Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

49 Pages«<474849
Options
View
Go to last post Go to first unread
hoatinh  
#961 Posted : Wednesday, September 23, 2020 10:50:28 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
MỘT BÀI CA
Như em biết anh viết bài ca
Âm thanh êm nhẹ hợp hòa du dương
Bởi tình – lời lẽ - dịu hơn..!?
Em càng chia sẻ nỗi buồn tha nhân..?
Người khốn khồ kẻ nghèo nản
Sa cơ thất thế - trái ngang vô thường
Tôi ca ngợi một tình thương ;
Của người phụ nữ hiền lương giúp nhèo


A song
Before - I wrote a love song..?
As you know - I wrote a song.?
Soft and gentle sound - melodious harmony
Because love words are softer
The more you share the sadness of others
Disabled and poor people are discouraged
Lost so much – impermane - full problems.!
Now - I want to raise a Compassion..
From a woman's sage helps the poor

TINH VO
For Ms.Vanessa
USA - 2020

Edited by user Tuesday, September 29, 2020 8:45:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#962 Posted : Friday, October 9, 2020 8:39:56 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NÀNG THƠ

Chiếc áo dài tha thướt..
Đấy - nàng Vanessa.?
Một nguời thơ xuất hiện
Thắm thiết một bài ca..?

Nàng giúp người nghèo khổ
Không phân biệt mầu da
Tôi thấy trên trần thế :
Xinh xắn một cành hoa

A FEMALE POET
The Vietnamese long shirt
There - Miss Vanessa
A poetess appeared.?
An appreciative good song

She helps the poor
Irrespective of skin color
I see in the world..
Beautiful a flower branch

TINH V0
Best wishes for her
Houston – 2020

Edited by user Sunday, October 11, 2020 11:46:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#963 Posted : Saturday, October 31, 2020 8:09:51 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
EM
VÀ NGÀY SINH CỦA EM
Trăng Thu lơ lững gian
Em sinh giữa ánh trăng vàng trần gian
Đấy – Saigòn Việt Nam
Quê bhuơng yêu dấu ngàn năm lẫy lừng
-~=o@o=~-

YOU
AND YOUR BIRTHDAY
Autumn Moon drifting around
You were born in the light of the golden world
There – Saigon – Vietnam…
Hometown beloved thousand years glorious..!

TINH VO
To my friend Ms. DT

Edited by user Sunday, December 6, 2020 5:20:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#964 Posted : Wednesday, November 4, 2020 12:56:10 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
BÁO DỘNG

Sờ sờ trớc mắt - chuyện đầu năm
Tàu Cộng xem thừng nước Việt Nam
Lảnh hải, Cao nguyên, vùng bảo mật
Nơi bào trọng yếu - Tàu liên quan

Hỡi người dân Việt trong ngoài nước
Không thể ngôi yên trước bạo tàng.?
Chúng lũ nô hèn – ta phải quyết :
Hy sinh bảo quốc trước nguy nan

VÔ TÌNH
Hoa Kỳ - 2021

Edited by user Wednesday, November 4, 2020 1:27:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#965 Posted : Monday, November 16, 2020 2:57:22 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
THƠ
VÀ TÁC GIẢ
Vùng đất nơi đây thật ảo huyền
Anh em thi hữu nhóm Hoa Tiên
Thơ văn xướng họa - cùng nhau đấy..?
Nghĩa đẹp luân lưu chẳng thất truyền
-~=o@o=~-

POÉSIE
ET AUTEUR
La terre ici est si magique
Les frères du groupe Hoa Tien
La poésie sera partagée ensemble.?
Des pousses fraîches - et non perdues
-~=o@o=~-

POETRY
AND AUTHOR
The land here is so magical
The brothers of Hoa Tien group
Poetry will be shared together.?
Fresh shoots - and not lost

TINH VO
To my friends in OK
USA – 2021

Edited by user Wednesday, November 25, 2020 9:31:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#966 Posted : Tuesday, November 17, 2020 9:06:05 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NĂM 2021
VÀ NƯỚC VIỆT NAM TA

Năm bay là năm con Trâu
Là năm chắc hẳn nhiệm mầu lắm đây
Muôn dân các nước sum vầy
Ấm êm hạnh phúc mắn may cuộc đời
Tự Do - Dân Chủ - muôn nơi
Quốc gia hưng thịnh mọi người bân hoan
Riêng nước ta với toàn dân
Có cùng được có thiêng đàng nầy không.?
Hay là để lũ Tàu ngông
Lấn xâm lảnh thổ - không còn Việt Nam

Ai ơi - tổ quốc xưa nay
Máu xương tiên tổ dựng xây bao đời
Ta cùng đoàn kết nhau thôi
Bảo vẹ đất nước cho đời Tự Do

VÔ TÌNH
Houston - 2021

Edited by user Monday, January 18, 2021 4:48:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#967 Posted : Thursday, November 26, 2020 6:36:47 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
HAPPY NEW YEAR

Edited by user Thursday, November 26, 2020 7:22:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#968 Posted : Saturday, November 28, 2020 1:19:44 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
CHÀO MUÙNG NĂM MỚI
HAPPY NEW YEAR
-~=o@o=~-

XUÂN MỚI
VÀ GIÁC MƠ XƯA
Xuân mới - ta đang mơ tới ai.?
Mảnh mai duyên dáng nét trang đài..
Áo dái tha thước - thời con gái
Kỷ niệm nhau cùng - chẳng nhạt phai

Người đó ta mơ – chính là em..!?
Tên em A NhÍ chốn cung Hằng..
Vì yêu sa xuống nơi trần thế
Dể sống cuộc đời thật bấp bênh..!?

Nghe anh – an ủi cho em :
Quanh ta trần thế - mênh mông vô thương..
Hai ta bền vững yêu thương
Cung nhau xây dựng thiên đường trần gian
Và ta – bao kẻ hân hoan

VÔ TỈNH
Houston - 2021

Edited by user Thursday, January 14, 2021 7:36:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#969 Posted : Sunday, December 13, 2020 10:40:27 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
CẦU NGUYỆN

Em là người -ngoan đạo.?
Em quỳ dưới chân Chúa
Cầu xin cho bình an
Cho tình người chan chứa

Tình đây là tình thương
Do muôn người trần th ế
Sống bên nhau liên hệ
Chia sẻ với nhau luôn

Những lời cầu nguyyện trên đây
Lòng em thoải mái tràn đầy hân hoan..?
Em mong thế giơới thiên đàng
Mọi người hạnh phúc hân hoan cuộc đời
-~=o@o=~-

PRAY
You are a very pious person
You knelt at the feet of God
To pray for Peace..!?
For human love filled

Human sentiment - that is love
Because of the mortal people.!
And we live together
Share with each other always

The prayers above
My heart comfortably filled with joy
I hope the world is in heaven..?
Everyone happily rejoice in life

TINH VO
Particularly for Vanessa
United States – 2021


Edited by user Monday, December 14, 2020 9:46:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#970 Posted : Sunday, December 27, 2020 2:23:58 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
BÀI THƠ NẦY
CHO EM

Năm mới đôi lời mừng chúc em
An vui hạnh phúc - rất êm đềm
Khéo khôn lamh lẹ nhiều may mắn
Bạn hữu xa gần đông đúc thêm

Anh bỗng ghe mình như cảm xúc
Gặp em như thể gặp nàng Tiên.?
Đây là thực tế hay mơ mộng
Ấy cảnh tuyệt vời - rât tự nhiên.!
=
-~=o@o=~-

THIS POETRY
FOR YOU

New year greetings to you
Happily Felicitous - very peaceful..
You are very lucky
Your friends anywhere are crowded

You suddenly felt like an emotion
Meet you as if meeting a fairy.?
This is a reality or dream
Great scene - very natural!

TINH VO
To my friend Vanessa
US - 2021
Edited by user Monday, January 18, 2021 4:57:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#971 Posted : Thursday, January 7, 2021 9:41:26 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
THI SĨ VÀ TTHƠ VĂN

Cám ơn ai đó – đã đề thơ..!?
Kết nghĩa anh em thật bất ngờ
Xướng họa thơ văn càng thắm thiết
Mong sao cuộc sống đẹp như mơ..?

POET AND POETRY

Thanks to someone for poetry
Brothers brotherhood is surprising
Exchange poetry more dearly
May life be as beautiful as a dream

POÈTE ET POÉSIE

Merci à quelqu'un - pour la poésie.?
La fraternité des frères est surprenante
Échange de poésie de plus en plus cher
La vie peut-elle être aussi belle qu'un.!

TINH VO
Houston - 2021

Edited by user Thursday, January 7, 2021 4:10:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#972 Posted : Sunday, January 17, 2021 9:48:19 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NƯỚC MẮT TÌNH YÊU
Nước mắt ướt đầy trên má em.?
Tình yêu ngang trái chỉ buồn thêm
Em nghe tiếng pháo vu quy đó
Tan nát tim em – với nỗi niềm.!?
Giải quyết tình buồn - em lthể hiện
Một là cam chịu nỗi oan khiên
Hai là ẩn náu nơi yên tịnh …
Xuống tóc vào chùa kinh kệ chuyên

THE TEARS OF LOVE
Tears are wet all over your cheeks
This horizontal love is just too sad
You heard firecrackers fluttering..
Broken your heart by own problems
Deal with sad love - you show
One is to endure the injustice
The second is to hide in a quiet place
Get down the hair to enter the temple

TINH VO
For Ms. Love-Tears
USA - 2021
hoatinh  
#973 Posted : Tuesday, January 19, 2021 10:40:16 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,401

Thanks: 66 times
Was thanked: 1250 time(s) in 701 post(s)
NĂM MỚI
CHÚC MỪNG NHAU

Em Tình – anh cũng Tìình đây
Hai ta gặp gở - một ngày mùa xuân..?
Đó là ngày Tết đầu năm
Mọi người hoan hỉ mừng thăm nhau cùng
Cũng nhân đây – anh chúc em
An khang hạnh phúc - ấm êm gia đình..!

VÔ TÌNH
Hoa Kỷ - 2021
Users browsing this topic
Guest
49 Pages«<474849
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.