Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Mục Đồng  
#1 Posted : Saturday, March 26, 2011 7:08:04 AM(UTC)
Mục Đồng

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,558
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 62 times
Was thanked: 90 time(s) in 54 post(s)
Trên đầu phố rùm bên góc phải có phần: Bộ gõ tiếng Việt "Bật" "Tắt". Lúc mới vào diễn đàn phần này được set là "Tắt" để không bị đánh nhau với những máy đã có bộ gõ tiếng Việt trong máy. Khi trong máy không có bộ gõ tiếng Việt, muốn gõ tiếng Việt trên phố rùm cần phải chọn "Bật" bộ gõ tiếng Việt này lên. Nếu đã là thành viên sau khi login và chọn "Bật" rồi thì cookie sẽ giữ chế độ "Bật" trên máy cho những lần login sau này không cần phải chọn nữa.

sau đây là Video hướng dẫn gõ tiếng Việt bằng phương pháp VNI
áng mây bay
Mục Đồng

ngom  
#2 Posted : Saturday, February 25, 2012 2:05:28 PM(UTC)
ngom

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 57

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Cám ơn MD nhiều
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.