Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Le^.nhHo^`Xung  
#1 Posted : Friday, December 29, 2000 4:00:00 PM(UTC)
Le^.nhHo^`Xung

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 20

Thi sĩ Xuân Diệu dã " phán " : " Yêu là chết trong lòng một ít " Tôi không rõ chết cái gì dây . Có lẽ, khi "iêu" các chàng như tui phải cà thẻ master card nhiều lần , do dó " chết " trong lòng mà bên ngoài thì làm như hoa ! "Anh ơi , cái áo này dẹp quá hở anh ? " Ừ ừ. Mỗi lần chờ các nàng di xin bóp, ý quên, shopping , là trái dất như ngừng quay! Nói vậy chứ , ai biểu tụi tui "ieu" các nàng làm gì ? Quả là, " dời là bể khổ"

visitor  
#2 Posted : Saturday, December 30, 2000 10:25:10 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Lệnh Hồ Xung vui thiệt . Nhưng ở nơi nào tại China vậy ? China Hongkong hay China Đài Loan, China Singapore, hay China Hoa Kỳ vậy ? Hổng biết sao chứ tui linh tính LHX không phải ở tại China lục địa . Có đúng không ?

Tiếu Lâm
Le^.nhHo^`Xung  
#3 Posted : Sunday, December 31, 2000 7:35:04 AM(UTC)
Le^.nhHo^`Xung

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 20

Hi ! Tại hạ ở Bác kinh !

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.