Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

68 Pages«<6162636465>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1241 Posted : Thursday, July 2, 2020 5:52:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1242 Posted : Friday, July 3, 2020 11:56:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1243 Posted : Saturday, July 4, 2020 4:20:38 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

Edited by user Saturday, July 4, 2020 4:22:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1244 Posted : Sunday, July 5, 2020 1:53:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Gió từ tâm!

Như cơn gió vút đi rồi trở lại
Tưởng lãng quên chôn giấu phút dại khờ
Đang đùa giỡn giữa lòng nhân gian khổ
Có ai ngờ chuông báo thức : không đâu!

Chơi vơi bay .. sờ sững chữ "hiểu thâu!"
Quên anh đi! Hãy về thuở ban đầu
Nơi khúc khuỷ con sông mơ hồn hậu
Đợi anh hoài, sao đành lỡ quay đi???

Để nơi đây con suối nhỏ hoài nghi
Chảy trôi qua cơn sóng gió trập trùng
Đặng đầy lấp khoảnh đời là ô trũng
Phút cuối cùng, thư thả nhẹ buông xuôi

Xa nhau rồi, quay trở lại sầu nguôi
Đắp chi thêm con chữ đắng mãi đầy
Dù đôi lúc tình cờ Thơ ý nhị
Giữ làm quà đẹp đẽ của Nàng Thơ

Tôi hôm nay còn lại chữ mộng mơ
Chỉ là Thơ với muôn vạn tình trần
Niềm thân ái hiến dâng nhau chữ tận
Mến thương nhiều, cảm tạ Gió từ tâm!

Paris, 06/03/2006
Việt Hoài Phương
Edited by user Monday, July 6, 2020 5:07:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1245 Posted : Monday, July 6, 2020 5:07:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1246 Posted : Tuesday, July 7, 2020 5:37:22 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1247 Posted : Wednesday, July 8, 2020 5:36:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1248 Posted : Thursday, July 9, 2020 5:43:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1249 Posted : Friday, July 10, 2020 6:16:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1250 Posted : Saturday, July 11, 2020 5:18:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1251 Posted : Sunday, July 12, 2020 1:10:42 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1252 Posted : Monday, July 13, 2020 5:55:45 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1253 Posted : Tuesday, July 14, 2020 4:36:08 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

hôm nay là Quốc khánh của Pháp,
nếu bạn ghé tiệm bán hoa sẽ thấy các lẵng hoa
để xen lẫn chỉ 3 màu xanh-trắng-đỏ = màu Quốc kỳ Pháp.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1254 Posted : Wednesday, July 15, 2020 4:47:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

Edited by user Thursday, July 16, 2020 6:51:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1255 Posted : Thursday, July 16, 2020 6:51:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1256 Posted : Friday, July 17, 2020 12:12:48 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1257 Posted : Saturday, July 18, 2020 5:41:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1258 Posted : Sunday, July 19, 2020 12:21:25 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1259 Posted : Monday, July 20, 2020 2:16:13 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1260 Posted : Tuesday, July 21, 2020 12:51:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,481

Thanks: 6948 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
68 Pages«<6162636465>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.