Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Wednesday, April 5, 2000 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Trong bài bình luận hôm nay của báo Người Việt có nói câu thơ "Đem bục công an đặt giữa tim người" là của ông Phùng Cung. Thật ra đó là thơ của thi sĩ Lê Đạt trong bài "Nhân câu chuyện mấy người tự tử" (7/1956) đoạn thơ ấy như sau:
"Người công an đứng ngã tư đường phố.
CChỉ huy bên trái bên phải, xe chạy xe dừng
Rất cần cho việc giao thông
Nhưng đem bục công an máy móc đặt giữa tim người
Bắt tình cảm ngược xuôi theo đúng luật đi đường nhà nước
CCó thể gây rất nhiều chua xót ngoài đời ....

Liily  
#2 Posted : Sunday, June 11, 2000 12:03:00 PM(UTC)
Liily

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 37

Trong Giải Thi ViêÙt VêØ Nước Mỹ, bài dự thi sôÙ 18/VBST tựa Tản Mạn Mỹ QuôÙc , VB có chú thích hai câu thơ :
Mười lăm năm thâÙm thoát có xa gì
Nay gặp lại đã đêÙn kỳ tơ liêÕu
là của cụ Tam Nguyên Yên ĐôÕÏ ThâÏt ra đó là của cụ Dương Khuê .
ÊTham khảo trong quyêÛn Văn Đàn Bảo Giám của TrâØn Trung Viên , quyêÛn I, trang 109).
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.