Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
BÌNH ĐJAI  
#1 Posted : Thursday, December 24, 2020 4:18:41 PM(UTC)
BÌNH ĐJAI

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 10/16/2016(UTC)
Posts: 3
United States

Đang xài 2010 Imac, Khi vô trang web thì bị hiện là: "Safari can't open the page"
Quý Anh,Chị hướng dẫn cho. Cảm ơn.
UFO  
#2 Posted : Thursday, December 24, 2020 6:46:18 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)

Nếu vào các trang web khác như Yahoo, MSN v.v... mà không bị lỗi thì có thể cái trang web không hiện ra được là cái người tạo ra cái trang web đó viết code sai thì không cách nào vào được

Thử xài browser khác như Google Chrome, FireFox, Tor, Brave, Opera coi có vào được trang web đó không

Lưu ý: Tôi không có tiền xài iMac mà chỉ xài Hackintosh Catalina trong ASUS laptop!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.