Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Việt Nam Cộng Hòa  
#1 Posted : Tuesday, September 7, 2010 4:00:00 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Tôi mở topic nầy để quý vị dể tiện việc lượm links về download vì cái kho karaoke số 1 quá dài ...

Có 3 dạng DVD karaoke thông dụng: VOB, MKV, và ISO.
- VOB là dạng rip từng bản nhạc từ dĩa DVD ISO nhưng không xài compression nên phẩm lượng là DVD-ISO. VOB chỉ khác DVD-ISO là không có DVD-menu hay trailing music hay quảng cáo. VOB nếu rip từ dĩa DVD9 sẽ rỏ hơn DVD5 nhiều nếu play với HDTV 55"+
- MKV là dạng rip từng bản nhạc từ dĩa DVD-ISO nhưng xài compression nên dung lượng các bản nhạc dạng .mkv đôi khi chỉ bằng phân nữa dĩa DVD-ISO.
- DVD-ISO là dĩa gốc chưa rip ra từng bản nhạc

Dạng VOB và MKV thích hợp cho những người chơi karaoke vì chọn bản nhạc dể dàng hơn là DVD-ISO

Có nhiều nơi rip DVD Karaoke ra dạng MPG hay AVI với dung lượng cở 50-60 MB cho mỗi bản nhạc thì phẩm chất hình ảnh không được rỏ - chỉ mờ mờ như VHS tape ... không đáng lượm về

Có những dĩa DVD Karaoke tổng hợp lại chứa 50-60 bản nhạc ... thì cũng là loại DVD-karaoke dõm ... Thông thường mỗi dĩa DVD karaoke chứa chừng 19 tới 25 bản nhạc (tùy theo nhạc dài ngắn).

Post đầu tiên nầy dành cho dĩa DVD karaoke mới hơn số 66!
Việt Nam Cộng Hòa  
#2 Posted : Tuesday, September 7, 2010 10:29:06 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Paris by Night Karaoke 66 - Tóc Mây - VOB format - 7.23 GB - DVD9
UserPostedImage
DVD9-ISO format - 7.73 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E1XZ8BQ5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JIGHOOWF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M26UYECY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RVS0K80J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NRBZEVA3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HVBCH87D
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HZ1F1AEF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6AUV9OVA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q6SOZ5JJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FFRSGOZW
Paris by Night Karaoke 66 - Tóc Mây - MKV format - 5.14 GB - DVD5

UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3I435Z33
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DK85MCB3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0A4WICNN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EPI341C3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WSQIY4T4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PB77TBY0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S3F8OD0D
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6XEBRZPN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W6IW02GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1VNHVVD0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2F6NC9T3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S6HJ65HR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LPJ0HTG7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PYRHJOQD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PBMFIISP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WQKSRDG4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HJMJLXS3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=993TP116
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4ST5MWHV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=61C03P4O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8LNY7VA7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7UC99SPD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2HKK80MM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8PE46ZY9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=54J65YRJ

UserPostedImage
UserPostedImage
Việt Nam Cộng Hòa  
#3 Posted : Wednesday, September 8, 2010 12:28:19 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
PBN Karaoke 65-61
PBN Karaoke 65 - The Best of Như Quỳnh 3 - 21 songs:
UserPostedImage
New download links - 9/9/2010: - MKV - 4.19 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WVQ64R4G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T1EIAWYW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SIPNNYVG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CNMSCWM5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=95W6APY1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IU2TQSGC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=80TKZVJA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KCWU7QRL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y4Z31FU1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=93ZGMYAE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XUFDHG02
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D8EESR7S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OQ890KDT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0L6N02B9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I8VA2S3Q
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T409WE1Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7JRZR6Q0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C2T6JMVZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BIHG1VAF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X3QCJC2H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2OUG79TA

PBN Karaoke 65 - The Best Of Như Quỳnh 3-Hoa Tím Người Xưa - DVD ISO - 4.35 GB:
001 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IRKUF78P
002 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4ECIMT0G
003 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y78EBE9O
004 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8C6RZC9Q
005 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E2PBJ1NK
006 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ULB9XA9S
007 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UR4F0XKA
008 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TUFVGK17
009 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PRHKMJRE
010 : ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YOQ47EZV
PBN Karaoke 64 - Đêm Văn Nghệ Thính Phòng - 4.13 GB - 24 songs - .VOB format:
UserPostedImage
PBN Karaoke 63 - PBN in Korea - 4.10 GB - 24 songs:
UserPostedImage
PBN Karaoke 62 - Dreams - 4.32 GB - 24 songs:
UserPostedImage
PBN Karaoke 61 - Gõ Cửa Trái Tim - 4.13 GB - 23 songs:
UserPostedImage
nkduoc  
#4 Posted : Wednesday, September 8, 2010 2:29:09 AM(UTC)
nkduoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 6/14/2011(UTC)
Posts: 3,345

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Paris By Night Karaoke 01 - Tuổi Xa Người.MKV
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YEJSMSSH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ES0K1L3Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WPTO1850
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3YEHSRCI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3XK284HN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HDKH4LEM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3VESK33N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D25MIRAW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OJJY0CHC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WK6RXTXV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WTB8HISL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZAVRJHSX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EYAOYVQ0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B16BH5Q8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K45VED7X
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LQFPRP5N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S4U5HMGD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IXGRCJFK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HG0QPBUA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H46VN3U6

Paris By Night Karaoke 02 - Lầm (MKV Format)
UserPostedImage


ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2OVYBGF5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q0CAOB4N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DIZYUCEA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IX8F0ISX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KNB954AY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VNVWM7SF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GXBDQIBQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WHAVA8K7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R7NJU4AU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R3HHQNB1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KL8KA97E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7SR4MQMU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PWEV36AG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VQ28A4ZC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K352K9H3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=044DAX2M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BTKPLFX5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FD2QJV3Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GF6M3Z97
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YW9EPZGF
meotamthe  
#5 Posted : Wednesday, September 8, 2010 3:51:23 AM(UTC)
meotamthe

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 840

Cam ơn Bác CC và NKD nhiều.
Bác CC có nói về hình ảnh của các format (rõ hay không rõ), nhưng xin hỏi chất lượng âm thanh có khác nhau không, ví dụ rip ra từ DVD9 hay từ DVD5, hoặc ISO, VOB, MKV format?
Xin cám ơn
Việt Nam Cộng Hòa  
#6 Posted : Wednesday, September 8, 2010 4:19:46 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
PBN Karaoke 60 --> 51
PBN Karaoke 60 - Về Miền Viễn Đông - 3.85 GB - 25 songs:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0N5ZVNVG PBN Karaoke 60_23 - Thế Sơn - Hận Đồ Bàn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1CIZ29DZ PBN Karaoke 60_10 - Bằng Kiều - Mưa Trên Ngày Tháng Đó.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=24H98T6K PBN Karaoke 60_20 - Ngọc Hạ - Trăng Rơi Bên Hồ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2NVZZW9T PBN Karaoke 60_07 - Loan Châu - Hồi Tỉnh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=311XCOHQ PBN Karaoke 60_06 - Phi Nhung - Vọng Kim Lang & Bậu Đi Theo Người.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4K6TRHEM PBN Karaoke 60_25 - Họp Ca - Ghé Bến Sài Gòn & Sài Gòn .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7AQXZZSZ PBN Karaoke 60_14 - Mạnh Quỳnh - Tình Nghèo Có Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A6P277PF PBN Karaoke 60_02 - Lưu Bích - Đắng Cay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GIPIWUBB PBN Karaoke 60_04 - Tâm Đoan - Nếu Biết Trước.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KCJMA74H PBN Karaoke 60_05 - Minh Tuyết - Đoá Hồng Đẫm Máu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L1MI9ISG PBN Karaoke 60_12 - Như Loan - Yêu Nhau Dưới Nắng Mai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ML13IGMW PBN Karaoke 60_13 - Hương Thủy - Khát Vọng Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PCDLE48D PBN Karaoke 60_08 - Nguyễn Hưng - Dậm Đường Gió Bụi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PFBPURYQ PBN Karaoke 60_01 - Lương Tùng Quang & Hồ Lệ Thu - Ngày Gió và cánh diều.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R6IG869F PBN Karaoke 60_22 - Trần thái Hoà - Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RZKOTS1K PBN Karaoke 60_03 - Quang Lê - Đêm Trao Kỹ Niệm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RZPR00RB PBN Karaoke 60_11 - Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong Manh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=STNIVFC0 PBN Karaoke 60_21 - Bảo Hân - Theo Em Xuống Phố.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TJ8XJR2J PBN Karaoke 60_15 - Thủy Tiên - Yêu Ai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W2E14U2D PBN Karaoke 60_09 - Y Lan - Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WDO2NMEE PBN Karaoke 60_24 - Vân Quỳnh - Mãi Xa Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WO7UM0YW PBN Karaoke 60_18 - Như Quỳnh - Chị Đi Tìm Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WV921GL4 PBN Karaoke 60_19 - Dương Triệu Vũ - Đoạn Buồn Cho Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WZQKW74U PBN Karaoke 60_17 - Hồ Lệ Thu - Giọt Lệ Đã Phai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YML8JZEC PBN Karaoke 60_16 - Nhật Trung - Đơn Côi.zip PBN Karaoke 60 - ISO format - 4.31 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HZ3CEBI8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EUMVKT7W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M9LBD1YX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TWZSWFDC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LBFGH9PT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EL1VTJMG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FT8E4B87
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4L7D2F0A
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AM5Y4HKH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NF1P3Y8Z
PBN Karaoke 59 - 4.07 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=06XKVUEN PBN Karaoke 59_16 - Như Quỳnh & Mạnh Đình - Thầm Kín.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3BBWW1HV PBN Karaoke 59_05 - Quang Lê - Đập Vỡ Cây Đàn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4RQR3IW0 PBN Karaoke 59_04 - Ngọc Liên - Tình Mộng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7FSPBK9V PBN Karaoke 59_15 - Minh Tuyết - Đừng Xa Em Nhé.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8JAJU7A5 PBN Karaoke 59_06 - Như Quỳnh - Vọng Cổ Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9M069692 PBN Karaoke 59_17 - Phương Diễm Hạnh - Trước Giờ Tạm Biệt.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9Y2R1EZI PBN Karaoke 59_19 - Ngọc Ánh - Tình Xa Khuất.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BGPA5MTY PBN Karaoke 59_14 - Dương Triệu Vũ & Lương Tùng Quang & Adam Hồ & Vân Quỳnh & Agela Trâm Anh & Hollie Thanh Ngọc - Những Ngày Nắng Đẹp & Seasons In The Sun.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DZSHBOSY PBN Karaoke 59_12 - Trần Thái Hòa - Tình Rơi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G6I8Q9M1 PBN Karaoke 59_20 - Đặng Trường Phát - Tình Cha.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ICQMQSZM PBN Karaoke 59_11 - Bằng Kiều & Trần Thu Hà - Liên Khúc Tình Khúc Tháng Sáu & Đường Xa Ướt Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L17SQPQE PBN Karaoke 59_02 - Thế Sơn & Thanh Hà - Liên Khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm & Rồi Mai Tôi Đưa Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NJ80YIIA PBN Karaoke 59_13 - Hồ Lệ Thu - Người Cho Em Biết Cô Đơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NUPKZEWS PBN Karaoke 59_08 - Lương Tùng Quang & Như Loan - Đêm Chia Tay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NVGOJXK9 PBN Karaoke 59_18 - Hoàng Lan - Xe Hoa Cách Biệt.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O1TFWNJK PBN Karaoke 59_07 - Dương Triệu Vũ & Vân Quỳnh - Dĩ Vãng Êm Đềm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PARFEGWO PBN Karaoke 59_03 - Khánh Hà - Khi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PZ06MZW5 PBN Karaoke 59_10 - Lưu Bích - Rồi Ánh Trăng Tan.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UTUT05KN PBN Karaoke 59_09 - Angela Trâm Anh - Không Cần Nói.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VTZDF1DV PBN Karaoke 59_01 - Nguyễn Hưng - Ghen.zip
PBN Karaoke 58 - 3.88 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0EA16637 PBNK 58_06 - Vân Quỳnh & Adam Hồ - Tát Nước Đầu Đình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3F4FD2MA PBNK 58_09 - Lương Tùng Quang - Đâm Màu Hồng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6JRJAGDV PBNK 58_15 - Như Loan - A Time For Us.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6SR2QNFD PBNK 58_10 - Dương Triệu Vũ - Khúc Ca Mùa Đông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7QTBE97Q PBNK 58_02 - Quang Lê - Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8P8NQK0L PBNK 58_17 - Hồ Lệ Thu - Maria Magdalena.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9DHZHMEO PBNK 58_07 - Mạnh Quỳnh & Bé Xuân Mai - Tân Cổ Ơn Nghĩa Sinh Thành.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AHA4NZ77 PBNK 58_12 - Loan Châu - Hoa Hồng Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AKS860LK PBNK 58_01 - Thế Sơn - Hòn Vọng Phu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GXDMDLS9 PBNK 58_04 - Ngọc Liên - Lời Hát Kinh Cầu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HH28S2NO PBNK 58_03 - Hương Thủy - Em Về Miệt Thứ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KN88G6QN PBNK 58_11 - Bằng Kiều - Những Ngày Đẹp Trời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KU931UDZ PBNK 58_13 - Tuấn Ngọc & Khánh Hà - Lien Khuc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O0CMP79N PBNK 58_05 - Như Quỳnh - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TLNPTE6F PBNK 58_18 - Loan Châu - Vào Mộng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WVGDXSH7 PBNK 58_14 - Nguyễn Hưng - Lãng Tử Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZGEOF8PO PBNK 58_16 - Bảo Hân & Thủy Tiên - Liên Khúc Bahama Mama & Sunny.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J1WRAX9R PBNK 58_20 - Ý Lan - Lời Rêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QSBINXXH PBNK 58_19 - Tú Quyên - Khi Xưa Ta Bé.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=55S7GGMV PBNK 58_21 - Sơn Tuyền & Đặng Trường Phát - Nhật Ký Mùa Đông.zip
PBN Karaoke 57 - 4.12 GB - ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
UserPostedImage
(thiếu bản số 1! - 1. Kiếp Nghèo - Ý Lan )
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=06YZ66QB PBN Karaoke 57_22 - Bằng Kiều & Trần Thu Hà - Chờ Người.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0O3C70UR PBN Karaoke 57_20 - Khánh Ly - Bài Tango Cho Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0VTCEZN5 PBN karaoke 57_11 - hop ca - Con Tàu Định Mệnh & Mất & Vĩnh Biệt Người Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2R828JNA PBN Karaoke 57_15 - Dương Triệu Vũ & Trịnh Lam - Say & Lầm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=31JV3R0Q PBN Karaoke 57_14 - Hà Phương & Hương Thủy - Nắng Đẹp Miền Nam & Khúc Ca Ngày Mùa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=589MCE7J PBN Karaoke 57_05 - Hòang Oanh - Chiều Tàn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6C7W0XES PBN Karaoke 57_13 - Quang Lê - Đường Về Quê Hương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8B6L0OWR PBN Karaoke 57_02 - Chế Linh & Mai Quốc Huy - Thành Phố Buồn & Tình Như Mây Khói.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8XQG6AG5 PBN Karaoke 57_04 - Như Loan & Ngọc Loan - Bức Tâm Thư.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B4VSPUG9 PBN Karaoke 57_16 - Nguyễn Hưng - Ngày Em Đi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CK4CJFM5 PBN Karaoke 57_06 - Mạnh Quỳnh & Trường Vũ - Biết Đến Bao Giờ & Đêm Tiền Đồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CY3HYWSO PBN Karaoke 57_17 - Bạch Yến & Trần Thu Hà - Cho Em Quên Tuổi Ngọc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F53YIFFT PBN Karaoke 57_18 - Bảo Hân & Thủy Tiên & Lương Tùng Quang - Liên Khúc Thiên Đàng Ái Ân & Chỉ Có Em & Tình Vẫn Chưa Yên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HBN7ZOMM PBN Karaoke 57_24 - Hương Giang - Một Mình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HIDYX66S PBN Karaoke 57_21 - Huy Tâm & Quỳnh Vi - Mùa Thu Yêu Đuơng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J2OXRSJ1 PBN Karaoke 57_19 - Trần Thái Hòa & Ngọc Liên - Liên Khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương & Tình Bơ Vơ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JECOFMZ2 PBN Karaoke 57_10 - Họa Mi - Em Đi Rồi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PESUUYLQ PBN Karaoke 57_08 - Khánh Hà - Nghẹn Ngào.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RWEBFN2V PBN Karaoke 57_07 - Tâm Đoan & Huơng Thủy & Minh Tuyết & Ngọc Liên - Ngày Hạnh Phúc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SCPZYZNW PBN Karaoke 57_09 - Bằng Kiều - Phút Cuối.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TTMCPMZ0 PBN Karaoke 57_12 - Tâm Đoan - Chuyến Đò Vỹ Tuyến.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W4RGEHF6 PBN Karaoke 57_25 - Hợp Ca - Đoàn Người Lữ Thứ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XYPQ7M6V PBN Karaoke 57_23 - Minh Tuyết - Mình Mất Nhau Bao Giờ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YO0PTMCT PBN Karaoke 57_03 - Hương Lan - Tiễn Người Đi.zip PBN Karaoke 57 - DVD9 - 6.27 GB
ht*p://mega.1280.com/file/T9WJGF90FT
ht*p://mega.1280.com/file/TM8Y8AKZ1T
ht*p://mega.1280.com/file/THDJFNY6GT
ht*p://mega.1280.com/file/TAKKZ12XWT
ht*p://mega.1280.com/file/TQ6GWCZM2T
ht*p://mega.1280.com/file/T3BVK40CST
ht*p://mega.1280.com/file/T1ZC3S584T
ht*p://mega.1280.com/file/TWAH5VNSFT
ht*p://mega.1280.com/file/TZCNCANQKT
ht*p://mega.1280.com/file/T05FJ78F0T
ht*p://mega.1280.com/file/TW781205DT
ht*p://mega.1280.com/file/T0N6FK7G1T
ht*p://mega.1280.com/file/T79W6G6V4T
ht*p://mega.1280.com/file/TX6ZT0A6YT
ht*p://mega.1280.com/file/TM7R32M7FT
1. Kiếp Nghèo - Ý Lan
2. Thành Phố Buồn. Tình Như Mây Khói - Chế Linh, Mai Quốc Huy
3. Tiễn Người Đi - Hương Lan
4. Bức Tâm Thư - Như Loan, Ngọc Loan
5. Chiều Tàn - Hòang Oanh
6. Biết Đến Bao Giờ & Đêm Tiền Đồn - Mạnh Quỳnh, Trường Vũ
7. Ngày Hạnh Phúc - Tâm Đoan, Huơng Thủy, Minh Tuyết, Ngọc Liên
8. Nghẹn Ngào - Khánh Hà
9. Phút Cuối - Bằng Kiều
10. Em Đi Rồi - Họa Mi
11. Nhạc Kịch: Chuyện Tình Thời Chinh Chiến (ngày Tạm Biệt, Khóc Thầm, Chiều Hoang Vắng, Con Tàu Định Mệnh, Mất, Vĩnh Biệt Người Tình) - Như Quỳnh, Thế Sơn, Lương Tùng Quang, Trịnh Lam, Huy Tâm, Quỳnh Vi
12. Chuyến Đò Vỹ Tuyến - Tâm Đoan
13. Đường Về Quê Hương - Quang Lê
14. Nắng Đẹp Miền Nam & Khúc Ca Ngày Mùa - Hà Phương, Hương Thủy
15. Say & Lầm - Dương Triệu Vũ, Trịnh Lam
16. Ngày Em Đi - Nguyễn Hưng
17. Cho Em Quên Tuổi Ngọc - Bạch Yến, Trần Thu Hà
18. Liên Khúc: Thiên Đàng Ái Ân, Chỉ Có Em, Tình Vẫn Chưa Yên - Bảo Hân, Thủy Tiên, Lương Tùng Quang
19. Liên Khúc: Trăm Nhớ Ngàn Thương, Tình Bơ Vơ - Trần Thái Hòa, Ngọc Liên
20. Bài Tango Cho Em - Khánh Ly
21. Mùa Thu Yêu Đuơng - Huy Tâm, Quỳnh Vi
22. Chờ Người - Bằng Kiều, Trần Thu Hà
23. Mình Mất Nhau Bao Giờ - Minh Tuyết
24. Một Mình - Hương Giang
25. Đòan Người Lữ Thứ - Hợp Ca
PBN Karaoke 56:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=6HDYYU7C
PBN Karaoke 55:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=H652KXIO
PBN Karaoke 54:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=HCE0FUKI
PBN Karaoke 53
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0IZ1P7VZ PBN Karaoke 53_06 - Mạnh Quỳnh & Hương Thủy - Rừng Lá Thay Chưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0KFUE3F8 PBN Karaoke 53_04 - Phương Diễm Hạnh - Nếu Ta Đừng Quen Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=19ANZAX6 PBN Karaoke 53_27 - Nguyễn Hưng - Sa Mạc Tuổi Trẻ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2LWKCCTP PBN Karaoke 53_12 - Khánh Hà - Ngàn Năm Mây Bay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4GVW18NY PBN Karaoke 53_02 - Như Quỳnh - Mưa Rừng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4VE55V4Q PBN Karaoke 53_05 - Hồ Lệ Thu - Kiếp Cầm Ca.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=68Q02HPA PBN Karaoke 53_22 - Hương Thủy & Như Loan & Bảo Hân - Hương Đồng Gió Nội.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=84AZ80GN PBN Karaoke 53_11 - Tuần Ngọc - Tìm Đâu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=96E4X575 PBN Karaoke 53_07 - Thái Châu - Loan Mắt Nhung.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9C8QX6DK PBN Karaoke 53_17 - Phi Nhung - Chiều Thương Đô Thị.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AEH4FC5S PBN Karaoke 53_15 - Trần Thái Hòa & Như Quỳnh - Hoa Bướm Ngày Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B0TDCINN PBN Karaoke 53_24 - Khánh Ly - Tình Yêu Như Bóng Mây.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BJ57D64V PBN Karaoke 53_18 - Mạnh Quỳnh & Như Quỳnh - Giờ Tý Canh Ba.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=COE4PY8V PBN Karaoke 53_08 - Minh Tuyết - Lạnh Trọn Đêm Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E7VMAC04 PBN Karaoke 53_16 - Quang Lê - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FD8SMFNN PBN Karaoke 53_20 - Trần Thái Hòa & Thế Sơn & Chí Tài - Bừng Sáng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FE8F347E PBN Karaoke 53_10 - Lệ Thu - Mái Tóc Dạ Hương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FS366X81 PBN Karaoke 53_19 - Trường Vũ - Thư Cho Vợ Hiền.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HPCJHMA3 PBN Karaoke 53_23 - Thế Sơn - Tình Muộn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L4WVIA5Y PBN Karaoke 53_14 - Tâm Đoan - Thầm Ước.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RSD73SWK PBN Karaoke 53_25 - Song Ngọc & Ý Lan - Tiễn Đưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RTFBXPU1 PBN Karaoke 53_09 - Hoàng Oanh - Về Đây Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SDQJJFPD PBN Karaoke 53_13 - Thủy Tiên - Anh Cho Em Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TSNFS5M5 PBN Karaoke 53_21 - Ngọc Hạ - Hà Nội Ngày Tháng Cũ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TWYADLEA PBN Karaoke 53_03 - Trần Thái Hòa - Em Gắng Chờ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XKYMCBDR PBN Karaoke 53_26 - Lưu Bích - Mưa Ướt Mi Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YCTT6H0I PBN Karaoke 53_01 - Thế Sơn & Tâm Đoan - Biết Nói Gì Đây.zip
PBN Karaoke 52
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2P379JD4 PBNK 52_18 - Lương Tùng Quang & Bảo Hân - Mùa Xuân Trở Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2VL63DQS PBNK 52_04 - Bảo Hân & Như Loan & Tú Quyên - Xuân Về Trên Môi Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4EQS2PVC PBNK 52_21 - Nguyễn Hưng - Hãy Mang Đến Những Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=50S789T0 PBNK 52_19 - Lưu Bích - Mùa Xuân Đang Đến.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5EDTMHWK PBNK 52_24 - Bảo Hân & Như Loan & Hồ Lệ Thu & Minh Tuyết & La Sương Sương & Tâm Đoan - Liên Khúc Xuân Vui Ca & Chúc Mừng Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5EOZSVUO PBNK 52_20 - Thủy Tiên - Em Là Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5IUQ4AJ3 PBNK 52_09 - Trường Vũ - Chuyện Ngày Cuối Năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5UHVH07X PBNK 52_07 - Hồ Lệ Thu - Cánh Bướm Vườn Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6IBNO7WW PBNK 52_03 - Trần Thái Hòa - Nhớ Một Chiều Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8Z8DGSCP PBNK 52_10 - Bé Xuân Mai - Liên Khúc Mùa Xuân Ơi & Ngày Tết Quê Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=93QOMKV8 PBNK 52_15 - Thế Sơn - Mai Lệ Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9PQ2UC9M PBNK 52_06 - Quang Lê - Mừng Tuổi Mẹ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CS67YK5U PBNK 52_25 - Hợp Ca - Xuân Đã Về .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FPWL2RPM PBNK 52_16 - Nhật Trung & La Sương Sương - Tình Em Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GAQZB5XN PBNK 52_05 - Tâm Đoan - Tâm Sự Ngày Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KCYP3B93 PBNK 52_13 - Loan Châu - Mông Chiều Xuân (mtv).zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MDMYMGQH PBNK 52_11 - Hương Lan - Cánh Thiệp Đầu Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MG1Y1EWE PBNK 52_01 - Như Quỳnh & Tâm Đoan & Lương Tùng Quang & Thế Sơn - Xuân Quê Ta.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MVBIRGK0 PBNK 52_22 - Bằng Kiều - Lắng Nghe Mùa Xuân Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N0OENPFH PBNK 52_14 - Hương Thủy - Đoản Xuân Ca.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N7WSTUVT PBNK 52_23 - Dương Triệu Vũ - Dáng Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OPN7C1QL PBNK 52_08 - Ngọc Liên - Rước Xuân Về Nhà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PXO2GR9G PBNK 52_12 - Mạnh Quỳnh - Mùa Xuân Lá Khô.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VLF8I4LQ PBNK 52_17 - Như Quỳnh - Xuân Mong Chờ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VS29FKTR PBNK 52_02 - Minh Tuyết - Mưa Xuân.zip
PBN Karaoke 51
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=067ZIWIW PBNK 51_10 - Như Quỳnh - Đố Ai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0CU6D8R9 PBNK 51_11 - Trần Thái Hòa & Ngọc Hạ - Trở Về Mái Nhà Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=26N64TJQ PBNK 51_03 - Quang Lê & Ngọc Hạ - Ai Ra Xứ Huế.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=53V62XPU PBNK 51_18 - Lâm Nhật Tiến & Như Loan - Tự Khúc Mùa Đông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5M89WWOJ PBNK 51_22 - Nhật Trung & La Sương Sương - Trái Tim Buốt Giá.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=65UNNNK8 PBNK 51_05 - Vân Quỳnh & Bằng Kiều - Dẫu Có Lỗi Lầm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BYQKOA73 PBNK 51_19 - Thế Sơn & Phi Nhung - Vợ Thằng Đậu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DU3E3KJI PBNK 51_06 - Dương Triệu Vũ - Cho Người Tình Lỡ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EUXLAWX1 PBNK 51_14 - Nguyễn Hưng - Trái Tim Đàn Bà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FKHD8BO2 PBNK 51_12 - Ý Lan & Thái Thanh - Nụ Tầm Xuân & Bài Ca Sao.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GVUVWFPW PBNK 51_02 - Lâm Nhật Tiến & Minh Tuyết - Yêu Mãi Ngàn Năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IIJZCA4W PBNK 51_08 - Khánh Hà & Lưu Bích - Lòng Mẹ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KCUG2ECY PBNK 51_16 - Hồ Lệ Thu - Giọt Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LXSBOOHB PBNK 51_20 - Trường Vũ & Như Quỳnh - Đính Ước.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O0CFAIBX PBNK 51_09 - Thế Sơn & Lương Tùng Quang - Trái Tim Bụi Đời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q0DP9RDT PBNK 51_23 - Bằng Kiều & Thủy Tiên - Quên Đi Hết Đam Mê.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q9UD3CP9 PBNK 51_17 - Mạnh Quỳnh & Hương Thủy - Tân Cổ Phương Trời Xứ Lạ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QFE6VH10 PBNK 51_24 - Loan Châu & Như Loan & Minh Tuyết - Liên Khúc Tình & Hơn Ghen & Bình Minh Sẽ Mang Em Đi .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RD8OC12E PBNK 51_13 - Hương Thủy & Tâm Đoan - Hành Trình Trên Đất Phù Sa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RED67S2E PBNK 51_07 - Tommy Ngô & Henry Chúc - Don't Be Cruel & Hound Dog.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RLSZOWZO PBNK 51_04 - Don Hồ & Loan Châu - Dù Có Như Thế Nào.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S9TSXE9R PBNK 51_21 - Lương Tùng Quang & Bảo Hân - Nắng Về Theo Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y50XCEWR PBNK 51_15 - Hoàng Oanh & Trung Chỉnh - Liên Khúc Chuyện Chúng Mình & Ngày Sau Sẽ Ra Sao.zip
Việt Nam Cộng Hòa  
#7 Posted : Wednesday, September 8, 2010 4:23:37 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by meotamthe
Cam ơn Bác CC và NKD nhiều.
Bác CC có nói về hình ảnh của các format (rõ hay không rõ), nhưng xin hỏi chất lượng âm thanh có khác nhau không, ví dụ rip ra từ DVD9 hay từ DVD5, hoặc ISO, VOB, MKV format?
Xin cám ơn
Cái nầy tùy lổ tai mỗi người và dàn máy karaoke ... PBN gần đây bán dĩa gốc là DVD9 ... bà con rip từ DVD9 ra DVD5 rồi rip từ DVD5 ra mkv hay VOB thì âm thanh cũng giảm đi ... Sao không download thử về nghe DVD9 ISO, DVD5, MKV, VOB mà so sánh ?
Việt Nam Cộng Hòa  
#8 Posted : Wednesday, September 8, 2010 11:48:06 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
PBN Karaoke 50 --> 41:

PBN Karaoke 50
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=235M7LLE PBNK 50_13 - Phương Diễm Hạnh - Ngày Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2CCRL1ZK PBNK 50_09 - Vân Quỳnh - Ước Gì.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4GAJ9Z0E PBNK 50_14 - Loan Châu - Vai Phụ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4NWCI638 PBNK 50_20 - Nguyễn Hưng - Mặc Kệ Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5GHITAKG PBNK 50_23 - Lương Tùng Quang - Giọt Nước Mắt Cho Đời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5GJ1TPO5 PBNK 50_04 - Tâm Đoan - Mùa Đông Hoa Trắng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6ESO6B60 PBNK 50_08 - Hương Thủy - Ca Dao.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6HSNEHLJ PBNK 50_07 - Lưu Bích - Self Control.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9BCBUANR PBNK 50_19 - Bằng Kiều - Anh Sẽ Nhớ Mãi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9V4CJK8Z PBNK 50_22 - Như Loan - Buồn Trong Đêm Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C3XHQC1O PBNK 50_01 - Tq & Lc & Nl & Qg - Tiếng Hát Từ Nhịp Tim.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DJMMIOZY PBNK 50_02 - Thủy Tiên - Âm Thầm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DVJEHBCU PBNK 50_12 - Phi Nhung - Phải Em Là Lý Ngựa Ô.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F56S5AFT PBNK 50_11 - Mạnh Quỳnh - Một Căn Nhà Mướn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GNDMJG57 PBNK 50_05 - Lệ Thu - Nước Mắt Mùa Thu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GTIXN9KM PBNK 50_16 - Trần Thái Hòa - Đêm Đông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I8VNTL95 PBNK 50_10 - Ngọc Hạ - Non Nước Hữu Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=INMT6HKY PBNK 50_21 - Lâm Nhật Tiến - Khúc Hát Yên Bình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L4UW5NH0 PBNK 50_03 - Quang Lê - Cô Hàng Xóm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LLXN3OBU PBNK 50_24 - Minh Tuyết - Anh Thì Không .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OFAJX7VJ PBNK 50_06 - Thế Sơn - Đời Là Như Thế.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PUZROLM0 PBNK 50_18 - Tú Quyên - Xin Dành Trọn Cho Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QCIP2IU4 PBNK 50_17 - Như Quỳnh - Người Ngoài Phố.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TJ4ZN6PA PBNK 50_15 - Don Hồ - Con Tim Mù Lòa.zip

PBN Karaoke 49
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2N3HOL0R PBN Karaoke 49_05 - Quang Lê - Cay Đắng Bờ Môi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3LV1YQIR PBN Karaoke 49_09 - Thế Sơn - Bài Ca Học Trò.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6E2PQCZH PBN Karaoke 49_02 - Như Quỳnh - Đêm Chôn Dầu Vượt Biễn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=730U3R6W PBN Karaoke 49_12 - Tâm Đoan - Rồi 30 năm qua.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9681NSCZ PBN Karaoke 49_03 - Khành Hà - Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BG3NPN9H PBN Karaoke 49_06 - Mạnh Quỳnh & Hương Thũy - Tân Cổ Hình Bóng Quê Nhà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BSZ309MI PBN Karaoke 49_16 - Minh Tuyết - Đợi Bước Anh Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CMHV4TO7 PBN Karaoke 49_10 - Hoàng Oanh - Hương Bình lưu luyến.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F24KRDBO PBN Karaoke 49_14 - Tuấn Ngọc - Về đây nghe em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F3LA7MFF PBN Karaoke 49_22 - Dương Triệu Vũ - Viễn Khúc Việt Nam.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FP3PV4UG PBN Karaoke 49_19 - Thu Phương - Cho Tôi Lại Từ Đầu + Quê Hương & Tuổi Thơ Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JUQLBHH2 PBN Karaoke 49_17 - Bảo Hân & Như Loan - Mãi còn yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N46LIERD PBN Karaoke 49_04 - Khánh Ly & Thái Sơn & Trần Thái Hòa - Xin Đời Một Nụ Cười.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NHLD4JNU PBN Karaoke 49_15 - Thủy Tiên & Vũ Công - Người tình trăm năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NKPDZWWH PBN Karaoke 49_13 - Trần Thái Hòa - Biết bao giờ trở lại.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NY90IOZQ PBN Karaoke 49_18 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Con đường xưa em đi + Xin anh giữ trọn tình quê.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PNR1IY9I PBN Karaoke 49_11 - Nguyễn Hưng & Vũ Công - Buồn vương màu áo.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QL5NAXQI PBN Karaoke 49_07 - Lệ Thu - Hải Ngoại Thương Ca.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SH1H3LBW PBN Karaoke 49_08 - Hồ Lệ Thu & Loan Châu - Liên Khúc Còn Mãi Yêu Thương & Tình Đẹp Như Mơ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VUGT9ZNG PBN Karaoke 49_21 - Lưu Bích - Ước Hẹn & Tan tác.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W9ALOKTZ PBN Karaoke 49_20 - Bằng Kiều - Vá Lại Tình Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y2VH7OLG PBN Karaoke 49_26 - Hợp Ca Kết Thúc - Lời cảm ơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZM55BSUR PBN Karaoke 49_24 - Vân Quỳnh - Like the birds.zip

PBN Karaoke 48
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=00C0WBNK PBNK 48_03 - Phương Diễm Hạnh - Thương Hoài Ngàn Năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0YLW2U6K PBNK 48_19 - Trần Thái Hòa - Rồi Mai Tôi Đưa Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=253PO4DZ PBNK 48_16 - Mạnh Quỳnh - Chữ Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2CBOB5FP PBNK 48_07 - Tuấn Ngọc - Suối Lệ Xanh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2SQEFUX4 PBNK 48_11 - Hoàng Oanh - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3TZVRLQR PBNK 48_13 - Như Quỳnh - Huế Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5JPGZN6L PBNK 48_02 - Khánh Ly - Thung Lũng Hồng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=67QQUHVH PBNK 48_10 - Bảo Hân & Trúc Lam & Trúc Linh - Đường Về Khuya.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9BA0S44O PBNK 48_15 - Phi Nhung - Chiều Lên Bản Thượng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E5FIKT4R PBNK 48_09 - Thanh Hà - Tình Yêu Đã Mất.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F81X4AQY PBNK 48_24 - Lưu Bích - Xin Yêu Nhau Dù Mai Nữa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FK44QNIW PBNK 48_14 - Trường Vũ - Tấm Ảnh Ngày Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IBWKCNZV PBNK 48_04 - Khánh Hà - Mắt Lệ Cho Người Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IDZETCI4 PBNK 48_05 - Ngọc Hạ - Giã Từ Cố Đô.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KIER7QFJ PBNK 48_12 - Thế Sơn - Nếu Mai Này.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KZHGBOCY PBNK 48_01 - Nguyễn Hưng - Thu Ca.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L293OBQ6 PBNK 48_06 - Don Hồ - Như Một Khúc Nhạc Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L4TI6OUC PBNK 48_17 - Hạ Vy - Liên Khúc Cánh Thiệp Hồng & Ngang Trái.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PYJRBR6U PBNK 48_18 - Lệ Thu - Xin Gọi Tên Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RW0ZB1SU PBNK 48_08 - Thủy Tiên - Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TAU7XTTA PBNK 48_21 - Lâm Nhật Tiến - Một Mai Em Đi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TJ0VKHSN PBNK 48_23 - Tâm Đoan - Một Lần Xa Bến.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WXIKD56T PBNK 48_25 - Minh Tuyết - Mùa Thu Trong Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z2MEQV3Z PBNK 48_22 - Loan Châu - Bài Tình Ca Cho Kỹ Niệm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZPLSD219 PBNK 48_20 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Hành Trang Giã Từ.zip

PBN Karaoke 47
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1395MQ6K PBN Karaoke 47_07 - Loan Châu - Du Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1YNYC5K4 PBN Karaoke 47_19 - Thế Sơn - Phiên Gác Đêm Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2UXQJ050 PBN Karaoke 47_25 - Hợp Ca - Ly Rượu Mừng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5ASP8C9X PBN Karaoke 47_18 - Như Quỳnh - Câu Chuyện Đầu Năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7RR6YR7L PBN Karaoke 47_04 - Lương Tùng Quang & Như Loan - Đón Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8EMTEQ93 PBN Karaoke 47_21 - Hương Lan - Gác Nhỏ Đêm Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BRBKHMN0 PBN Karaoke 47_06 - Hoàng Oanh & Trung Chỉnh - Ai Lên Xứ Hoa Đào & Bài Thơ Hoa Đào.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C731QLWJ PBN Karaoke 47_03 - Lưu Bích - Nhớ Về Một Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HE5818PE PBN Karaoke 47_08 - Khánh Ly - Xuân Thì.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JJP83NRF PBN Karaoke 47_17 - Minh Tuyết - Xuân Và Tuổi Trẻ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K5TVYJKD PBN Karaoke 47_05 - Nguyễn Hưng - Tôi Chưa Có Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KJA8MEVR PBN Karaoke 47_14 - Tường Nguyên - Xuân Nào Con Sẽ Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KKX28N8K PBN Karaoke 47_23 - Tâm Đoan - Xuân Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LR8NU9W4 PBN Karaoke 47_20 - Bảo Hân - Khúc Xuân Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NOH68EAY PBN Karaoke 47_12 - Khánh Hà - Nắng Có Còn Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PHNC4C20 PBN Karaoke 47_22 - Lương Tùng Quang & Bằng Kiều & Vân Quỳnh - Chào Mùa Xuân Mới.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PPNYZRIO PBN Karaoke 47_10 - Trần Thái Hòa - Xuân Tha Hương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q4BCGMRN PBN Karaoke 47_16 - Bằng Kiều - Lạc Mất Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QCZ1WICH PBN Karaoke 47_13 - Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T90M0IT0 PBN Karaoke 47_09 - Hương Thủy - Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UVIVZPR7 PBN Karaoke 47_24 - Thủy Tiên - Khúc Nhạc Ngày Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W4FZGIVP PBN Karaoke 47_15 - Quang Lê - Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y6CFB15D PBN Karaoke 47_02 - Dương Triệu Vũ & Vân Quỳnh - Chúc Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YMQW39PG PBN Karaoke 47_11 - Trần Thu Hà - Khúc Hát Thanh Xuân.zip
PBN 47 - DVD-ISO format - 4.36 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IWIN7MN9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FD5XVILL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ASHEY7NB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T3LZAYIF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I5GCJIGB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W9L686MU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FTFK1BLT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PP7H3TO0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BVTX2B7C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IUMZ4PBO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QSMVEPY6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0SWXN8ZJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QW2CSKS5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YT1Y3ZCC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AJZJXD1E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KPJ4QGY2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VXT4CEYG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G0I6V0QK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=53F42I2S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7HAO14DS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PB9A79P1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q9M3T7EL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7TG97H1K
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AK01RSQS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VFQS06EV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CZCWYZT8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NGM3CM8V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CIVROMEK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JCT4FGR4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AGIM2ZKI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5OMOZUO1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R4ESHVDH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5FKQIWEM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RV49KTSD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W2D6I1PS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5I32W5V5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1VGJF5S1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S001W3J0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VE5ZN6KI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O7BCEBDG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HHE7BAED
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P3BQ6UYQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KFO4Z1WQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3X0G5JX9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MYWEZTI2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=03VHHE06
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8PSPWAKY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X1NSPZB1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CPKE7FIZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YYGAVEIZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RTRZ91I2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=50I05OV3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EMZCBIWR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EGW2X5JC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GDOFJNA5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NF8I9PFD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QHRB83TH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YZ6FHFYA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PI0RLK2L
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ETB82HFY

PBN Karaoke 46:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=ZK96WIE7

PBN Karaoke 45:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1B6QIXJ9 PBNK 45_14 - Trúc Lam & Trúc Linh - Khi Đã Yêu Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2B3Y4KN7 PBNK 45_01 - Lương Tùng Quang & Don Hồ & Thế Sơn & Trần Thái Hòa & Tommy Ngô - Xóa Hết Nợ Nần.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6N8CZJZ0 PBNK 45_04 - Phương Diễm Hạnh - Khi Mình Xa Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6UYNZPUR PBNK 45_23 - Don Hồ & Thanh Hà - Thiên Đàng Không Xa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7FS1V11D PBNK 45_19 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Liên Khúc Duy Khánh Sao Không Thấy Anh Về & Nén Hương Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8OXYSBGQ PBNK 45_07 - Khánh Hà & Tuấn Ngọc - Dấu Chôn Tình Sầu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9GCCSFR9 PBNK 45_10 - Lương Tùng Quang - Làm Sao Quên Được Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BEIIPSVC PBNK 45_12 - Ngọc Hạ - Bài Hát Ru Mùa Đông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CTE42GYF PBNK 45_25 - Minh Tuyết & Nhật Trung - Cà Phê Buồn .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CXK5TWG5 PBNK 45_05 - Như Quỳnh & Phi Nhung - Giấc Mơ Cánh Cò.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ENVP2FWA PBNK 45_18 - Trần Thái Hòa & Loan Châu - Trả Lại Em Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FUA7VWZU PBNK 45_11 - Trường Vũ & Mạnh Quỳnh & Mạnh Đình - Liên Khúc Ly Cà Phê Cuối Cùng & Chúng Mình Ba Đứa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KNA1AZCJ PBNK 45_21 - Lương Tùng Quang & Tú Quyên - Tình Ngỡ Trăm Năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KX25OGCS PBNK 45_06 - Thủy Tiên - Đã Bao Năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PCJQCCD7 PBNK 45_17 - Bảo Hân & Như Loan - Sunday Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PVAPAA3H PBNK 45_09 - Bảo Hân & Loan Châu & Trúc Linh - Lý Cây Đa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QMK67E02 PBNK 45_20 - Lâm Nhật Tiến & Lưu Bích - Con Tim Tan Vỡ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RYRLV267 PBNK 45_15 - Thế Sơn & Tâm Đoan - Thoáng Giấc Mơ Qua.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SDBSTZY8 PBNK 45_22 - Thế Sơn & Minh Tuyết - Vị Ngọt Đôi Môi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V3G7R8PP PBNK 45_24 - Tommy Ngô & Lynda Trang Đài - Liên Khúc Tình Nhạt Phai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V7U9205G PBNK 45_13 - Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên - Ngày Đó.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VVCU2O1O PBNK 45_02 - Nguyễn Hưng & Lưu Bích - Xa Em Kỷ Niệm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W9WYEIYS PBNK 45_08 - Quang Lê - Sương Trắng Miền Quê Ngoại.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WJGQIYAF PBNK 45_03 - Lâm Nhật Tiến & Như Loan - Khi Giấc Mơ Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WSGNQQ28 PBNK 45_16 - Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - Tân Cổ Thành Phố Buồn.zip

PBN Karaoke 44
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=M1B72EEK

PBN Karaoke 43
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=28SHGVBG PBN Karaoke 43_11 - Nhật Trung & La Sương Sương - Đành Chôn Theo Quên Lãng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5VII57BJ PBN Karaoke 43_17 - Tâm Đoan - Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9SY6Z5N8 PBN Karaoke 43_07 - Don Hồ - Tình Nhớ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9U0ZD2MJ PBN Karaoke 43_05 - Thế Sơn - Ngày Em Đi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AN4SSI8Y PBN Karaoke 43_04 - Ngọc Hạ - Không Thể Và Có Thể.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AWHJWXRF PBN Karaoke 43_03 - Phương Diễm Hạnh - Hạ Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D8D1EECM PBN Karaoke 43_12 - Trần Thái Hòa - Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FFI2N2WX PBN Karaoke 43_24 - Bảo Hân - Tình Ơi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HEY0MD90 PBN Karaoke 43_09 - Như Loan - Mong Anh Sẽ Đến.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J6LHHBO0 PBN Karaoke 43_22 - Lưu Bích - Hiu Hắt Đời Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JCUOTWYT PBN Karaoke 43_14 - Loan Châu - Bài Tango Xa Rồi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K2ZLN7I3 PBN Karaoke 43_23 - Lương Tùng Quang - Phép Lạ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KPJ0VM8A PBN Karaoke 43_21 - Nguyễn Hưng - Lời Nói Dối Muộn Màng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LTOHF0BO PBN Karaoke 43_18 - Trúc Lam & Trúc Linh - Se Chỉ Luồn Kim.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NWPUFNRO PBN Karaoke 43_01 - Bảo Hân & Như Loan - Lãng Du.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QWZOGY8G PBN Karaoke 43_19 - Lâm Nhật Tiến - Thế Giới Không Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RG1K49LY PBN Karaoke 43_16 - Tú Quyên - Chỉ Mình Em Thôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S7UOQL8N PBN Karaoke 43_02 - Thủy Tiên - Đừng Trách Người Ơi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TJLLQ3AC PBN Karaoke 43_13 - Tommy Ngô & Linda Trang Đài - Xin Anh Hãy Quên!.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VUU89O9G PBN Karaoke 43_08 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Tân Cổ Hai Đứa Giận Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VYMSNN7Y PBN Karaoke 43_10 - Như Quỳnh - Tơ Tằm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WHNJO1VV PBN Karaoke 43_20 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Anh Tiền Tuyến & Em Hậu Phương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X2OP15UB PBN Karaoke 43_15 - Minh Tuyết - Thầm Gọi Tên Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XRIK7MEO PBN Karaoke 43_06 - Khánh Hà - Nữa Hồn Thương Đau.zip

PBN Karaoke 42 :
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=VTJKLP19

PBN Karaoke 41
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=25EZ9LXQ PBN Karaoke 41_14 - Trường Vũ - Hát Cho Mại Sau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3LGKXS7M PBN Karaoke 41_02 - Mạnh Quỳnh - Lính Xa Nhà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=49CW7CMI PBN Karaoke 41_18 - Lưu Bích - Dấu Tình Sầu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4H6GWB2D PBN Karaoke 41_10 - Khánh Ly - Lệ Đá.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5H7NKNMO PBN Karaoke 41_09 - Mỹ Huyền - Người Tình Và Quê Hương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6D1F8B5Y PBN Karaoke 41_19 - Loan Châu - Mây Bốn Phương Trời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6I95DFBI PBN Karaoke 41_24 - Thủy Tiên - Giọt Nắng Hồng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CMDDYD6D PBN Karaoke 41_05 - Như Quỳnh - Hương Tình Muộn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EMK8DEDW PBN Karaoke 41_08 - Phi Nhung - Chiều Phà Hậu Giang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G3MHDNB0 PBN Karaoke 41_21 - Khánh Hà - Biển Và Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IFMXKXXZ PBN Karaoke 41_16 - Tâm Đoan - Ngày Đá Đơm Bông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JL414A8U PBN Karaoke 41_22 - Nhật Trung - Tình Khúc Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JX81EA4L PBN Karaoke 41_01 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngo - Hai Trái Tim Vàng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KEFW01PS PBN Karaoke 41_12 - Tú Quyên - Nỗi Buồn Con Gái.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q5GUMXRJ PBN Karaoke 41_06 - Quang Lê - Thư Xuân Trên Rừng Cao.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QAVVNPHQ PBN Karaoke 41_25 - Khánh Hà & Khánh Ly & Tuấn Ngọc & Duy Quang - Liên Khúc Ngô Thụy Miên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R081RHUF PBN Karaoke 41_11 - Thanh Hà - Tiếng Hát Nữa Vời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SIAV68VQ PBN Karaoke 41_13 - Thế Sơn - Một Mai Giã Từ Vũ Khí.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T7FBR5KQ PBN Karaoke 41_15 - Duy Quang - Lời Đắng Cho Cuộc Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TKPCE4ZM PBN Karaoke 41_07 - Ngọc Hạ - Mùa Xuân Của Mẹ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V7WTRYRG PBN Karaoke 41_20 - Trần Thái Hòa - Nỗi Đau Từ Đấy.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VXKQXU9Z PBN Karaoke 41_17 - Thế Sơn & Như Quỳnh & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Liên Khúc Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XXASJYTF PBN Karaoke 41_04 - Nguyễn Hưng - Tôi Đưa Em Sang Sông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZBW65LB7 PBN Karaoke 41_03 - Phương Diễm Hạnh - Một Lần Dang Dỡ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZH80Z86O PBN Karaoke 41_23 - Tuần Ngọc - Nỗi Đau Muộn Màng.zip
(còn tiếp ...)
mit  
#9 Posted : Wednesday, September 8, 2010 1:44:38 PM(UTC)
mit

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/19/2011(UTC)
Posts: 964
Location: Earth

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
PBN KARAOKE 42: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng

PBN KARAOKE 64: Chủ đề không phải là Đêm Văn Nghệ Thính Phòng nhưng các vobs của PBN KARAOKE 64 listed bên trên là Đêm Văn Nghệ Thính Phòng (PBN KARAOKE 42.)Big Smile
Việt Nam Cộng Hòa  
#10 Posted : Wednesday, September 8, 2010 8:08:01 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by Mit
PBN KARAOKE 42: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng

PBN KARAOKE 64: Chủ đề không phải là Đêm Văn Nghệ Thính Phòng nhưng các vobs của PBN KARAOKE 64 listed bên trên là Đêm Văn Nghệ Thính Phòng (PBN KARAOKE 42.)Big Smile
Tôi chỉ đi lượm từ cac nơi khác ...

UserPostedImage
So sánh thì các bản nhạc đăng từ tiệm bán dĩa DVD nhạc thì giống y chang như các bản nhạc PBN Karaoke 64 do bà con upload lên ...

Big SmileBig SmileBig SmileBig Smile

Việt Nam Cộng Hòa  
#11 Posted : Wednesday, September 8, 2010 8:43:46 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Nhạc PBN Karaoke lấy từ các chương trình Live Show của PBN rồi thêm lời hát vào ... nhưng lại bán mắc tiền hơn là dĩa Live Show (Live Show gồm 2 dĩa DVDs). PBN Karaoke chỉ có 1 dĩa DVD nhưng không phải nghe những lời nhảm nhí tào lao của NNN & KD.
PBN có lẻ không biết đếm số nên không phát hành 4 dĩa PBN Karaoke số 4, 5, 8, 10 ... quý vị muốn tìm mấy số đó cũng không bao giờ có ...
PBN Karaoke 40 --> 31
PBN Karaoke 40
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0BCN6D54 PBN Karaoke 40_08 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Lời Anh Hứa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=19OYXW78 PBN Karaoke 40_14 - Tuấn Ngọc & Thái Thảo - Bài Ca Hạnh Ngộ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5APUM2WF PBN Karaoke 40_22 - Lương Tùng Quang & Như Loan - Trái Đắng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5VS278N9 PBN Karaoke 40_23 - Nguyễn Hưng & Lưu Bích - Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=87BF9Q8J PBN Karaoke 40_05 - Như Quỳnh - Mười Ngón Tay Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8ZHYPYKB PBN Karaoke 40_12 - Trần Thái Hòa - Khắc Khoải.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9K3ZVUM4 PBN Karaoke 40_07 - Thế Sơn & Loan Châu - Tình Phiêu Lãng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ASJ26TX4 PBN Karaoke 40_13 - Tú Quyên & Như Loan - Khúc Hát Yêu Đời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BPHTX2NW PBN Karaoke 40_21 - Ngọc Ánh & Quốc Hùng - Ai Sẽ Biết Trước.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BZ94TGT2 PBN Karaoke 40_11 - Trúc Lam & Trúc Linh - Đường Vào Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EUGKHFP0 PBN Karaoke 40_20 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Chiều Bên Đồi Sim.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IZKDJ3GW PBN Karaoke 40_16 - Don Hồ & Lương Tùng Quang - Nỗi Đau Người Để Lại.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JZUUKVUS PBN Karaoke 40_02 - Nguyễn Hưng & Thủy Tiên - Lạc Lối.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KFN9BT5I PBN Karaoke 40_01 - Bảo Hân & Như Loan & Tú Quyên & Loan Châu - Hãy Sống Cùng Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L3217D90 PBN Karaoke 40_09 - Ngọc Hạ - Buồn Tàn Thu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N6KR2SC7 PBN Karaoke 40_15 - Lay Minh & Bảo Hân - Khúc Biệt Ly.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NHSXVIG1 PBN Karaoke 40_18 - Thế Sơn & Thủy Tiên - Xin Hãy Quên Đi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NXPZ2CKI PBN Karaoke 40_17 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Tân Cổ Duyên Nghèo.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PQQ2AH2M PBN Karaoke 40_03 - Minh Tuyết - Trái Tim Lỡ Lầm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QRIAZNRT PBN Karaoke 40_19 - Loan Châu & Bảo Hân & Trúc Linh - Chồng Sớm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TSKCF2GI PBN Karaoke 40_04 - Don Hồ & Khánh Hà - Vì Đó Là Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZIGEL3NW PBN Karaoke 40_06 - Phương Diễm Hạnh & Tâm Đoan - Lk Nhạc Trúc Phương.zip
PBN Karaoke 39 Dĩa nầy bị hư chỉ có phần video ... quý vị nên download lại từ links mới đăng!!! ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1J5MPNHX PBN Karaoke 39_09 - Trường Vũ - Điều Có Thật.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=28DDD8I4 PBN Karaoke 39_03 - Khánh Ly - Căn Nhà Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2KOBEWZK PBN Karaoke 39_08 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Lối Về Xóm Nhỏ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2PDZFWS4 PBN Karaoke 39_16 - Mạnh Quỳnh - Câu Hát Tình Quê.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3W5BEWSW PBN Karaoke 39_02 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Lúa Mùa Duyên Thắm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7BEZ0SAV PBN Karaoke 39_11 - Thế Sơn - Nắng Chiều.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8W9JOPWT PBN Karaoke 39_05 - Anh Dũng - Bến Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EYPS0I1E PBN Karaoke 39_01 - Thiên Kim - Trở Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IGN0PSCS PBN Karaoke 39_07 - Hoàng Lan - Người Đẹp Bình Dương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L9CRL7WU PBN Karaoke 39_12 - Tường Nguyên - Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OT79OOIQ PBN Karaoke 39_18 - Tuấn Ngọc - Dưới Giàn Hoa Cũ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PF0VD17S PBN Karaoke 39_10 - Phương Diễm Hạnh - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PKSBMAL6 PBN Karaoke 39_17 - Mỹ Huyền - Gái Nhà Nghèo.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QQM4IUDM PBN Karaoke 39_21 - Ý Lan - Biệt Ly.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RN17OB86 PBN Karaoke 39_06 - Phi Nhung - Nỗi Buồn Chim Sáo.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SPYY67HQ PBN Karaoke 39_22 - Như Quỳnh & Thiên Kim & Phi Nhung & Đoàn Thanh Niên Phật Tử Chùa Việt Nam Toronto - Hội Trùng Dương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UWKX77JJ PBN Karaoke 39_20 - Đang Trường Phát - Ru Nua Vang Trăng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V72NGM3L PBN Karaoke 39_04 - Nguyễn Hưng - Ai Về Sông Tương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WQWL4BGJ PBN Karaoke 39_15 - Trúc Lam & Trúc Linh & Loan Châu - Nếu Anh Về Bên Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WSRDE3SQ PBN Karaoke 39_14 - Như Quỳnh - Làng Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YJKBDLIS PBN Karaoke 39_13 - Lưu Bích - Chuyển Bến.zip ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZPB0EEY5 PBN Karaoke 39_19 - Loan Châu - Dưới Bóng Tre Làng.zip

PBN Karaoke 38
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5FVYSOLF PBN Karaoke 38_02 - Như Quỳnh - Lý Bông Mai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=95T4MR6A PBN Karaoke 38_12 - Ngọc Ánh - Rock Con Diều.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AFYB4YOO PBN Karaoke 38_11 - Tuấn Ngọc & Thúy Anh - Biết Phải Làm Sao.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BIK7FN8A PBN Karaoke 38_13 - Trúc Lam & Trúch Linh - Mưa Phố.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C0WXXBP0 PBN Karaoke 38_16 - Maurice Dạt & Kỳ Duyên - Muộn Màng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E06RYZR4 PBN Karaoke 38_05 - Hoàng Lan - Ai Buồn Hơn Ai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ER5QWAPC PBN Karaoke 38_04 - Thế Sơn - Như Cơn Gió Vô Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JFHQGDHZ PBN Karaoke 38_09 - Don Hồ - Only You.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MDM6D0YD PBN Karaoke 38_10 - Châu Ngọc - Tiếc Nuối Cuộc Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NHCUOJ11 PBN Karaoke 38_17 - Hoài Nam - Gặp Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q7CV69WA PBN Karaoke 38_08 - Ái Vân - Ðưa Em Xuống Thuyền.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q9XZP8L9 PBN Karaoke 38_15 - Bảo Ngọc - Lời Thề Của Loài Hoa Trắng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QGXWU8RB PBN Karaoke 38_07 - Như Quỳnh - Yêu Cái Ðèn Cù.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QI1IYYFG PBN Karaoke 38_06 - Dặng Trường Phát - Em Còn Tuổi 15.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RN2984AU PBN Karaoke 38_03 - Phương Diễm Hạnh - Một Người Ði.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WBXZBXD1 PBN Karaoke 38_18 - Trúc Lam & Trúc Linh - Yêu Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WQK4UGRU PBN Karaoke 38_20 - Phương Vy & Tommy Ngô - Chily Chacha.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XWJPLNEJ PBN Karaoke 38_01 - Loan Châu - Ðêm Liêu Trai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y55HKLIZ PBN Karaoke 38_14 - Quốc Hùng - Ðêm Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y8TBLBMA PBN Karaoke 38_19 - Lây Minh - Vu Vơ Tình Ðầu.zip
PBN Karaoke 37
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=017OL1OX PBN Karaoke 37_16 - Trần Đức - Hương Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3OQGNAEF PBN Karaoke 37_15 - Thủy Tiên - Em Sẽ Đến.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=41UETT1D PBN Karaoke 37_05 - Don Hồ - Phiến Đá Sầu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4EAT2V10 PBN Karaoke 37_06 - Loan Châu - Giấc Mơ Mùa Đông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5UM1B2ZT PBN Karaoke 37_18 - Bảo Hân - Khoảng Trống.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5X882L44 PBN Karaoke 37_03 - Trần Thái Hòa - Có Bao Giờ Em Hỏi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8WFACG7F PBN Karaoke 37_11 - Tâm Đoan - Người Mang Tâm Sự.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B2WBWQF1 PBN Karaoke 37_04 - Như Quỳnh - Lời Ru Của Mẹ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DZEJYMSQ PBN Karaoke 37_07 - Lương Tùng Quang - Khúc Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E9ZO3MZ0 PBN Karaoke 37_19 - Khánh Hà & Tuấn Ngọc - Lk Đoàn Chuẩn & Từ Linh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GSRT3JSZ PBN Karaoke 37_02 - Lưu Bích - Ánh Sáng Đời Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JYGPORKJ PBN Karaoke 37_09 - Như Loan - Men Say Tình Ái.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M2JSS0Q2 PBN Karaoke 37_08 - Phi Nhung - Chuyện Làm Dâu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OGCW5KO1 PBN Karaoke 37_20 - Trúc Lam & Trúc Linh - Nói Với Người Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VRR4A8QL PBN Karaoke 37_14 - Như Quỳnh & Loan Châu & Trúc Lam Trúc Linh & Lương Tùng Quang & Châu Ngọc & Bảo Hân & Tú Quyên - Tình Khúc Cho Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W4CEA4GG PBN Karaoke 37_01 - Nguyễn Hưng - Vứt Đi Chữ Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WVHZHIYB PBN Karaoke 37_17 - Châu Ngọc - Mất Nhau Thật Sao.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XR6NUR9S PBN Karaoke 37_10 - Ngọc Hạ - Mái Đình Làng Biển.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XUWR57ML PBN Karaoke 37_13 - Mạnh Quỳnh - Tân Cổ Mây Chiều.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YU3867V7 PBN Karaoke 37_12 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Dance For Me.zip
PBN Karaoke 36
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3281YEIG PBN Karaoke 36_06 - Don Hồ - Cuộc Ðời Éo Le.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6GCEY920 PBN Karaoke 36_17 - Phạm Khải Tuấn - Cuộc Tình Ðã Mất.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A669Z7SP PBN Karaoke 36_08 - Trường Vũ - Xin Tròn Tuổi Loạn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BL2XN1GE PBN Karaoke 36_02 - Lưu Bích - Dại Khờ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BTMI66J5 PBN Karaoke 36_13 - Châu Ngọc - Tình Yêu Là Gì.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DKB3RRKY PBN Karaoke 36_16 - Mạnh Quỳnh - Yêu Người Chung Vách.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FDGVX14T PBN Karaoke 36_10 - Nguyễn Hưng - Khúc Tình Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FICNXK9D PBN Karaoke 36_14 - Thế Sơn - Nếu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HG2MOMZ4 PBN Karaoke 36_07 - Thiên Kim - Hãy Về Với Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LSN5P540 PBN Karaoke 36_09 - Khánh Hà - Ru Tôi Giấc Mộng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M8743IZ7 PBN Karaoke 36_05 - Phi Nhung - Trở Lại Bạc Liêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NF0PHAI5 PBN Karaoke 36_20 - Lynda Trang Dài & Tommy Ngô - Radio Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PV8TBSSE PBN Karaoke 36_04 - Lương Tùng Quang - Trái Tim Rạn Vỡ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QSGADO4P PBN Karaoke 36_15 - Bảo Hân & Tommy Ngô - Nếu Phải Là Duyên Số.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V5XMSQ08 PBN Karaoke 36_01 - Loan Châu - Lặng Lẽ Nghe Con Tim Hát.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VLH0ERQI PBN Karaoke 36_18 - Trúc Linh & Trúc Lam - Ðời Không Như Là Mơ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XEDCZIXX PBN Karaoke 36_19 - Lây Minh - Tâm Hồn Xao Ðộng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XMBN8PAH PBN Karaoke 36_12 - Trần Thái Hòa - Ðường Em Ði.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YYV78X0P PBN Karaoke 36_11 - Phương Nguyên - Chỉ Còn Hai Ðứa Mình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z0F7W0WG PBN Karaoke 36_03 - Như Quỳnh - Dù Cho Hoa Tàn Úa.zip
PBN Karaoke 35
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1JE4993U PBN Karaoke 35_14 - Thế Sơn - Mùa Ðông Cô Ðơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2C0SMU95 PBN Karaoke 35_05 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Tân Cổ Giao Duyên Lý Chim Quyên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2YQGVLMR PBN Karaoke 35_07 - Thủy Tiên - Nhớ Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=99TZ6XDW PBN Karaoke 35_08 - Châu Ngọc & Lương Tùng Quang - Quên Ði Cuộc Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9MSZQKBB PBN Karaoke 35_17 - Ngọc Ánh - Tình Dẫu Muộn Màng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AVIOIM4F PBN Karaoke 35_20 - Nguyễn Hưng & Loan Châu - Như Là Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CW152O6M PBN Karaoke 35_06 - Thiên Kim - Tóc Gió Thôi Bay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D5Y47VKV PBN Karaoke 35_02 - Trần Thái Hòa - Cô Láng Giềng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F934OLUV PBN Karaoke 35_16 - Như Quỳnh & Thiên Kim & Trúc Lam & Trúc Linh - Trình Diễn Áo Dài Thời Trang Tuổi Ðá Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IBSA7QWO PBN Karaoke 35_11 - Như Quỳnh & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Liên Khúc Nhẫn Cưới.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IKNBXT7Z PBN Karaoke 35_10 - Lưu Bích - Ngàn Năm Mãi Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JMABX3MH PBN Karaoke 35_15 - Trúc Lam & Trúc Linh - Trống Cơm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LBWGG5D2 PBN Karaoke 35_09 - Ý Lan - Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NW251DQH PBN Karaoke 35_01 - Bảo Hân & Thiên Kim & Trúc Lam & Trúc Linh & Lynda Trang Đài & Châu Ngọc & Như Ngọc - Tất Cả Là Âm Nhạc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OPC0SM25 PBN Karaoke 35_03 - Như Quỳnh - Chồng Xa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OQT1QROW PBN Karaoke 35_04 - Nguyễn Hưng - Trái Tim Bên Lề.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U6IT88A3 PBN Karaoke 35_18 - Bảo Hân - Ðừng Hoài Nghi Anh Em Nhé.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VAA1C32X PBN Karaoke 35_19 - Lây Minh & Phương Nguyên - Mãi Mãi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W75B3FGP PBN Karaoke 35_12 - Don Hồ - Tình Là Thê Ðó.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WYPS880H PBN Karaoke 35_13 - Khánh Ly & Vũ Thành An - Ðời Ðá Vàng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X6RVIOEU PBN Karaoke 35_21 - Hợp Ca - Hậu Trường Sân Khấu.zip
PBN Karaoke 34
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=K1NIQJ01
PBN Karaoke 33
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3J1P6PRR PBN Karaoke 33_09 - Từ Công Phụng & Khánh Ly - Liên Khúc Tuỗi Xa Người.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4VEVHOB3 PBN Karaoke 33_06 - Lưu Bích - Phố Vẫn Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5KX5TBT3 PBN Karaoke 33_19 - Ngọc Ánh - Không Còn Ai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BZ0RPG71 PBN Karaoke 33_08 - Trường Vũ - Trên Lối Nhõ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FIOE1L2F PBN Karaoke 33_20 - Tommy Ngô - Sinh Nhật Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FN8G8Q4P PBN Karaoke 33_05 - Don Hồ - Người Về Từ Lòng Đất.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H2Z8B3X7 PBN Karaoke 33_11 - Khánh Hà - Nguyệt Cầm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HWP15ULD PBN Karaoke 33_01 - Loan Châu - Bài Ngợi Ca Tình yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JCFLMI1V PBN Karaoke 33_04 - Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KZKZJOEK PBN Karaoke 33_16 - Lay Minh - Mãi Mãi Còn Yeu6.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N8IP5II8 PBN Karaoke 33_07 - Phi Nhung - Cánh Hoa Rừng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NJZ73R28 PBN Karaoke 33_03 - Thế Sơn - Bạn Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NNENZT4H PBN Karaoke 33_18 - Mạnh Quỳnh - Số Nghèo.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OKZK19KF PBN Karaoke 33_02 - Thiên Kim - Sắc Mầu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SVPAQJGM PBN Karaoke 33_12 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Sắc Hoa Màu Nhớ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T6L3XXJW PBN Karaoke 33_10 - Lynda Trang Đài - Tình Phai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TKIZEOZI PBN Karaoke 33_14 - Phương Hồng Hạnh - Hoa Đào Năm Trước.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VPHHP8F0 PBN Karaoke 33_17 - Loan Châu & Bảo Hân & Trúc Linh - Ba Nàng Thiếu Nữ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WQ72L2A9 PBN Karaoke 33_13 - Nguyễn Hưng - Chờ Một Tiếng Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YMMRURSI PBN Karaoke 33_15 - Bảo Hân - Ngỡ Ngàng.zip
PBN Karaoke 32
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0MPPKTPR PBNK 32_13 - Chau Ngoc - Tinh Yeu Khong Loi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1OSHH4QI PBNK 32_12 - Khanh Ly - Ao Lua Vang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=40SRDBEG PBNK 32_08 - Phi Nhung & Manh Quynh - Tan Co Doan Cuoi Tinh Yeu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4EAR76D0 PBNK 32_05 - Luu Bich - Tinh Xot Xa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8ZQQVFIP PBNK 32_01 - Nguyen Hung - Diep Vu Tinh Yeu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BNGU2T75 PBNK 32_18 - Tran Duc - Giac Mo Hoi Huong.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CM35V27V PBNK 32_16 - Lay Minh & Truc Lam - Ru Tinh Quen Lang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DQ5STA3H PBNK 32_10 - Khanh Ha - Cho Em Ngay Nang Xanh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EH265BNJ PBNK 32_11 - The Son - Tinh Yeu Con Day.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F4HN5IWQ PBNK 32_06 - Y Lan - Viet Tren Ta Ao Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GIEUVH15 PBNK 32_19 - Nhu Quynh & Luu Bich & Thien Kim & The Son & Don Ho - Uoc Vong Tuong Lai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GL3I12BL PBNK 32_04 - Truong Vu - Hoa Tim Bang Lang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IPZKK31P PBNK 32_09 - Ngoc Anh - Tieng Set Noi Vuon Hoang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q673JS3K PBNK 32_20 - Loan Chau - Vao mong.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TK0F49UZ PBNK 32_14 - Truc Linh & Tommy Ngo - Nhip Dap Con Tim.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TWQH1IEW PBNK 32_07 - Don Ho - Nhu Canh Vac Bay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UVEIUCKW PBNK 32_17 - Bao Han & Phi Phi - Dung Voi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V9C0AFU5 PBNK 32_03 - Thien Kim - Tiec Lam Gi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XDVQUEM0 PBNK 32_02 - Nhu Quynh - Ham Hiu Mot Minh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y0UOU5MZ PBNK 32_15 - Nhu Quynh & Loan Chau & Truc Lam & Truc Linh & Bao Han & Lynda Trang Dai & Yen Mai & Phi Phi - Bon Mau Ao.zip
PBN Karaoke 31 - Nhớ Người Yêu - 4.19 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=AM1JV9LK
(còn tiếp ...)
Cu_Em  
#12 Posted : Thursday, September 9, 2010 1:45:31 AM(UTC)
Cu_Em

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 46

zip format nhưng không unzip được . Đổi thành .mkv hay .vob cũng không play được (vlc) vì :
No suitable decoder module:
VLC does not support the audio or video format "undf". Unfortunately there is no way for you to fix this. (NhuQuynh dvd)
Việt Nam Cộng Hòa  
#13 Posted : Thursday, September 9, 2010 2:12:24 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by Cu_Em
zip format nhưng không unzip được . Đổi thành .mkv hay .vob cũng không play được (vlc) vì :
No suitable decoder module:
VLC does not support the audio or video format "undf". Unfortunately there is no way for you to fix this. (NhuQuynh dvd)
Sao không download dĩa DVD ISO??? zip file thiếu 3 bản nhạc ...
Password for all .zip files = T_P@tkaraoke.com
mit  
#14 Posted : Thursday, September 9, 2010 5:49:49 AM(UTC)
mit

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/19/2011(UTC)
Posts: 964
Location: Earth

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
quote:
Originally posted by Cà Chớn So sánh thì các bản nhạc đăng từ tiệm bán dĩa DVD nhạc thì giống y chang như các bản nhạc PBN Karaoke 64 do bà con upload lên ...Big SmileBig SmileBig SmileBig Smile


UserPostedImage PBN KARAOKE 42: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng (Karaoke)

UserPostedImage
PBN 64: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng (regular music video)
Việt Nam Cộng Hòa  
#15 Posted : Thursday, September 9, 2010 6:16:27 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
PNB Karaoke 30 --> 21:
PBN Karaoke 30:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=01OD87XM PBNK 30_04 - Như Quỳnh - Thành Phố Sương Mù.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2DEB5EUT PBNK 30_14 - Nguyễn Hưng & Don Hồ & Thế Sơn - Chiều Phi Trường.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2FZW7S7U PBNK 30_17 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Cho Vừa Lòng Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2QRXLCNC PBNK 30_12 - Nguyễn Hưng & Don Hồ & Thế Sơn - Về Ðây Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4IHSOIJT PBNK 30_19 - Nguyễn Hưng & Don Hồ & Thế Sơn - Nếu Một Ngày.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6WEPZF7A PBNK 30_16 - Nguyễn Hưng - Xin Làm Người Tình Cô Ðơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7726XF6Z PBNK 30_20 - Thiên Kim & Như Quỳnh & Lưu Bích & Don Hồ & Quốc Hùng & Nguyễn Hưng & Thế Sơn - Liên Khúc Samba.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9PIFBQDV PBNK 30_08 - Nguyễn Hưng & Thế Sơn - Nó Và Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BNC82496 PBNK 30_03 - Lưu Bích & Nguyễn Hưng - Dối Trá.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C58GRFJZ PBNK 30_09 - Don Hồ & Thế Sơn - Mưa Ðêm Ðộc Hành.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CGJ2P1X3 PBNK 30_01 - Nguyễn Hưng & Don Hồ & Thế Sơn - Giận Hờn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DGGU4P6G PBNK 30_07 - Don Hồ - Vì Tôi Là Linh Mục.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ER5S70YT PBNK 30_15 - Loan Châu - Cuộc Tình Vạn Dặm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IYB14WYI PBNK 30_11 - Thiên Kim & Don Hồ - Anh Muốn Nói Yêu Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L2UI50WT PBNK 30_02 - Nguyễn Hưng & Don Hồ & Thế Sơn - Thói Ðời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M6TPAIUS PBNK 30_06 - Thiên Kim - Khi Con Tim Buốt Giá.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O9DAUNW4 PBNK 30_18 - Trần Đức - Nắng Sài Gòn Nắng Paris.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VW1QGIZU PBNK 30_05 - Thế Sơn - Ði Về Nơi Xa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WCM7Z0QZ PBNK 30_13 - Lưu Bích - Như Cơn Mưa Ði Mãi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YMKX2ZGG PBNK 30_10 - Nguyễn Hưng & Don Hồ & Thế Sơn - Lính Nghĩ Gì.zip
PBN Karaoke 29:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6ACZ2X0H PBN Karaoke 29_05 - Don Hồ - Tiếng Hát Chim Ða Ða.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6OYA9CPO PBN Karaoke 29_07 - Thế Sơn - Như Cơn Gió Vô Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A6L5162W PBN Karaoke 29_04 - Thiên Kim - Ðường Ai Nấy Ði.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BZI8GNO2 PBN Karaoke 29_19 - Tomy Ngo - I Love who.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BZQBK4WX PBN Karaoke 29_20 - Hợp Ca - Mừng Tân Thế Kỷ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HIHCXYI2 PBN Karaoke 29_18 - Ngọc Huệ - Thu Vàng Trên Lối.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HNMWEQH3 PBN Karaoke 29_16 - Dặng Trường Phát - Giận Hờn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HOU8IB8K PBN Karaoke 29_03 - Như Quỳnh - Chuyện Tình Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HV526SUJ PBN Karaoke 29_06 - Bảo Hân - Dưới Ánh Mặt Trời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K9B8XK65 PBN Karaoke 29_14 - Thế Sơn - Tình Buồn Trong Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N4HD9UVY PBN Karaoke 29_08 - Lây Minh - Kẻ Bịp Ðáng Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OR90NSWE PBN Karaoke 29_02 - Lưu Bích - Người Con Gái.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P8IOY6GY PBN Karaoke 29_01 - Nguyễn Hưng - Hát Khúc Samba.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RUN1ZXQ0 PBN Karaoke 29_11 - Phi Nhung - Phải Lòng Con Gái Bến Tre.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UBV4N118 PBN Karaoke 29_10 - Tường Nguyên - Kiếp Ðộc Thân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UVR6T2LO PBN Karaoke 29_09 - Lynda & Tammy - Hạ Hồng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VHWWTPSW PBN Karaoke 29_13 - Loan Châu - Chỉ Yêu Mình Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WGBPLJ4C PBN Karaoke 29_12 - Nguyễn Hưng - Tình Không Ðổi Thay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WX7BY2NU PBN Karaoke 29_15 - Bảo Hân & Phi Phi - Dòng Ðời Ðổi Thay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z1DC8099 PBN Karaoke 29_17 - Don Hồ - Một Ðời Tiếc Nuối.zip
PBN Karaoke 28:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0K4TM4UY PBN Karaoke 28_14 - Như Quỳnh & Mạnh Dình - Hẹn Hò Ðêm Trăng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0N6FFBJE PBN Karaoke 28_11 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Căn Nhà Màu Tím.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1IMURCG5 PBN Karaoke 28_01 - Loan Châu & Bảo Hân & Linda & Trúc Lam & Trúc Linh - Thiên Ðường Là Ðây.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4T7ELO6W PBN Karaoke 28_17 - Mỹ Huyền & Hoàng Lan - Ðò Dọc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6K98KZ7D PBN Karaoke 28_18 - Bảo Hân & Lynda - Hãy Sống Như Mọi Nguời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A5Y7O9MW PBN Karaoke 28_15 - Trường Vũ & Hoàng Lan - Tuyết Lạnh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C3DB5ISP PBN Karaoke 28_07 - Thiên Kim & Lay Minh - Hai Khía Cạnh Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D12HC9MQ PBN Karaoke 28_04 - Tuấn Vũ & Mạnh Quỳnh & Mạnh Dình - Liên Khúc Nghèo.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G203W9RM PBN Karaoke 28_03 - Như Quỳnh & Nguyễn Hưng - Tình Băng Giá.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JC6HMZUT PBN Karaoke 28_13 - Nguyễn Hưng & Lüu Bích - Trả Nợ Tình Xa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KUE26YMP PBN Karaoke 28_06 - Don Hồ & Ngọc Huệ - Hoài Niệm Dãu Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M6R9RT3C PBN Karaoke 28_09 - Khánh Ly - Mây Hạ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NE8RWJLU PBN Karaoke 28_16 - Ái Vân & Anh Dũng - Liên Khúc Em Về Chàng Chẳng Cho Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SG2E94DZ PBN Karaoke 28_08 - Trúc Lam & Trúc Linh - Ðời Vẫn Lầm Than.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U66056IG PBN Karaoke 28_02 - Lưu Bích & Kỳ Duyên - Một Lần Ðược Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VI8HEGJW PBN Karaoke 28_10 - Như Quỳnh & Loan Châu & Bảo Hân & Châu Ngọc - Cô Tấm Ngày Nay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W9GJAWTW PBN Karaoke 28_19 - Ngọc Ánh - Ngôi Nhà Trong Ánh Bình Minh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZL5A9P9Q PBN Karaoke 28_05 - Thế Sơn & Loan Châu - Tình Yêu Nỗi Nhớ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZYVD5AW1 PBN Karaoke 28_12 - Thiên Kim & Quốc Hùng - Vì Sao Em Ơi.zip
Missing PBN Karaoke 25 & 27
PBN Karaoke 26 - Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương - ISO - 3.63 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=ECUORKD8
PBN Karaoke 24
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3P2XQAJQ PBN Karaoke 24_17 - Bảo Hân - Niềm Vui Hồn Nhiên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=40P6XAAF PBN Karaoke 24_09 - Trúc Lam & Trúc Linh - Một Ngày Không Có Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7TVYI23B PBN Karaoke 24_15 - Mỹ Huyền - Tàn Thu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BG99NGR4 PBN Karaoke 24_20 - Hoàng Lan - Yêu Lầm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E7W95H64 PBN Karaoke 24_03 - Như Quỳnh - Chuyến Đi Về Sáng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HIJOUF8P PBN Karaoke 24_07 - Ái Vân - Mùa Đông Biệt Ly.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JHCSE2BN PBN Karaoke 24_13 - Tuấn Ngọc - Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MNDTIG1P PBN Karaoke 24_01 - Don Hồ - Cà Phê Đắng Trở Lại.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MV31HYWL PBN Karaoke 24_11 - Như Quỳnh & Don Hồ - Tim.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ON5C611B PBN Karaoke 24_08 - Bảo Ngọc - Thương hoài Ngàn Năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P190MK0G PBN Karaoke 24_02 - Thiên Kim - Tình Yêu Muôn Thuở.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TY1DXWVM PBN Karaoke 24_04 - Ý Lan - Phôi Pha.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UAHMX5BR PBN Karaoke 24_06 - Hoàng Lan - Chuyện Tình Hồn Bướm Mơ Tiên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V3LQVYWT PBN Karaoke 24_10 - Elvis Phương - Trái Tim Không Ngủ Yên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VNPQG8DD PBN Karaoke 24_18 - Bảo Ngọc - Hoa Tím Ngày Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WHTZ09F1 PBN Karaoke 24_16 - Don Hồ & Như Quỳnh - Chuyện Lứa Đôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X1BNI769 PBN Karaoke 24_05 - Nguyễn Hưng - Đời Tôi Là Của Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X4W1BRO3 PBN Karaoke 24_12 - Lưu Bích - Sống Trong Phút Giây.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y76JXQLE PBN Karaoke 24_14 - Thế Sơn - Người Tình Ichiban.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z9JHOD6S PBN Karaoke 24_19 - Lynda Trang Đài - Chiều Xuân.zip
PBN Karaoke 23
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=04FXR7QP PBNK 23_09 - Bùi Thiện & Sơn Ca - Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0FIWHIQY PBNK 23_03 - Lưu Bích - Niềm Đau Của Cát.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1XQDLXKS PBNK 23_21 - Như Quỳnh - Các Anh Về.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2FM38AEG PBNK 23_02 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Múc Ánh Trăng Vàng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5CU61GQN PBNK 23_18 - Ái Vân & Elvis Phương & Nguyễn Hưng & Hoàng Lan - Liên Khúc Phút Đầu Tiên & Mấy Nhịp Cầu Tre.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=70PTAEEI PBNK 23_04 - Nguyễn Hưng - Xe Hoa Một Chiếc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8SXY3KYY PBNK 23_10 - Thiên Kim & Lynda Trang Đài & Phương Vy - Cái Trâm Em Cài.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ASHFIAT8 PBNK 23_19 - Trúc Linh & Trúc Lam - Hình Ảnh Người Em Không Đợi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D07BPD1E PBNK 23_06 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Em Như Làn Mây.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E1FRR89U PBNK 23_07 - Elvis Phương - Rồi Một Ngày.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EWLP899O PBNK 23_12 - Khánh Ly - Kinh Chiều.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EYTIJOAA PBNK 23_05 - Ý Lan - Đêm Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JFA2NXKW PBNK 23_16 - Tường Nguyên - Đám Cưới Trên Đường Quê.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KPFYZOLH PBNK 23_20 - Mỹ Huyền - Tôi Nhớ Tên Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NL8U0C7B PBNK 23_15 - Thế Sơn - Người Nghệ Sĩ Mù.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q8BWST2O PBNK 23_13 - Don Hồ - Diễm Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R90TKFOU PBNK 23_08 - Ái Vân - Mời Lên Hái Đóa Hoa Rừng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S2502AG5 PBNK 23_14 - Thanh Tuyền - Màu Hoa Thiên Lý.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V5KNA728 PBNK 23_11 - Hoàng Lan - Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WG3TCOD0 PBNK 23_17 - Thiên Kim - Lệ Buồn.zip
PBN Karaoke 22
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0H1F0A7A PBNK 22_19 - Ái Vân & Elvis Phương - Mùa Thu Xa Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=14OK649Q PBNK 22_08 - Trúc Linh & Trúc Lam - Ðoá Hoa Ðôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=24RY2TLT PBNK 22_06 - Elvis Phương - Tâm Sự Gửi Về Ðâu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=52OTIZCM PBNK 22_11 - Như Quỳnh - Tàn Nỗi Mong Chờ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6ZKPOGKV PBNK 22_02 - Nguyễn Hưng - Con Gái Bây Giờ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8VKL7MVT PBNK 22_13 - Don Hồ - Tình Yêu Tân Thế Kỷ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G4DU08Q6 PBNK 22_01 - Thiên Kim - Ðời Em Như Cát Khô.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GBIQOU4J PBNK 22_09 - Phương Dung - Biết Ðâu Tìm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KH3VTUS9 PBNK 22_12 - Lưu Bích - Ðêm Vắng Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KYB0OKA0 PBNK 22_04 - Thế Sơn - Xe Ðạp Ơi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LLIBYZGE PBNK 22_03 - Khánh Ly - Mưa Hồng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M6KI910G PBNK 22_16 - Thế Sơn & Mỹ Huyền - Nghi Ngờ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OROG9LV9 PBNK 22_18 - Hoài Nam - Lạnh Trọn Ðêm Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P4YK2YUA PBNK 22_10 - Thế Sơn - Tóc Em Ðuôi Gà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PFPUTG85 PBNK 22_14 - Nguyễn Hưng & Bảo Ngọc - Café Một Mình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=POM6419Q PBNK 22_07 - Hoàng Lan - Mưa Trên Phố Huế.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S5F3X66Q PBNK 22_17 - Thuỳ Dương - Chị Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SG10HKN8 PBNK 22_05 - Ý Lan - Ðừng Lừa Dối Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U1XGHI9R PBNK 22_15 - Hương Lan - Ai Nhớ Chăng Ai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VQVM72NF PBNK 22_20 - Hợp Ca - Chúc Mừng.zip
PBN Karaoke 21
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1UAAS6LS PBNK 21_20 - Hoàng Lan - Khi Đã Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=523JN74Q PBNK 21_12 - Thế Sơn - Chuyện Người Đàn Bà Hai Ngàn Năm Trước.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=94GSSZOE PBNK 21_10 - Nguyễn Hưng - Chỉ Riêng Mình Ta.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B7IO88IF PBNK 21_07 - Thế Sơn - Nhớ Nhau Làm Gì.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C6YUQESD PBNK 21_11 - Như Quỳnh - Vào Hạ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EJUCGOE7 PBNK 21_13 - Lưu Bích - Hoài Cảm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FYT9A7OC PBNK 21_02 - Bảo Hân Thì Thầm Mùa Xuân.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HA41ASNA PBNK 21_05 - Thiên Kim - Sao Không Đến Bên Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KAQ148LB PBNK 21_16 - T C D D & Chí Tâm & Hương Lan - Bánh Bông Lan ( TCDD ).zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MNWCT9V8 PBNK 21_19 - Nguyễn Hưng - Nỗi Buồn Sa Mạc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N0P09YN9 PBNK 21_09 - Bảo Ngọc - Nếu Ta Đừng Quen Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O1SM05EV PBNK 21_15 - Trúc Lam & Trúc Linh - Đừng Anh Nhé.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PE3LOCN4 PBNK 21_08 - Song Hằng - Phù Du.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SB07LLNK PBNK 21_06 - Hương Lan & Hoài Nam - Mai Lỡ Mình Xa Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SSUGLKA5 PBNK 21_03 - Ý Lan - Đêm Cuối Cùng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SU6DTNDF PBNK 21_18 - Thùy Dương - Điệu Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VC3B1KFP PBNK 21_04 - Thanh Phong & Phương Đại - Tôi Trở Về Thành Phố.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W6LJ36MB PBNK 21_01 - Don Hồ & Châu Ngọc Mối Duyên Tình Sâu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y82XAB4Y PBNK 21_17 - Ái Vân - Chiều Phủ Tây Hồ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YX6W25QH PBNK 21_14 - Mỹ Huyền - Nhạt Nắng.zip
Việt Nam Cộng Hòa  
#16 Posted : Thursday, September 9, 2010 6:21:17 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
PBN Karaoke 20 --> 11:
PBN Karaoke 20:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=37BFSDBN PBN Karaoke 20_14 - Mỹ Huyền - Tương Tư Khúc (999 Đóa Hồng).zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=51OBXUGB PBN Karaoke 20_05 - Lưu Bích - Lần Xa Cách Trong Đời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=578PBQF3 PBN Karaoke 20_16 - Lynda Trang Đài - Hào Hoa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=62Z2PNRB PBN Karaoke 20_21 - Hoàng Lan - Có Lẽ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6TND0RYX PBN Karaoke 20_02 - Thế Sơn - Tiền.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7PCSWBA1 PBN Karaoke 20_07 - Trúc Lam & Trúc Linh - Chuyện Tình Không Suy Tư.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BDVPPRGM PBN Karaoke 20_08 - Thùy Dương - Hẹn Hò.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C2WB41GB PBN Karaoke 20_01 - Hợp Ca - Phần Mở Đầu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CZXZFDP1 PBN Karaoke 20_15 - Elvis Phương - Màu Kỷ Niệm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FJU92I45 PBN Karaoke 20_09 - Elvis Phương & Ái Vân - Liên Khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FT8PLAER PBN Karaoke 20_04 - Nguyễn Hưng - Em Cứ Đi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FWDOVEK9 PBN Karaoke 20_18 - Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên - Tình Cho Không Biếu Không.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GOFMIYN4 PBN Karaoke 20_11 - Mạnh Đình - Thói Đời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HF1IAIMS PBN Karaoke 20_12 - Thiên Kim - Tình Yêu Cho Đến Mai Sau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J6PZMMLX PBN Karaoke 20_03 - Như Quỳnh - Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K0E1DIWL PBN Karaoke 20_10 - Bảo Ngọc - Một Thời Hoa Mộng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M6TI3E1J PBN Karaoke 20_19 - Tuấn Ngọc - Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PL0FGL5U PBN Karaoke 20_13 - Nguyễn Hưng - Sao Người Nỡ Quên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R631OCLJ PBN Karaoke 20_06 - Don Hồ - I Who Have Nothing.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TY65SDIK PBN Karaoke 20_20 - Ái Vân & Kiều Hưng - Thằng Bờm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VA8BVATW PBN Karaoke 20_17 - Hoài Nam - Trong Tầm Mắt Đời.zip
PBN Karaoke 19
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5VXVOEKV PBN Karaoke 19_04 - Lüu Bích - Tình Một Chiều.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6S5HTG5N PBN Karaoke 19_06 - Ái Vân - Chuyện Tình Nàng Tô Thị.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=856E4FFG PBN Karaoke 19_18 - Nguyễn Hưng - Vắng Bống Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=94MCSLFM PBN Karaoke 19_08 - Hoài Nam - Giọt Lệ Ðài Trang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9SP3E9QV PBN Karaoke 19_14 - Thế Sơn - Người Đàn Bà Vô Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AK1GW883 PBN Karaoke 19_15 - Thiên Kim - Khi Anh Thoáng Qua Đời Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B6EQKSIJ PBN Karaoke 19_16 - Mỹ Huyền - Tấm Ảnh Không Hồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C3AVG0JH PBN Karaoke 19_07 - Thùy Dương - Em Ðến Thăm Anh Một Chiều Müa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EURZN8OZ PBN Karaoke 19_05 - Trúc Lam & Trúc Linh - Khi Biết Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F35E5ZUU PBN Karaoke 19_11 - Như 1Quỳnh - Chung Mộng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N0ASHG2K PBN Karaoke 19_01 - Don Hồ - Ðàn Bà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N7WXM7BS PBN Karaoke 19_17 - Hương Lan - Tình Chàng Ý Thiếp.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O00F7PWE PBN Karaoke 19_13 - Thanh Hà - Tình Khúc Thứ Nhât.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QRVI1UYS PBN Karaoke 19_10 - Nguyễn Hưng - Hương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SYG5FQ5B PBN Karaoke 19_19 - Thanh Lan - Chiếc Bóng Bên Đường.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UKQ5UJR5 PBN Karaoke 19_03 - Hoàng Lan - Tiình Yêu Màu Tím.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X5KON8FV PBN Karaoke 19_20 - Lynda Trang Đài - Woman In Love .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YMBS8NW2 PBN Karaoke 19_12 - Mạnh Đình - Nữa Kiếp Cô Đơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z03GXHFI PBN Karaoke 19_09 - Thế Sơn - Hõi Người Còn Nhớ Ðến Ta.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZRGUVMPE PBN Karaoke 19_02 - Như Quỳnh & Nguyễn Hưng - Bến Thượng Hải.zip
PBN Karaoke 18:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=W064LS9C
PBN Karaoke 17:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2SBFYKXD PBN Karaoke 17_02 - Thiên Kim - Khi Người Xa Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5MF5R2QN PBN Karaoke 17_11 - Lưu Bích - Hạnh phúc trong tầm tay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I1AULX22 PBN Karaoke 17_04 - Thanh Hà - Chán Nản.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IQQA87F3 PBN Karaoke 17_01 - Như Quỳnh - Nỗi Buồn Châu Pha.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IWHI59JX PBN Karaoke 17_08 - Nguyễn Hưng - Mưa Hạ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J4I8VC19 PBN Karaoke 17_10 - Mạnh Ðình - Chút Kỷ Niệm Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JL1ZH8G0 PBN Karaoke 17_16 - Họa Mi - Biết nói gì đây.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LBDR5X68 PBN Karaoke 17_05 - Bảo Hân - Save Tonight.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LFNPAPEW PBN Karaoke 17_19 - Ái Vân - Ước hẹn ngày mùa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LWEVXRUE PBN Karaoke 17_03 - Thế Sơn - LK Mười Năm Tình Cũ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M54O4WDA PBN Karaoke 17_06 - Hương Lan - Ðau Xót Lý Chim Quyên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OIK74IC8 PBN Karaoke 17_09 - Tuấn Ngọc & Don Hồ & Thái Hiền & Thái Thảo - LK Never Fall in Love.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OUV1QEGN PBN Karaoke 17_20 - Như Quỳnh & Mỹ Huyền & Hoàng Lan - LK Tuổi học trò .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PVIT2KSP PBN Karaoke 17_18 - Hoài Nam - Chuyện tình buồn trăm năm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QO2TXDZO PBN Karaoke 17_17 - Mỹ Huyền - Khổ vì yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RU3RD6YG PBN Karaoke 17_14 - Don Hồ & Châu Ngọc - Một thuở yêu người.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RXUI123S PBN Karaoke 17_13 - Song Hằng - Chiều hôm nay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W4RNEXCY PBN Karaoke 17_07 - Ái Vân - Ðưa Em Xuống Thuyền.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XQEESI0W PBN Karaoke 17_15 - Thái Châu & Ái Vân - Cô hàng cà phê.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZLN6HQQZ PBN Karaoke 17_12 - Hoàng Lan - Phận tơ tầm.zip
PBN Karaoke 16:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1R3Y3ZV0 PBN Karaoke 16_05 - Sơn Ca & Quang Bình - Liên Khúc Duyên Quê Tình Ta Với Mình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3OP3LJ5J PBN Karaoke 16_06 - Ý Lan - Bài Thơ Cuối Cùng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=58NMYCU3 PBN Karaoke 16_15 - Thiên Kim & Trúc Lam & Trúc Linh - Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7FFUND2Z PBN Karaoke 16_01 - Như Quỳnh - Đường Xưa Lối Cũ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7VPO3YGK PBN Karaoke 16_20 - Thiên Kim - Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9P15YX7O PBN Karaoke 16_14 - Nguyễn Hưng - Hoa Hồng Một Đóa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=APLHHD3K PBN Karaoke 16_16 - Thanh Lan - Điệu Buồn Dang Dỡ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CUXBTVMV PBN Karaoke 16_17 - Thái Châu - Nhớ Thành Đô.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L572JKWM PBN Karaoke 16_10 - Thanh Hà - Những Ngày Thơ Mộng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LLDHQWBN PBN Karaoke 16_04 - Don Hồ - Mùa Thu Đông Kinh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LMB650E3 PBN Karaoke 16_08 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Liên Khúc Xây Nhà Bên Suối Túp Lều Lý Tưởng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M0YA0SKE PBN Karaoke 16_18 - Trúc Lam & Trúc Linh - Con Tim Và Nước Mắt.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M2BGBXYT PBN Karaoke 16_02 - Lưu Bích - Ôi Chưa Kịp Nói Với Nhau Một Lời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NDYO6T1U PBN Karaoke 16_07 - Hoài Nam - Tà Áo Cưới.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NRO92SAL PBN Karaoke 16_19 - Họa Mi - Tạ Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O0UZGU5K PBN Karaoke 16_12 - Ái Vân & Thái Châu & Hoàng Lan & Thế Sơn & Mỹ Huyền & Nguyễn Hưng - Liên Khúc Rước Tình Về Với Quê Hương & Tình Ca Trên Lúa & Gạo Trắng Trăng Th
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P985AU0D PBN Karaoke 16_09 - Hương Lan - Tình Mùa Hoa Đào.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q6F665A9 PBN Karaoke 16_13 - Mỹ Huyền - Bóng Hồng Việt Nam.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VPNRVN89 PBN Karaoke 16_11 - Như Quỳnh - Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WJYG0BHS PBN Karaoke 16_03 - Hoàng Lan - Tìm Anh.zip
PBN Karaoke 15:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=F7XEA1EO
PBN Karaoke 14
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=03DFB86G PBN Karaoke 14_15 - Hoàng Lan - Nếu Anh Đừng Hẹn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2FHEY9IF PBN Karaoke 14_16 - Thanh Hà - Vĩnh Biệt Người Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=49ZU4QS9 PBN Karaoke 14_13 - Hương Lan - Quê Hương Và Mẹ Hiền.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=924VAF5P PBN Karaoke 14_18 - Ái Vân - Hoa Thơm Bướm Lượn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=942GSGWX PBN Karaoke 14_04 - Mỹ Huyền - Ảo Ảnh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=94NIU3OP PBN Karaoke 14_03 - Thế Sơn - Trở Về Cát Bụi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=97LI9FZJ PBN Karaoke 14_10 - Ái Vân & Thái Châu - Mộng Dưới Hoa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9T2K6369 PBN Karaoke 14_06 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Tôi Vẫn Nhớ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CNF4NK9Y PBN Karaoke 14_11 - Tuấn Ngọc - Riêng Một Góc Trời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D17WV46S PBN Karaoke 14_05 - Don Hồ - Dấu Chân Tình Ái.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F2VGNPJ0 PBN Karaoke 14_07 - Họa Mi - Tiếc Thu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G62ZQ6R0 PBN Karaoke 14_19 - Hoài Nam - Những Đồi Hoa Sim.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P58XDRAW PBN Karaoke 14_08 - Nguyễn Hưng - Còn Lại Nỗi Cô Đơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QWRCTUP4 PBN Karaoke 14_02 - Châu Ngọc & Phi Phi - Khi Màn Đêm Xuống.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RETBEM60 PBN Karaoke 14_12 - Elvis Phương - Đàn Bà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RPU58TIW PBN Karaoke 14_20 - Lưu Bích - Nụ Hôn Khó Quên.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S9DF8M9M PBN Karaoke 14_09 - Chí Tâm & Hương Lan - Nấu Bánh Đêm Xuân (vọng Cổ).zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=URWFJLGD PBN Karaoke 14_17 - Ngọc Hương & Don Hồ & Thanh Hà - Liên Khúc Giáng Sinh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V97GI3LU PBN Karaoke 14_14 - Ý Lan - Bài Không Tên Số 8.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VHOSKY20 PBN Karaoke 14_21 - Như Quỳnh - Hoa Tím Ngày Xưa.zip
PBN Karaoke 13:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4X7TRQJQ PBN Karaoke 13_15 - Hương Lan - Ðồi Thông Hai Mộ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5H55KGLD PBN Karaoke 13_10 - Châu Hà - Suối Tóc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5ZGB5HMB PBN Karaoke 13_11 - Thái Châu & Ái Vân & Ngọc Ánh - Trước Lầu Ngưng Bích.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=75SO9WMN PBN Karaoke 13_08 - Họa Mi - Bóng Chiều Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7SHTAYKJ PBN Karaoke 13_14 - Thế Sơn - Lệ Tình Buồ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8G4JLG9U PBN Karaoke 13_09 - Duy Quang & Evis Phương & Ái Vân & Phi Khanh - Tiếng Hát Với Cung Ðàn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CSEVYXS6 PBN Karaoke 13_06 - Thanh Hà - Người Ði Qua Ðời Tôi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EIZT0XIG PBN Karaoke 13_02 - Bảo Hân & Châu Ngọc & Thanh Hà - Mây Lang Thang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MO5TIPA0 PBN Karaoke 13_12 - Hoài Nam - Em Cứ Hen.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NJ125LSL PBN Karaoke 13_03 - Hoàng Lan - Qua Cơn Mê.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RDPCP93M PBN Karaoke 13_16 - Chí Tài & Phương Loan - Liên Khúc Lời Yêu Thương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WYLRWISC PBN Karaoke 13_04 - Mỹ Huyền - Ðêm Vũ Trường.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XOJ3SIGE PBN Karaoke 13_05 - Nguyễn Hưng - Sầu Ðông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YVQUBYQ0 PBN Karaoke 13_13 - Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên - Chuyện Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z7WJ4BI0 PBN Karaoke 13_07 - Phillip Huy - Summer Kisses Winter Tears.zip
PBN Karaoke 12
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2UCA6KV9 PBN Karaoke 12_17 - Elvis Phương & ái Vân & Duy Quang & Phi Khanh - Ô Mê Ly.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2Y22ZTHN PBN Karaoke 12_16 - Duy Quang - Mưa Trên Phím Đàn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2Z898PTC PBN Karaoke 12_05 - ái Vân - Luôn Luôn Mãi Mãi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3GWQF7Y5 PBN Karaoke 12_12 - ý Lan - Bóng Người Đi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=69P2FMVE PBN Karaoke 12_06 - Diễm Liên - Cơn Mưa Phùn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=913XOT2O PBN Karaoke 12_01 - Thảo My - Đừng Xa Em Đêm Nay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9W870FHG PBN Karaoke 12_20 - Hợp Ca - Ghé Bến Sài Gòn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AEECT4E4 PBN Karaoke 12_07 - Hương Lan - Khóc Một Giòng Sông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BZ2BA3D2 PBN Karaoke 12_11 - Thanh Lan - Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CGO5EM6B PBN Karaoke 12_15 - Hương Lan - Các Anh Đi.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CZNP273N PBN Karaoke 12_04 - Hương Lan & Nguyễn Hưng - Như Đã Dấu Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DVR9P3T4 PBN Karaoke 12_09 - Danena & Henry Chúc - Một Tình Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J5R936J0 PBN Karaoke 12_14 - Phi Khanh - Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LL23SWZR PBN Karaoke 12_13 - Nguyễn Hưng - Trở Về Huế.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RIEK650N PBN Karaoke 12_19 - Diễm Liên - Nỗi Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T36ANC20 PBN Karaoke 12_02 - Thế Sơn - Đừng Xa Anh Đêm Nay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VLLXQDGK PBN Karaoke 12_03 - Ngọc Lan - Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WJB4WECA PBN Karaoke 12_10 - Dalena - Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YSM6O9N9 PBN Karaoke 12_08 - Thế Sơn - Màu Mắt Nhung.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YWUXO02H PBN Karaoke 12_18 - Elvis Phương - Bên Lưng Đèo.zip
PBN Karaoke 11:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=PCEAVYAY
Việt Nam Cộng Hòa  
#17 Posted : Thursday, September 9, 2010 6:55:07 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
PBN Karaoke Nos. 4, 5, 8, 10 don't exist! (Hồi đó có bán ra dĩa LaserDisc nhưng sau nầy không chuyển qua DVD, nên nhiều website có đăng tựa những bản nhạc cho mấy dĩa nầy nhưng lại không có links để download)
PBN Karaoke 09
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=36WLRW47 PBN Karaoke 09_11 - Duy Trác - Áo Lụa Hà Ðông.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3I0WU815 PBN Karaoke 09_18 - Hương Lan & Thái Châu - Bản Tình Cuối.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=536ETAI8 PBN Karaoke 09_09 - Dức Huy & Don Hồ & Henry Chúc - Và Tôi Cũng Yêu Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7E0G48VO PBN Karaoke 09_07 - Nguyễn Hưng - Ðường Xa Ướt Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9KZ532C7 PBN Karaoke 09_03 - Duy Quang - Tiếng Mưa Ðêm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B5Q77K8G PBN Karaoke 09_10 - Duy Quang - Bài Tình Ca Cho Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C0IUG51M PBN Karaoke 09_16 - Don Hồ - Tình Khúc Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CAWUI5SM PBN Karaoke 09_05 - Don Hồ - Trái Tim Ngục Tù.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EXVSC694 PBN Karaoke 09_14 - Tuấn Ngọc - Mắt Biêc.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HCF2HAZ8 PBN Karaoke 09_01 - Don Hồ - Em Ði.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HRUBBIYV PBN Karaoke 09_15 - Ý Lan - Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KIDTQRO8 PBN Karaoke 09_19 - Dalena - Niệm Khúc Cuối.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L7TR58J9 PBN Karaoke 09_04 - Dalena - Mùa Ðông Sắp Ðến.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O0WERYCJ PBN Karaoke 09_17 - Ái Vân - Paris Có Gì Lạ Không Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OIPIHM7U PBN Karaoke 09_12 - Thái Thảo - Giọt Nước Mắt Ngà.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P4LMOVTG PBN Karaoke 09_20 - Ý Lan - Tuổi 13.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SYM12FGZ PBN Karaoke 09_02 - Thanh Hà - Bay Ði Cánh Chim Biển.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UR7Y9L6C PBN Karaoke 09_13 - Phi Khanh - Mùa Thu Cho Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WI3QV4TU PBN Karaoke 09_08 - Hợp Ca - Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z7K7AQ8D PBN Karaoke 09_06 - Bảo Hân & Phi Phi & Jenny Loan - Người Tình Trăm Năm.zip
PBN Karaoke 07
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=51KJHX06 PBNK 07_09 - Ái Vân - Tango Say.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=64JJPBI7 PBNK 07_10 - Thế Sơn - Những Chiều Không Có Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9A8TEMM7 PBNK 07_11 - Nguyễn Hưng & Dalena - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BURXHQXR PBNK 07_18 - Thanh Hà - Lệ Hoang.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EQIVQASQ PBNK 07_04 - Hoàng Lan - Đoạn Cuối Một Cuộc Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EYLKM11T PBNK 07_14 - Don Hồ & Ngọc Huệ - Thuyền Tình Trên Sóng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GH0FH7S3 PBNK 07_01 - Bảo Hân - Một Kiếp Phong Ba.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JHLNUFSC PBNK 07_17 - Mỹ Huyền & Thế Sơn - Liên Khúc Xác Pháo Nhà Ai.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K0X9KYCL PBNK 07_19 - Phi Phi - Song Of Love.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MAXR9YND PBNK 07_05 - Phương Loan & Ban Nhạc Chí Tài Brothers - Liên Khúc Ghen.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OHU9EZ1Z PBNK 07_02 - Thanh Lan - Con Quỳ Lại Chúa Trên Trời.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QP2KDP4G PBNK 07_12 - Lynda Trang Đài - So Sad.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RU2LSVYL PBNK 07_03 - Don Hồ - Tuyết Muộn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UFMFL3BV PBNK 07_07 - Nguyễn Hưng - Về Đây Hỡi Em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W5VJX1DH PBNK 07_16 - Ái Vân & Ái Thanh & Nguyễn Hưng & Chí Tài - Tấm Cám.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X30WQHPU PBNK 07_15 - Ngọc Lan - Em Về Nào Có Hay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XZ3UNGNM PBNK 07_20 - Thế Sơn - Chuyện Đêm Mưa .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y5SYZ2WP PBNK 07_06 - Ý Lan - Lời Tình Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z60HN1AO PBNK 07_13 - Họa Mi - Trở Về Mái Nhà Xưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZVXHBI6E PBNK 07_08 - Hương Lan - Đời Nghệ Sĩ (vọng Cổ).zip
Sửa chửa lại ngày 09/15/2010:
UserPostedImage
Cái dĩa nầy người ta làm trật dĩa ... đây là dĩa PBN Karaoke 1 chứ không phải là dĩa số 6!
PBN Karaoke 06
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2F73PQNK PBNK 06_08 - Elvis Phương - Tình Chết Theo Mùa Ðông.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2NPTBF7N PBNK 06_06 - Phương Hồng Quế - Biết Ðến Bao Giờ & Ðêm Dài Chiến Tuyến.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6PYHFG2O PBNK 06_02 - Dalena - Duyên Kiếp.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6SVOBKPC PBNK 06_07 - Phi Khanh - Mưa Lệ.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6YT45UIJ PBNK 06_19 - Họa Mi - Nghẹn Ngào.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=82C5Q3NC PBNK 06_04 - Ái Vân & Evis Phương - Niềm Vui Cô Đơn & Cỏ Úa.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8MW6ZV5H PBNK 06_15 - Anh Khoa & Quang Bình - Những Gì Cho Em & Chờ.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AMEE94QJ PBNK 06_12 - Hương Lan - Khóc Thầm & Vùng Trời Ngày Ðó.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DFQK6VXM PBNK 06_09 - Chí Tài & Phương Loan - Bé Yêu.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E8OTVX9N PBNK 06_13 - Henry Chúc & Bảo Hân & Jenny Loan - Chỉ Có Em & Yêu Em Bốn Mùa.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F0MS9IN0 PBNK 06_10 - Elvis Phương & Ái Vân - Bài Tango Cho Em.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F8LENOYQ PBNK 06_17 - Diễm Liên - Lời Yêu Cuối.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FYGG6BKJ PBNK 06_01 - Phương Loan & Ngọc Thúy & Mỹ Lan - Nắng Ðẹp Miền Nam.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I58QYHP7 PBNK 06_11 - Don Hồ & Ngọc Thúy - Mình Mất Nhau Bao Giờ.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NSFGOVN9 PBNK 06_16 - Trang Thanh Lan & Quang Bình - Đường về quê hương.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OI135V68 PBNK 06_03 - Thanh Lan - Yêu Thầm.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XHD6SXDB PBNK 06_14 - Ý Lan - Thu Sầu & Lạy Trời Cho Con Ðược Bình Yên.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XYOTAAP5 PBNK 06_05 - Mỷ Lan - Kiếp Phiêu Bồng.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J1IBNHBJ PBNK 06_20 - Duy Quang & Phượng Mai - Chiều Tây Ðô.VOB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V4P7Y5L0 PBNK 06_18 - Bảo Hân & Ngọc Thúy - LK Giọt Lệ Sầu.VOB

Đây là links đúng cho dĩa PBN Karaoke 6 vừa tìm được: Paris By Night Karaoke 6 - Tình Khúc Lam Phương 2
PBN Karaoke 06_01 - Phương Loan & Ngọc Thúy & Mỹ Lan - Nắng Ðẹp Miền Nam ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4M2EDXBX
PBN Karaoke 06_02 - Dalena - Duyên Kiếp ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZHQRVS91
PBN Karaoke 06_03 - Thanh Lan - Yêu Thầm ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XTPHMVS3
PBN Karaoke 06_04 - Ái Vân & Evis Phương - Niềm Vui Cô Đơn & Cỏ Úa ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G0J08P6U
PBN Karaoke 06_05 - Mỷ Lan - Kiếp Phiêu Bồng ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2E7ETUHA
PBN Karaoke 06_06 - Phương Hồng Quế - Biết Ðến Bao Giờ & Ðêm Dài Chiến Tuyến ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RATKS52P
PBN Karaoke 06_07 - Phi Khanh - Mưa Lệ ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ENL28Z9U
PBN Karaoke 06_08 - Elvis Phương - Tình Chết Theo Mùa Ðông ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4AJH60Q2
PBN Karaoke 06_09 - Chí Tài & Phương Loan - Bé Yêu ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8PGDYFUG
PBN Karaoke 06_10 - Elvis Phương & Ái Vân - Bài Tango Cho Em ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FDAC5Z6C
PBN Karaoke 06_11 - Don Hồ & Ngọc Thúy - Mình Mất Nhau Bao Giờ ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YO3DQZZ6
PBN Karaoke 06_12 - Hương Lan - Khóc Thầm & Vùng Trời Ngày Ðó ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FVLEP57W
PBN Karaoke 06_13 - Henry Chúc & Bảo Hân & Jenny Loan - Chỉ Có Em & Yêu Em Bốn Mùa ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GCHIX657
PBN Karaoke 06_14 - Ý Lan - Thu Sầu & Lạy Trời Cho Con Ðược Bình Yên ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZP4VMQKX
PBN Karaoke 06_15 - Anh Khoa & Quang Bình - Những Gì Cho Em & Chờ ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HJPYXFSW
PBN Karaoke 06_16 - Trang Thanh Lan & Quang Bình - Đường về quê hương ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8GTVD3M0
PBN Karaoke 06_17 - Diễm Liên - Lời Yêu Cuối ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PHQ467P1
PBN Karaoke 06_18 - Bảo Hân & Ngọc Thúy - LK Giọt Lệ Sầu ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1BXAB7CS
PBN Karaoke 06_19 - Họa Mi - Nghẹn Ngào ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IXVQKRNR
PBN Karaoke 06_20 - Duy Quang & Phượng Mai - Chiều Tây Ðô ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FS5QW8AZ

PBN Karaoke 03 - Còn Yêu Em Mãi - MKV - 3.44 GB
PBN Karaoke 03_01 - Don Hồ - Tình Nhạt Phai
PBN Karaoke 03_02 - Ngọc Thúy & Bảo Hân & Phi Phi & Y Vân - Những Bước Chân Âm Thầm
PBN Karaoke 03_03 - Dalena & Anh Khoa - Giọng Ca Dĩ Vãng
PBN Karaoke 03_04 - Thế Sơn - Tình Thư Của Lính
PBN Karaoke 03_05 - Jenny Loan & Bảo Hân - Talk To My Heart
PBN Karaoke 03_06 - Ý Lan - Như Chiếc Que Diêm
PBN Karaoke 03_07 - Phương Loan - Người Tình Mễ Tây Cơ
PBN Karaoke 03_08 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Hương Tóc Mạ Non
PBN Karaoke 03_09 - Ái Vân - Đèn Cù
PBN Karaoke 03_10 - Linh Chi & Phi Phi & Mỹ Lan & Bảo Hân & Ngọc Thúy & Mai Vi & Jenny Loan & Phương Loan - Quỳnh Hương
PBN Karaoke 03_11 - Diễm Liên - Con Yêu
PBN Karaoke 03_12 - Tuấn Ngọc & Thái Thảo - Thương Nhau Ngày Mưa
PBN Karaoke 03_13 - Phương Hồng Quế - Chuyện Chúng Mình
PBN Karaoke 03_14 - Ấi Vân & Nguyễn Hưng - Buồn Ơi Xin Hãy Quên
PBN Karaoke 03_15 - Nguyễn Hưng & Nguyển Cao Kỳ Duyên - Bước Tình Hồng
PBN Karaoke 03_16 - Ái Vân & Elvis Phương - Hãy Yêu Như Chưa Yêu Ngày Nào
PBN Karaoke 03_17 - Don Hồ & Ngọc Thúy & Phi Phi & Ngọc Huệ & Shayla Kim - Do The Samba
PBN Karaoke 03_18 - Thái Châu & Duy Quang - Thà Như Giọt Mưa
PBN Karaoke 03_19 - Elvis Phương - Còn Yêu Em Mãi
PBN Karaoke 03_20 - Mỹ Lan - Tặng Nhau Đóa Hồng
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VG3ON3W0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ONE3TYT3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SGP5TXQE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OTC8KH76
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0JPARFMQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L45I9BXR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VAAY1YOY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q1OYTELI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YEB2NS72
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MVKGXP8K
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FZSIYW65
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JHUM9K27
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5XH5OUGF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PJZERXF0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=62FI2XIC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0XXKBURM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2JBVGSGW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OF31BY85
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QQS85YP8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7VE4FUZI
PBN Karaoke 02
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1K8JIERG PBN Karaoke 02_08 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2QD0HQWR PBN Karaoke 02_12 - Hương Lan & Thái Châu - Lâu đài tình ái.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=380R3MY0 PBN Karaoke 02_17 - Henry Chúc - Just walk away.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=58JYH34A PBN Karaoke 02_03 - Dalena - Mưa Trên Biển Vắng.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5PYGXDS9 PBN Karaoke 02_14 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Thiên duyên tiền định.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6UYXP7T8 PBN Karaoke 02_07 - Anh Khoa - Em Ðến Thăm Anh Ðêm 30.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=96GYYWM8 PBN Karaoke 02_15 - Nguyễn Hưng - Lầm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C7KBI5Q5 PBN Karaoke 02_11 - Phi Khanh - Ðôi ngã chia ly.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EF0MOOQT PBN Karaoke 02_18 - Ngọc Thủy - Hạnh phúc bất chợt.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EY94XAG4 PBN Karaoke 02_19 - Elvis Phương & Ái Vân - Tát nước đầu đình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GFU372YG PBN Karaoke 02_05 - Elvis Phương - Dư âm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H5R6HA8R PBN Karaoke 02_01 - Elvis Phương & Duy Quang & Tuấn Ngọc & Anh Khoa - LK Hát Cho Ngày Hôm Nay.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HGIVW9N9 PBN Karaoke 02_02 - Ái Vân - Trăng Sáng Vườn Chè.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KDL3Q8FF PBN Karaoke 02_09 - Tuấn Ngọc - Cho Lần Cuối.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QHKL9UJ5 PBN Karaoke 02_06 - Mỹ Lan - Yêu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R6LW53TZ PBN Karaoke 02_20 - Hương Lan - Chuyện hợp tan .zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RD860S0F PBN Karaoke 02_13 - Ý Lan - Yêu và mơ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TS9YJT6T PBN Karaoke 02_16 - Anh Khoa & Phương Hồng Quế - Anh vế với em.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W3LVSRT4 PBN Karaoke 02_10 - Ngọc Huệ & Don Ho & Hằng Nga& Duy Hạnh & Lilian - LK Lạnh Trọn Ðêm Mưa.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XZF7118C PBN Karaoke 02_04 - Hương Lan - Chiếc Áo Bà Ba.zip DVD ISO - 3.40 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=8M95QQ3V
PBN Karaoke 01
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=15HG72UJ PBN Karaoke 01_20 - Anh Khoa & Dalena - Ngày Tân Hôn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4UFDNNAV PBN Karaoke 01_07 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Tàu Về Quê Hương.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5E6NA2HF PBN Karaoke 01_02 - Hương Lan - Em Ði Trên Cỏ Non.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5Y6JSWSZ PBN Karaoke 01_03 - Duy Quang & Thái Châu & Elvis Phương - Liên Khúc Không.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5ZIAH1XI PBN Karaoke 01_06 - Don Hồ - My Dream Girl.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6X7REDRS PBN Karaoke 01_11 - Elvis Phương - Bài Thánh Ca Buồn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9ZHERZN5 PBN Karaoke 01_17 - Jenny Loan - Niềm Ðau Giã Từ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AJ8BSBQG PBN Karaoke 01_08 - Ngọc Thúy - Tình Em Trao Anh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EQTG95ZC PBN Karaoke 01_16 - Hương Lan - Duyên Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FICWFT40 PBN Karaoke 01_05 - Dalena - Lòng Mẹ.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HC05IXW2 PBN Karaoke 01_12 - Ái Vân - Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IDQWWOLU PBN Karaoke 01_18 - Nguyễn Hưng - Ðêm Nguyện Càu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J2MGT4W3 PBN Karaoke 01_19 - Elvis Phương & Hương Lan & Quang Bình & Trang Thanh Lan - Giăng Câu.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LTMFRL1Z PBN Karaoke 01_10 - Phi Khanh - Cô Ðơn.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NXYZ3TRQ PBN Karaoke 01_09 - Anh Khoa - Phút Cuối.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QO07ELKU PBN Karaoke 01_14 - Hương Lan & Thái Châu - Ðừng Nói Xa Nhau.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TY6FJK6H PBN Karaoke 01_13 - Dalena & Duy Hạnh & Phương Khanh & Lilian - Liên Khúc Ðưa Nhau Vào Cõi Ân Tình.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VXAC9UY3 PBN Karaoke 01_04 - Ý Lan - Tuổi Xa Người.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XZZJ9PZT PBN Karaoke 01_15 - Anh Khoa & Phương Hồng Quế - Kể Chuyện Trong Ðêm.zip
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZKQXYHM7 PBN Karaoke 01_01 - Phi Khanh - Tình Trong Dĩ Vãng.zip
Việt Nam Cộng Hòa  
#18 Posted : Thursday, September 9, 2010 7:04:56 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
The Best Of Hương Thủy - MKV - 1.97 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6L7FWRT3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MFB1SKT4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VX7RF5BB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4ECR9VB8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=54WYJHAC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V28FXH7G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=04G5K4ML
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QDOUYVGJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=801F4NSM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=34LMOV74
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=72XVRWQM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z18REV7O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KWFZSJKU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AKQ693DB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JA4WDV3Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B5X0UH4Y
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7HRWXCG6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1GEJGMO0 The Best Of Hương Thủy - DVD9 ISO - 7.73 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EO17H86O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MCXWP7YZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YZFEHWRF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A6PN4JFP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W8YTT5Y6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NUCP3HE9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2XPNQF7F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H8Y51SL6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ANEI1R5Y
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TB6Z4210
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EZZ6OHOW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LBBNY3PB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OLQM7RHB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SN4RGHZV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JW0CA11C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S9LVYOB0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=192JV193
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ICV57AVK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CUCSZA15
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TMXEEMFE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4RCE8XJ4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=39Y5RB52
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BBM5DR01
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7O1NOT4V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JFL9241O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NCQIBX7D
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6BI10151
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V8N3PLOO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JCX9BGL2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NATVUXEH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IZ9HNUUX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PKPSUXH6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=498BDCZ9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XNRK4HI0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QI0NCGLN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DVQD4XAH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V6U6IGQ3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BL3YOU50
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U5EGIZBH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RLFENVE5
or The Best Of Hương Thủy - DVD9 ISO - 7.54 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QQ4QQD8M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PUWCQIYT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OC2U4ZH0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FG0GIYLV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3H5GHSBB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VKSI5HSO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X6WOZCU8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=77STGA1P
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3AEBHJL3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2FTXDYKQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RI9HZE3X
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AM06S6Y4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RRVQ1BAB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A6M42OJC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X6WOZCU8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L4G1ZOL9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4MS4D12G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0DZ8UY5H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TRIW4ZO2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8AMYGUV1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TPDY161R
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0OWR3QUK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YFQ5A8FJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AV9WGVQH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T2EOJADX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ISNVEZHH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LG12GDDZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E65KKMMQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BC7KRE0W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SANFWNYV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BO0R5A4L
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HC5QZEJT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B0Y596VO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=69GXDH29
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QQTRJ9F9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X532N1QZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AC9QRRTR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YZO6V25Q
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5MADN2W7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WDDCN66P
The Best Of Hương Thủy - DVD5 ISO - 4.30 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=5BUN7JOJ
or
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WW6ZVLML
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GPQA4QSX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JPGFQY3F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DZHBXKYO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0QEFX1CG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DGK9CTRL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CP6QWC93
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=55JDFMZK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SGS0Y7V1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AV36XOJB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2O91EUJZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L3747BHZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2Q8386B3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=45BCI3YS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8OM9RTX4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=83ZWGHVO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=677GRFR0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M0RF2Y7F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YO03UH8K
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=12WTCWW8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VO2SSCM6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=10ND37EU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NZ4SJQZU
PHI NHUNG_NGỌC SƠN - ISO - 3.75 GB, 50 songs:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=G8ME5PRM
DVD KARAOKE TÂM ĐOAN - THOÁNG QUA GIẤC MƠ
UserPostedImage DVD ISO - 4.04 GB (Rename part 001!)
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=24PY5PM0 Extra Links:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AR7Y3JM6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E80ICIF2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=684S72BD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BMFASM8G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WKO3DPHS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=70JLGT1B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C51QCNM6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2P09V1GF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UZM6G1X1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JDYY12L4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q9H76931
PBNK - TÂM ĐOAN - Tấm Ảnh Không Hồn - 4.25 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X3O37ENG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=18PGB6JP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ICDPQZ3H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AFR3GREM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LK7DYUFO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VT2K8OFL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D2JD5XFB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3C2KOOPE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VDA3X5VG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q0Q5J9K6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G2EAZ61P
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R924LVO3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6T6YRP00
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W315ZY6B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KXOYVSQB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0MTH88ZX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5780PNTA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JTSFE7OA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HZ3BIS3H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZPWY9EC7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FR8AEULI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JCQWECUU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z4P09LC7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XK1BWVL5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FEIEPEBS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PKFFNHFC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VP6F7YP0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HG0HE8PM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DAKJ00NY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J6KKQ0DT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9JM1IWVG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CW2445XV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3U96GVMA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JXIFGZBG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2SQE71GT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FT6MDHZX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4BXECLA1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WKW0D6I3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YBQL7HCJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y651ZCJ8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M1UZTJ08
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KCG5EU8M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6609UMRE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N6Z9XH6P
The Best Of Tâm Đoan - Mùa Đông Hoa Trắng - 4.19 GB
UserPostedImage
UserPostedImage
01: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S7646J9I
02: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CNH5DR3Z
03: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZFF6A37T
04: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UKRBI7N2
05: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZKE8FHFM
06: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SQ4C5ABJ
07: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ETHLO9WF
08: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1E0Q9G0U
09: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YI1W8PLX
10: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4WGEIYGW
11: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8N93ZBSO
12: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BEUCZRC6
13: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=79CYS226
14: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SQY0I9SD
15: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LEMFK7ID
16: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DOXRMQOD
17: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N6QGZSIA
18: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9ABN5A07
19: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GL0VQ0Y7
20: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8I9XAD7S
21: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1YNK9Y2V
22: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A6H0MI98
Như Quỳnh - Ga Chiều - 4.22 GB
UserPostedImage
01: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8B2MLHM1
02: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RKOF10BR
03: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7GDWSUA0
04: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K5NBCN7R
05: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P32SAR22
06: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JM1WH4FB
07: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MPRRP6YQ
08: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1LP2CE32
09: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T3G54VN2
10: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CZMSTI70
11: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SZZ8N1ND
The Best Of Như Quỳnh 2 - Nửa Vầng Trăng - 4.30 GB
UserPostedImage
01: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XQTIHO3P
02: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YDMX55GN
03: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JF9O8ISP
04: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=82DJL2K6
05: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LLRSRX45
06: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GYTKKJIC
07: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B2U1LI49
08: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B6L3KYRZ
09: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WAOG63AE
10: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=01USX3UW
11: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RPLDPH1B
or
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N7UDBDKO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TVY0LI9H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4ME9O8NG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CVZHP06Q
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SRFT8GBW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=22POCQFI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J9Z4BC93
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4W5I4A7S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EHGKZ9Y9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6RUVKJ1V
Paris by Night: Như Quỳnh Đặc Biệt - Giấc Mơ Cánh Cò
UserPostedImage
2 Parts TU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EWXQETM7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EP0IYOT3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JUZM4HS3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8ZILH2V0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E9AHPKQC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZDT8LBM7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SUVTPU19
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5AC2BU6L
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2YNTA127
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X8UL3J7Y
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6KDB3H36
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GJATHMIJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H86HFLV5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6EJ9UG9B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YH8DU0QC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z40EG7SB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J4YWQRB5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FY0EW5P6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z1P3DQNG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RDUAJF00
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NR1DOHHA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UF6O5N93
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=001ILHRC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CXM4GNON
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P7QKGO95
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SP74Y6G9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9KYF8QNH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5W1G2WIO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NMMPBL27
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9444KHH9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EZA1OVQI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TLOUW06H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YYPUE3T1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RHH9Y7SV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LYQEMW70
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T6PZR01D
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CBZT999C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W8DFKX0W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U0V0E793
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4CXKOLSW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X3UU0MB9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L7ZFM57A
The Best Of Thiên Kim - 19 songs - 4.07 GB:
UserPostedImage
01: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UB3D9OYS
02: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JXIT0WH9
03: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O0XF4884
04: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I0HRMRJ1
05: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q8SDXWLF
06: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VJ9O6SVP
07: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2LVS5WBG
08: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0D7642TS
09: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BNY7PEWD
10: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8LFSFV6O
11: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y50GFVOJ
12: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6G7RHOFK
13: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NSJ0RSTJ
14: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E0HZPMQM
15: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UNUTQVBE
16: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F2FNCJ4K
17: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3G75MPYQ
18: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OHVG9GRV
19: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SSSIJB0K
20: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GP7BJKPY
21: ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NT7MII3G
mit  
#19 Posted : Thursday, September 9, 2010 9:11:48 AM(UTC)
mit

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/19/2011(UTC)
Posts: 964
Location: Earth

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
Mục lục của tất cả PBN KARAOKE DVDs (1-66):
http://forum.tkaraoke.com/tkf_postst343_Muc-luc-cac-dia-Paris-by-Night-Karaoke.aspx
mit  
#20 Posted : Wednesday, September 15, 2010 1:55:33 PM(UTC)
mit

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/19/2011(UTC)
Posts: 964
Location: Earth

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
quote:
Originally posted by Cà Chớn Missing PBN Karaoke 26 & 27
PBN Karaoke 26: http://www.megaupload.com/?f=ECUORKD8 (không cần password)
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.