Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

68 Pages«<6263646566>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1261 Posted : Wednesday, July 22, 2020 4:05:35 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

Edited by user Tuesday, August 4, 2020 4:24:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1262 Posted : Friday, July 24, 2020 8:16:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1263 Posted : Saturday, July 25, 2020 4:31:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1264 Posted : Sunday, July 26, 2020 1:11:30 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1265 Posted : Monday, July 27, 2020 7:01:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1266 Posted : Tuesday, July 28, 2020 7:48:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1267 Posted : Wednesday, July 29, 2020 1:24:49 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1268 Posted : Thursday, July 30, 2020 4:43:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1269 Posted : Friday, July 31, 2020 5:35:22 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1270 Posted : Saturday, August 1, 2020 8:07:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1271 Posted : Sunday, August 2, 2020 8:17:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1272 Posted : Sunday, August 2, 2020 11:56:42 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1273 Posted : Tuesday, August 4, 2020 4:25:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1274 Posted : Wednesday, August 5, 2020 4:58:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1275 Posted : Thursday, August 6, 2020 4:01:03 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1276 Posted : Friday, August 7, 2020 4:20:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1277 Posted : Saturday, August 8, 2020 5:36:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1278 Posted : Sunday, August 9, 2020 7:53:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1279 Posted : Monday, August 10, 2020 7:04:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1280 Posted : Tuesday, August 11, 2020 6:46:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,420

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage"A daisy conveys innocence, loyal love and purity"

Một nhành hoa, thay cho lời chào buổi sáng (Nó gửi)

Như một thiếu nữ dịu dàng trắng trong! (chị của Nó viết)

Nó trả lời :
Tình Yêu đích thực là phải như thế = tâm hồn trong sáng và ý tưởng trong trắng.
Tình Yêu là một giấc mơ và Nó là kẻ suốt đời mộng tưởng bay phía trước những cơn mơ hoang đàng.
Trong lúc, những “người tình” họ lại chỉ có thể đi trên mặt đất


Chị của Nó:
Nếu họ cũng biết bay thì cơn mơ hoang đàng cũng nhanh chấm dứt
Chịu đựng được kẻ hoang đàng cũng đáng mặt người tình rồi


Nó giảng giải:
Không ai chịu nổi đâu, chị của Nó à, họ bị gãy chân vì sỏi đá đường đời, còn Nó cứ mải miết bay giữa trời xanh vô hạn định !

Chị của Nó :
Còn bay được thì cứ bay nhé cưng


Nó thành thật :
Phải bay thôi à, vì đã trót mang thân kiếp đời lãng-tử

Hồi đêm rồi, Nó có một giấc mơ rất chi là 'liêu trai chí dzị' = gặp lại người tình thơ-nhạc quá đỗi dỗi hờn.
Giấc mơ luôn dịu nhẹ

Chắc thế, sáng ngày ra bỗng nhiên 'gặp' nhành hoa trắng tinh khôi với lời khải thị về Tình Yêu rất Đẹp.

StLdV, 11 Aout 2020
ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo

Edited by user Tuesday, August 11, 2020 8:23:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (13)
68 Pages«<6263646566>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.