Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Mục Đồng  
#1 Posted : Sunday, August 1, 1999 4:00:00 PM(UTC)
Mục Đồng

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,558
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 62 times
Was thanked: 90 time(s) in 54 post(s)
Da trắng vỗ bì bạch
áng mây bay
Mục Đồng

visitor  
#2 Posted : Thursday, August 5, 1999 11:41:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Trời xanh màu thiên thanh.
(Tuy tính từ đối với động từ thì không xứng lắm nhưng thiệt tình đây là câu đối hoàn chỉnh nhất mà tôi được biết)
visitor  
#3 Posted : Thursday, August 5, 1999 11:41:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Cơ Miên ngủ một mình
visitor  
#4 Posted : Tuesday, August 10, 1999 9:31:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Trước Đệ Nh.i Thế Chiến, một ơng xuống Khâm Thiên (Hà Nội) nghe hát ả đào v`a gặp được 1 cơ rất đẹp, hát rất hay tên l`a Bên và bữa đ'o cơ ta mặc áo vàng.
Mấy bữa sau, trong 1 buổi ngâm thơ họa vần với bạn b`e, 1 người bạn đ~a đề cập tới câu "Da trắng vỗ b`i bach của B`a Đồn Th.i Điểm, ơng ta đã sực nhớ tới cơ Bên bèn đối ngay rằng :
"Bên vàng trơng ... bàng hồng"
( Bàng là bên, hồng l`a vàng ).
Bạn b`e của ơng ta thấy câu đối cũng khá chỉnh bèn đưa câu đối này lên 1 tờ báo thời đ'o
visitor  
#5 Posted : Wednesday, August 11, 1999 5:00:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
"Răng đen" và "hăng hắc" nếu đem đối với "da trắng" và "bì bạch" thì khơng được chuẩn...

vài lờị..

visitor  
#6 Posted : Wednesday, August 11, 1999 5:56:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Bì bach, l`a da trắng nhưng hăng hắc khơng c'o nghiã là răng d-en.
visitor  
#7 Posted : Wednesday, August 11, 1999 11:02:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Răng đen cười hăng hắc
visitor  
#8 Posted : Wednesday, August 11, 1999 11:12:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hahaha cĩ lẽ

Răng đen cười hăng hắc

là hay nhất rồi

visitor  
#9 Posted : Sunday, August 29, 1999 11:11:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
rung thua mua lam ram
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.