Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
quate  
#1 Posted : Monday, July 23, 2018 4:12:52 PM(UTC)
quate

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/9/2011(UTC)
Posts: 80

Thanks: 5 times
Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)
Vô inbox hiện chữ folder empty và hàng chữ there is nothing here ngay giữa . Bấm nút home ra ngoài có chữ MALL để mủi tên con chuột vào vài giây thì ra cái box nhỏ có đầy đủ mail trong đó , bấm vô tên mail nào muốn đọc thì nó chạy qua trang inbox hiện ra ngưyên vân toàn bộ mail đó ngay chỗ lúc trước có hàng chữ there is nothing here . Nghĩa là mail hiện ra bình thường cho đọc nhưng không có list bao nhiêu mail.
Xin giúp giải quyết dùm . Cảm ơn chư vị.

Edited by user Monday, July 23, 2018 4:14:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

NTV  
#2 Posted : Tuesday, July 24, 2018 11:18:30 AM(UTC)
NTV

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/26/2017(UTC)
Posts: 125
Japan

Thanks: 7 times
Was thanked: 10 time(s) in 6 post(s)
Phần lớn lỗi này do bên Yahoo mail, nó sẽ tự động fix sau một thời gian ngắn, bạn thử chờ một chút xemThink
quate  
#3 Posted : Tuesday, July 24, 2018 1:09:35 PM(UTC)
quate

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 9/9/2011(UTC)
Posts: 80

Thanks: 5 times
Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)
Cảm ơn bạn,
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.