quá đáng, rồi hắn phớt lờ (đúng là tính “ga lăng” của đàn ông Pháp đã trở thành quá khứ). Có lẽ họ cho rằng họ chỉ phát nước theo giờ của họ, hết giờ là hết phát? Sau khi yêu cầu 2 lần không được, khát quá tôi đợi lúc bà tiếp viên trưởng đi ngang để lập lại yêu cầu, bà bảo tôi đợi một lát và mang đến cho tôi một ly nước nhỏ. Hình như nước trở thành hiếm quý và cách phục vụ lịch sự cũng hiếm quý luôn!

Ôi Air France! Một thuở mơ ước khi tôi còn học trung học ở Saigon, lúc nhìn những hình ảnh quảng cáo của Air France trên các tạp chí nước ngoài! Ôi mộng và thực đúng là “nghìn trùng xa cách”! Xin tạm biệt Air France và phi trường Paris (kinh đô ánh sáng một thời) mà không mong ngày gặp lại! Có lẽ từ đây nếu có du lịch châu Âu, tôi phải lo học thuộc lòng câu của William Shakespear: “I always feel happy, you know why? Because I don’t expect anything from anyone.”

Tới phi trường Berlin (TXL) lại cũng phải đi cầu thang sắt xuống, rồi đi xe bus vô phi trường, xem ra phi trường này còn nhỏ và thiếu tiện nghi hơn phi trường Paris, tôi lại tiếp tục xách carry-on mệt nghỉ, chứ không kéo đi nhẹ nhàng như ở các phi trường Mỹ. May mà hai nước Pháp và Đức là hai nước lớn lại có nền kinh tế vững mạnh trong khối châu Âu.

Đúng là có đi ra ngoài mới thấy tiện nghi ở nước Mỹ là số một, đó là chưa kể đến vụ so sánh giá cả hàng hóa ở Mỹ và châu Âu, hàng hóa ở Mỹ vừa nhiều vừa rẻ. Sau này về đến phi trường LAX tôi thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái, tất cả đều được chuẩn bị phục vụ chu đáo nhanh gọn, lịch sự.

Đúng là “sweet home”. Ôi! “My beautiful America”. Bây giờ tôi mới cảm thấy thực sự yêu mến và tự hào về quê hương thứ 2 của tôi: Nước Mỹ yêu dấu!

Quả là:

“Phải chờ đến xế chiều
Ta mới thấy ánh sáng ban ngày rạng rỡ biết bao!”

Nói đến niềm tự hào về nước Mỹ, tôi lại nhớ đến sự việc trên chuyến Cruise Coastal của Đức vừa đi. Ngày thứ hai lên tàu thì toilet trong phòng bị nghẹt, tôi gọi điện cho họ sửa mấy lần mà tình trạng vẫn không thay đổi, tôi phải xuống chỗ “Customer Service” để xếp hàng đi khiếu nại..

Thật ngạc nhiên khi họ “tỉnh bơ” cho biết không phải chỉ riêng phòng tôi mà các phòng ở tầng 2,5,8 đều bị như vậy, họ đang sửa, khi nào xong họ sẽ thông báo.

Tôi bèn hỏi:

- Trong khi chờ sửa, thì khách giải quyết vụ toilet ra sao?

- Đi kiếm mấy cái toilet công cộng mà xài...

- Nhưng chúng ở đâu?

Sau một hồi thắc mắc tới lui, họ mới chịu lục sơ đồ ra để tìm và cho biết một cái ở lầu 9, một cái khác ở lầu 4. Nghĩa là khi hữu sự phải “ôm bụng” chạy vòng vòng mấy tầng lầu để đi tìm cái toilet công cộng và xếp hàng chờ tới phiên. Chắc là dân châu Âu quen kiểu này rồi nên không thấy phiền?

Trở về phòng, tôi bực bội kể lại cho chị bạn cùng phòng nghe, chị là bác sĩ hưu trí ở Đức. Sáng nay chị đã là nạn nhân “ôm bụng” chạy vòng vòng, may mà tình cờ tôi nhớ ra cái toilet công cộng ở lầu 9 cạnh bên nhà hàng, nên chỉ cho chị.

Do đó tôi tưởng chị là “đồng minh” bèn nói:

- Hệ thống phục vụ trên tàu quá tệ! Đã vậy xem ra họ còn thản nhiên cho đó là chuyện nhỏ, không hề có một lời xin lỗi khách hàng. Ở Mỹ thì họ đã xin lỗi ríu rít rồi…Không ngờ chị phản ứng mạnh:
- Mệt quá, Mỹ cái gì cũng tốt, cũng ngon lành hết! Dân Mỹ được nuông chiều quá hóa hư! Bởi vậy trên thế giới, Mỹ đi đâu cũng bị chúng ghét, bị khủng bố cho chết hết là đúng rồi! Lúc nào cũng đòi hỏi thứ này, thứ kia, còn đòi xin lỗi…“nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”…

Chị mắng cho một hồi “tràng giang đại hải” mà vẫn chưa hả cơn giận. Tôi ngơ ngác vì bỗng dưng mình bị “giũa” một trận te tua chỉ vì là “dân Mỹ” mà nào tôi có đòi hỏi điều gì cao cấp đâu, chỉ là những nhu cầu căn bản thôi. Thôi “một sự nhịn chín sự lành”, nên tôi nín nhịn vì chị lớn hơn tôi nhiều, coi như mình nhịn “chị hai” trong nhà cho mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp trong chuyến đi chơi!

Suy ra mới biết tinh thần “bài Mỹ” ở các nước Âu châu khá mạnh (ghé vô Nga 1 ngày tham quan cũng phải nộp tiền làm đơn xin visa).

Kiểu này qua các nước Trung Đông chắc bị “xơi tái” quá, nhưng tôi nhớ một lần cách đây 5, 6 năm dân Mỹ qua Ai cập thì lại được đối xử như VIP, đi đâu cũng được ưu tiên và có xe jeep hộ tống “tiền hô, hậu ủng” rất oai!

Hôm sau tâm sự với một chị bạn khác về nỗi ấm ức bị mắng oan. Chị trả lời:

- Chắc tại chị ấy ở Đức lâu, nên ngấm tinh thần “tự tôn dân tộc” của dân Đức, không muốn nước nào qua mặt, mà như vậy là tự ái dân tộc dỏm, vì dù gì mình cũng là người Viết Nam! (Chị cười) Ai bảo Mỹ giàu hơn, mạnh hơn nên dễ bị chúng ghét!

Tôi chán ngán:

- À thì ra vậy! Hèn gì em nghe người ta thường nói “ở đời mình thua chúng khinh, mình hơn chúng ganh ghét, mình bằng chúng nói xấu”.

Không biết đến bao giờ các dân tộc trên thế giới sẽ sống với nhau trong tâm trạng “để hận thù người người lắng xuống” hầu không còn ai cảm thấy:

“Đôi khi ta muốn thoát ly
Đi thật xa khỏi cuộc đời này

Xa lìa chuyện ganh đua với chê bai” (Lê Hựu Hà)

Dù sao nhờ có đi ra ngoài, có dịp mở rộng tầm nhìn, có dịp so sánh, tôi mới biết trân quý hơn những điều tôi đang được hưởng mỗi ngày ở xã hội này, mà đôi khi quá quen, tôi cứ xem đó là lẽ đương nhiên, là chuyện thường tình (giống như trong đời sống gia đình có nhiều người có phước có được những bà vợ, ông chồng rất tốt, rất tử tế, nhưng họ không hề biết quý và cứ nghĩ đó là chuyện đương nhiên và bình thường, cho đến khi không còn nữa mới hối tiếc thì đã muộn!).

Khi ý thức lại những tiện nghi của đời sống ở Mỹ mà tôi vẫn xem đó là chuyện bình thường, tôi mới biết đôi khi nó là niềm ước mơ của biết bao người trên thế giới nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Họ không chỉ cần những nhu cầu vật chất căn bản của đời sống nhưng còn cần những nhu cầu căn bản về tinh thần (quyền làm người, quyền tự do…) mà họ khát khao nhưng không hề được đáp ứng!

Xin cám ơn Chúa, xin cám ơn đời đã cho tôi có một cuộc sống tương đối an lành trên xứ Mỹ này, để từ đó tôi biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn với những mảnh đời bất hạnh khác nơi quê nhà, vì có thể “Một tình thương cho cuộc sống đang chờ đợi ta” bởi:

“Tình yêu là trái chín của mọi mùa
Nằm trong tầm với của mọi bàn tay” (Mẹ Theresa)

Phượng Vũ

_______
Mắt Buồn  
#14834 Posted : Wednesday, July 28, 2021 12:46:36 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,629

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Bát Bún Riêu


UserPostedImage

Sưu Tầm

June 30, 2019 | by Ban Tu Thư | 0

Từ Auclair, theo đường Liên Tỉnh 53, ngược lên mạn Bắc là Salon Springs thì rẽ phải theo Hương Lộ “P” nhỏ hẹp ngoằn ngoèo lăn mình giữa những khu rừng phong ngút ngàn trùng điệp, tiếp tục thêm vào dăm vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nivagamond, Louisiana, trạm đặc khu của người da đỏ.

Trời vào Thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng màu hồng lựu. Hơn nửa giờ lái xe, không một bóng người ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô sào sạc, tiếng rừng cây trăn trở, không còn một âm thanh nào khác. Tôi cảm tưởng như lạc vào 1 hành tinh xa lạ không sinh vật. Đồi lại đồi liền liền tiếp nối nhau sau cùng tới Nivagamond. Nơi đây có Viện Dưỡng Lão Lakeview mà theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải đến một lần để thanh tra y vụ.

Lần đầu tiên đến đây nên tôi không khỏi ngỡ ngàng tưởng dù hẻo lánh đến đâu ít ra cũng có xóm làng, một giáo đường nho nhỏ hay vài ngôi nhà be bé xinh xinh nhưng tuyệt đối không. Ngoài rừng phong đỏ lá chỉ có hồ nước trong veo xanh ngắt màu trời. Trung Tâm An Dưỡng Lakeview như tên gọi ẩn mình dưới tàng cây rợp bóng trên khu đất rộng.

Quay lưng vô rừng thông nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương, tôi ngẫm nghĩ, nơi đây có thể là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho những người quanh năm lao lực hoặc những ai muốn tìm sự quên lãng, còn chọn làm viện dưỡng lão thì hơi tàn nhẫn.

Tuổi già vốn đã cô đơn mà nơi đây lại hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài. Trừ y tá, y công và vài chuyên viên dịch vụ thì chẳng còn ai, người nào cũng bận bù đầu, rảnh rỗi đâu mà tán gẫu với những người già. Nhất là sau buổi cơm chiều khi hoàng hôn buông xuống, ai nấy đều đã về nhà thì bóng đêm chắc phải thật dài.

Vừa đẩy cửa bước vào tôi đã giật mình vì gặp một hàng 6 chiếc xe lăn đang dàn chào. Trên mỗi xe là 1 lão ông hoặc lão bà độ bảy, tám mươi, mái tóc bạc phơ, mắt hom hem sau làn mục kính. Có người trông còn sáng suốt, người thì như xác không hồn. Họ chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một quái nhân đến từ hành tinh khác. Có lẽ vì tôi là người Á Châu duy nhất tới đây chăng? Cô y tá hướng dẫn như đoán được cảm nghĩ của tôi bèn nhoẻn miệng cười:

– Ông ngạc nhiên lắm sao?

Tôi ngập ngừng:

– Bộ họ biết hôm nay tôi đến đây nên hiếu kỳ muốn trông thấy mặt tôi.

Cô y tá khẽ lắc đầu:

– Mỗi ngày đều như vậy, sáng nào họ cũng ngồi đó để mong chờ.

– Chờ thân nhân tới đón?

– Dạ thưa không.

– Vậy hay là chờ bạn bè đến thăm?

Cô y tá phì cười pha trò:

– Ông nghĩ già ngần ấy tuổi mà còn hẹn bạn gái sao?

– Không, ý tôi là bạn thông thường đấy.

– Nếu những người bạn ấy chưa nằm xuống thì cũng đang ngồi xe lăn như họ tại một viện dưỡng lão nào đó thôi, rồi ngậm ngùi họ mong chờ những hình bóng không bao giờ đến, xa xôi trong ký ức.

Rồi cô khẽ thở dài:

– Tôi làm việc ở đây hơn 10 năm, đã chứng kiến nhiều hoạt cảnh, tháng nào cũng có người mới tới và cũng có người vĩnh viễn ra đi.

– Chắc ít nhiều, lòng cô cũng có phần nào xao xuyến, phải không cô?

– Thật tình mà nói lúc đầu thì có đấy, nhưng mà bây giờ tôi đã quen rồi.

– Tôi nghĩ là cô rất mẫn cảm?

– Chỉ là do tập luyện thôi chứ bằng không thì sẽ ngã quỵ đó ông!

Chúng tôi vào thang máy lên tầng trên, một cụ già chống gậy tập tễnh vô theo. Cô y tá nhìn ông ta và hỏi:

– Ông đi lên thang máy hay là đi xuống?

Cụ đáp như cái máy, giọng nói khò khè yếu ớt khó nghe:

– Đi.. đi xuống, rồi đi.. đi lên, rồi đi.. đi xuống , đi lên.

Tôi nhận thấy ông ta chẳng nhìn ai cả, ánh mắt không hồn đang hướng về phương trời vô định. Dường như quá quen thuộc với những hiện tượng này, cô y tá thản nhiên nói:

– Vậy thì xin ông bước ra chờ chuyến sau sẽ có người đi với, chúng tôi đang bận.

Cô bèn nắm tay dẫn ông cụ ra ngoài rồi lạnh lùng khép cửa. Tôi thắc mắc:

– Nếu ông ấy lại tiếp tục bấm nút thang máy thì sao cô?

– Chúng tôi đã lượng trước được điều ấy cho nên tất cả nút cắt điện trong viện đều gắn rất cao người già không thể với tới.

– À thì ra vậy!

Công tác xong trời cũng về chiều, tôi từ giã, cô y tá tiễn tôi ra cửa. Đoàn xe lăn vẫn còn dàn chào.

Chợt trông thấy trong góc tối 1 ông lão độ trên dưới 80 đang cô đơn ngồi bất động trên xe lăn như pho tượng cũ. Điểm khác biệt khiến tôi chú ý là ông ta không phải người da trắng và cũng không hòa nhập vào toán dàn chào. Da ông màu đồng nâu có nhiều vết nhăn đậm nét thời gian hằn trên mặt. Mái tóc bạc phơ rủ loà xoà trên trán, vóc người bé nhỏ, mắt hom hem trân trối nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi đoán chừng ông là thổ dân da đỏ. Hiếu kỳ tôi hỏi cô y tá:

– Và vị dưỡng lão này cũng là người Indian hở cô? Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của chính phủ liên bang chứ?

Cô ta ngạc nhiên:

– Ủa sao ông lại hỏi vậy?

Tôi trỏ ông lão ngồi xe lăn:

– Vậy không phải Indian là gì?

Cô y tá phì cười:

– Ông ta là người Á Đông đó ông ạ.

Tôi giật mình:

– Người Á Đông?

– Dạ phải, dường như là Việt Nam đó.

Thêm một lần kinh ngạc, tôi không ngờ nơi vùng đất hẻo lánh đìu hiu lạnh lẽo này cũng có người Việt cư trú. Tôi bèn hỏi dồn:

– Sao cô biết ông ta là người Việt.

– Dạ thưa ông hồ sơ có ghi đó ông ạ.

– Vậy thì ông ấy vào đây lâu chưa cô?

– Hơn 10 năm.

Rồi cô khẽ lắc đầu:

– Tội nghiệp, ông ta rất hiền lành dễ thương ai cũng quý mến cả. Nhưng hiềm chẳng nói được tiếng Anh cho nên suốt ngày cứ thui thủi một mình không có bạn.

– Vậy thân nhân ông ấy có thường xuyên tới thăm ông ấy không?

– Một lần cách đây lâu lắm, hẳn có uẩn khúc gì đây.

Không cam tâm làm ngơ trước người đồng hương đang gặp cảnh bẽ bàng nơi đất khách, tôi tự giới thiệu tôi cũng là người Việt Nam. Cô ta trố mắt:

– Ồ thế mà tôi cứ đinh ninh ông là người Trung Hoa.

Tôi cười:

– Trong mắt người Tây Phương, thì bất cứ ai da vàng cũng là người Tàu.

Cô ta pha trò:

– Cũng đâu phải lạ, nhiều anh Tàu nhan nhản khắp nơi. Ngay trong xóm da đỏ hẻo lánh tít mù trên miền Bắc cũng có. Lần nào qua đó tôi cũng ghé mua cơm chiên, chả giò vừa ngon vừa rẻ nhưng phải cái là…..

Tôi nhoẻn miệng cười:

– Mỡ dầu và bột ngọt hơi nhiều phải không cô?

Cô ta cười xoà:

– Phải nói là nhiều quá mới đúng. Khổ công tập thể dục cả tháng, ăn một bữa cơm Tàu là đâu vào đấy, có khi còn thặng dư là khác.

Tôi quay lại vấn đề:

– Tôi muốn tiếp xúc với ông lão người Việt để mà chào hỏi làm quen, có thể ông ấy cũng đang cần nói chuyện vì lâu lắm chưa có dịp.

Cô y tá mừng rỡ:

– Hay lắm, đó cũng là điều tôi mong muốn. Vùng này hẻo lánh quá nên không tìm ra người thông dịch, nhân tiện nhờ ông hỏi xem ông ấy có nhu cầu hay đề nghị gì hầu chúng tôi đáp ứng không?

– Vâng, tôi sẽ cố gắng làm điều đó cô.

Thấy tôi đi tới ông lão ngước lên, nhíu đôi mắt hom hem nhìn chầm chập, vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút ngại ngùng. Tôi gật đầu chào:

– Dạ thưa chào cụ ạ.

Nét mặt rạng niềm vui, giọng nói run run vì xúc động:

– Dạ chào, chào thầy, thầy người Việt à?

Giọng ông hơi nặng và chân thật. Tôi thân mật nắm tay ông.

– Thưa cụ cháu cũng là người Việt như cụ đấy ạ.

Ông lại nghẹn ngào:

– Cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Từ Bi đã cho tôi gặp được ông.

Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh và bắt đầu trò chuyện.

– Thưa cụ, vì sao cụ cho là cuộc gặp gỡ hôm nay là do Thiên Chúa và Đức Mẹ sắp đặt.

– Tại đêm nào tôi cũng cầu nguyện ơn trên cho tôi gặp được người đồng hương.

– Có chuyện gì khẩn cấp không thưa cụ?

– Để được nói chuyện bằng tiếng Việt mình thôi.

Cụ thở dài:

– Lâu lắm rồi tôi chưa được nói hay là nghe tiếng mẹ đẻ.

Nhức trong tim, tôi bùi ngùi thương cảm, một ước mơ thật đơn giản mà sao quá xa vời. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông kể:

“Tên tôi là Tỉnh, Nguyễn Văn Tỉnh, trước kia ở Bình Tuy, làm nghề biển, có thuyền đánh cá. Tuy không giàu, nhưng cuộc sống cũng sung túc. Tôi có vợ, 3 con trai, đứa lớn nhất còn sống thì giờ này cũng đã gần 50. Năm 75, Cộng Sản tràn vào, cả nước kéo nhau chạy nạn, sẵn phương tiện trong tay tôi chở vợ con vượt thoát, nhưng chẳng may là sau 3 ngày lênh đênh trên mặt biển thì gặp bão lớn tàu chìm. Tôi và đứa con út lên 6 được may mắn đã gặp tàu Mỹ nó vớt, còn vợ và 2 đứa con lớn thì mất tích thầy ạ. Sau đó thì tôi được bảo trợ về Louisiana, nơi đây có đông người đồng hương nên cũng đỡ buồn. Tôi bắt đầu tái tạo sự nghiệp, hùn hạp với bạn bè mua tàu đánh cá làm việc ngày đêm, trước là để vơi buồn, sau là tạo dựng tương lai cho thằng Út, giọt máu cuối cùng còn sót lại của tôi. Tôi ước mong thằng bé sẽ theo cha mà học nghề biển nhưng nó thì không muốn. Nó chỉ thích làm bác sĩ, kỹ sư ngồi nhà mát thôi chứ không chịu dãi nắng dầm mưa như bố, thế nên thầy biết không, vừa xong trung học là nó quyết chọn trường xa để mà tiếp tục theo đại học”.

Ông ngừng lại một chút để dằn cơn xúc động rồi ngậm ngùi kể tiếp:

“Tôi chỉ có mình nó, không thể sống xa con, nên quyết định là bán hết tài sản để mà dọn theo, bạn bè ai cũng ngăn cản thầy ạ, nhưng tôi quyết giữ lập trường, mang hết tiền dành dụm đến cái tiểu bang này mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô, còn chút ít thì gửi vào trong quỹ tiết kiệm lấy lời sống qua ngày. Hai cha con đùm bọc nhau, cuộc sống tuy chẳng sung túc nhưng chẳng nhẹ nhàng. Tuổi ngày một già thì sức khỏe càng yếu, năm ấy trời mưa đá, tôi bị ngã gẫy chân thầy ạ. Bác sĩ cho biết xương già thì không có lành được và phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Thằng Út ra trường có việc làm ở Nữu Ước.

Tự biết là khó có thể theo con và không muốn làm trở ngại bước tiến thân của nó nên tôi xin vào viện dưỡng lão. Tôi lên tiếng trước thầy ạ cho nó khỏi bị khó xử. Nó giúp tôi làm thủ tục và hứa là khi nào làm ăn yên ổn nó sẽ đón tôi về. Các viện dưỡng lão tương đối khá đều hết chỗ, may thay trong lúc đang bối rối thì có anh bạn học người da đỏ quen Út mách cho tôi nơi này. Thấy con tôi buồn tôi bèn an ủi nó: nơi nào cũng là quê người, cũng giống nhau thôi, thỉnh thoảng con về thăm bố là bố vui rồi. Thế là cả ngôi nhà lẫn tiền dành dụm phải trao hết cho viện dưỡng lão, dĩ nhiên là tôi được nhận.”

Ánh mắt xa xôi nhìn về phía chân trời đang có đàn chim chiều đang soải cánh ông chép miệng:

– Chà nhanh quá, mới đó đã 10 năm rồi.

– Thưa cụ, thời gian qua chắc là anh Út vẫn thường xuyên về thăm cụ chứ?

– Ừ, một năm thì nó cũng trở lại, nó khoe tôi hình cô gái Mỹ và nó nói, dâu tương lai của bố đó. Rồi thầy biết không, từ đó biệt tăm luôn.

– Cụ hoàn toàn không biết tin tức gì về anh ấy sao?

– Không, mà thật tình tôi cũng không muốn biết nữa.

– Tại sao, anh ấy là con trai duy nhất của cụ mà? Cháu sẽ giúp cụ tìm anh ấy nhé?

Ông lão rơm rớm nước mắt:

– Tôi sợ lắm, thầy ơi, thà biền biệt như thế mà tôi vẫn tin tưởng là nó đang sống tốt với vợ con ở một nơi nào đó trên quả đất còn hơn là biết tin buồn. Quả tình tôi không kham nổi.

Tôi nghẹn lời nói không được, lát sau qua cơn xúc động, tôi bèn hỏi:

– Giờ đây cụ có còn ước nguyện gì thì cụ cho cháu biết, cháu sẽ hết lòng giúp với tất cả khả năng của mình thưa cụ.

Ông lão thở dài:

– Già rồi còn được mấy năm trước mặt hở thầy?

Ánh mắt chợt linh động, ông nhìn tôi và chép miệng:

– À, mà tôi thèm một bát bún riêu quá.

Hai tuần sau vào ngày Chủ Nhật, tôi nhờ chị bạn thân nấu giùm 2 bát bún riêu cua, bún nước để riêng, có đầy đủ chanh, rau, nước mắm, ớt hiểm tươi còn đặc biệt có thêm lọ mắm ruốc thật ngon. Tôi cho tất cả vào túi xách đem vào viện dưỡng lão Lakeview. Mất hơn 4 giờ, sau cùng tôi đã tới. Như lần trước, ông vẫn ngồi trên xe lăn gần cửa sổ cuối phòng.

Bất ngờ trông thấy tôi ông mừng rỡ kêu lên:

– Ồ kìa thầy, thầy lại về đây công tác hở thầy?

Tôi chạy tới nắm tay ông:

– Dạ thưa lần này thì cháu chỉ đến đây thăm cụ và cháu có một món quà đặc biệt mang biếu cụ đây.

Lộ vẻ cảm động ông cụ nhoẻn cười đôi mắt nhăn nheo:

– Bày vẽ làm chi hở thầy, đến thăm tôi là quý rồi thầy ơi.

Tôi xin phép ban quản lý đưa cụ ra vườn vì thức ăn nặng mùi mắm ruốc nên tôi phải mang theo 1 lọ cồn nhỏ để đun nóng ngoài trời. Cụ chăm chú nhìn tôi bỏ bún ra tô, trộn rau ghém, nêm mắm ruốc, chan nước dùng nghi ngút bốc hơi, rắc chút tiêu thơm trên lớp gạch cua nổi vàng trên mặt. Nặn hai lát chanh tươi và sau cùng là ba trái ớt hiểm đỏ thơm nồng cay xé lưỡi. Không nén được thèm thuồng, chốc chốc cụ lại nuốt nước bọt. Tôi đặt tô bún riêu trước mặt và mời cụ cầm đũa. Cụ run giọng:

– Cám ơn thầy, không ngờ hôm nay tôi còn được ăn bát riêu cua. Mời thầy cùng ăn cho vui ạ.

– Cám ơn cụ, cháu đã ăn xong ở nhà, xin cụ dùng tự nhiên, bún riêu còn nhiều, hết tô này cháu sẽ hâm tô khác.

Cụ trịnh trọng húp từng muỗng xúp, gắp từng đũa bún, cắn từng miếng ớt cay ngon lành như chưa từng được ăn ngon, chốc chốc cụ dừng tay để lau mồ hôi và luôn miệng khen tấm tắc:

– Trời ơi, bún riêu ngon quá mà mắm ruốc thơm quá thầy ơi.

Tôi cảm động đặt tay lên vai cụ:

– Thưa nếu cụ bằng lòng nhận cháu làm con, cháu sẽ thay anh Út và thường xuyên thăm viếng cụ nhé.

Cụ sững sờ nhìn tôi thật lâu như không tin ở tai mình rồi hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má hóp:

– Trời ơi, sao tôi có được diễm phúc như vậy sao trời!

Tôi yêu cầu ban quản lý ghi tên tôi vào danh sách thân nhân, và dặn dò khi có chuyện cần thì cứ gọi.

Năm sau, còn một ngày nữa là Tết, tôi đã chuẩn bị xong quà cáp có cả trà thơm, mứt ngọt dự định sáng hôm sau Mồng Một đầu năm sẽ mang lên Lakeview mừng tuổi cụ. Đang ngon giấc, chợt có chuông điện thoại, tôi nhấc ống nghe, bên kia đầu dây tiếng cô y tá trực của viện dưỡng lão Lakeview:

– Dạ thưa hỏi, có phải ông là ông Trần không?

– Dạ vâng ạ, là chính tôi đây .

– Dạ thưa ông, cụ Tỉnh đau nặng.

– Tình trạng thế nào có nguy không cô?

– À, đang nằm phòng hồi sinh bệnh viện ở thành phố đó thưa ông.

– Cám ơn cô rất nhiều, ngày mai tôi sẽ đến cụ.

– À ông nên đi sớm hơn đi là vì sợ không còn dịp nữa.

Tôi rụng rời, ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trời trở lạnh, gió giật từng cơn, hoa tuyết bay nghiêng như ngàn vạn mũi tên bắn vào kính nghe rào rào như vãi cát. Không gian mờ mịt, rừng phong trắng xoá một màu, tuyết phủ lớp dầy trên mặt đất. Tôi rà thắng cho xe chạy chậm để khỏi rơi xuống hố. Sau cùng cũng tới được bệnh viện Hayward.

Cô y tá nhìn tôi ái ngại:

– Thưa ông, suốt đêm qua ông ấy cứ gọi tên một người nào đó. Không biết có phải là ông không ạ.

– Cô còn nhớ là ông gọi tên gì không?

– Chỉ một tiếng duy nhất, dường như là Work hay Út gì đó.

Tôi đã hiểu là thằng Út.

Tôi hé cửa lách vào trân trối nhìn ông rồi ngồi xuống bên giường, người ông khô đét, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nhăn nheo. Ông chợt cử động rồi thều thào.. Út.. Út.

Nước mắt chực trào ra, giờ phút nầy tôi phải làm một điều gì để ông được mỉm cười khi vĩnh biệt. Tôi bóp nhẹ bàn tay gầy guộc và nghẹn ngào:

– Thưa cha, con đã về đây thưa cha.

Mi mắt ông động đậy, cố nhướng nhìn lên. Rồi kiệt sức nên từ từ khép lại nhưng môi còn mấp máy:

– Út.. Út, Út con.

– Phải thưa cha, con là Út đây cha. Con là đứa con bất hiếu đã quay về bên cha để xin cha tha thứ cho con.

Tôi cảm được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng tay tôi, cố nắm giữ đứa con yêu đừng có xa rời. Nước mắt tôi vô tình rơi xuống làn môi khô nứt nẻ đang hé một nụ cười.

Gia tài ông để lại là một bọc vải nhỏ trong ấy có một tượng chúa Giê Su bị đóng đinh trên cây thập giá và tấm hình đen trắng đã trổ vàng chụp gia đình 5 người đoàn tụ, đứa nhỏ nhất còn bế trên tay, tôi đoán nó tên là Út.

Tuổi xuân giờ đã đi đâu
Còn đây tóc bạc phai màu thời gian

Mắt Buồn  
#14835 Posted : Wednesday, July 28, 2021 12:54:12 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,629

Thanks: 669 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Quân Đội Làm Kinh Tế


Huy Phương

July 25, 2021 | by Ban Tu Thư |

UserPostedImage

Trên thế giới, lực lượng quân đội nào, với vũ khí, quân cụ trong tay cũng có khả năng làm đảo chính, lật đổ chính quyền. Có trường hợp vì chính phủ độc tài, tham nhũng, cũng có khi vì phe cánh hay có bàn tay bên ngoài của các quốc gia khác.

Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có hai cuộc đảo chánh do quân đội cầm đầu năm 1960 (bất thành) và năm 1963, giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Với truyền thống can thiệp vào nền chính trị, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ba lần làm đảo chính vào những năm 1960, 1971 và 1980. Năm 1987, quân đội Thổ không làm đảo chánh, nhưng lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của các đảng phái Hồi Giáo trong nước, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của tướng İsmail Hakkı Karadayı đã áp lực với chính quyền đóng cửa các trường học tôn giáo, cấm sinh viên đại học đeo mạng che mặt. Thủ Tướng Necmettin Erbakan bị các tướng lĩnh ép phải từ chức, một chính phủ lâm thời được lập ra, và quân đội cuối cùng cầm quyền vào năm 1998.

Thái Lan đã có tất cả 11 lần quân đội làm đảo chánh vào những năm 1932, 1933, 1946, 1951, 1957, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006, 2014.

Một cuộc đảo chính Xô Viết năm 1991, được gọi là Cuộc Nổi Dậy Tháng Tám hay cuộc Đảo Chính Tháng Tám, một nhóm các thành viên của chính phủ Xô Viết đã hạ bệ trong một thời gian ngắn vị Tổng Bí Thư Liên Xô Mikhail Gorbachev và tìm cách nắm quyền kiểm soát đất nước.

Tháng Tám, 1982, Không Quân Kenya (Phi Châu) nổi dậy chống Tổng Thống Daniel arap Moi. Năm 2009, Tổng Thống Yahya Jammeh của Gambia bị quân đội đảo chánh. Năm 2015 Tướng Godefroid Niyombare của Burundi, làm đảo chánh chống Tổng Thống Pierre Nkurunziza, nhưng bất thành.

Chính phủ nào cũng đề phòng, cảnh giác những chuyện đảo chánh từ phía quân đội, nhất là trong những xứ độc tài. Để đề phòng hậu hoạn, chỉ trong vòng bốn năm, từ ngày ông Kim Jong-un của Bắc Hàn lên nắm quyền, đã có hơn 70 quan chức cấp cao bị xử tử, ngay cả các đại thần mà cha ông phó thác con côi như Jang Song-thaek, Ri Yong-ho và nay là Hyon Yong-chol. Theo tin Bắc Hàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hyon Yong-chol đã bị xử tử với một khẩu súng phòng không bắn gần, vì lý do mơ hồ là “không phục tùng lãnh đạo và ngủ gật trong buổi họp.” Thực sự là Kim Jong-un luôn luôn lo sợ các tướng lãnh làm đảo chánh. Có thời gian, mỗi tuần Kim Jong-un đem ra xử trảm một tướng.

Độc tài không thua kém Bắc Hàn, lại nô dịch Trung Cộng một cách quá đáng, mất lòng dân, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng mang tâm trạng lo sợ bị làm đảo chánh, nhưng các cấp chỉ huy lực lượng vũ trang quân đội và công an đều là những người của đảng, xuất thân từ trung ương đảng như Nguyễn Minh Tiến, Tư Lệnh Quân Khu 1; Lê Xuân Dũng, Tư Lệnh Quân Khu 2; Vũ Hải Sản, Tư Lệnh Quân Khu 3; Võ Minh Lương, Tư Lệnh Quân Khu 7…

Thay vì thanh trừng nội bộ như Bắc Hàn, CSVN khôn ngoan hơn, lấy lòng tướng lãnh “quân đội nhân dân,” bằng miếng mồi ngon, có mùi thơm của đô la. Bộ Quốc Phòng, cơ quan bảo vệ đất nước cho đúng hai tiếng “quốc phòng” lại quản lý hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó có nhiều tổng công ty quân đội (tương đương các Quân Đoàn/Binh Chủng hay tương đương một Quân Khu/Quân Chủng (tập đoàn Viettel), Quân Đoàn/Binh Chủng (các tổng công ty), hoặc Sư Đoàn (các công ty). Một ví dụ là Thượng Tướng Lê Hữu Đức, một trong bảy thứ trưởng hiện thời của Bộ Quốc Phòng, Tư Lệnh Quân Chủng Phòng Không-Không Quân, là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, đại biểu Quốc Hội, nhưng lại là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MBB), có một lô lốc tướng lãnh quân đội dưới quyền…

Trong 21 tập đoàn, tổng công ty được thống kê, có chín tướng quân đội giữ chức chủ tịch hay tổng giám đốc, bao gồm: một thượng tướng, sáu thiếu tướng và hai chuẩn đô đốc. Ở nhiều tổng công ty, chức vụ chủ tịch, tổng giám đốc có quân nhân mang cấp bậc đại tá nắm giữ. Có một sĩ quan cấp tá làm tổng giám đốc tổng công ty 789, đó là Trung Tá Nguyễn Công Hiếu. Tổng Công Ty 789 đã được chuyển làm công ty thành viên của Tổng Công Ty Thành An. Thiếu Tướng Nguyễn Quốc Dũng kiêm nhiệm vị trí chủ tịch của Tổng Công Ty Thành An cũng như Tổng Công Ty 789.

Một trường hợp tương tự khác là Tổng Công Ty Xăng Dầu Quân Đội là đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Vạn Xuân. Hai tổng công ty này có chung chủ tịch là Thiếu Tướng Đào Ngọc Thạch.

Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội có một tổng giám đốc và bảy phó tổng giám đốc. Ba người trong đó có cấp bậc thiếu tướng. Các vị trí còn lại do ba đại tá và hai thượng tá nắm giữ.

Chủ tịch Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn là Chuẩn Đô Đốc Phạm Hoài Nam. Một tổng giám đốc là Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Đăng Nghiêm.

Giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc tại Tổng Công Ty Trực Thăng Việt Nam (VNH) là Thiếu Tướng Hà Tiến Dũng. Bốn phó tổng giám đốc tại VNH là Đại Tá Vi Công Hùng, Đại Tá Trần Đình Nam, Đại Tá Lê Trọng Đông, Thượng Tá Kiều Đặng Hùng.

Trong phạm vi của trang bài này, chúng tôi không thể liệt ra đây hết “phương danh” các vị tướng lãnh đội nón kết, đeo lon tướng, đi xe bảng đỏ, không còn lo việc chống giặc, giữ an ninh cho bờ cõi mà có nhiệm vụ làm… tiền. Theo con số của Bộ Quốc Phòng, hiện nay có 80000 “ông nón cối” đang làm kinh tế, cầm trong tay nghìn tỷ trên thương trường!

Chúng ta thường hiểu “chức năng” là “nhiệm vụ.” Chức năng của tim là bơm để đẩy máu theo các động mạch, đem dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất. Chức năng của lực lượng công an là bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đương nhiên chức năng của quân đội, bất kỳ của quốc gia nào cũng là bảo vệ quốc gia, bảo vệ quần chúng, chống sự xâm lược từ các quốc gia khác.

Nhưng gần đây, bộ trưởng Quốc Phòng, vì nhu cầu bảo vệ và kinh tài cho đảng lại uốn lưỡi cho rằng: “Tham gia sản xuất xây dựng kinh tế là một chức năng của quân đội! Quân đội làm kinh tế là củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao vị thế quốc gia!”

Quân đội lãnh lương từ tiền thuế của dân hôm nay lại đi làm rừng, làm ngân hàng, bốc dỡ hàng hóa, những lối đi buôn, thay vì thao dượt, bảo vệ biên giới, đất biển cho tổ quốc, bảo vệ an ninh cho đồng bào tránh khỏi nanh vuốt của ngoại bang, bảo vệ ngư dân ngay trên vùng biển của quốc gia.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch cũng cho rằng “Có những vùng khó khăn chỉ có quân đội mới đứng chân làm được. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, doanh nghiệp quân đội không ngừng đổi mới, sáng tạo, chiếm thị trường trong nước, nước ngoài và trở thành đối tác kinh tế uy tín.” Lời văn nghe sang sảng trước hàng quân nhưng rõ ràng là lời ngụy biện vô cùng nguy hiểm cho dân tộc.

Tóm tắt việc cho quân đội làm kinh tế, theo Vũ Đông Hà (trang Danlambao) tổn hại cho đất nước:

◾Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nay đã trở thành đội quân bạc nhược, lấy chủ trương “bám ghế – kiếm tiền,” làm suy yếu việc phòng thủ quốc gia.

◾Tạo sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp quân đội với doanh nghiệp dân sự.

Nhân danh phục vụ mục tiêu quốc phòng, tài nguyên quốc gia đã bị các tập đoàn tướng tá Cộng Sản thu tóm để làm giàu mà không cần thuê và lại được hưởng những ưu đãi rất nhiều trong việc đóng thuế.

◾Tướng tá được thăng chức tùy tiện dựa theo kết quả kiếm tiền cho đảng, thay vì bằng khả năng chiến trận.

◾Hiện nay nhiều công trình, dự án đều lệ thuộc nguồn vốn và nguyên liệu của Trung Cộng, nên tất cả tướng tá đại gia đều lệ thuộc Bắc Kinh, đầu hàng kẻ thù vô điều kiện, xem dân là thù, lấy thù làm bạn.

Theo nguyên tắc không có một vụ chia chác quyền lực và đồng tiền nào làm thỏa mãn được mọi người, “Quân Đội Nhân Dân” hiện nay đang bị phân hóa, xé nát trầm trọng vì tranh nhau miếng ăn. Phe không ăn bất mãn, phe có ăn lo kiếm ăn, không ai quan tâm dến chuyện “rèn cán, chỉnh quân” trở thành một đội quân yếu và hèn.

Không ăn được thì đập phá, phe “trâu cột” không có miếng ăn lên tiếng đòi hỏi: “Quân đội không nên làm kinh tế.” Phe “trâu ăn” là tướng lãnh quân đội đang có đặc quyền làm kinh tế, tuyên bố sẽ ra tay làm đảo chánh nếu bị Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cấm làm kinh tế? Rồi đây, đất nước có thể xảy ra binh biến, không phải vì giặc vào nhà, mà vì gà tranh nhau vì thóc, lúa.

Trong khi Kim Jong-un non nớt dùng hạ sách với “cây gậy” xử trảm công khai các tướng lãnh nghi ngờ chống lại mình, thì đảng CSVN cao thủ hơn, cho tướng lãnh củ “cà rốt” để nắm quyền lực, khiến họ phải trung thành tuyệt đối, nhưng rồi đây tình trạng đất nước sẽ ra sao khi giặc tới biên giới?

Ngày xưa thời kháng chiến, mỗi cán bộ chỉ có một đôi đũa và cái chén nhôm giắt lưng, nói chuyện yêu nước dễ. Bây giờ quyền cao chức trọng hàng muôn, ngày đêm nghĩ cách kiếm tiền, giữ tiền, đến lúc “ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng” thì đã quá muộn.

thao ly  
#14836 Posted : Thursday, July 29, 2021 6:18:14 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,649
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Chính quyền Biden ve vãn Đông Nam Á


July 29, 2021
Đại-Dương

Theo dự trù Tổng thống Joe Biden sẽ gặp và trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20 tại Ý Đại Lợi vào tháng 10-2021 nên Hoa Kỳ và Trung Cộng đang ra sức phô trương sức mạnh hiện có, kể cả thực lực giả định, hầu chiếm thế thượng phong. Nhân dịp này, họ có thể thảo luận về một cuộc họp thượng đỉnh tương lai hay không.

UserPostedImage

Bắc Kinh tiến hành kế hoạch “ngoại giao vắc xin Covid-19” đang gặp phản ứng ngày càng tiêu cực do vắc xin Trung Cộng chứng tỏ không hữu hiệu khi sử dụng, kể cả trường hợp viện trợ hoặc bán cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, các nước nghèo cũng không thể từ chối thẳng thừng do nhu cầu khẩn thiết của Đại dịch và mối quan hệ ngoại giao kinh tế với Bắc Kinh. Đa số cư dân thế giới khó tin vào tính chất hữu hiệu của các loại vắc xin do Trung Cộng sản xuất vội vã trái với quy định khoa học.

Dân Tàu cộng không tin các loại vắc xin do Nhà nước sản xuất buộc Bắc Kinh phải đặt mua vắc xin Pfizer-BioNtech của Hoa Kỳ. Thành phần giàu sang thì du lịch ra nước ngoài để được chích ngừa.

Bắc Kinh gia tăng hoạt động quân sự trên hai Biển Đông Trung Hoa (ECS) và Biển Nam Trung Hoa (SCS) để xác định chủ quyền tại Tây Thái Bình Dương sau khi Biden trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.

Quân đội Trung Công (TC) thường xuyên doạ nền an ninh của Đài Loan cũng như các “thực thể địa lý” trên biển do Đài Bắc kiểm soát bằng cách phái Không đội Phối hợp Tác chiến vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Đảo Ngọc. Hai Nhóm Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông hải hành quanh Đài Loan. Giải phóng quân Trung Cộng (PLA) tổ chức các cuộc đổ bộ chiếm đảo rầm rộ. Bắc Kinh phái các toán Không đội phối hợp Tác chiến xuyên qua Eo biển Bashi (giữa Đài Loan và Phi Luật Tân thông ra Thái Bình Dương) hàm ý khả năng xuyên thủng Chuỗi đảo Số 1. Cho phép Hải cảnh được quyền sử dụng vũ khí tác chiến ở ECS và SCS. Bắc Kinh tăng cường các biện pháp chống tiếp cận, chống xâm nhập (A2/AD); cụ-thể-hoá hoạt động của Dân Quân Biển trong Bộ Ba “Hải Quân-Hải Cảnh-Dân Quân Biển” trên ECS và SCS.

Các quốc gia duyên hải ECS và SCS từng tuyên bố không đứng bên nào trong cuộc tranh chấp địa-chính-trị giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã rùng mình khi nghe bài diễn văn của Tập Cận Bình đọc nhân ngày kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Tàu Cộng vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

UserPostedImage

Đài Loan lo củng cố hệ thống phòng thủ. Nhật Bản hợp tác với Đài Loan để sản xuất chip điện tử hiện đại và tuyên bố có trách nhiệm với Đảo Ngọc. Đại Hàn và Nhật Bản bắt đầu hàn gắn bất đồng liên quan đến vụ “nô lệ tình dục” hồi Đệ nhị Thế chiến. Tổng thống Phi Luật Tân, Rodrigo Duterte từng tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ để kết tình đồng minh với Trung Cộng vẫn phải xoay trục mà dựa vào Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương với Hoa Kỳ từ năm 1951. Manila cũng chi 2.5 tỷ USD để mua Chiến đấu cơ Đa năng F-16 ủa Mỹ. Việt Nam tuy cùng ý thức hệ cộng sản với Trung Cộng, nhưng, ngày càng nghiêng về phía Mỹ để trục lợi mà không từ bỏ mô hình chính trị kiểu Bắc Kinh.

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Tập Cận Bình đã tiến hành từ năm 2015 nhằm kết nối cơ sở hạ tầng đường bộ, đường biển và đường không giữa Trung Cộng với thế giới. Thống kê Refinitiv ghi nhận đến giữa năm 2020, BRI được Tập Cận Bình phát động từ năm 2013 đã có 2,600 dự án trị giá hơn 3,700 tỷ USD liên quan đến 100 quốc gia.

Thực tế, BRI phục vụ hai chiến lược quan trọng của Trung Cộng: (1) Bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu của Bắc Kinh. (2) Chuẩn bị cho mạng lưới hậu cần cho Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa, PLA.

Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại Hội nghị G7 ở Luân Đôn hồi đầu tháng 6-2021 để cùng nhau thúc đẩy “Sáng kiến Xây dựng Lại Thế giới Tốt Hơn = Build Back Better World – B3W” với chi phí dự trù 40 ngàn tỷ USD nhằm cạnh tranh với BRI.

Không một chi tiết nào liên quan đến biện pháp và ngân sách thực hiện cùng thời điểm khởi công được đề cập tại G7.

Ngân hàng Nhà nước Trung Cộng đã nắm đằng chuôi khi cho 100 quốc gia vay tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng. Gần 10 quốc gia đã rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh. Liệu các quốc gia đã dính líu tới BRI sẽ từ bỏ để chịu bồi thường cho các ngân hàng Trung Cộng hay sao?

Chủ trương “siêu cao thuế nặng” của Chính quyền Joe Biden (rập khuôn thời Obama-Biden) sẽ đẩy hãng xưởng Tây Phương trở lại Hoa Lục và Hoa Kỳ sẽ trở thành “nền kinh tế tiêu thụ” trong “Chuỗi Cung ứng Toàn cầu” của Trung Cộng!

Kể từ năm 2016, dư luận trong giới học giả, chính trị gia, kinh tế gia và quảng đại quần chúng đã ý thức được nguy cơ bị Trung Quốc thống trị toàn diện. Nhưng, vì tư lợi, sự hèn nhát và bất lực đã không tích cực tham gia vào các hoạt động ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh một cách hữu hiệu. Tệ hơn, một số người trong giới thượng lưu trên thế giới còn tô son, điểm phấn cho Trung Cộng và Tập Cận Bình.

Trong bài “Biden’s Dangerous Doctrine” đăng hôm 21/07/2021, Cựu Chủ bút The Foreign Policy, Jonathan đã bình luận về “Học thuyết Nguy hiểm của Biden”: (1) Có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Quan điểm Biden khác với các cương vị Ứng viên, Tổng thống, Thượng nghị sĩ. (2) Các quốc gia Tây Âu đang vo ve mà không sẽ thoả mãn yêu cầu đóng góp của Biden. (3) Phe tả ở Mỹ đòi Biden từ bỏ “ưu thế đối kháng với Trung Cộng”. Emmanuel Macron của Pháp và Angela Merkel của Đức, đã ủng hộ Thỏa thuận Đầu tư mới của Liên hiệp Châu Âu-Trung Cộng mà Hoa Kỳ từng phản đối. (4) Từ bỏ nỗ lực chia rẽ nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Cộng.

Lập luận của Tepperman thiếu thuyết phục: (1) Kiểu gió chiều nào theo chiều đó sẽ thất bại như thời Obama-Biden. (2) Tây Phương hơn 40 năm thuyết phục Trung Cộng hội nhập với Cộng đồng quốc tế, nhưng, chỉ thấy tham vọng thống trị toàn cầu của Tập Cận Bình. (3) Hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt thành phần tinh hoa, cần Hoa Kỳ đơn phương chống Trung Cộng bằng mồm để họ làm ăn với Bắc Kinh.

UserPostedImage

Chuyến công du cuối tháng 7 tới Tân Gia Ba, Việt Nam, Phi Luật Tân của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhằm chứng tỏ với Tập Cận Bình rằng Joe Biden có nhiều đồng minh e rằng khó thuyết phục: (1) Thủ tướng Singapore, Lý Hiễn Long từng công bố một bản tham luận nhằm thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á không nên chọn phe Mỹ hay Trung. (2) Việt Nam hô hào muốn làm bạn với Hoa Kỳ để kiếm USD và các loại khí tài chiến tranh tối tân trong khi chính sách “3 không” thành “4 không” để không còn lý do hợp tác thực sự với Hoa Kỳ. (3) Tổng thống Phi Luật Tân, Rodrigo Duterte công khai tuyên bố có thể “từ Mỹ, theo Trung”, nhưng, vẫn cho phép các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao đòi Hoa Kỳ tôn trọng Hiệp Ước Phòng thủ Hỗ tương Mỹ-Phi ký năm 1951. Duterte sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 6/2022, nhưng, con gái của ông, Sara Duterte-Carpio, đương kim Thị trưởng Davao đang đứng đầu danh sách ứng viên tổng thống. Giới chính trị gia khuyến cáo Duterte làm ứng viên Phó tổng thống để khỏi bị nguy cơ pháp lý.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Châu Á qua ba nước Nhật Bản, Đại Hàn, Mông Cổ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Wendy Sherman sẽ ghé Thành phố Thiên Tân của Trung Quốc để gặp các viên chức ngoại giao cao cấp của Trung Cộng, kể cả Ngoại trưởng Vương Nghị có thể liên quan đến chuyến gặp Tập Cận Bình và Joe Biden tại Hội nghị G20 ở Ý Đại Lợi.

Cuộc vận động ngoại giao của Tổng thống Biden hình như không được Bắc Kinh lưu ý vì cho tới nay Tập Cận Bình chỉ muốn Hoa Kỳ sẽ theo khuôn mẫu 8 năm Obama-Biden “to mồm mà yếu bóng vía”.

Đại-Dương

Edited by user Thursday, July 29, 2021 6:21:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#14837 Posted : Friday, July 30, 2021 12:04:00 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,649
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Tin tức Hoa kỳ cuối tuần – 24/7/2021

July 24, 2021
Vũ Linh

GÓI XÀI TIỀN MỚI CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ

TNS Chuck Schumer, lãnh đạo khối DC trong thượng viện đã chính thức tung ra một gói quà cho thiên hạ, là gói ngân sách trị giá 3.500 tỷ. Phe cấp tiến tung hô đây là một nhượng bộ vĩ đại của phe DC khi trước đây, họ dự trù ngân sách đâu 6.000 tỷ đô. Ông Schumer cho biết là bất kể phe CH có đồng ý hay không, họ cũng sẽ thông qua, nếu cần, qua cách lách thủ tục phê chuẩn qua hình thức gọi là ‘reconciliation’, tức là thông qua gói quà này như một phụ đính của luật ngân sách, chỉ cần 51 phiếu chứ không cần tới 60 phiếu để vượt qua thủ tục câu giờ filibuster.Dù vậy, cũng không dễ đâu. Muốn có đủ 51 phiếu, ông Schumer cần phải có tất cả 50 thượng nghị sĩ DC đồng ý, cộng thêm 1 phiếu của bà PTT Kamala Harris.

Phe DC nhận định không có cách nào có thể thông qua một cách bình thường với 60 phiếu gói khổng lồ không tưởng 6.000 tỷ vì chẳng những toàn thể khối CH chống, mà ngay cả một số nghị sĩ DC cũng chống, do đó, đã ‘chơi mánh’ bằng cách chia gói 6.000 tỷ này có thể làm hai hay ba phần, rồi cho lách qua từng phần. Gói 3.500 tỷ chỉ là món khai vị thôi.

Trước cảnh thiên hạ xanh mặt vì nguy cơ lạm phát, giá cả gia tăng đồng loạt, cụ Biden đã trấn an, tuyên bố một câu mà tất cả kinh tế gia trên thế giới đều trợn mắt, há miệng ngẩn ngơ. Cụ Biden khẳng định các chương trình chi tiêu bạc ngàn tỷ của cụ chính là cách cụ sẽ chặn đứng lạm phát. Mong các cụ siêu bình loạn gia cuồng mê Biden giải thích giùm, kẻ này đa tạ.

https://www.politico.com...en-agenda-499593?cid=apn

https://www.foxbusiness....tion-government-spending

Trong khi đó thì gói quà 1.200 tỷ gọi là trùng tu hạ tầng cơ sở thì vẫn vướng mắc, khi nhiều thượng nghị sĩ CH cho biết vẫn còn đang điều đình nhiều chi tiết, và hăm dọa có thể sẽ chặn đứng không cho gói quà này được thông qua, trong khi trưởng khối DC trong thượng viện, ông Schumer đe dọa sẽ phê chuẩn gói quà này bất cần phe CH.

Cuộc chiến xài tiền dân vẫn tiếp diễn.

https://www.cnn.com/2021...tructure-plan/index.html

VẪN TIẾP TỤC TRUY LÙNG PHÙ THỦY

Như đã loan tin, bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi đã chính thức thành lập một ủy ban của hạ viện để điều tra về cuộc biểu tình ủng hộ TT Trump bao vây quốc hội ngày 6/1/2021.

Trong tư thế chủ tịch hạ viện, bà đã bổ nhiệm 8 thành viên, trong đó có 7 thuộc đảng DC và 1 thuộc đảng CH, nhưng lại là dân biểu CH chống Trump mạnh nhất, bà Liz Cheney. Bà Pelosi cho ông McCarthy, lãnh đạo khối CH đề nghị/bổ nhiệm 5 vị CH nữa, vị chi ủy ban sẽ có 6 CH, 7 DC. Và ông này đã bổ nhiệm, trong đó có dân biểu Jim Jordan là một trong những người ủng hộ TT Trump mạnh nhất.

Bà Pelosi đã mau mắn bác bỏ ngay ông Jordan và một người nữa, vì đó là những người theo bà Pelosi không đủ công tâm để điều tra nghiêm chỉnh. Nghĩa là không chịu chống Trump đủ mạnh để được bà cho điều tra. Cả ba dân biểu CH còn lại, được bà Pelosi chấp nhận, đã ra trước TV khẳng định nếu không có hai ông bị cấm thì họ cũng sẽ không tham gia ủy ban điều tra luôn.Trong khi đó, lãnh tụ khối CH trong hạ viện, ông McCarthy đã phản đối, cho rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử hạ viện mà những người do đảng đối lập đề nghị vào một ủy ban bị chủ tịch hạ viện bác bỏ, và quyết định rút tên tất cả 5 dân biểu CH, không tham gia ủy ban đó nữa.

Ông McCarthy quên mất ông đang đối đầu với lão bà bà Pelosi là người chưa bao giờ coi Hiến Pháp hay thủ tục, luật lệ, thông lệ ra gì. Bà đã từng công khai trước cả lưỡng viện và dân cả nước, xé toạc diễn văn Báo Cáo Tình Trạng Liên Bang của TT Trump đó.

Cuộc chiến về màn xiếc tiếp diễn. Mà màn xiếc này chẳng rẻ tiền chút nào đâu, quý vị và tôi sẽ phải cong lưng đóng thuế cho các diễn viên biểu diễn màn kịch ngớ ngẩn này.

Dù sao thì với thế thiểu số 5/8 của phe ủng hộ TT Trump, ai cũng biết kết quả sẽ ra sao.

Ủy ban này trên nguyên tắc có trách nhiệm điều tra xem ai đã sách động hay tổ chức nhóm biểu tình, cũng như điều tra vai trò của TT Trump và các quan chức của ông trong vụ biến động này, và cả vai trò của cảnh sát gác quốc hội. Trên thực tế, vẫn chỉ là một nỗ lực đánh TT Trump, một kiểu mà ông Jordan gọi là ‘đàn hặc lần thứ ba’, tìm cách chặn không cho ông Trump có cách nào tham gia chính trị trở lại, và triệt hạ uy tín cá nhân của ông thôi.

https://www.breitbart.co...mp;utm_campaign=20210721

Trong khi phe DC lo điều tra vụ biểu tình, thì đại đa số dân Mỹ lại muốn điều tra về các vụ bạo loạn của Bờ Lờ Mờ và Antifa mùa hè năm ngoái.

Theo công ty thăm dò Rasmussen, hai phần ba dân Mỹ (66%) muốn điều tra về bạo loạn, trong khi chưa tới một nửa (49%) muốn điều tra về vụ biểu tình ngày 6/1/2021.

Ngay cả trong khối dân da màu, đa số cũng muốn điều tra về bạo loạn, như khối da đen (67%) và da nâu (64%).

https://www.thegatewaypu...nvestigated-january-6th/

CÁI GIẢ DỐI THÔ BỈ CỦA CHÍNH KHÁCH DÂN CHỦ

Tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang mở cửa sớm nhất, cũng như bỏ việc bắt buộc phải đeo khẩu trang rất sớm. Bất cần biết sự thật là gì, hay khoa học nói gì, hay bác sĩ Fauci khuyến cáo gì, đám dân biểu DC trong tiểu bang ồn ào lên án ngay.

DB Donna Howard hăng tiết vịt hơn hết, công kích một ngày lễ thành hôn trong đó quan khách không đeo mặt nạ, tố cáo những người tham dự sẽ giúp phát tác vi khuẩn giết người.

Tuần rồi, đám dân biểu này rủ nhau thuê máy bay riêng trốn lên thủ đô Washington. Hình chụp cho thấy trên máy bay, tất cả hý hửng như học trò được nghỉ học đi du lịch miễn phí, không có một người nào mang khẩu trang hết, trong khi luật Texas, luật District of Columbia, luật liên bang, và luật Cô Vít vẫn bắt hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang.

Chưa thấy có tiểu bang nào làm gì, chỉ thấy Cô Vít đã trừng phạt rồi: tin mới nhất cho biết trong đám dân biểu này, đã có 6 người bị nhiễm COVID tính cho tới Thứ Hai đầu tuần rồi, mặc dù đã chích ngừa hết rồi. Chưa rõ làm sao họ có thể bị nhiễm. Rất có thể chỉ vì họ lợi dụng dịp ‘nghỉ hè’ trên D.C. đi ăn nhậu lung tung nên gặp nạn.

Sau khi tin người thứ sáu bị nhiễm, đại diện đảng DC Texas đã cho biết họ sẽ ngưng không công bố việc các dân biểu bị nhiễm nữa, chỉ có gia đình được thông báo thôi. Lại một biện pháp che giấu sự thật của đảng DC.

Ngoài ra, một phụ tá của bà Pelosi, lo tiếp phái đoàn dân biểu Texas cũng đã bị nhiễm.

Trên căn bản, việc đào nhiệm này là hành động phản dân chủ, vi phạm Hiến Pháp thô bạo nhất. Hiến Pháp có quy định rõ ràng đảng nào được nhiều ghế hơn, tức là được tính nhiệm của nhiều dân hơn, có quyền ra chính sách, ra luật. Đảng đối lập có thể kháng cự bằng cách bỏ phiếu chống. Đó là hình thức dân chủ tuyệt đối, tôn trọng ý dân là ý trời. Khi các dân biểu thiểu số đào nhiệm để quốc hội không họp và không biểu quyết được thì họ đã mạc nhiên không cho đảng của đa số dân ra luật. Nếu không là hành động phản dân chủ thì là gì? Hiến Pháp không hề có điều khoản phe đối lập có cái quyền phá hoại kiểu đó.

Một bà dân biểu đào nhiệm oai nhất, vận động tranh cử từ Washington, đấm ngực khoe hành động ‘can đảm’ của mình khi đào nhiệm.

UserPostedImage

https://www.foxnews.com/...positive-for-coronavirus

Bà phó Kamala mới vào bệnh viện Walter Reed, là bệnh viện chuyên lo cho tổng thống, phó TT và các quan chức cao cấp nhất, theo Tòa Bạch Ốc, chỉ là khám tổng quát thường niên chung. Nhưng lại xẩy ra ngay sau khi bà họp mặt với đám dân biểu Texas, trong đó đã có 6 người bị nhiễm. Tình cờ ngẫu nhiên?

Một ngày sau, bị hỏi giấy, Tòa Bạch Ốc thú nhận bà phó đi bệnh viện để thử nghiệm COVID. Và kết quả âm tính, bà phó không bị nhiễm.

https://www.foxnews.com/...ys-texas-democrats-covid

ĐẢNG DÂN CHỦ GẶP KHÓ KHĂN CHO 2022

Báo Washington Examiner đã có bài viết nhận định về tương lai gần của đảng DC, đối phó với cuộc bầu cử giữa mùa cuối năm tới.

Bài nhận định vạch ra một lô những đại nạn của DC, sẽ khiến đảng gặp khó khăn lớn. Dưới đây là tóm lược vài khó khăn quan trọng nhất.

Phạm pháp tăng vọt: Những biến chuyển gần đây đã một lần nữa, xác định đảng DC luôn luôn là đảng yếu đuối trong vấn đề duy trì an ninh, trật tự và luật lệ. Việc đảng DC nhắm mắt trước cuộc nổi loạn bạo động của Bờ Lờ Mờ, ủng hộ sách lược giảm ngân sách cảnh sát đã có hậu quả trông thấy là phạm pháp gia tăng đồng loạt trên cả nước. Dân Mỹ dĩ nhiên lo ngại không ít.

Lạm phát: Bất kể bào chữa hay giảng giải cách nào thì người dân bình thường cũng chỉ nhìn thấy giá cả mọi thứ đều tăng vọt, trong khi lương lậu thì bất động.

Khủng hoảng biên giới: Cũng vậy, bất kể giảng giải hay đổ thừa kiểu nào thì người dân bình thường cũng đều nhìn thấy thông điệp chào đón di dân của cụ Biden đã tạo ra cảnh cả triệu di dân tràn qua biên giới, chấp nhận bị bắt vì họ hiểu ngay sau đó, họ sẽ được thả ra và trở thành ‘di dân không giấy tờ’, không bị trục xuất, và sớm muộn gì cũng đều được ở lại và thành công dân Mỹ. Đây là chuyện dân Mỹ nói chung không chấp nhận.

Phải đạo thức tỉnh: Quan điểm phải đạo thức tỉnh ngày càng đi vào cõi hoang tưởng khùng điên. Bây giờ lại kèm theo nạn thượng tôn da đen, tố tất cả dân da trắng trong suốt lịch sử Mỹ chỉ là một đám kỳ thị tàn ác, vô nhân tính. Tính lố bịch của tư tưởng cực tả cuồng điên đi quá xa với bản tính ôn hòa của dân Mỹ.

Đa số mong manh: Đảng DC đang nắm thế đa số tại cả hai viện quốc hội, nhưng đều là đa số mong manh nhất, có thể sẽ bị mất dễ dàng. Tại thượng viện, DC ngang ghế với CH, chỉ hơn có đúng một phiếu khi cần bà PTT quyết định, chỉ cần một nghị sĩ DC nhẩy rào là mất thế đa số trong bất cứ biểu quyết nào. Tại hạ viện, họ chỉ nắm có đa số 9 ghế, chỉ cần 5 người nhẩy rào là tiêu. Những con số quá nhỏ này sẽ quyết định cuộc bầu cử năm 2022.

https://www.washingtonex...dwinds-midterm-elections

HƠN MỘT TRIỆU DI DÂN LẬU BỊ BẮT

Tin báo chí đã cho biết thành quả vĩ đại mới của cụ Biden: số di dân tràn qua biên giới Mễ bị bắt đã lên tới những con số vô tiền khoáng hậu. Trong một năm qua, tính từ đầu tháng 7 năm ngoái tới cuối tháng 6 năm nay, số người bị bắt tại biên giới đã lên tới trên 1,1 triệu người, hầu hết đã bị bắt trong vòng 6 tháng qua, sau khi cụ Biden đã nhậm chức.

https://www.washingtonpo...-june-mexico/2021/07/16/

CỤ BIDEN ĐÁNH NHAU VỚI FACEBOOK

Cụ Biden đã chính thức lên tiếng tố cáo các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook chính là thủ phạm đã giúp COVID giết dân Mỹ, khi Facebook tiếp tay phổ biến tin phịa và tin láo, mà không chịu kiểm duyệt đục bỏ những góp ý chống các biện pháp chặn dịch của Nhà Nước như mang khẩu trang, giãn cách, chích ngừa,…

UserPostedImage

Tố cáo này đã gây ngạc nhiên không ít cho nhiều người khi họ thấy một chính quyền Mỹ than phiền các trang mạng đã không có chính sách kiểm duyệt tự do ngôn luận kỹ lưỡng hơn.

Facebook đã đáp lễ lại, ra tuyên cáo chính thức là họ đã tích cực đóng góp vào những nỗ lực chống dịch COVID. Không chính thức, thì họ bác bỏ những tố cáo của cụ Biden và khẳng định đây chỉ là cách chính quyền Biden tìm cách bán cái, đổ thừa lên đầu Facebook khi cụ Biden thất bại, không đạt được mục tiêu số người được chích ngừa mà chính cụ đã đặt ra. Cũng là cách đánh phủ đầu của chính quyền Biden trước nguy cơ dịch COVID tái phát mạnh: đổ thừa trước.

Tay Trump “là thủ phạm đã giết nửa triệu người khi bất tài không cản được COVID”, bây giờ Trump đi rồi mà người ta vẫn chết như rạ là sao? Chẳng lẽ lại là lỗi của cụ Biden sao? Thôi thì ta tìm con thiêu thân khác để đổ thừa: các trang mạng xã hội đã dung túng cho bọn ‘phản động’ góp ý lung tung, chống đường lối của Đảng và Nhà Nước. Đám trang mạng này bịt miệng Trump và mấy tay bảo thủ gộc chưa đủ, chúng phải tiếp tay Đảng ta và Nhà Nước bịt miệng tất cả đám dân phản động luôn mới đúng. Cứ nhìn vào gương báo Nhân Dân phục vụ Đảng và Nhà Nước CSVN, có phải tốt hơn không?

Dĩ nhiên, đổ thừa đã trở thành một chiêu võ đảng DC đã rất mê kể từ ngày được TT Obama sáng chế ra.

https://www.washingtonex...onsible-for-covid-deaths

https://edition.cnn.com/...r-white-house/index.html

BS FAUCI BỊ TẤN CÔNG

Tuần qua, bác sĩ Fauci đã bị lôi ra trước thượng viện để điều trần về việc cơ quan kiểm dịch CDC, hay cơ quan mẹ là NIH, đã tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán để họ nghiên cứu về cái gọi là ‘gain of function’, tức là nghiên cứu cách di chuyển vi khuẩn từ thú vật qua con người, mục đích trên nguyên tắc là đề tìm cách trị vi khuẩn nếu trường hợp này xẩy ra. Bù lại, đây cũng là cách nghiên cứu dùng vi khuẩn làm vũ khí chiến tranh. Và đó chính là lý do luật Mỹ cấm không cho tài trợ loại nghiên cứu này.

Cũng phải nói thêm, nghiên cứu ‘gain of function’ này đang bị nghi ngờ là nguyên nhân cấy ra vi khuẩn COVID.

Theo tố giác của thượng nghị sĩ Rand Paul, NIH và CDC, dưới quyền bác sĩ Fauci, đã mánh mung đổi định nghĩa của ‘gain of function’ để có thể tiếp tục tài trợ Vũ Hán mà không phạm luật Mỹ. Cuộc điều trần trở thành cãi lộn ồn ào giữa hai ông Paul và Fauci.

UserPostedImage

Trái, TNS Rand Paul; phải, BS Anthony Fauci

Điều lạ đáng nói là báo phe ta Washington Post lần này bất ngờ đứng về phe CH, chỉ trích BS Fauci là người đã sai lầm -wrong. Theo WaPo, đúng là CDC/NIH đã tài trợ cho nghiên cứu gain of function, được thay đổi định nghĩa để lách luật.

https://thereport.be/art...amp;c=1&pn=Anonymous

CỤ BIDEN DE LUI

Theo chỉ thị của cụ Biden, bộ Giáo Dục đã chính thức ra thông tư, nhìn nhận việc bộ Giáo Dục cổ võ cho một cuốn sách hô hào ủng hộ Critical Race Theory, là một sai lầm vì không phản ảnh chính sách giáo dục của chính quyền Biden.

Sách này do tổ chức Abolitionnist Teaching Network (ATN) tung ra. Tổ chức ATN là một tổ chức da đen, quá khích chủ trương kỳ thị và chống tất cả những gì liên quan đến da trắng ‘disrupt whiteness’, tố cáo chính sách giáo dục của Mỹ được xây dựng trên nền tảng giết tất cà trẻ con đen, nâu, và thổ dân, nghĩa là da đỏ (nguyên văn: “accuses the U.S. educational system of the “spirit murder” of “Black, Brown and Indigenous children”).

https://www.foxnews.com/...ack-critical-race-theory

CẤM DÂN CUBA VÀO MỸ

Chính quyền Mỹ đã cảnh cáo dân Cuba đang biểu tình chống CS tại Cuba là họ sẽ không được nhận vào Mỹ nếu họ tìm cách vượt biển chạy qua Mỹ.

Việc này đã mau mắn bị thống đốc Florida DeSantis tố là kỳ thị và phe đảng. Cấm dân Cuba vào tị nạn chính trị nhưng lại mở rộng cửa đón dân Trung Mỹ khác vào qua ngã biên giới Mễ.

Việc này khiến kẻ này nhớ lại tình trạng dân tị nạn Việt năm xưa, cũng đã không được phe DC, đặc biệt là cụ Biden, hoan hỷ dang tay đón chào, trong khi bây giờ cụ lại mở toang cửa cho dân Trung Mỹ. Lý do cũng không khác nhau: dân Việt cũng như dân Cuba là dân tị nạn chính trị chống cộng, vào Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho đảng DC thiên tả trong khi dân Trung Mỹ là tị nạn kinh tế, vào Mỹ sẽ bỏ phiếu cho đảng DC, hy vọng xin được trợ cấp. Có vậy thôi.

https://www.newsmax.com/...amp;dkt_nbr=010504xwx7t2

TÁC GIẢ CRT CA TỤNG CS CUBA

Bà nhà báo da đen Nikole Hannah-Jones là người đã ‘tái sinh’ ra thuyết Critical Race Theory qua việc tung ra ‘Dự Án 1619’ trên báo cấp tiến thiên tả nặng New York Times.

Như đã có dịp trình bày trên diễn đàn này, thuyết CRT chủ trương tố cáo dân da trắng đã kỳ thị dân thiểu số da màu, từ đen đến nâu đến vàng, trong suốt quá trình lịch sử Mỹ.

UserPostedImage

Mới đây, về vụ dân Cuba nổi lên chống chính quyền CS Cuba, bà này đã lên tếng ca tụng Cuba chính là gương sáng về chính sách công bằng và đa dạng chủng tộc cho cả thế giới làm theo. Bà này hiện đang là giáo sư tại Đại Học Howard, là một đại học da đen tại thủ đô Washington.

https://www.foxnews.com/...qual-countries-socialism

TÁI LẬP CHÍNH SÁCH THẢ TÙ KHỦNG BỐ

Chính quyền Biden đã mở lại sách lược lẳng lặng thả tù khủng bố đang bị nhốt tại Guantanamo. Sách lược này được TT Obama mở ra, bị TT Trump chặn lại, bây giờ cụ Biden tiếp tục lại.

Một tên tù khủng bố tuần rồi đã được âm thầm thả về xứ gốc là Morocco.

Hiện nay, chỉ còn 39 tên tù bị nhốt tại đây. Trại Guantanamo là một trại tù nhỏ nằm trên đảo Cuba, nhượng cho Mỹ, được dùng làm một căn cứ của hải quân Mỹ. Trước đây đã từng nhốt đâu 5-600 tù khủng bố al Qaeda. Vậy chứ đám cuồng chống Trump đã từng tung tin TT Trump có kế hoạch mang tất cả hơn ba chục triệu người Mỹ bị nhiễm COVID qua nhốt tại đây. Và không ít người tin thật. Dân cả đảo Cuba chỉ có hơn một chục triệu người.

https://www.washingtonpo...-latif-nasir/2021/07/19/

ĐIỀU TRA VỀ HUNTER BỊ HOÃN

Tin mới bị xì ra, công tố tiểu bang Delaware, là tiểu bang nhà của gia đình cụ Biden, đã mở cuộc điều tra về việc cậu ấm Hunter Biden trốn thuế giữa năm 2020, nhưng ngay sau đó, viên công tố này đã tự đình chỉ công tác, không điều tra nữa cho tới sau bầu cử tổng thống. Lý do được đưa ra là công tố viên này -là một ông CH do TT Trump bổ nhiệm- lo sợ điều tra này sẽ bị mang tiếng là mưu đồ của Trump ám hại cụ Biden trong mùa bầu cử.

Trên thực tế, ông công tố là dân Delaware, đã bị áp lực mạnh từ khắp tiểu bang, không được đụng đến ‘gà nhà’ đang tranh cử.

UserPostedImage

Chẳng hiểu câu chuyện như thế nào, nhưng kẻ này thấy tanh òm mùi phe đảng thông đồng, áp lực ông công tố thỏ đế này.

https://www.foxnews.com/...ing-hunter-biden-stalled

CỤ BIDEN TIẾP KHÁCH

TV tuần qua đã quay cảnh cụ Biden tiếp quốc vương Jordan tại Tòa Bạch Ốc. Trước mặt báo chí, cụ tuyên bố vài câu chào đón thượng khách trước khi vua Jordan đáp lễ.

Chuyện chẳng có gì lạ đáng nói. Cái lạ là cụ Biden đã chào đón bằng cách … đọc từ một mẫu giấy nhỏ, có lẽ là những lời do các phụ tá viết sẵn. Mà là đọc lén. Trước mỗi câu, cụ liếc vào tờ giấy, rồi mới bắt đầu nhìn vào quốc vương Jordan để nói, rồi qua câu sau, lại phải liếc qua mẫu giấy, cứ thế tiếp tục.

Thật là thảm hại. Chỉ một vài câu chào hỏi xã giao mà cũng cần phải được nhắc tuồng.

UserPostedImage

Cụ Biden tiếp Quốc Vương Jordan: ghi nhận mảnh giấy trong tay cụ

BẮN NHAU GIỮA CẢNH SÁT LOS VÀ ANTIFA

Tin lạ lùng từ Los Angeles. Cách đây mấy tuần có tin một anh chuyển giới đã vào một phòng tắm hơi phụ nữ, cởi truồng đi nhong nhong khoe của quý, bị bắt. Dân ‘cấp tiến’ nặng biểu tình trước phòng tắm hơi Hàn Quốc đó để phản đối cảnh sát vi phạm quyền tự do của ‘ông’ hay ‘bà’ đó. Cho đến nay, vẫn chưa hết chuyện.

Tuần rồi một đám Antifa cũng tới tham gia biểu tình, vác bom cay và gậy gộc tấn công cảnh sát, gây ra … đại chiến giữa hai bên. Mấy chục tên Antifa đã bị bắt.

UserPostedImage

https://www.foxnews.com/...ender-disrobing-incident

CẬP NHẬT COVID

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Tóm lược

– Số người nhiễm tăng vọt với biến thể mới Delta. Trong tuần qua, đã có gần 327.000 người bị nhiễm, con số cao nhất từ đều tháng Năm.

– Tống cộng số người bị nhiễm đã lên tới hơn 35,2 triệu người bị nhiễm, trong đó đã có hơn 29,5 triệu người (gần 84%) đã khỏi.

– Số người chết cũng tăng nhưng chưa mạnh vì Delta là loại vi khuẩn rất dễ lây lan nhưng không giết người mạnh như COVID.

UserPostedImage

Quận Los thành trung tâm điểm Delta

Mỹ báo động: quận Los Angeles đang trở thành trung tâm điểm tấn công của dịch COVID, qua hình thức biến thể Delta.

Trong tuần qua, con số kỷ lục hơn 10.000 người đã bị nhiễm trong một tuần, cao nhất trong bốn tháng qua. Số người được nhận vào bệnh viện cũng đã tăng gấp đôi trong tuần qua, với hơn 500 người trong tuần.

Quận Los Angeles cũng đã bắt buộc mọi người phải mang khẩu trang khi ở các nơi công cộng trong nhà như tiệm ăn, rạp hát, cửa hàng, siêu thị,…

https://news.yahoo.com/l...pike-hits-120023795.html

Phe Dân Chủ bác bỏ dự luật công khai hóa tài liệu về nguồn gốc COVID

Trung Cộng đã chính thức từ chối không cho Tổ Chức Y Tế Quốc Tế tiếp tục giai đoạn II cuộc điều tra về nguồn gốc vi khuẩn tại phòng nghiên cứu Vũ Hán.

Câu hỏi cho quý vị: tại sao TC không muốn cho điều tra về nguồn gốc vi khuẩn tại Vũ Hán?

Trong khi đó, tại Mỹ, phe CH đã đưa ra một dự luật nhằm công khai hóa các tài liệu liên quan đến nguồn gốc vi khuẩn COVID. Phe DC dựa trên thế đa số đã đồng loạt biểu quyết bác bỏ và dự luật coi như tiêu.

Câu hỏi cho quý vị: tại sao phe DC muốn giấu nguồn gốc COVID?

Câu hỏi phụ đính: tại sao có sự trùng hợp giữa TC và đảng DC Mỹ, không muốn thiên hạ biết sự thật về nguồn gốc COVID?

Cụ vẹt tị nạn nào tình nguyện trả lời các câu hỏi trên, xin cho biết.

https://www.theepochtime...2B36at%2BCPI5BYAag%3D%3D

Đại dịch tấn công Đông Nam Á

Đại dịch COVID, dưới hình thức biến thể Delta, đang tấn công Đông Nam Á mạnh. Sáu xứ lớn, nạn nhân chính là Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Mã Lai, Phi Luật Tân và Việt Nam.

Những biểu đồ dưới đây cho thấy số người mới bị nhiễm tăng vọt đồng loạt trong cả vùng, nhanh nhất là Việt Nam. Tin mới nhất, chính quyền CS đã phong tỏa tuyệt đối Sàigòn và 16 thành phố trong Nam trong ít nhất hai tuần tới.

https://www.reuters.com/...s-hit-record-2021-07-17/

UserPostedImage

Nguồn: https://www.worldometers.../coronavirus/country/us/

Pháp bắt du khách tới nơi phải thử nghiệm

Tin từ Pháp cho biết Pháp hoan nghênh du khách, nhất là du khách Mỹ có tiền, tuy nhiên, để chặn dịch COVID đang tái phát qua biến thể delta, tất cả du khách tới Pháp đều phải chịu thử nghiệm, bất kể có chích ngừa hay không, và đồng thời cũng phải chịu những biện pháp kiểm soát gắt gao đang áp dụng cho dân Pháp. Không ai hiểu rõ nghĩa là gì? Chẳng lẽ cho du khách Mỹ vào rồi bắt họ ngồi trong khách sạn không được đi đâu sao?

Có tin là đồng thời, tất cả dân từ Âu Châu vào Mỹ, kể cả dân Mỹ đã chích và đi Âu Châu về đều phải thử nghiệm trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu dương tính, sẽ bị cấm cung ngay.

https://www.france24.com...unvaccinated-eu-arrivals

Vũ Linh, 24/7/21

Edited by user Friday, July 30, 2021 12:23:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#14838 Posted : Friday, July 30, 2021 12:41:27 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,649
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Những Khuôn Mặt Đang Đẩy Hoa Kỳ Vào Con Đường
Xã Hội Chủ Nghĩa


July 28, 2021
Kim Nguyễn

Kể từ ngày lập quốc tới nay, Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia lý tưởng mà nhiều người trên thế giới vẫn mơ ước tới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về chia rẽ chủng tộc và văn hóa.


Thành phần cực tả đã và đang xóa bỏ lịch sử, xóa bỏ biên giới của đất nước. Bản quốc ca và ngày Độc Lập cũng bị họ tấn công. Vào dịp lễ độc lập vừa qua, Dân Biểu Maxine Waters tuyên bố “Ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập của người da trắng vì thời kỳ đó người da đen còn bị làm nô lệ.” Bà này cũng như một số dân biểu cực đoan khác đã bị ảnh hưởng của “hội chứng” kỳ thị chủng tộc, thù ghét nước Mỹ nên đã quên rằng “Lễ Độc Lập là ngày lễ liên bang kỷ niệm ngày 4 tháng 7 năm 1776 là ngày công bố Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ không còn trực thuộc vào Vua George Đệ Tam của vương quốc Anh nữa.”

Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi

Ngày 14/01/2017, NBC News đã có một bài báo dưới tựa đề “Barack Obama và tổ chức của ông ta đang chuẩn bị thử thách TT Trump.” Phóng viên Perry Bacon cho rằng Obama sẽ không hoàn toàn ra đi nhưng ông ta sẽ chuyển sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp chính trị. Trước khi rời tòa Bạch Ốc, Obama đã đọc bài diễn văn tạm biệt quốc dân tại McCormick Place, thành phố Chicago. Obama đã nhấn mạnh “Tôi sẽ chống lại sự kỳ thị đối với người Mỹ gốc Hồi Giáo.” Đây là thông điệp Obama gởi cho tân Tổng Thống. Obama đã lên chiến lược đánh phá TT Trump?

UserPostedImage

Hơn 4 năm qua, chúng ta đã chứng kiến Chủ Tịch Quốc Hội (CTQH) Nancy Pelosi thông đồng với truyền thông thiên tả đánh phá TT Trump, thậm chí họ còn muốn tiêu diệt Tổng Thống và những người thân cận hoặc nhân viên thuộc cấp của ông. Bà Nancy Pelosi đã nhiều lần công khai đả kích TT Trump, bà ta nói “Trump đã sai trong tất cả mọi vấn đề, tôi phải chống lại ông ta. Như việc xây tường, Trump cứ nói về bức tường biên giới nhưng quý vị nhớ rằng khi tôi còn hơi thở thì ông ta sẽ không bao giờ có những bức tường đó.” Bà Nancy Pelosi này còn bày tỏ hành động đối kháng khi xé thông điệp liên bang của TT Trump trước màn hình trực tuyến trên toàn quốc.

Cuối năm 2019, Nancy Pelosi đã tiến hành thủ tục truất phế TT Trump. Sau gần 2 năm điều tra, tốn hơn 38 triệu, Công Tố Viên Đặc Biệt Bob Mueller đã không tìm ra được bất cứ một bằng chứng nào để kết luận TT Trump thông đồng với Nga. Ngay cả khi TT Trump mãn nhiệm, Nancy Pelosi vẫn còn muốn luận tội TT Trump thêm một lần nữa, kết quả là cả hai lần đều bị Quốc Hội bác bỏ. Không hiểu tại sao Nancy Pelosi đã hận thù TT Trump một cách quá khủng khiếp như vậy.

Nancy Pelosi xuất thân từ một gia đình chính trị, có thân phụ đã từng là Dân Biểu liên bang và sau đó là Thị Trưởng. Lần thứ nhất ra tranh cử, Nancy Pelosi đắc cử vào chức vụ Dân Biểu năm 1987 và tới năm 2007 trở thành nữ Chủ Tịch Quốc Hội đầu tiên. Đảng Dân Chủ thường được biết tới là đảng của người nghèo nhưng chính khách Dân Chủ thì không nghèo. Bà Nancy Pelosi cũng vậy, tài sản của bà ta trị giá tối thiểu hơn 100 triệu dollars, gồm vườn nho và đầu tư trong những công ty Big Tech. Nhiều chính trị gia Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đã phê bình Nancy Pelosi là “người phụ nữ giầu có và ngạo mạn.”

Hoa Kỳ đã bước vào khúc quanh lịch sử quan trọng khi cựu TNS Edward Kennedy và CTQH Nancy Pelosi nhiệt tình vận động cho Barack Obama ra tranh cử Tổng Thống năm 2008, và ông ta đã đắc cử, trở thành Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ.

Obama theo xã hội chủ nghĩa

Stanley Kurtz, Giáo Sư của trường Đại Học Harvard và Chicago, là thành viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách và Đạo Đức Nghề Nghiệp, là tác giả của nhiều tài liệu điều tra về Obama. Giáo Sư Stanley Kurtz nhận định “Obama đã che dấu cốt lõi chính trị của mình bằng cách xuyên tạc tin tức để đánh bóng quá khứ. Trong suốt cuộc đời trưởng thành, Obama đã bị ảnh hưởng bởi lý thuyết chủ nghĩa xã hội, và những mối quan hệ với các tổ chức cộng đồng theo chủ nghĩa xã hội cũng như những thành phần cực tả. Nếu những điều này được phát hiện vào năm 2008 thì cử tri đã không bầu cho Obama.”

Một vài điểm chính trong tài liệu “Radical-in-Chief: Barack Obama and the Untold Story of American Socialism” của Stanley Kurtz:

UserPostedImage

1. Năm cuối ở Đại Học Columbia, Obama đã tham dự hội nghị “Socialist Scholars Conference” trong ngày 1 và 2 tháng Tư năm 1983 tại Great Hall of Manhattan’s Cooper Union, thành phố New York. Obama đã tham dự hội nghị này nhiều lần sau đó, và ông ta là diễn giả của hội nghị trong 2 năm liên tiếp (1984 và 1985.) Tên của Obama được tìm thấy trong danh sách Đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa của Hoa Kỳ (Democratic Socialist of America.) Trong cuốn hồi ký “Dream from My Father” Obama đã nói rằng tham dự hội nghị “Socialist Scholars Conference” lần đầu tiên là yếu tố thay đổi cuộc đời của ông ta.

2. Obama có sự liên hệ chặt chẽ với hai nhà lãnh đạo cực tả là Bill Ayers và Jeremiah Wright tại Chicago. Hai người này là những nhà chủ trương cốt cán của những tổ chức cộng đồng hoạt động theo mô hình xã hội chủ nghĩa trong lãnh vực xã hội, y tế, giáo dục, tài chánh, tranh đấu cho công bằng và quyền lợi của người nghèo. Ngân sách hoạt động của những tổ chức này lên tới hàng trăm triệu mỗi năm, do chính quyền liên bang, chính quyền địa phương và tư nhân tài trợ. Một số tổ chức điển hình là: UNO (United Neighborhood Organization), Midwest Academy, ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now), Building One America, . . . UNO và Midwest Academy là hai tổ chức có hệ thống trường học tư được chính phủ tài trợ. ACORN là tổ chức vận động tranh cử cho Obama mạnh nhất trong năm 2008, tuy nhiên tổ chức này đã bị đóng cửa năm 2010 vì có nhiều hoạt động phạm pháp và đã gây thiệt hại tài chánh trầm trọng cho một số ngân hàng.

3. Chủ nghĩa xã hội, ảnh hưởng của các hội nghị chủ nghĩa xã hội, và những tổ chức cộng đồng theo chủ nghĩa xã hội đã định hướng hoạt động chính trị của Obama. Nhằm đưa đất nước vào con đường xã hội chủ nghĩa, trong 2 nhiệm kỳ làm Tổng Thống, Obama đã thực hiện từng giai đoạn một: Khởi đầu là tạo cơ hội cho những tổ chức cộng đồng theo xã hội chủ nghĩa hợp tác với chính quyền. Kế đó là thúc đẩy những tổ chức cộng đồng này đưa người ra tranh cử vào nhiều chức vụ của Hội Đồng Giáo Dục khu học chánh địa phương cũng như những chức vụ trong chính quyền tiểu bang và chính quyền liên bang.

Chính quyền Joe Biden là nhiệm kỳ thứ 3 của Obama

UserPostedImage

Trong thời gian tranh cử, Joe Biden đã thỏa thuận với những nhà lập pháp cực tả là TNS Bernie Sanders, TNS Elizabeth Warren và Dân Biểu Alexandria Ocasio Cortez. Để giành được chiến thắng, ông ta đã cam kết thực hiện chương trình nghị sự của họ. Joe Biden đã ban hành những sắc lệnh bỏ ngỏ biên giới, ân xá cho di dân bất hợp pháp, hủy bỏ đường ống dẫn dầu Keystone, giết chết kỹ nghệ xăng dầu, tăng thêm tiền cho quỹ Obamacare, tái gia nhập thỏa hiệp Biến Đổi Khí Hậu, bỏ lệnh trừng phạt Nga và Iran, . . . Joe Biden đã lập lại chính sách của Obama.

Khi thành lập nội các, Joe Biden đã chọn 12 người từ chính quyền Obama cho nội các 16 thành viên của chính phủ. Hầu hết những người này nắm giữ những chức vụ quan trọng: Ngoại Trưởng Antony Blinken, Bộ Trưởng Bộ Nội An Alejandro Myorkas, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jacob Sullivan, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Avril Haines và Giám Đốc Chính Sách Đối Nội Susan Rice. Rõ ràng Joe Biden chỉ là người tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội chủ nghĩa của Obama.

Kim Nguyễn
July 28-2021

thao ly  
#14839 Posted : Friday, July 30, 2021 1:23:07 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,649
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Đi tìm lời giải cho cuộc đối đầu Mỹ-Trung Quốc


July 23, 2021
Hiếu Chân/Người Việt

Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, chính quyền Biden có cách tiếp cận mang tính chiến lược hơn chính quyền Trump. Và phản ứng của Bắc Kinh cũng toàn diện và quyết liệt hơn.

UserPostedImage

Một nông dân hái bông trên cánh đồng ở Hami thuộc vùng Tân Cương phía Tây Bắc Trung Quốc. Bông vải là một trong các sản phẩm chính phủ Mỹ cấm nhập cảng từ Tân Cương do tình trạng cưỡng bách lao động. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Những người quan sát mối bang giao giữa Mỹ và Trung Quốc không thể không chú ý đến những sự kiện ngoại giao và kinh tế dồn dập ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian gần đây: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sắp thăm Ấn Độ vào tuần tới, chỉ vài ngày sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin thăm Singapore, Philippines và Việt Nam.

Hoa Kỳ gia tăng đối phó Trung Quốc

Chuyến thăm Ấn Độ của ông Blinken, theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, là nhằm thúc đẩy “sự gắn bó Ấn Độ-Thái Bình Dương, chia sẻ những lợi ích an ninh khu vực, chia sẻ các giá trị dân chủ và xử lý cuộc khủng hoảng khí hậu” cũng như ứng phó với đại dịch COVID-19.

Nói văn hoa là như vậy, song trong chốn riêng tư, các nhà phân tích đều cho rằng mục đích chính của ông Blinken là vận động Ấn Độ – nước được coi là nền dân chủ lớn nhất thế giới – ủng hộ các nỗ lực của Hoa Kỳ ứng phó với hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Châu Á và nhiều nơi khác.

Mục đích này có vẻ không khó đạt bởi vì Ấn Độ đang tự coi mình là nạn nhân của chính sách bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh sau khi quân đội hai nước đụng độ với nhau ở biên giới trên vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn mùa Hè năm ngoái mà cả hai bên đều bị thương vong nặng nề.

Ông Blinken được biết cũng sẽ thảo luận với Ấn Độ về việc chuẩn bị cho cuộc họp trực tiếp, mặt đối mặt, của các nguyên thủ quốc gia nhóm Quad – còn gọi là Bộ Tứ, gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật và Úc – một diễn đàn an ninh đa phương chống lại sự bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Trước khi đi Ấn Độ, Ngoại Trưởng Blinken đã chủ trì hội nghị trực tuyến các bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ-ASEAN hôm 13 Tháng Bảy, ở đó ông tuyên bố: “Sự bác bỏ của Hoa Kỳ đối với các tuyên bố chủ quyền hàng hải bất hợp pháp của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (PRC) ở Biển Đông và nhắc lại rằng Hoa Kỳ đứng cùng với các quốc gia có chủ quyền của Đông Nam Á đối mặt với sự cưỡng bức của Trung Quốc. Ông cam kết Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ một khu vực sông Mekong tự do và rộng mở theo Quan Hệ Đối Tác Mekong-Hoa Kỳ,” theo thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao, Ned Price.

Nếu để ý lịch trình của Ngoại Trưởng Blinken, người ta thấy ông rất bận rộn với những chuyến đi liên tục tới Châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á… nhưng chưa hề tới Trung Quốc – việc mà người phó của ông, Thứ Trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman sẽ thực hiện trong tuần sau, sau khi bà đã viếng thăm Đông Nam Á trong thời gian gần đây.

Cũng nên lưu ý rằng từ khi lên nhậm chức cách đây sáu tháng, Tổng Thống Joe Biden chưa hề tiếp xúc trực tiếp với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù ông đã trực tiếp thảo luận với một đối thủ cạnh tranh khác là Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Trên mặt trận kinh tế xã hội, chính quyền Biden vừa tiếp tục thực hiện các chính sách thuế khóa và cấm vận dưới thời Tổng Thống Donald Trump, vừa ban hành những biện pháp trừng phạt mới như cấm nhập cảng hàng hóa từ Tân Cương vì các hàng hóa đó được lao động cưỡng bức của người Hồi Giáo Uighur ở xứ này làm ra, đưa thêm nhiều công ty Trung Quốc vào sổ bìa đen để hạn chế giao dịch với các công ty Mỹ, cấm công dân Mỹ đầu tư vào cổ phần của nhiều công ty Trung Quốc có liên hệ với quân đội nước này hoặc công ty làm ra những sản phẩm công nghệ dùng để theo dõi và đàn áp những cộng đồng thiểu số, người bất đồng chính kiến…

Hôm Thứ Hai, 19 Tháng Bảy, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ buộc tội bốn công dân Trung Quốc – ba quan chức an ninh và một tin tặc đánh thuê – đã nhắm mục tiêu vào hàng chục công ty, trường đại học và cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ và các nước khác nhằm đánh cắp các thông tin thương mại và tài sản tri thức từ năm 2011 đến 2018. Các cơ quan tình báo và an ninh Hoa Kỳ đã vạch ra hơn 50 kỹ thuật và thủ tục mà “các nhân tố do nhà nước Trung Quốc bảo trợ” sử dụng để chống lại các mạng điện toán của Hoa Kỳ.

Mới đây nhất, hôm 23 Tháng Bảy, Bộ Tư Pháp buộc tội các công tố viên Trung Quốc hoạt động lén lút và phi pháp ở Mỹ để cưỡng ép những người gốc Trung Quốc lưu vong phải trở về nước “chịu án.”

Có thể liệt kê hàng trăm biện pháp nho nhỏ như vậy mà chính quyền Biden đã dùng để đối phó với Trung Quốc trong thời gian gần đây. Khi ông Donald Trump thất cử, nhiều chính trị gia Trung Quốc đã thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng chính quyền Joe Biden sẽ “nhẹ tay” với Bắc Kinh hơn, nhưng bây giờ họ đang thất vọng sâu sắc.

Một liên minh ngoại giao mới

Theo quan điểm của Bắc Kinh, các chính phủ Hoa Kỳ từ xưa đến nay luôn thù địch với Trung Quốc, luôn là “bàn tay bí mật” hoạt động nhằm thay đổi thể chế của Trung Quốc, xóa bỏ sự cai trị độc tài của đảng Cộng Sản và ngăn chặn sự phát triển mọi mặt của Trung Quốc. Nhưng so với người tiền nhiệm Donald Trump, ông Joe Biden đã có cách tiếp cận mang tính chiến lược nhiều hơn, tập trung vào việc lôi kéo các đồng minh vào chiến dịch chống lại hành vi của Trung Quốc.

Không dừng lại ở những biện pháp trừng phạt nho nhỏ, chính quyền Biden nhắm tới một chiến lược toàn diện hơn, không đơn thương độc mã đấu với Bắc Kinh theo kiểu “American First” thời ông Trump mà tích cực làm việc để thiết lập một khối đồng minh và đối tác “cùng chí hướng” (like-minded) trong việc chống lại sự bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc, và càng ngày “vòng vây” càng siết dần chung quanh biên giới nước này.

Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy các chuyến đi vận động đồng minh của chính quyền Biden bắt đầu có hiệu quả. Trong việc lên án hành vi “diệt chủng” của đảng Cộng Sản Trung Quốc ở Tân Cương, đã có nhiều nước như Canada, Anh và Liên Minh Châu Âu đứng cùng với Hoa Kỳ. Trong việc tố cáo Trung Quốc bảo trợ các hoạt động tấn công điện toán gần đây vào hệ thống Exchange của hãng Microsoft cũng như các hành vi tội phạm mạng khác, Hoa Kỳ có ủng hộ của NATO – một liên minh 30 quốc gia, Liên Minh Châu Âu, Úc, Anh, Canada, Nhật và New Zealand.

Tuy vậy, nhà cầm quyền Trung Quốc đã không ngồi yên chịu trận như nhận định của một số quan sát viên tại Mỹ. Báo The New York Times ngày 20 Tháng Bảy nhận định, sáu tháng sau ngày ông Biden nhậm chức, lãnh đạo đảng Cộng Sản vẫn chưa tìm ra một chiến lược hữu hiệu để đối phó với các hành động của Mỹ mà chỉ hành xử theo bản năng là đưa ra những lời phản đối cay độc hoặc chế giễu. Nhận định này không chính xác, nếu không nói là quá coi nhẹ chiến lược sinh tồn của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trung Quốc ăn miếng trả miếng

Với các hành động ngày càng mạnh mẽ của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã không ngại ăn miếng trả miếng. Nếu Hoa Kỳ mở rộng hợp tác với các đồng minh Châu Âu và Đông Á để bao vây Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng nỗ lực lôi kéo các nước Châu Phi, Arab, Châu Mỹ La Tinh, các đảo quốc Thái Bình Dương và Đông Nam Á để kháng cự lại.

Ngay sau cuộc va chạm nảy lửa giữa phái đoàn ngoại giao cao cấp của hai nước tại Alaska hồi cuối Tháng Ba vừa qua, Bắc Kinh đã nhận ra sách lược bao vây của Hoa Kỳ và nhanh chóng cử Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngụy Phượng Hòa đi tới vùng Đông Âu, Bộ Trưởng Ngoại Giao Vương Nghị đi Trung Đông để xây dựng vây cánh. Hiệp định hợp tác chiến lược 25 năm ký kết với chính phủ Iran, cam kết đầu tư $400 tỷ vào đất nước Hồi Giáo là một điểm sáng của chuyến đi đó.

Ở trong nước, Trung Quốc mời bộ trưởng ngoại giao các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore đến Trùng Khánh bàn việc hợp tác chiến lược. Đáng chú ý nhất là sự hợp tác Trung Quốc-Nga, hai chính thể chuyên chế mạnh nhất, để chống lại cái gọi là chính trị hóa các vấn đề nhân quyền, thúc đẩy mô hình chuyên chế thay thế cho chế độ dân chủ tự do trên toàn cầu.

Như vậy, có thể thấy Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng khối đồng minh riêng của mình để đối chọi với liên minh các nước dân chủ, lấy “hợp tung” đấu với “liên hoành” theo binh pháp của Trương Nghi và Tô Tần trong lịch sử của đất nước họ.

Khi chính quyền Trump cấm vận 14 quan chức cao cấp của Hồng Kông vì đàn áp các chính trị gia dân chủ, Trung Quốc trả đũa bằng cách cấm vận 28 quan chức Mỹ, kể cả cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo và Cố Vấn Tòa Bạch Ốc Peter Navarro. Khi Châu Âu cùng với Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân Cương, Bắc Kinh đã ngay lập tức trả đũa bằng lệnh trừng phạt 10 nghị sĩ trong Nghị Viện Châu Âu cùng với các tổ chức nghiên cứu của châu lục này, dẫn tới việc Nghị Viện Châu Âu quyết định đình chỉ vô thời hạn việc phê chuẩn Hiệp Định Đầu Tư Toàn Diện EU-Trung Quốc (Comprehensive Agreement on Investment – CAI).

Việc cấm vận các nghị sĩ Châu Âu không mang lại hiệu quả thực tế nào, còn việc đình chỉ hiệp định CAI gây thiệt hại lớn cho Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh bất chấp, họ sẵn sàng hy sinh lợi ích thương mại để chứng tỏ Trung Quốc là một cường quốc, cần được tôn trọng và kính nể.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 1 Tháng Bảy vừa qua, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí cảnh báo, những thế lực can thiệp vào nội tình Trung Quốc, thách thức chủ quyền của Trung Quốc “sẽ bể đầu đổ máu khi chạm vào bức trường thành bằng thép dựng nên từ máu thịt của 1.4 tỷ dân Trung Quốc.”

Đi xa hơn, để đối phó với xu hướng “tách rời” (decoupling) khỏi nền kinh tế Trung Quốc, giảm phụ thuộc vào thị trường, vốn liếng và công nghệ của Hoa Kỳ và phương Tây, đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra chiến lược “lưu thông kép” (dual circulation) được hội nghị của đảng thông qua hồi Tháng Năm, 2020: mở rộng thị trường nội địa để giảm phụ thuộc vào thị trường xuất cảng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ bản địa thay cho công nghệ nhập cảng từ Mỹ và Châu Âu.

Thành công của Bắc Kinh trong việc phát triển công nghệ viễn thông 5G, chế tạo hàng không mẫu hạm, máy tính lượng tử (quantum) hoặc đưa tàu vũ trụ lên Hỏa Tinh đang củng cố niềm tin vào năng lực khoa học công nghệ của Trung Quốc hiện nay và tương lai.

Ngay trong lĩnh vực tài chính vốn đang do Hoa Kỳ và đồng đô la thống trị, Trung Quốc có kế hoạch đẩy mạnh việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ (renminbi) và từ năm ngoái đã bắt đầu thử nghiệm việc sử dụng đồng tiền kỹ thuật số (digital currency) ở các thành phố lớn; nếu thành công, Trung Quốc và các đối tác thương mại của họ có thể giao dịch với nhau bên ngoài hệ thống thông tin SWIFT do Hoa Kỳ kiểm soát.

Sự đối lập khó hóa giải

Kể ra như trên không phải là để ca ngợi tài năng của đảng Cộng Sản và chính quyền Trung Quốc mà để thấy, thế giới tự do đang đối mặt với một đối thủ không chỉ đông dân nhất, giàu mạnh và có tham vọng bá chủ thế giới – một đối thủ “xứng tầm,” nguy hiểm hơn nhiều so với Liên Bang Xô Viết thời Chiến Tranh Lạnh.

Hướng dẫn Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Tạm Thời (Interim National Security Strategic Guidelines) mà chính quyền Biden công bố ba tháng trước đây nhận định Trung Quốc “là đối thủ cạnh tranh duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để đặt ra một thách thức lâu dài cho một hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở.” Trong cuộc đối đầu với một đối thủ như vậy không có chỗ cho sự ảo tưởng và tự mãn.

Tổng Thống Biden từng nhiều lần nói rằng, cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là cạnh tranh về ý thức hệ, giữa thể chế dân chủ tự do và chế độ độc tài đảng trị, phần thắng sẽ thuộc về thể chế nào mang lại công bằng và hạnh phúc cho người dân trong thế kỷ 21.

Chế độ dân chủ tự do Hoa Kỳ hướng tới bảo vệ “quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc,” trong đó người dân có quyền được chọn ra người đại diện cho mình trong guồng máy quản trị đất nước, quyền tự do về ngôn luận, hội họp và tín ngưỡng trong khi chế độ toàn trị Trung Quốc đề cao sự thịnh vượng trong đời sống kinh tế, an toàn trong đời sống xã hội cho dù phải bị hạn chế về tự do cá nhân để duy trì sự thống trị của đảng Cộng Sản.

Lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình còn nhiều lần công khai tuyên bố “Phương Đông đang trỗi dậy, phương Tây đang suy tàn” khiến cho người Trung Quốc càng tin rằng, thắng lợi của chế độ toàn trị kiểu Trung Quốc với tư cách là hình thái chính trị xã hội thay thế cho chủ nghĩa tư bản tự do trong lịch sử loài người chỉ còn là vấn đề thời gian!

Washington cho rằng những hành vi của Bắc Kinh đàn áp tự do của người dân trong nước và chèn ép, đe dọa ở nước ngoài là nguyên nhân dẫn tới tình trạng căng thẳng, mất ổn định hiện nay nhất là ở khu vực Châu Á, từ Ấn Độ sang Nhật, Đài Loan xuống tới Biển Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng những hành động thù địch của chính quyền Biden, can thiệp vào nội tình Trung Quốc là thủ đoạn kiềm chế sự phát triển sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Những quan điểm đối lập với nhau như nước với lửa, khó mà dung hòa được; có nguy cơ dẫn tới xung đột bằng vũ lực.

Biến đối đầu thành cạnh tranh

Bây giờ thì các chính khách cao cấp, các học giả Hoa Kỳ đều thừa nhận rằng không thể dùng áp lực bên ngoài để thay đổi thể chế chính trị của Trung Quốc hay thay đổi cách hành xử của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Ông Thi Ân Hoằng (Shi Yinhong), giáo sư về quan hệ quốc tế Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh, nhận định chính phủ Trung Quốc biết họ đang chịu áp lực và thách thức chưa từng thấy nhưng họ sẽ không thay đổi. “Vấn đề là họ biết thay đổi có nghĩa là Trung Quốc phải thay đổi nền tảng chính sách mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng không thể làm được, hoặc ít ra là không đáng làm,” ông nói.

Trong hoàn cảnh như vậy, phương cách tốt nhất cho các nước dân chủ, kể cả Hoa Kỳ, có lẽ là tập trung giải quyết những khuyết tật của xã hội tư bản như bất bình đẳng giữa các tầng lớp dân chúng, sự phân cực về chính trị, xung đột về sắc tộc và văn hóa… và đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật lẫn nguồn nhân lực của nền kinh tế để có những xã hội vừa tự do vừa vững mạnh. Thay vì đối đầu với Trung Quốc và các chế độ chuyên chế khác, hãy biến cuộc đối đầu thành cuộc cạnh tranh nâng cao năng lực quản trị quốc gia và trình độ phát triển của đất nước. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh lớn nhất, sâu rộng nhất của thế kỷ.

Chính quyền Biden dường như đã bắt đầu công việc này bằng các đề nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, có chi phí lên tới $3,500 tỷ, song vẫn còn nhiều trở ngại phía trước. [qd]

Edited by user Friday, July 30, 2021 1:24:34 AM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#14840 Posted : Sunday, August 1, 2021 11:43:33 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,377

Thanks: 327 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Tin Tong Hop

Kinh Truyền Tin 01/08:
Cần tự hỏi tại sao tôi tìm kiếm Chúa?


8/1/2021 9:23:38 PM

UserPostedImage

http://conggiao.info/kin...oi-tim-kiem-chua-d-61578

Chúa Nhật 1/8, rất đông tín hữu và khách hành hương đã hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô từ sớm để cùng đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha lúc 12 giờ trưa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói: trong số rất nhiều cám dỗ, có một cám dỗ mà chúng ta thường gặp, có thể gọi là "cám dỗ thần tượng". Đó là cám dỗ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa để nhờ vả và xin giải quyết các vấn đề. Nhưng trước hết, Chúa muốn sống mối tương quan tình yêu với chúng ta.

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Phần mở đầu của Tin Mừng trong Phụng vụ hôm nay (x. Ga 6, 24-35) cho chúng ta thấy một số con thuyền tiến về Ca-phác-na-um: đám đông đang đi tìm Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một điều rất tốt. Tuy nhiên, Tin Mừng dạy chúng ta rằng tìm kiếm Chúa thôi chưa đủ, chúng ta còn phải tự hỏi: tại sao chúng ta tìm kiếm Người. Thật vậy, Chúa Giê-su khẳng định: “Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng bởi vì các ông đã được ăn bánh no nê” (c. 26). Thật vậy, người ta đã chứng kiến ​​sự kỳ diệu của việc hoá bánh ra nhiều, nhưng không hiểu được ý nghĩa của cử chỉ đó: họ đã dừng lại ở phép lạ bên ngoài và dừng lại ở chiếc bánh vật chất: họ chỉ ở đó, không đi xa hơn đến ý nghĩa của điều này.

Vì vậy, đây là một câu hỏi đầu tiên mà tất cả chúng ta có thể tự hỏi: tại sao chúng ta tìm kiếm Chúa? Tại sao tôi tìm kiếm Chúa? Đâu là lý do cho đức tin của tôi, cho đức tin của chúng ta? Chúng ta cần phải phân biệt điều này, bởi vì trong số rất nhiều cám dỗ mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, trong số rất nhiều cám dỗ, có một cám dỗ mà chúng ta có thể gọi là cám dỗ thần tượng. Đó là điều thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa để sử dụng và tiêu dùng, để giải quyết các vấn đề, để nhờ vả Người về những gì chúng ta không thể tự mình có được, vì mối lợi. Nhưng với cách này, đức tin vẫn còn hời hợt và đức tin vẫn là chạy theo dấu lạ: chúng ta tìm kiếm Chúa để nuôi sống mình và sau đó chúng ta quên Người khi chúng ta no đủ. Ở trung tâm của đức tin non nớt này, không có Chúa, chỉ có những nhu cầu của chúng ta. Tôi nghĩ đến sở thích của chúng ta, nhiều thứ ... Chúng ta trình bày những nhu cầu của mình với Chúa là đúng, nhưng trên hết Chúa, Đấng hành động vượt xa sự mong đợi của chúng ta, mong muốn sống với chúng ta bằng một mối quan hệ yêu thương. Và tình yêu đích thực là vị tha, là hoàn toàn nhưng không, miễn phí: người ta không yêu để nhận lại một mối lợi!

Một câu hỏi thứ hai có thể giúp ích cho chúng ta, câu hỏi mà đám đông hỏi Chúa Giê-su: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn” (c. 28). Điều này giống như, được Chúa Giêsu gợi mở, họ hỏi: “Làm sao chúng tôi có thể thanh lọc việc tìm kiếm Thiên Chúa của chúng tôi? Làm thế nào để chuyển từ một đức tin tìm dấu lạ, vốn chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân, sang một đức tin đẹp lòng Chúa?”. Và Chúa Giêsu đã chỉ đường: Người trả lời rằng việc Chúa muốn các ông làm là đón nhận Đấng mà Chúa Cha đã sai đến, tức là đón tiếp chính Người, Giêsu, chứ không phải là làm thêm các thực hành tôn giáo hay tuân giữ các giới luật đặc biệt; là chào đón Chúa Giêsu, đón nhận Người vào cuộc sống chúng ta, là sống một câu chuyện tình yêu với Chúa Giêsu. Chính Người sẽ thanh luyện đức tin của chúng ta. Một mình chúng ta không thể. Nhưng Chúa mong muốn có một mối tương quan yêu thương với chúng ta: yêu mến Người trước những điều chúng ta lãnh nhận và làm. Có một mối tương quan với Người, vượt lên trên luận lý lợi ích và toan tính.

Điều này đúng trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng nó cũng đúng trong các mối quan hệ giữa con người và xã hội chúng ta: khi chúng ta chỉ lo tìm kiếm sự thỏa mãn nhu cầu của mình, chúng ta có nguy cơ sử dụng con người và khai thác các hoàn cảnh cho mục đích của mình. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe người nào đó nói: “Họ sử dụng người ta rồi họ quên”. Sử dụng người khác vì lợi ích cá nhân: Thật là tồi tệ. Và một xã hội tập trung vào lợi ích thay vì con người là một xã hội không tạo ra sự sống. Lời mời gọi của Tin Mừng là thế này: thay vì chỉ quan tâm đến bánh vật chất nuôi sống chúng ta, chúng ta chào đón Chúa Giêsu như bánh hằng sống và bắt đầu từ tình bạn với Người, chúng ta học cách yêu thương nhau. Miễn phí và không tính toán. Yêu một cách tự do, không tính toán, không lợi dụng người khác, với tính nhưng không, với lòng quảng đại và cao cả.

Chúng ta cầu xin Đức Thánh Trinh Nữ, đấng đã sống một câu chuyện tình yêu đẹp nhất với Thiên Chúa, ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta mở lòng gặp gỡ Con của Mẹ.

Văn Yên, SJ
(Vatican News 01.08.2021)

Các thành viên của Quốc hội Hoa kỳ:
Phá thai không phải là chăm sóc sức khỏe


Vũ Văn An 31/Jul/2021

Theo hãng tin CNA, trong bản tin ngày 30 tháng 7, hơn 25 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã viết thư cho chính phủ Biden trong tuần này cảnh báo rằng một quy tắc được đề nghị sẽ cho phép đồng tiền liên bang trợ cấp bảo hiểm phá thai.

“Phá thai không phải là chăm sóc sức khỏe, và những người đóng thuế Mỹ không nên bị buộc phải trợ cấp cho nó,” các thượng nghị sĩ cho biết trong bức thư. Các thành viên bao gồm các Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-Fla.), Cindy Hyde-Smith (R-Miss.) Và Steve Daines (R-Mont.), Chủ tịch của Nhóm Thượng Nghị Sĩ Phò Sinh (Senate Pro-Life Caucus).

Theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng năm 2010, các nhà cung cấp bảo hiểm của “các chương trình sức khỏe đủ tiêu chuẩn” phải thu các khoản tiền đóng góp chi phí bảo hiểm riêng biệt cho việc bảo hiểm phá thai tự ý, để bảo đảm chương trình trợ cấp của liên bang không phải chi cho việc phá thai. Quy tắc này nhằm thực hiện Tu chính án Hyde, tức chính sách liên bang từ năm 1976 cấm tài trợ cho các ca phá thai.

Tuy nhiên, một báo cáo của Văn phòng Giải trình của Chính phủ năm 2014 cho thấy nhiều công ty bảo hiểm đã không tách biệt thích đáng việc thanh toán bảo hiểm phá thai với bảo hiểm cho các loại thuốc và thủ tục khác trong kế hoạch.

Vào năm 2019, chính quyền Trump yêu cầu các chương trình y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng phải có hóa đơn riêng và tài khoản riêng cho phí bảo hiểm phá thai tự ý. Ba tòa án liên bang đã ngăn, không cho quy tắc này có hiệu lực.

Sự thay đổi quy tắc được đề nghị của chính quyền Biden sẽ cho phép thanh toán bảo hiểm phá thai cùng với các khoản khác, trong các kế hoạch bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Quy tắc mới được đề nghị, được công bố vào ngày 1 tháng 7, sẽ chỉ yêu cầu một hóa đơn duy nhất và thanh toán các dịch vụ do liên bang đài thọ, bao gồm bảo hiểm phá thai.

Một số nhà lãnh đạo phò sinh, trong nhiều năm, đã cảnh báo về khả thể tiền liên bang trợ cấp bảo hiểm phá thai trong các kế hoạch này, nếu việc viết hóa đơn không được thực hiện riêng biệt.

Hôm thứ Tư, Matt Bowman, cố vấn cao cấp của nhóm pháp lý Liên minh Bảo vệ Tự do, cho biết : “Quy tắc đề nghị của chính phủ Biden sẽ mở rộng cánh cửa cho các kế hoạch bảo hiểm Obamacare sử dụng tiền đóng thuế để chi trả cho việc phá thai — một động thái vi phạm luật liên bang”.

Các thượng nghị sĩ cho biết, "Khi hiểu ‘riêng biệt’ có nghĩa là ‘cùng nhau’, Quy tắc đề nghị sẽ cho phép bất hợp pháp các công ty bảo hiểm thu các khoản thanh toán kết hợp cho bảo hiểm phá thai tự ý, thay vì các khoản thanh toán riêng biệt như luật yêu cầu".

Các thượng nghị sĩ lưu ý rằng quy tắc này sẽ "làm giảm sự minh bạch của người tiêu dùng" và có tiềm năng dẫn đến việc người tiêu dùng "trả tiền cho việc phá thai, vi phạm lương tâm hoặc niềm tin tôn giáo của họ".

Các thượng nghị sĩ cáo buộc quy định này là một mưu toan nhằm “gia tăng việc người đóng thuế tài trợ cho việc phá thai theo yêu cầu, vì lợi ích tài chính của Planned Parenthood và ngành kỹ nghệ phá thai”.

Planned Parenthood là hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất quốc gia.

Bowman nói: “Các yêu cầu thanh toán riêng biệt cho các kế hoạch chăm sóc sức khỏe là cách tốt nhất để bảo đảm việc các luật phổ biến ngăn ngừa phá thai tự ý do tiền thuế tài trợ được tôn trọng”.

Các thượng nghị sĩ khác đã ký vào bức thư ngày 28 tháng 7 là: Thượng nghị sĩ Mike Rounds (RS.D.), Roger Wicker (R-Miss.), James Lankford (R-Okla.), Jerry Moran (R-Kan.), John Boozman (R-Ark.), Joni Ernst (R-Iowa), Cynthia Lummis (R-Wyo.), James Inhofe (R-Okla.), Mike Braun (R-Ind.), Ben Sasse (R-Neb.), Deb Fischer (R-Neb.), Ted Cruz (R-Texas), Jim Risch (R-Idaho), John Thune (RS.D.), Marsha Blackburn (R-Tenn.), Todd Young (R-Ind.), Josh Hawley (R-Mo.), John Cornyn (R-Texas), John Hoeven (RN.D.), John Barrasso (R-Wyo.), Roger Marshall (R-Kan.), Tom Cotton ( R-Ark.) Và Bill Hagerty (R-Tenn.)

Phiên tòa lớn nhất lịch sử Vatican cận đại
xét xử HY Becciu. Linh mục đang cầu nguyện bị tấn công


Thế Giới Nhìn Từ Vatican
28/Jul/2021

UserPostedImage

1. Tuyên bố của tổng giáo phận St. Andrews và Edinburg về vụ tấn công một linh mục ngay trong nhà thờ chính tòa Đức Bà

Hôm thứ Ba 27 tháng 7, Tòa Tổng Giám Mục St. Andrews và Edinburg đã đưa ra tuyên bố sau về vụ vô cớ tấn công một linh mục đang cầu nguyện trong nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận. Toàn văn tuyên bố như sau:

Sáng hôm qua, tức là thứ Hai ngày 26 tháng 7, một linh mục đang ngồi cầu nguyện một mình trên một băng ghế trong nhà thờ Đức Bà ở Edinburgh đã bị một người đàn ông mang theo một chai thủy tinh tấn công vô cớ và đầy bạo lực.

Ngay trước khi vụ tấn công xảy ra, người đàn ông đã hỏi ngài có phải là một linh mục hay không. Khi vị linh mục trả lời rằng đúng như vậy, người đàn ông đã cố gắng dùng cái chai đập mạnh vào đầu ngài, ngài né được nhưng hung thủ tiếp tục rượt đuổi ngài đến phía sau nhà thờ.

Chiếc chai bị vỡ trên mặt đất và người đàn ông tiếp tục sử dụng nó làm vũ khí trong cuộc hành hung của mình. Vị linh mục đã cố gắng chống đỡ lại bằng một chiếc ghế trước khi kẻ tấn công chạy ra khỏi Nhà thờ. May mắn vị linh mục thoát nạn và không bị thương tích gì.

Bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng gọi cho Cảnh sát Tô Cách Lan theo số 101, trích dẫn vụ việc mang số 0823 ngày Thứ Hai 26 tháng Bảy.
Source:Archdiocese Of EdinburgPriest assaulted at St Mary's Cathedral

2. Báo cáo của CNA về vụ tấn công linh mục Công Giáo bằng chai thủy tinh khi đang cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận

Một linh mục Công Giáo đã thoát nạn mà không bị thương vào hôm thứ Hai 26 tháng 7 sau khi ngài bị tấn công bởi một người đàn ông cầm chai thủy tinh trong khi ngài đang cầu nguyện tại một nhà thờ ở Tô Cách Lan.

Tổng giáo phận St. Andrews và Edinburgh vào ngày 27 tháng 7 cho biết “vụ tấn công bạo lực diễn ra vô cớ đã xảy ra tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Edinburgh sau khi người đàn ông hỏi nạn nhân liệu ngài có phải là một linh mục hay không.

Tổng giáo phận, bao gồm thủ đô của Tô Cách Lan và các khu vực lân cận, kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên hệ với Cảnh sát Tô Cách Lan.

Theo truyền thông Tô Cách Lan, một nữ phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quốc gia nói rằng các viên chức cảnh sát đã được gọi vào lúc 9:35 sáng ngày 26 tháng 7 sau khi báo cáo về một linh mục Công Giáo 35 tuổi bị hành hung.

“Cảnh sát đã đến hiện trường và nạn nhân không cần điều trị tại bệnh viện”, cô cho biết như trên, đồng thời cho biết thêm cảnh sát đang điều tra.

Phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Tô Cách Lan xác nhận vào đầu tháng này rằng Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ thăm Tô Cách Lan “trong một thời gian rất ngắn” vào tháng 11.

Đức Giáo Hoàng có lẽ sẽ tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, gọi tắt là COP26, diễn ra tại Glasgow, thành phố lớn nhất của Tô Cách Lan, từ ngày 1 đến 12 tháng 11.

Người Công Giáo là một nhóm thiểu số ở Tô Cách Lan, chỉ chiếm 16% trong tổng dân số 5.5 triệu dân. Nhưng vào năm 2019, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội đồng Giám mục Tô Cách Lan cho biết rằng người Công Giáo thuờng xuyên bị tấn công và xúc phạm.

Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cho biết trong năm 2018, đã có 4 vụ hành hung các linh mục ở Tô Cách Lan.

Báo cáo của chính phủ Tô Cách Lan có tựa đề “Tội ác vì hận thù tôn giáo trầm trọng hơn ở Tô Cách Lan trong hai năm 2017 và 2018” cho thấy Công Giáo là “tôn giáo thường xuyên bị tấn công, với 319 vụ trong giai đoạn 2017-18” trong tổng số 642 vụ tấn công vì hận thù tôn giáo.

Một báo cáo khác “Tội ác vì căm thù đức tin ở Tô Cách Lan trong hai năm 2019, 2020”, cho biết có 660 vụ cao hơn 24% so với hai năm 2018 và 2019.

Các vụ tấn công thường nhắm vào các linh mục Công Giáo, đốt phá các nhà thờ Công Giáo, phá hủy các bức ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, phá hoại một trung tâm tư vấn mang thai và đánh cắp các bánh Thánh Thể được thánh hiến từ các nhà tạm.

Source:Catholic News AgencyCatholic priest attacked with glass bottle while praying at cathedral in Scotland

3. Hồng Y Becciu có mặt tại phiên tòa trong phiên xử đầu tiên tại Vatican

Hồng Y Angelo Becciu đã có mặt hôm thứ Ba trong ngày đầu tiên của một phiên tòa về các tội phạm liên quan đến tài chính để bào chữa cho mình về các tội danh tham ô và lạm dụng chức vụ.

Hồng Y Becciu là một trong 10 bị cáo trong phiên tòa xét xử tội phạm tài chính lớn nhất của Vatican trong lịch sử cận đại. Đây là lần đầu tiên một vị Hồng Y phải ra trước tòa án Vatican sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô thay đổi quy định vào tháng Tư để cho phép các thẩm phán giáo dân xét xử các Hồng Y và Giám Mục.

Trong một tuyên bố thông qua luật sư của mình ngày 27 tháng 7, vị Hồng Y nói rằng ngài “bình tĩnh” và chờ đợi phiên tòa tiếp tục để chứng minh sự vô tội của mình đối với tất cả các cáo buộc chống lại ngài.

Tuyên bố từ luật sư Fabio Viglione cho biết: “Đức Hồng Y Becciu, sau phiên điều trần hôm nay, lặp lại niềm tin của mình đối với Tòa án, đối với sự xét xử khách quan về các sự kiện chỉ mới được giả thuyết bởi Chưởng Lý, mà chưa có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với luật sư bào chữa cũng như với quan điểm giả định vô tội”.

Đức Ông Mauro Carlino, người từng làm việc trong phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và bị buộc tội tống tiền và lạm dụng chức vụ, cũng có mặt trong phiên điều trần kéo dài bảy tiếng đồng hồ hôm thứ Ba 27 tháng 7. Tám bị cáo còn lại vắng mặt nhưng có luật sư đại diện.

Phiên điều trần diễn ra trong một phòng đa năng của Viện bảo tàng Vatican gần đây đã được điều chỉnh lại để tòa án có thể sử dụng. Buổi điều trần tiếp theo được tòa lên lịch vào ngày 5 tháng 10 sau khi một số luật sư bào chữa yêu cầu thêm thời gian để chuẩn bị.

Khoảng 30 luật sư đã tham dự phiên điều trần, một số luật sư đã đưa ra các thỉnh cầu và các khiếu nại về quy trình xét xử.

Trong phiên tòa này, lần đầu tiên Tòa án Vatican thành lập một hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán gồm chủ tịch tòa án Giuseppe Pignatone, và hai giáo sư luật người Ý: Venerando Marano và Carlo Bonzano.

Theo một thẩm phán của Tòa án Vatican, việc doanh nhân người Ý Gianluigi Torzi vắng mặt tại phòng xử án ngày 27 tháng 7 là hợp lý do ông này đang bị áp dụng các biện pháp phòng ngừa ở Anh trong khi chờ dẫn độ về Ý theo yêu cầu của nhà chức trách Ý.

Trung tâm của vụ án đang được xét xử là việc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh mua một tòa nhà ở số 60 Đại lộ Sloane ở London. Tòa nhà được mua trong các giai đoạn giữa năm 2014 và 2018 từ doanh nhân người Ý Raffaele Mincione, là người vào thời điểm đó đang quản lý hàng trăm triệu euro tiền quỹ của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Các công tố viên của Vatican khẳng định rằng thỏa thuận này có vấn đề và được thiết kế để lừa Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh hàng triệu euro.

Hồng Y Becciu đã từ chức Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh và từ bỏ các quyền được mở rộng cho các thành viên của Hồng Y Đoàn vào ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Vị Hồng Y này trước đây đã từng là quan chức thứ hai trong Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cơ quan đầy quyền lực tại Giáo triều Rôma, giờ đây là trung tâm của cuộc điều tra về tình trạng bất minh tài chính.

Đức Ông Alberto Perlasca, cựu phó chánh văn phòng của Becciu, cũng bị điều tra như một phần của vụ bê bối tài sản ở London, nhưng không nằm trong số các bị cáo trong phiên tòa mùa hè này.

Các công tố viên Vatican xác định rằng lời khai của Đức Ông Perlasca, được cung cấp trong một số cuộc phỏng vấn, là quan trọng để tái tạo lại “một số khoảnh khắc trung tâm” trong vụ việc này.

Nhưng tại phiên điều trần hôm thứ Ba, một luật sư bào chữa cho rằng lời khai của Perlasca từ năm cuộc phỏng vấn là “không thể chấp nhận được” vì các cuộc phỏng vấn ấy diễn ra mà không mặt của luật sư.

Một công tố viên của Vatican lập luận rằng những lời khai này là hoàn toàn hợp pháp vì chúng được quay video và Đức Ông Alberto Perlasca “tự nguyện” khai báo.

Hồng Y Becciu cho biết trong một tuyên bố rằng ngài sẽ kiện Đức Ông Alberto Perlasca và Francesca Immacolata Chaouqui, một người khác đã bị các điều tra viên thẩm vấn, “vì tội vu khống khi đưa ra những lời khai rất nghiêm trọng và hoàn toàn sai sự thật trong quá trình điều tra của Chưởng Lý Vatican”.

Vị Hồng Y nói với các nhà báo trong phòng xử án vào cuối phiên điều trần rằng ngài “vâng lời Đức Giáo Hoàng đã đưa tôi ra xét xử, tôi luôn vâng lời Đức Giáo Hoàng, ngài đã giao cho tôi nhiều sứ mệnh trong đời, ngài muốn tôi đến phiên tòa và tôi đang đến phiên tòa. Tôi bình tĩnh, tôi cảm thấy bình tĩnh trong lương tâm, tôi tin tưởng rằng các thẩm phán sẽ có thể nhìn thấy rõ sự việc và hy vọng lớn của tôi là chắc chắn rằng họ sẽ công nhận sự vô tội của tôi”.

Các bị cáo khác trong phiên tòa tài chính bao gồm một số nhân viên của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là Fabrizio Tirabassi, người giám sát các khoản đầu tư, sẽ bị xét xử với các tội danh tham nhũng, tống tiền, biển thủ, gian lận và lạm dụng chức vụ.

Mincione đã bị buộc tội tham ô, gian lận, lạm dụng chức vụ, biển thủ và tự rửa tiền.

Torzi, người được đưa vào để môi giới các cuộc đàm phán cuối cùng về việc Vatican mua tài sản ở London vào năm 2018, đã bị buộc tội tống tiền, biển thủ, lừa đảo, chiếm đoạt, rửa tiền và tự rửa tiền.

Cộng sự của anh ta, luật sư Nicola Squillace, phải đối mặt với tội danh tương tự trừ ra tội tống tiền.

Enrico Crasso, người quản lý các khoản đầu tư cho Vatican trong hơn 25 năm, đã bị điều tra vì nghi ngờ ông ta đang làm việc cùng với Mincione và Tirabassi để lừa gạt Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Crasso, người quản lý Quỹ toàn cầu Centurion mà Tòa thánh là nhà đầu tư chính, phải đối mặt với nhiều tội danh nhất: tham nhũng, biển thủ, tống tiền, rửa tiền, tự rửa tiền, gian lận, lạm dụng chức vụ, làm giả công chứng thư và làm sai lệch một tài liệu cá nhân.

Tòa thánh Vatican cũng đã buộc tội ba tập đoàn do Crasso sở hữu về tội gian lận.

Cecilia Marogna, một người tự xưng là nhà tư vấn an ninh, bị cáo buộc tham ô sau cuộc điều tra của Vatican về các báo cáo rằng cô ta đã nhận hàng trăm nghìn euro từ Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh liên quan đến Becciu, và cô đã chi tiền cho hàng hóa xa xỉ và các kỳ nghỉ hè.

Marogna thừa nhận đã nhận số tiền này nhưng khẳng định rằng số tiền này được chuyển cho công việc tư vấn an ninh ở Vatican và là tiền lương của cô.

Công ty có trụ sở tại Slovenia của Marogna, Logsic Humanitarne Dejavnosti, gọi tắt là DOO, cũng đang bị đưa ra xét xử với cáo buộc tham ô.

Hai bị cáo cuối cùng là René Brülhart và Tommaso Di Ruzza, những người trước đây lãnh đạo cơ quan giám sát tài chính nội bộ của Vatican.

Di Ruzza bị buộc tội tham ô, lạm dụng chức vụ và vi phạm bí mật.

Brülhart đang bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ. Cả hai người đều phủ nhận có các hành vi sai trái.

Có nên đưa người già vào nhà dưỡng lão?


8/1/2021 6:33:48 PM

Con thấy Phương Tây con cái gửi cha mẹ già vào nhà dưỡng lão là chuyện bình thường. Tuy nhiên đạo hiếu Á Đông dường như không cho phép. Không biết quan điểm của Giáo Hội Công giáo như thế nào về điều này?

UserPostedImage

Chia sẻ:

Câu hỏi của bạn thực sự là mối bận tâm của những ai khi có cha mẹ, ông bà lớn tuổi. Nhiều người cũng tranh cãi có nên gửi họ vào nhà dưỡng lão hay không. Hẳn nhiên mỗi Châu lục nhìn về điều này có chút khác biệt. Tuy vậy văn hóa dân tộc nào cũng xem trọng chữ hiếu. Có điều mỗi nơi diễn tả chữ hiếu ấy một cách khác nhau. Chẳng hạn, ở Châu Âu hoặc Châu Mỹ, việc gửi cha mẹ hay ông bà lớn tuổi vào nhà dưỡng lão là chuyện bình thường[1]. Đó là nơi người già hạnh phúc sống quảng đời còn lại. Mỗi cuối tuần con cháu đến thăm, hằng ngày đều được nhân viên chăm sóc ân cần. Nói chung cả người già và xã hội đều chấp nhận nhà dưỡng lão.

Ở Châu Á, nhất là nước Việt mình, việc con cháu gửi ông bà, cha mẹ già yếu vào viện dưỡng lão lại là vấn đề. Chính trong nội bộ gia đình, con cháu không biết có nên làm như vậy hay không? Nếu để cha mẹ già ở nhà, ai là người sẽ chăm sóc. Thêm vào đó, người già thường có mặc cảm rằng mình bị hất hủi khi bị đưa vào viện dưỡng lão. Chưa kể đến việc người ngoài nhìn vào lại cũng đàm tiếu đủ điều. Nói chung, chừng ấy lý do cũng đủ để ta thấy dân Việt chưa sẵn sàng chấp nhận hình thức này.

Trong khi trò chuyện với các bạn trẻ, Giáo hội cũng lắng nghe được nỗi băn khoăn này. Do đó, dưới đây là vài chỉ dẫn để con cháu có thể đưa ra quyết định tốt cho gia đình mình.

Hãy liên lạc với người già

Ai cũng một thời trẻ trung, rồi đến tuổi xế chiều – đó là quy luật của phận người. Dù ở tuổi nào, người ấy đều xứng đáng nhận được mọi quyền lợi của mình. Cụ thể, người già không phải là thành phần bị loại bỏ, vì không còn sức lao động! Đó là quan niệm vô đạo đức, dù ở bất cứ đâu. Thay vào đó, Giáo hội mời gọi con cái hãy liên lạc với ông bà cha mẹ mình. Lý do là vì người trẻ có khi ít chú ý đến ký ước của quá khứ. Họ chỉ muốn chạy nhanh về phía trước với biết bao dự án và công việc. Trong mối bộn bề đó, người trẻ có khi không đủ kiên nhẫn ngồi lại với ông bà cha mẹ để chuyện trò.

Trong khi đó, Lời Chúa cũng như Giáo hội nhắc mỗi người rằng người trẻ không nên mất liên lạc với những bậc lão thành, để thu thập kinh nghiệm của họ (Hc 6,34). Hãy nhìn người già với lòng tôn trọng: “Hãy đứng dậy trước những người có tóc bạc” (Lv 19,32). Thánh Kinh yêu cầu chúng ta: “Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, đừng khinh dể mẹ con khi người già yếu.” (Cn 2,22). Họ thực sự là kho tàng, là sợi dây nối kết các thế hệ trong gia đình. Khi ông bà còn sống, con cháu càng có nhiều cơ hội để trở về, nhất là những dịp Xuân về Tết đến. Đó thực sự là nét đẹp của văn hóa Việt, khi trong nhà có các thế hệ cùng nhau chung sống.

Thêm nữa, những chỉ dẫn liên quan đến điều răn thứ Tư[2] là: “Tình yêu, lòng biết ơn và tôn kính cha mẹ phải điều chỉnh các quan hệ của ta với những người có trách nhiệm đối với ta. Ta buộc phải tôn trọng những người mà Thiên Chúa đã trao cho họ quyền để làm ích cho ta: cha mẹ, ông bà, những người già trong gia đình.”[3]

Cùng nhau dựng xây gia đình, xã hội và Giáo hội

Giáo hội chỉ ra vai trò quan trọng của người già: “Họ dệt nên những ký ức, những hình ảnh của rất nhiều điều mà họ đã sống, được đánh dấu bằng kinh nghiệm của những tháng năm dài.” Do đó, họ thực sự là chỗ dựa vững chắc cho thế hệ con cháu vững bước vào đời. Người nào phủ nhận quá khứ, thành công và hạnh phúc cũng sẽ lìa xa họ. Do đó, thế hệ con cháu hãy bén rễ trong những giấc mơ của những người già. Từ đó, người trẻ có thể nhìn thấy tương lai, có thể có những cái nhìn mở rộng chân trời và vạch ra cho người trẻ những con đường mới.[4]

Bạn nghĩ sao khi nhiều người cho rằng: “Người già hay lẩm cẩm, nói trước quên sau”? Quan niệm ấy thật hời hợt, bởi họ đâu biết rằng người già cũng có những nét đẹp giúp gia đình và xã hội trở nên xinh đẹp hơn. Đẹp bởi nơi họ có những ký ức, vốn sống và đức tin. Người già có thể nhắc nhở người trẻ về một cuộc sống không có tình yêu là một cuộc sống khô cằn. Với những ai sợ hãi, người già có thể nói rằng sự lo lắng về tương lai có thể vượt qua được. Đối với những người trẻ quá bận tâm đến chính mình, người già dạy rằng một người cảm thấy vui hơn khi cho đi thay vì nhận lại, và tình yêu đó không chỉ được bày tỏ bằng lời nói, mà còn bằng việc làm[5]. Nói chung người già có nhiều bài học quý giá để trao cho người trẻ.

Nếu cùng đi với nhau, người già và người trẻ sẽ bén rễ sâu trong hiện tại, và từ đó, thăm lại quá khứ cùng nhìn đến tương lai. Thử hỏi gia đình không có người già, làm sao người trẻ tìm được nguồn cội của chính mình? Do đó trong mỗi tương quan không chỉ huyết thống, mà còn là hỗ tương, “chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, sưởi ấm tâm hồn nhau, gây hứng khởi cho tâm trí nhau bằng ánh sáng Tin Mừng và ban cho đôi tay chúng ta sức mạnh mới.”[6]

Bạn nghĩ sao khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng: “Một dân tộc có sự phong phú của người già và trẻ em là một dấu hiệu cho thấy một dân tộc biết quan tâm, chăm sóc và coi họ như một báu vật, một kho tàng. Đó chính là dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, hứa hẹn một tương lai xán lạn.”[7] Ngài nói thế vì dường như thời nay “văn hóa vứt bỏ”, loại trừ người già đang đáng báo động. Khi đó, gia đình, xã hội và Giáo hội rơi vào bi thảm, vì đánh mất những truyền thống được các thế hệ trước truyền lại.

Người già – nhà dưỡng lão – người trẻ

Là người sống ở Châu Âu, tôi biết không phải gia đình nào cũng thích gửi ông bà hoặc cha mẹ họ vào nhà dưỡng lão. Phần lớn người già nơi đây cũng không thích vào nhà hưu hoặc dưỡng lão. Tôi biết nhiều gia đình hạnh phúc với hai hoặc ba thế hệ cùng sống với nhau. Họ vẫn giữ liên lạc và quan tâm lẫn nhau. Vì hoàn cảnh nào đó phải gửi người già vào nhà dưỡng lão, là con cháu hiếu thảo, họ cũng thường xuyên lui tới chuyện trò. Vấn đề là làm sao đừng để ông bà, cha mẹ rơi vào cảnh cô đơn, hoặc bị hắt hủi.

Cụ thể, để trả lời câu hỏi của bạn, các gia đình nếu có thể, hãy tự chăm sóc ông bà cha mẹ của mình. Có khi về phương diện y tế không bằng viện dưỡng lão, nhưng quan trọng hơn, bản chất thói quen của người phương Đông là ông bà cha mẹ thích được gần con cháu. Trong trường hợp này, con cháu cũng nhận được nhiều điều từ phía người già. Đó là tình cảm gia đình, những bài học người già truyền lại cho con cháu. Kể cả kho tàng đức tin người già cũng có thể truyền lại cho con cháu một cách sống động. Do đó, rõ ràng gần gũi với người già là cơ hội để thế hệ trẻ vừa tròn chữ hiếu, vừa giữ lòng đạo và tạo nên hạnh phúc gia đình.

Dĩ nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, nên tùy trường hợp mà mỗi gia đình đưa ra quyết định tốt nhất cho mình và ông bà cha mẹ. Nguyên tắc chung là làm sao thể hiện được tình yêu, hiếu thảo và hy sinh.

Sau cùng, Giáo hội hẳn nhiên không cấm con cháu đưa cha mẹ ông bà vào nhà dưỡng lão. Giả như vì hoàn cảnh nào đó phải đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão, bạn nghĩ sao khi có lời ra tiếng vào: “Đường đường là người Công giáo, Thiên Chúa dạy hiếu thảo, vậy mà nỡ lòng nào đẩy ông bà cha mẹ mình vào nhà dưỡng lão!” Lời đàm tiếu ấy cũng khiến phận con cháu chạnh lòng. Ước gì mỗi gia đình luôn để Thiên Chúa đồng hành; và nhờ đó, chúng ta cư xử với nhau với rất nhiều tình người và tình yêu.

Chào bạn!

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Tái bút
: Khi trả lời câu hỏi này, là những người trẻ, hy vọng chúng ta có nhiều sáng kiến để chăm sóc ông bà, cha mẹ mình trong những ngày tháng đại dịch Covid-19 này.

(dongten.net 01.08.2021)

[1] Một trong những lý chính là dân số già đi sẽ gia tăng nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc cho người già. Con cháu ít nên không thể chăm lo tốt cho người già.
[2] Điều răn thứ tư: thảo kính cha mẹ. “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.” (Xh 20,12). “Người hằng vâng phục các ngài.” (Lc 2,51). “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.” (Ep 6,1)
[3] Youcat 367
[4] Tông Huấn Đức Kitô Sống 193
[5] Tông Huấn Đức Kitô Sống 197
[6] Tông Huấn Đức Kitô Sống 199
[7] Đọc thêm: Chăm sóc người già và trẻ em là sống văn hoá hy vọng (Vatican tiếng Việt)

Em gái của Kim cảnh báo các cuộc tập trận
Mỹ-Nam Hàn sẽ khơi lại căng thẳng


August 1, 2021

UserPostedImage
AP / Felipe Dana,

(AP) – Em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un hôm Chủ nhật cảnh báo rằng các cuộc tập trận quân sự hàng năm vào tháng tới giữa quân đội Nam Hàn và Mỹ sẽ làm suy yếu triển vọng cho mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai miền Triều Tiên, chỉ vài ngày sau khi Nam hàn và Bắc hàn mở cửa trở lại các kênh liên lạc thông thường.

Tuyên bố của Kim Yo Jong được truyền thông nhà nước đưa ra chỉ nhắm vào Nam hàn, và điều này có thể tăng thêm độ tin cậy cho giả thuyết rằng quyết định khôi phục đường dây liên lạc của Bắc Hàn chủ yếu nhằm thúc đẩy Seoul thuyết phục Washington nhượng bộ trong khi chính sách ngoại giao hạt nhân vẫn còn bế tắc.

“Tôi đã khó chịu khi biết rằng các cuộc tập trận chung giữa quân đội Nam hàn và lực lượng Mỹ có thể diễn ra theo đúng lịch trình,” Kim Yo Jong nói.

Kim Yo Jong nói: “Tôi coi đây là một màn dạo đầu không mong muốn, làm suy yếu nghiêm trọng ý chí của các nhà lãnh đạo cao nhất của miền Bắc và miền Nam mong muốn thấy một bước tiến nhằm khôi phục lòng tin lẫn nhau và điều này sẽ tạo nên bước ngoặt cho mối quan hệ Bắc-Nam. .

Kim nói thêm: “Chính phủ và quân đội của chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ việc liệu phía Nam hàn có tiến hành các cuộc tập trận chiến tranh thù địch vào tháng 8 hay đưa ra quyết định táo bạo khác”.

Các cuộc tập trận thường xuyên giữa Seoul và Washington đã là nguồn cơn lâu dài gây ra mối hiềm khích trên Bán đảo Triều Tiên, với Bắc Hàn gọi đây là một cuộc diễn tập xâm lược và đáp trả bằng các vụ thử Hỏa tiễn. Nam hàn và Mỹ đã nhiều lần cho biết các cuộc tập trận của họ mang tính chất phòng thủ.

Trong vài năm qua, Nam hàn và Mỹ đã hủy bỏ hoặc cắt giảm một số cuộc tập trận của họ để hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc hàn hoặc vì đại dịch COVID-19. Khi được hỏi về triển vọng cho các cuộc tập trận vào mùa hè vào tháng tới, Boo Seung-Chan, phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Nam hàn, nói trong một cuộc họp ngắn hôm thứ Năm rằng Seoul và Washington đang xem xét các yếu tố như tình trạng hiện tại của đại dịch, nỗ lực đạt được phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

Chính sách ngoại giao do Mỹ nhằm thuyết phục Bắc hàn từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy kinh tế và chính trị đã không đạt được tiến triển kể từ khi hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Kim Jong Un và Tổng thống khi đó là Donald Trump đổ vỡ vì tranh chấp về quyền lợi do Mỹ dẫn đầu.

Chính phủ Nam hàn do Tổng thống Moon Jae-in lãnh đạo, muốn hòa giải hơn nữa giữa hai miền Triều Tiên, trước đó đã sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Trump và Kim.

TH

Merrick Garland, kẻ biến đảng DC thành thiểu số năm 2022!


July 28, 2021

UserPostedImage

Đảng Dân chủ đang trở thành đảng của những người có trình độ đại học, nhưng chỉ có 37% người Mỹ trưởng thành có bằng cử nhân hoặc cao hơn

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland có thể là ví dụ điển hình về một người có trình độ, là thành phần cốt lõi của Đảng Dân chủ ngày nay. Merrick Garland là hậu duệ của những người nhập cư đến Mỹ để chạy trốn chủ nghĩa bài Do Thái ở Nga, Garland lớn lên ở những vùng ngoại ô của tầng lớp trung lưu đang bùng nổ vào những năm 1960 của Chicago, giành được học bổng vào Harvard và gia nhập ngành luật sau vụ bê bối Watergate, khi Richard Nixon từ chức.

Sau năm 1979 – năm mà Merrick Garland bắt đầu công việc ngắn ngủi đầu tiên của mình trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Lúc này, tình trạng công nghiệp trì trệ và bất bình đẳng chủng tộc gia tăng đã tàn phá các cộng đồng của tầng lớp lao động như những cộng đồng ở Chicago, trong khi các cơ hội để tiếp tục con đường đến trường đại học mà Garland nhận được ngày càng khó nắm bắt hơn.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, liên quan đến đảng Dân chủ, điều tối quan trọng cho cơ hội kéo dài thế đa số tại lưỡng viện, có thể nói nó đang nằm trong tay của một số ít người, dù chỉ là một vài nhân tố trong Quốc hội hay thể chế, nhưng những nhân tố này có thể triệt tiêu cả một hệ thống lập pháp với thế đa số mong manh hiện nay của đảng Dân chủ, bởi những lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ tại lưỡng viện Quốc hội đang bị tắc đường, không tìm thấy lối thoát trước nhu cầu thay đổi triệt để khi vẫn còn đang nắm thế đa số tại lưỡng viện Quốc hội, nhưng họ chưa biết cách sử dụng và mở rộng quyền hạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chính xác là đảng Dân chủ chỉ còn vỏn vẹn 16 tháng.

Merrick Garland, với tư cách là Tổng Chưởng Lý thứ 86 của Hoa Kỳ, là người đứng đắn, đạo đức và liêm khiết vào thời điểm hiện tại, tôi muốn nhấn mạnh và rõ ở điểm này, đó là ở bất kỳ thời điểm nào khác, Merrick Garland là một nhân tố tuyệt vời với phong cách làm việc công minh, liêm chính và ngay thẳng là những đức tính cần thiết và cần phải có đối với một người đứng đầu một thể chế quan trọng trong giới tam quyền phần lập, nhưng ở thời điểm hiện tại của nước Mỹ, thì hệ thống tư pháp lại đang rất cần một điều mà dường như ông Merrick Garland không thể có, đó là: “một kẻ sẳn sàng gây chuyện vì dân chủ.”

Một điều trớ trêu khác, không biết nên dùng tên gọi nào mới thích hợp với trường hợp của ông Merrick Garland, chúng ta vẫn còn nhớ, trước khi Tổng Thống Joe Biden chọn MerrickGarland làm Bộ Trưởng Tư Pháp cho chính phủ mới, non trẻ của mình, thì tên tuổi của ông Merrick Garland đã gắn liền với một biểu tượng đáng chú ý cho cái gọi là “Trường kỳ Kháng chiến chống Trump” được cực đoan hóa để chống lại chủ nghĩa độc tài của tổng thống thứ 45, Donald Trump, biểu tượng chống Trump mạnh mẽ của Merrick Garland chỉ thực sự bắt đầu nổi lên sau khi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã cắt bỏ một phần của Hiến pháp để ngăn chặn cựu Tổng Thống Barack Obama đưa Merrick Garland vào Tòa án Tối cao trong năm 2016.

Những người đã miệt mài chống lại tên cựu Tổng Thống độc tài Donald Trump không mệt mỏi đang phải gào thét cái tên “Merrick Garland” bằng sự phẩn nộ đi cùng với một khẩu hiệu khác hẳn khẩu hiệu trước đây, thay vì là “Trường kỳ Kháng chiến chống Trump“, giờ đây khẩu hiệu này đã biến thành “Kẻ cơ hội để được vinh quang 4 năm“, chẳng lẽ mục đích của ông Merrick Garland chỉ là được lịch sử Hoa Kỳ sẽ ghi tên ông là vị Bộ Trưởng Tư Pháp thứ 86 của Hoa Kỳ, con cháu sẽ tạc một bảng vàng ghi như vậy để treo trong nhà, nhưng ông đã quên rằng, lịch sẽ phải ghi tiếp một câu sau đó: “Merrick Garland đã phung phí khoảnh khắc sống còn để bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Merrick Garland là tội đồ của nước Mỹ“.

Ví dụ nổi bật nhất liên quan đến việc Tổng Thống Biden gặp khó khăn khi những thành viên trong nhóm lập pháp của ông lại tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn của một thể chế Thượng viện khiến nó đã không thể bị thay đổi, gây khó khăn cho một đảng Dân chủ để vượt qua luật về quyền biểu quyết filibuster mà nhiều người ngày càng coi là quan trọng để bảo vệ nền dân chủ vào thời điểm mà đảng Cộng Hòa đang ráo riết ban hành các dự luật đàn áp với mục đích khá rõ là bảo vệ phần lớn quyền lực của người da trắng.

Công bằng mà nói, Merrick Garland đang cố gắng né tránh nhiều nhất có thể những xung đột liên quan đến bộ mặt của một thể chế mà ông là người đứng đầu, tránh bị ảnh hưởng bởi ông chủ trực tiếp của mình, đó là Tổng Thống Joe Biden, tránh chường mặt ra trước các cuộc điều trần qua những cuộc điều tra liên quan đến Trump, âm thầm hướng dẫn cấp dưới tiếp tục đại diện và bảo vệ Trump trong hầu hết các vụ kiện, và có thể, sắp tới là vụ cuộc nỗi loạn ngày 06.01, đây chính là những điều đáng sợ nhất đối với đảng Dân chủ trong thời gian 16 tháng phù du còn lại này.

Càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, càng trèo cao thì té càng đau, bản thân tôi cũng từng mong mỏi quá nhiều vào con người này trước khi ông được Thượng viện chuẩn thuận với ghế Bộ Trưởng Tư Pháp thứ 86 của nước Mỹ, bổn phận của Merrick Garland là giữ vững hàng rào để bảo vệ một nền dân chủ của đất nước chứ không phải giữ vững hàng rào để bảo vệ một thể chế chỉ trong vòng 4 năm.

Cuộc bầu cử năm 2020 đã phê chuẩn các xu hướng dài hạn trong chính trị Mỹ – rằng Đảng Dân chủ đang trở thành đảng của những người có trình độ đại học, có học thức, biết cách xử sự trong khi đảng Cộng Hòa ngày càng trở thành nơi nương tựa cho những cử tri không có bằng tốt nghiệp đại học.

Tất nhiên, môi trường giáo dục tốt là một điều tốt tạo ra những cử tri có niềm tin nhiều hơn vào những thứ như khoa học, công nghệ, sự phát triển hữu ích đối với các vấn đề như Covid-19 hoặc biến đổi khí hậu và khả năng nhận thức cũng như nhìn nhận sự thật – nhưng trong lãnh vực chính trị nước Mỹ với tình trạng phân cực sâu sắc như hiện nay, thì những yếu tố bằng cấp cao, hiểu biết rộng không còn là những quân bài tốt cho một đảng phái hay một thể chế.

Đảng Dân chủ chỉ bám lấy đa số của họ thông qua một phần nhỏ cử tri thuộc tầng lớp lao động – chủ yếu là người da đen và da nâu, nhưng đảng dân chủ lại phạm phải một sai lầm tai hại, khi đã bỏ qua những thành phần da trắng có học thức, có trình độ và nhận thức tốt nhưng lại không muốn gặp phải những xung đột về mặt tư tưởng chính trị, họ sẽ tự rút mình vào cái võ ốc để uốn mình theo những chủ nghĩa thể chế ưu tú và thận trọng. Và điển hình nhất, đó chính là Merrick Garland, một nhân tố học thức nhưng ù lì, thông minh nhưng nhu nhược, liệu đây có phải là quyết định sai lầm của Tổng Thống Joe Biden nói riêng và của đảng Dân chủ nói chung khi đã quyết định chọn lựa và đặt niềm tin quá nhiều vào một nhân tố ù lì và nhu nhược này hay không?

Để xây dựng một nền chính trị tiến bộ mới cho thế kỷ 21, các đảng viên Đảng Dân chủ ngày nay chỉ thường xuyên viện dẫn chương trình nghị sự về Thỏa thuận Mới mang tính thay đổi tích cực của Franklin Delano Roosevelt. Đảng Dân chủ chỉ nhìn vào bề nổi của một chương trình nghị sự thay đổi đầy tham vọng của Frankin Roosevelt mà quên nhìn vào bên trong, để có thể thấy rằng, với một Franklin Delano Roosevelt, một người yêu nước máu lạnh, đã trở thành một chiến binh mạnh mẽ cho giai cấp công nhân Mỹ, sẵn sàng phá bỏ mọi chuẩn mực truyền thống và ngăn chặn mối đe dọa thực sự của chế độ chuyên quyền.

Merrick Garland không phải là một hậu duệ đúng nghĩa của vị Tổng Thống thứ 32 của Hoa Kỳ, Franklin Delano Roosevelt.

Merrick Garland không phải là một chiến binh mạnh mẽ, không có đủ can đảm để sẳn sàng phá bỏ mọi chuẩn mực truyền thống để ngăn chặn độc tài trở lại.

Merrick Garland đã phung phí thời gian sống còn để bảo vệ nền dân chủ Mỹ.

Và, rất tiếc khi phải nói rằng, Tổng Thống Joe Biden phải là người liên đới chịu trách nhiệm cùng với đảng Dân chủ đối với sự diệt vong của nền dân chủ Mỹ, vì những niềm tin và quyết định sai lầm của họ, bởi vì Merrick Garland, chính là kẻ sẽ đưa con tàu của đảng Dân chủ quay về bến đỗ mới, đó là nơi chỉ dành riêng cho những con tàu của nhóm thiểu số trong năm 2022.

Tham khảo:

Investor, Trump ally pleads not guilty to illegal lobbying | Pittsburgh Post-Gazette

How Garland could turn Democrats into a minority party

This is the most unhinged Trump rant about the 2020 election yet – CNNPolitics

AP-NORC poll: Many Republicans uneasy about party’s future

Việt Linh

Chuyện trên “thiên đường”


Ký Thiệt

July 30, 2021

Sau một năm đình hoãn vì COVID-19 (hay dịch phổi Vũ Hán), Olympics Tokyo 2020 đã khai mạc và các cuộc thi đấu đang diễn ra theo đúng lịch trình tại những vận động trường tân kỳ, hiện đại nhưng không có khán giả do quyết định giờ chót của ban tổ chức vì tình trạng tái bộc phát của dịch COVID-19 tại Nhật.

Hoa Kỳ tham dự Olympics Tokyo 2020 với một đoàn lực sĩ đông nhất và đang được chú ‎ý do những cuộc tranh cãi bên lề.

The Olympic Parade of Nations Follows the Japanese Alphabet - Here&#39;s When Teams Arrive

Trước hết là chuyện Đội Bóng Tròn Nữ Hoa Kỳ (U.S. Women’s National Soccer Team, hay USWNT) đã thua Thụy Điển 0-3 ngay trong trận đầu tiên của Nhóm G.

Sau trận đấu, cô đội trưởng Megan Rapinoe, mang số 15, với mái tóc hớt ngắn và nhuộn màu tím, không nói về lý do đội Mỹ đã bị thua đậm ngoài dự đoán, lại lợi dụng cơ hội để nói với phóng viên báo chí thế giới về chuyện chính trị theo quan điểm riêng của cô:

“Đây là một cơ hội cho chúng tôi để tiếp tục dùng tiếng nói của chúng tôi và dùng diễn đàn của chúng tôi để nói về những điều ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi một cách riêng tư trong những phương cách khác.

“Chúng ta đang ở trên sân khấu toàn cầu, với truyền thông thế giới và mở to mắt và sự chú mục của mọi người đổ dồn về một nơi, với một sự tập họp đông đảo lực sĩ khó tin từ mọi nơi trên thế giới dốc hết tài lực cho những cuộc thi đấu tại Tokyo và có những người quan tâm rất nhiều tới những điều khác nữa.”

Có lẽ không ai hiểu cô cầu thủ đội bóng Hoa Kỳ muốn nói gì, và nghĩ rằng chính cô ta cũng không hiểu mình đang nói cái gì!

Phải chăng vì vậy mà với vai trò tiền đạo, cô Rapinoe đã không đá được trái nào vào khuôn thành của đối phương, công việc duy nhất mà nước Mỹ đưa cô tới Tokyo để làm.

Một số người trong đoàn lực sĩ Mỹ cũng đã bị chỉ trích kịch liệt khi tới Olympics Tokyo 2020 thi đấu mà không chịu chích ngừa COVID-19 và còn có những người đã phản pháo để tự vệ, đã gây ra một cuộc tranh cãi online gay gắt.

Sự bất bình đã khởi đầu từ mấy tuần lễ trước với tay bơi Michael Andrew, người đã tuyên bố từ đầu tháng bảy rằng anh ta sẽ không chích ngừa COVID-19 vì đã thử nghiệm dương tính với COVID và đã bình phục. Anh ta đã bị chỉ trích dữ dội về quyết định đó, nhưng đã tranh cãi rằng đó là quyền cá nhân của mình, và nói: “Tôi nghĩ nếu tôi đã bị nhiễm trùng rồi thì không còn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của tôi.” Anh ta cũng nói thêm rằng anh ta lo ngại đưa cái gì đó vào cơ thể mình trong khi đang huấn luyện có thể mất vài ngày tập do phản ứng của thuốc chủng ngừa.

Olympics 2021: Maskless swimmer a national &#39;embarrassment&#39;

Andrew được trông đợi với nhiều hy vọng đoạt huy chương vàng tại Tokyo và tuyên bố rằng nói chung anh ta không phải là người chống đối việc chích ngừa. Huấn luyện viên của đoàn bơi lội nam Hoa Kỳ cho biết Andrew đã chấp hành đầy đủ những thủ tục về sức khỏe và sự an toàn tại Tokyo, nhưng vẫn tiếp tục bị công luận chỉ trích gắt gao về lập trường của anh ta.

Bây giờ, thêm hai thành viên của đội bắn cung Hoa Kỳ, trong đó có vô địch thế giới Brady Ellison, cũng công khai bảo vệ quyền của họ để từ chối chích ngừa của mình. Theo Reuters, Ellison đã nói: “Đây là một trăm phầm trăm sự lựa chọn cá nhân, và bất cứ ai nói ngược lại là tước đoạt quyền tự do của người khác.” Ellison cũng cho biết rằng cả hai vợ chồng anh ta đều đã “dính” COVID-19 và đã hoàn toàn bình phục.

Tay bắn cung nữ Brady Mackenzie cũng cho biết rằng cô đã không chích ngừa COVID-19, và tuyên bố: “Chích ngừa một mũi không phải là đã đủ an toàn. Tôi cũng đã không tham dự Thế Vận Hội nếu bị bắt buộc phải chích vaccine.”

Cả hai tay bắn cung này cũng cho biết rằng họ sẽ tuân hành những thủ tục về sức khỏe và an toàn của đội, kể cả mang khẩu trang trên sân và nạp thử nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Y sĩ trưởng của Đoàn Olympic Hoa Kỳ cho phóng viên Reuters biết rằng 83% trong 600 lực sĩ của đoàn đã được chích ngừa đầy đủ, nhưng toàn thể phái đoàn sẽ bị coi như không chích ngừa theo các quy định về sức khỏe và an toàn, nhằm mục đích “cẩn tắc vô ưu”.

Trong khi tại Hoa Kỳ có nhiều người từ chối chích ngừa COVID-19, vì lý do nào đó, không chịu chích ngừa, dù cũng sợ chết vì cơn dịch Tàu Vũ Hán COVID-19 ác hại, thì tại nhiều nơi khác trên thế giới không có đủ “vắc-xin” để chích cho dân, và dành ưu tiên cho các quan nhà nước.

VIETNAM Catholic volunteers help the poorest in Ho Chi Minh City amid COVID-19 pandemic

Một trong những nước này là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tình hình dịch Vũ-Hán hiện đang rất bi đát, nhất là tại TP HCM (Sài-Gòn), số ca nhiễm vẫn tăng cao, 3000-4000 ca một ngày. Nhiều người chết hơn vì không đủ bác sĩ, bệnh viện để cứu chữa.

Tình trạng này đã được thể hiện qua một bài trên tờ VNEXPRESS đề ngày 23.7.2021 tựa đề “TP HCM đề xuất Trung ương hỗ trợ 12.000 nhân viên y tế”, với nội dung như sau:

“Thành phố đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 12.000 nhân sự y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm để chống dịch.

Nội dung được đề cập trong văn bản khẩn do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong gửi Thủ tướng, ngày 23/7, kiến nghị hỗ trợ nhân lực phòng chống Covid-19.

Ở đợt bùng phát dịch thứ tư, thành phố đã ghi nhận hơn 48.800 ca nhiễm; 9.525 người đang cách ly tập trung, 38.172 trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

Đối với công tác điều trị, thành phố đề nghị được hỗ trợ 927 bác sĩ (gồm 150 bác sĩ hồi sức và 777 bác sĩ khám, điều trị); 4.137 điều dưỡng, kỹ thuật viên (gồm 400 điều dưỡng hồi sức, 50 kỹ thuật viên xét nghiệm, 50 kỹ thuật viên X quang và 3.637 điều dưỡng chăm sóc người bệnh).” (ngưng trích)

Trong khi ấy, trên mạng xã hội đang làm ồn về tin một cô “hoa khôi khoe đã được chích ngừa COVID-19 với vác-xin của Pfizer mà không cần đăng ký”.

Tờ Thanh Niên đề ngày 20 tháng 7 đã đăng một bài về vụ này trong đó có đoạn như sau:

Hôm nay, Phó chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên đã ký công văn số 643/TTr-BYT-PT gửi giám đốc Bệnh viện Hữu nghị, yêu cầu báo cáo giải trình về vụ việc “tiêm vắc xin Covid-19 không cần đăng ký”.

Công văn nêu rõ: “Ngày 20.7, một số báo có đăng tin “Dân mạng bức xúc khi “hoa khôi” khoe tiêm vắc xin Covid-19 không cần đăng ký”. Nội dung bài viết có liên quan đến công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị. Để làm rõ vụ việc, tránh gây bức xúc cho người dân, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị báo cáo giải trình cụ thể, chi tiết về việc báo nêu trên.

Tại công văn này, lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu báo cáo giải trình của Giám đốc Bệnh viện gửi về Thanh tra Bộ Y tế trước 10 giờ ngày 21.7.2021.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một cô gái khoe được tiêm vắc- xin phòng Covid-19 loại “xịn” mà không cần đăng ký, khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể, tài khoản Facebook có tên V.P.A đăng tải: “Dịch bệnh càng ngày càng đáng sợ, kể cả Astra cũng được, nhưng 2 vợ chồng cứ muốn chờ vắc- xin Pfizer để tiêm. Đúng như sự mong đợi, tối hôm qua vừa đọc báo Hà Nội giãn cách thì ông ngoại gọi mai tiêm luôn nhé mà thở phào nhẹ nhõm.”

Dòng trạng thái kèm hình ảnh một cô gái đang tiêm vắc xin, cùng 2 tấm giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19, do Bệnh viện Hữu Nghị (Bộ Y tế) cấp.

Đáng chú ý, khi nhiều bạn bè vào bình luận, hỏi về thủ tục đăng ký thế nào để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì tài khoản V.P.A trả lời: “Chị không đăng ký em ạ. Chờ đăng ký không biết đến bao giờ mới được tiêm”.

Bài đăng này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ “cô gái này là con cháu đồng chí nào” khi không cần đăng ký mà được tiêm vắc-xin, trong khi nhiều người đang chờ đợi để đăng ký tiêm.

Theo PGS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị (Bộ Y tế), trường hợp này là con của một GS-TS làm giảng viên tại Học viện Quân y 103, GS-TS này đã đăng ký tiêm vắc xin cho con. Theo ông Hà: “Chúng tôi hôm đó tiêm cho các cán bộ cấp cao xong thì thừa ra 2 liều, bố cô ấy có nhờ bác sĩ trong tổ tiêm, là học trò của ông ấy giúp, cho tiêm. Tôi đã yêu cầu bác sĩ này giải trình, và sẽ công khai trên website của bệnh viện”, ông Hà nói.

Hỏi về việc cô gái này không tiêm vắc xin Astrazeneca mà lựa chọn vắc xin Pfizer để tiêm, ông Hà cho biết tại bệnh viện không có chuyện lựa chọn vắc xin và không được phép. Bệnh viện Hữu Nghị thời điểm đó đã tiêm hết vắc xin Astrazeneca và được phân bổ vắc-xin Pfizer. Cô ấy không phải dạng ưu tiên đặc biệt chọn dùng loại nọ loại kia.” (ngưng trích).

Và, dưới đây là một bài đọc được trên mạng xã hội:

VIỆT NAM: CHẾT BỞI NGẠO NGHỄ

Tôi không biết trong công tác chống dịch hiện nay, vai trò chính phủ là gì? Hầu như ngoài ngạo nghễ ra tôi chưa thấy vai trò chính phủ xuất hiện trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch Cúm Vũ Hán.

Mới đây, tôi đọc được lời kêu cứu, giọng văn có vẻ thê lương khẩn cầu phát ra từ bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Ông bác sỹ này có tên Nguyễn Thành Đạt, khoa ICU xin tiền để mua 3 thứ thiết yếu mà theo lời cầu xin mô tả tại đây đang hết, và có thể suy luận ra rằng thảm hoạ dịch bệnh đang rất hiện hữu chứ không phải nằm trên giấy. Ba thứ bác sỹ này xin gồm có:
1.Khẩu trang N95 đúng chuẩn 3M 1860, 8210,…
2.Trang phục phòng hộ PPE cấp 3 hoặc 4 trở lên.
3.Shield chắn giọt bắn.

Tôi tưởng 3 thứ này ở một nước ngạo nghễ, thiên đường và đầy tượng đài cổng chào tỷ tỷ mọc khắp nơi như Việt Nam thì làm sao thiếu?

“Hoa khôi chích ngừa Covid” ở Saigon

Không thể tin được, đến mấy thứ tối thiểu nhất cho đội ngũ y tế như khẩu trang hay đồ bảo hộ mà Việt Nam còn không có, thì làm sao chống dịch đây? Còn đâu là ngạo nghễ nữa?

Chỉ mới 3000 ca một ngày đã vậy rồi, thì sắp tới Việt Nam sẽ đối diện ra sao khi số ca dương tính tăng lên cấp số nhân, và vì sự ngu dốt của những kẻ chống dịch bằng lý luận nó sẽ là cấp bình phương —-> thảm hoạ là một điều không thể tránh khỏi.

Khi người ta cố gắng dập dịch, họ đã chuẩn bị rất nhiều từ việc đẩy mạnh nghiên cứu vac.cine, sản xuất thêm máy thở, sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, tới việc phát tiền cho Dân, đảm bảo nguồn lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu nhất để đảm bảo Dân không bị đói, lại lướt qua cơn dịch nhanh nhất có thể. Lúc đó anh bảy vịt quay cười nhạo đủ điều.

Việt Nam bận ngạo nghễ quá, tưởng virus “corona sẽ vẫy tay chào Việt Nam ra đi trong nắng hè rực rỡ” nên không thèm chuẩn bị một cách khoa học. Thế là các cấp lãnh đạo tự hào ngạo nghễ xúi dân đi bầu cử, đi ăn chơi đàn đúm, đi làm CCCD. Không ngờ, con Vu-han nó tái xuất giang hồ, làm cho cái ngạo nghễ thành ô nhục.

Phải nói rằng, hầu như người đứng đầu chính phủ Phạm Minh Chính và nội các đã không thể đưa ra một quyết sách chống dịch mà có hiệu quả tối thiểu nào. Họ liên tục ban ra các quyết sách chỉ có lợi ích cho một nhóm người mà không hề nghĩ tới lợi ích toàn dân.

Nội ngay việc để Dân Saigon đang kêu gào vì đói, hoặc kêu gào vì bị bách hoá xanh trấn lột mà chính phủ cũng chẳng can thiệp được.

Hoặc là để gà vịt nông dân bán như cho, làm thiệt hại vô cùng lớn cũng không điều tiết được. Hay ngay việc rau củ Nông dân phải đổ đống bởi do mấy cái xét nghiệm chết tiệt. Điều tréo ngoe hơn lại là Dân Saigon ngay cạnh các vườn rau, trang trại đổ đống đó lại không có mà ăn, và sắp chết vì đói. Vai trò Phạm Minh Chính đâu?

Chưa kể ngay tới việc kiểm soát tiền hỗ trợ, lần này không phát trên tivi mà bắt dân tải ảnh trên Facebook về là có thật. Dân nghèo thì đang đói, mà tiền lại chảy về hết nhà quan chức, đúng là bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng.

The poor look out for peers in Covid-19 times - VnExpress International

Saigon người dân đang cần một bát cơm?

Và cuối cùng, mấy nay có ai thấy chính phủ mở kho gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Dân không? Hay chỉ các nhóm thiện nguyện tự phát, các tổ chức Tôn giáo đứng ra đem từng gói mì, từng chai dầu ăn từng bó rau đem tới tận nhà cho Dân, mà không có tổ chức của đảng nào đứng ra làm việc đó. Đã Không làm lại còn tranh công quá sức trơ trẽn.

Lúc nãy, tôi mới đọc lời kêu cứu của một chị bên quận 7 đang bức xúc vì mấy nay khu của chị ở đang bị cách ly, các nhóm thiện nguyện gửi tiếp tế lương thực về thì phường đem chia cho hộ nhà giàu quen biết, còn người nghèo và lao động thuê trọ thì cả tuần nay không có gì ăn. Và do phường đem chia hết cho hộ giàu chị phải xin tiền mua thêm lương thực cho người nghèo. Phường gì mà ác quá vậy? Chẳng khác gì phường lưu manh.

Những lời cầu xin từ bác sỹ, từ chị kia đều xin Dân ta cứu dân ta. Rồi có ai thấy chính phủ Việt Nam làm gì cho dân chưa? Hay chỉ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi? Tăng xăng, tăng điện, bán vac.cine giá cắt, chặn chợ lùa dân vào siêu thị sân sau… rồi cướp cho gọn.

Làm ơn, hãy nói cho tôi biết chính phủ ngoài hành Dân ra đã giúp được gì cho Dân đi? Đâu rồi những gương mặt ngạo nghễ?

Chính phủ vô dụng như thế, nếu có liêm sỉ thì nên từ chức hết đi? Dân đâu có thể nuôi một bộ máy chỉ ăn hại? (Fb Phạm Minh Vũ)

Tại nước Mỹ ngày nay, nhiều cô cậu đang mơ ước thiên đường XHCN, nên cho họ nghe câu chuyện “ngạo nghễ” về nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, do chính người dân trong nước kể, không phải do bọn phản động, tay sai tư bản gian ác, bịa đặt, bêu xấu cách mạng.

Sao nhân danh “trí thức” mà chậm tiêu thế?

Ký Thiệt

« Cách mạng » cộng sản Cuba đang tàn hơi


Đăng ngày: 28/07/2021 - 17:06

UserPostedImage

Biểu tình phản đối chính phủ Cuba tại công viên Lafayette trước cửa Nhà Trắng, Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 26/07/2021. AP - Jacquelyn Martin

Thụy My 23 phút

Trong bài « Cuba, một cuộc cách mạng đang hụt hơi » đăng trên Le Monde, nhà báo mang bút danh Thérésa Bond nhận định, tuy các cuộc biểu tình vô tiền khoáng hậu gần đây không dẫn đến sự sụp đổ chính quyền, nhưng sự phẫn nộ của người dân cho thấy những huyền thoại xung quanh bình đẳng xã hội ở Cuba đã sụp đổ.

Đối với hàng triệu du khách nhất là người Pháp, cái tên Cuba gợi lên ánh nắng mặt trời, điệu nhảy salsa, cocktail mojito, những chiếc xe cổ lỗ sỉ từ thế kỷ trước…Từ ngày 11/07, một loạt các cuộc biểu tình ở khắp nơi trên đảo quốc đã làm lộ ra một bộ mặt khác, đó là một cuộc cách mạng đang hấp hối. Phải chăng sau 62 năm ngự trị, đây là khởi đầu cho hồi kết của chế độ cộng sản kiểu Castro ? Fidel đã chết, nhưng những huyền thoại bao quanh vẫn tồn tại.

Các huyền thoại đã chết

Trước hết là huyền thoại về bình đẳng xã hội. Trong khi giới cầm quyền có chế độ đặc biệt, thì đại đa số người dân Cuba khẳng định đang phải đối mặt với ba vấn đề : tìm cho được cái ăn buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, tuy đã có tiêu chuẩn trong sổ mua hàng. Từ tờ mờ sáng, mỗi lần tin đồn có hàng phân phối về là đám đông lại tụ tập. Những hàng dài người chờ đợi trước các cửa hàng nhà nước ở thủ đô và các tỉnh tạo điều kiện cho con virus corona sinh sôi. Mỗi tối phải nghe những lời tuyên truyền nổ như pháo trên truyền hình, nhưng sáng ra người Cuba lại thấy những cửa hàng với quầy kệ trống rỗng. Đó là « chiến thắng của tủ lạnh đối với tivi » - theo như câu nói thời Liên Xô cũ vào thập niên 80.

Một huyền thoại khác bị sụp đổ, là hệ thống y tế Cuba thường được cho là tuyệt vời. Lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, ông Jean-Luc Mélenchon ngưỡng mộ vac-xin Cuba, tuy không được công nhận và hiệu quả chưa biết rõ. Các trường hợp lây nhiễm và tử vong do Covid tăng vọt, nhất là tại tỉnh Matanzas, nơi có các bãi biển thu hút nhiều khách Nga. Khẩu trang và các sản phẩm vệ sinh không thể nào tìm mua được, các bác sĩ giỏi nhất đã được gởi ra nước ngoài để duy trì hình ảnh và để kiếm ngoại hối…

Chỉ còn lại huyền thoại « cách mạng », một từ ngữ chung chung mang lại hy vọng. Tại Cuba từ năm 1959, từ này được dùng để chỉ một chế độ độc đảng với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đã thất bại ở khắp nơi trên thế giới. Sự rút lui của các nhà lãnh đạo lão thành không làm thay đổi được gì, tân chủ tịch Miguel Diaz-Canel lặp lại những câu khẩu hiệu đã sáo mòn.

Nhân dân đã xuống đường, nỗi sợ đang ở phía chế độ

Dưới thời Fidel Castro, từ 1980 đến 1994, các cuộc biểu tình đã dẫn đến làn sóng vượt biên ồ ạt, thường được chế độ tạo điều kiện. Nhưng phong trào biểu tình mới đây mang một tính cách khác. Ngày 11/07, đám đông không mong sang Mỹ hay các nước khác tị nạn, mà họ hô vang « Tự do ! », « Đả đảo cộng sản ! », « Chúng tôi không còn sợ hãi », những câu khẩu hiệu mang nặng ý nghĩa trong một xã hội nổi tiếng là « ngoan ngoãn ». Hiện thời chính quyền huy động đông đảo lực lượng an ninh để lập lại trật tự, nhưng những bất mãn chồng chất khiến biểu tình rồi sẽ tái diễn. Bởi vì tất cả những khuôn mặt xã hội dân sự có thể đối thoại đều đã bị chính quyền thường xuyên gạt ra bên lề.

Các nhà đấu tranh nhân quyền trong thập niên 80-90 hy vọng perestroika theo kiểu xô-viết ? Fidel Castro đã tống giam họ hoặc buộc phải lưu vong. Năm 2003, các nhà báo độc lập có cùng số phận : 75 người phải lãnh những bản án tù nặng nề. Tháng 11/2020, khi một nhóm nghệ sĩ cố gắng đối thoại với bộ trưởng Văn Hóa, họ đã bị cáo buộc hoạt động phản cách mạng. Những ai không đi tị nạn nay đã bị quản thúc tại gia. Đối mặt với chế độ, nay chỉ còn sót lại vài ca sĩ nhạc rap hoặc « người có ảnh hưởng » trên các mạng xã hội, những người kế thừa thảm hại so với Nelson Mandela, Vaclav Havel hay Andrei Sakharov.

Cách đây đúng 70 năm, Fidel Castro, đặt cộp khẩu súng trên bàn Thư viện Quốc gia, tuyên bố : « Đi với cách mạng thì có tất cả, chống lại cách mạng sẽ không có gì cả ». Vào thời đó, nhà thơ phản kháng Virgilio Pinera đã phản ứng : « Tôi sợ, rất sợ hãi ». Ngày nay nhân dân đã xuống đường. Và chính là chế độ đang phải « sợ, rất sợ ».

Đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc : Giao số phận cho đảng Cộng Sản

Tại châu Á, Les Echos chú ý đến các thị trường chứng khoán Trung Quốc đang chao đảo sau một loạt tấn công của chính quyền. Thị trường Hồng Kông, Thượng Hải và Thâm Quyến từ thứ Sáu tuần trước đã bốc hơi trên 7% giá trị. Chỉ trong một sớm một chiều, Bắc Kinh đã biến lãnh vực giáo dục tư nhân thành con số không, sau khi đánh vào các nền tảng internet và công ty niêm yết ở nước ngoài. Không còn lãnh vực nào là chắc chắn.

Đối với các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường chứng khoán Trung Quốc trong những tháng gần đây, mang theo 35 tỉ đô la cho Hoa lục, đây là một sự tỉnh thức đau đớn. Những chỉ số lần lượt lao dốc cho thấy số phận của họ nằm trong tay Bắc Kinh. Các cổ phiếu Trung Quốc trên thị trường Wall Street cũng cùng chung số phận, giá trị vốn hóa của các công ty Trung Quốc đã bị mất đến 2.500 tỉ đô la so với mức đỉnh vào giữa tháng Hai.

Alibaba, Tencent, Didi đã là nạn nhân, nhưng vụ tấn công vào lãnh vực giáo dục tư nhân cuối tuần qua là một ngạc nhiên lớn cho các nhà chuyên môn. Những cổ phiếu ít được công chúng châu Âu biết đến, nhưng có tổng giá trị trên 100 tỉ đô la vào đầu năm, đã bị chôn vùi : Gaotu Techedu, TAL Education, New Oriental Education sụt giá ít nhất 70% kể từ thứ Sáu 23/07. Đầu tư nước ngoài giờ đây bị cấm, và những công ty này còn phải chuyển thành các tổ chức phi lợi nhuận.

Một đòn nặng cho các nhà đầu tư nước ngoài trên ngách thị trường đầy hứa hẹn này. Haiyan Li-Labbé, quản lý cổ phiếu của Carmignac nhấn mạnh : « Nếu một lãnh vực lên đến 100 tỉ đô la bỗng biến mất trong ngày một ngày hai, các nhà đầu tư tất nhiên phải tự đặt câu hỏi về nguy cơ trước Trung Quốc ». Bà giải thích : « Trung Quốc không phải là một thị trường như những thị trường khác, không thể chống lại được chính quyền. Cần phải hiểu được những ưu tiên của đảng Cộng Sản trước khi bỏ tiền vào đầu tư ».

Bắc Kinh tấn công vào lãnh vực giáo dục tư nhân

Về việc cải cách thị trường giáo dục tư ở Trung Quốc, thông tín viên Le Monde tại Thượng Hải cho biết các start-up nhắm vào nỗi lo của phụ huynh gần 200 triệu học sinh Hoa lục khi con em họ phải cạnh tranh khốc liệt.

Có đến 7/10 học sinh phải học thêm ngoài giờ, từ mẫu giáo cho đến tú tài tại các thành phố lớn. Bất bình đẳng đào sâu giữa các gia đình khá giả sẵn sàng bỏ ra những món tiền lớn và giới bình dân. Theo một nghiên cứu năm 2019, trung bình một gia đình Trung Quốc phải dành 20% đến 30% thu nhập cho việc học hành của con cái. Nhiều người phải đầu tư cho nhà cửa ở gần các trường điểm, và cho con học thêm. Một khẩu hiệu được nhiều lò luyện thi sử dụng : « Nếu bạn đến đây, chúng tôi sẽ đào tạo con cái bạn, còn nếu không, chúng tôi đào tạo những người cạnh tranh với con em bạn ».

Trong lúc mức sinh đang giảm, chính quyền tìm cách giảm bớt chi phí giáo dục - một trong những lý do khiến nhiều cặp vợ chồng không muốn sinh thêm con. Thứ Bảy 24/07, Bắc Kinh thông báo không cho đăng ký các trường dạy thêm mới, còn những trường đã có phải chuyển thành cơ sở phi lợi nhuận. Quy định mới còn cấm dạy thêm vào cuối tuần và các kỳ nghỉ đối với các môn được dạy ở trường công.

Tấn công vào các doanh nghiệp có phải là giải pháp tốt ? Ether Yin thuộc đơn vị tư vấn Trivium China cho rằng chiến dịch này mới đánh vào cung, nhưng về cầu, phụ huynh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm ưu thế cho con mình trong các kỳ thi. Tốt nhất là nỗ lực hài hòa chất lượng các trường công để các em không phải đấu tranh cật lực chạy đua vào trường điểm. Trong thập niên 70, Hàn Quốc còn cực đoan hơn khi biến việc dạy thêm thành bất hợp pháp. Kết quả là phụ huynh cho con em học « chui ». Theo Rui Ma, người lập ra podcast Techbuzzchina, mặt tốt của quy định mới là làm nhẹ bớt gánh nặng cho các công dân « trung bình », còn mặt xấu là dạy thêm sẽ chuyển thành hoạt động ngầm như Hàn Quốc.

Covid : Điện Élysée « lãi » vì tổng thống Pháp ít di chuyển

Tình hình chính trị rối ren ở Tunisie - xứ sở Mùa Xuân Ả RậpJoe Biden bị mắc kẹt trong sự chia rẽ của nước Mỹ, Thế vận hội Tokyo, nỗi lo bùng phát dịch Covid và nguy cơ tăng trưởng cách biệt giữa các nước tiêm chủng nhiều và ít, là những chủ đề được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.

Tại Pháp, một trong những hệ quả của các đợt phong tỏa vì đại dịch, là chi phí di chuyển của tổng thống Emmanuel Macron đã giảm hẳn, và điện Élysée thậm chí còn có « lãi ».

Theo Le Figaro, Viện Thẩm Kế hôm thứ Hai 26/07 cho biết tổng chi của Phủ Tổng thống trong năm 2020 là 106,8 triệu euro, trong khi tổng thu cao hơn, « lời » được 8,4 triệu euro ! Quyết tâm xử lý khủng hoảng Covid từ điện Élysée, ông Macron chỉ rời khỏi thủ đô nước Pháp có 67 lần trong suốt cả năm, trong đó có 19 chuyến công du nước ngoài. Bà vợ Brigitte Macron cũng đi có bốn chuyến đi chính thức ra khỏi Paris và vùng phụ cận. Còn những chuyến ra ngoài hiếm hoi mang tính riêng tư tốn hết 7.530 euro đã được cặp vợ chồng nguyên thủ hoàn trả lại cho Nhà nước.

Cụ thể, ngoài 105,3 triệu euro được ngân sách cấp nhưng không xài hết, Phủ Tổng thống còn thu được 1,7 triệu euro từ nhiều nguồn khác nhau. Riêng cửa hàng bán đồ kỷ niệm của điện Élysée : những chiếc nút măng-sét có chữ « Cộng hòa Pháp », những đôi giày vải ba màu xanh trắng đỏ…mang về được 114.000 euro.

Thiên thạch Chassigny, món quà từ Hỏa tinh

Bước sang lãnh vực khoa học, trong loạt bài về những vật quý của viện bảo tàng, Le Monde nói về thiên thạch Chassigny, viên đá nặng 205 gam lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên, rơi xuống ngôi làng nhỏ bé ở vùng Haute-Marne vào năm 1815. Đến năm 1982, tức là tận 167 năm sau, người ta mới biết được xuất xứ của nó là từ…Hỏa tinh.

Làm thế nào mà một hòn đá từ Hành tinh Đỏ lại rơi xuống ngôi làng Chassigny hẻo lánh của nước Pháp ? Giáo sư Matthieu Gounelle giải thích, tảng đá này bị tách ra do sự va chạm với một tiểu hành tinh, chu du trong vũ trụ trong khoảng hơn một chục triệu năm rồi hướng về phía Mặt Trời. Đến ngày 03/10/1815 thì nó chạm vào quỹ đạo Trái Đất.

Loạt đá từ trời rơi xuống còn nóng hổi trong tay người nông dân phát hiện đầu tiên. Vào thời đó khoa học chưa tiến bộ, gần 4 ký lô thiên thạch Chassigny thu nhặt được đến nay chỉ còn khoảng 300 gam, được trưng bày rải rác ở các viện bảo tàng nhiều nước, trong đó có 14 viện chỉ có khoảng hơn 1 gam. Hết sức quý giá cho việc nghiên cứu, giá trị của thiên thạch Hỏa tinh trên thị trường hiện nay lên đến 500 euro một gam, gấp 10 lần giá vàng.


Edited by user Monday, August 2, 2021 1:39:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (4)
748 Pages«<740741742743744>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.