Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#1 Posted : Sunday, February 9, 2020 3:48:58 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,345

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2383 time(s) in 1230 post(s)

"Thi ân bất cầu báo; Thọ ân mạc khả vong" - Thi ân cho ai đừng cầu báo đáp; Thọ ân ai thì đừng bao giờ quên" -- Dùng chân tình, quan tâm chăm sóc và đối đãi với bất kỳ ai thì sẽ đón nhận lại chân tình , quan tâm chăm sóc lại ... Tất cả chỉ là "Gieo Nhân, gặt Quả" .... Khi con cái còn bé , chưa thể tự lập sinh tồn thì cần cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng ... khi cha mẹ già không thể tự lực cánh sinh thì cần con cái chăm sóc nuôi dưỡng ...

MUỐN CON CÁI CÓ HIẾU THÌ CHA MẸ PHẢI BIẾT RÕ NHỮNG ĐIỀU NÀY


1) Biết rõ là việc sinh ra con là kết quả của hành vi dâm dục của mình

2) Biết rõ là việc nuôi dưỡng con là chịu trách nhiệm về hành vi dâm dục của mình

3) Biết rõ là việc tạo ra 1 sinh mạng không phải là tạo ra 1 phiên bản của mình, nên không ép con cái mình phải thay mình thực hiện những gì mình yêu thích mà mình đã không thể làm được ; Phải biết con cái là 1 sinh mạnh riêng biệt, chúng có sở thích và có ước mơ riêng biệt , có thể rất khác biệt với mình.

4) Biết rõ muốn giáo dục con cái điều gì thì truóc hết mình phải làm gương, vì ngàn vạn lời khuyên răn ở đầu môi trót lười không bao giờ "động đến được chân tâm" , không bao giờ cảm hóa giáo dục được bất kỳ ai nếu "lời nói và hành vi trái ngược" .

5) Biết rõ tường tận điều mơ ước tốt đẹp của con mình rồi trợ giúp tạo cơ hội cho con cái thực hiện ước mơ

6) Biết rõ và cảm nhận "Hạnh phúc của con mình" cũng chính là hạnh phúc của mình ; Mình phải tạo hạnh phúc cho con cái chứ không phải buộc con cái "tạo hạnh phúc" cho mình; Khi con cái có đôi có cặp (lập gia đình) thì tuyệt đối không được làm "kẻ thứ ba" chen vào giữa .

7) Biết rõ giữa mình và con cái không có gì là gọi là "nợ nần" để rồi phải "vay trả , trả vay" , ngày cả chuyện cho là "bố thí , hay thi ân" ... vì xưa nay người xưa luôn có câu "Thi ân bất cầu báo" mà việc nuôi dưỡng con cái thì hoàn toàn là chịu trách nhiệm về hành vi dâm dục của mình , không có đứa con nào "yêu cầu hay thúc đẩy cha mẹ chúng dâm dục để tạo ra nó" !!!

8) Biết rõ mình dùng "chân tình" đối đãi với con cái hay bất kỳ ai thì cũng sẽ đón nhận lại tình cảm chân thật

Nhũng ý tưởng liệt kê ra trên có lẽ còn nhiều thiếu sót , hy vọng các bạn hữu là bậc cha mẹ bổ xung thêm ...Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.

Edited by user Sunday, February 16, 2020 3:01:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.