Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Thursday, September 23, 1999 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
(Trích của anh em Utah University)

Đường làng, ngõ xóm nơi nơi
Đêm rằm vang dội tiếng cười giọng ca
Trống quân, quan họ...gần xa
Thùng thình trống đánh cho ta gặp mình
Dưới trăng trai gái đều xinh
Cái duyên thêm thắm, cái tình thêm tươi
Trên cao nhoẻn miệng trăng cười
Khi nghe trao đổi những lời ái ân
Một năm có mấy đêm rằm
Một đời có được mấy lần Trung Thu

visitor  
#2 Posted : Tuesday, October 12, 1999 11:59:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Bai tho that la de thuong. I like it.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.