Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
vietkieu  
#1 Posted : Sunday, December 24, 2000 4:00:00 PM(UTC)
vietkieu

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 49

Ngoại xâm đến, cờ Vàng tung bay
Hết ngoại xâm, vắng bóng cờ Vàng.... ....hén!!!

visitor  
#2 Posted : Monday, December 25, 2000 1:47:02 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nhưng tháng vừa rồi thì chỉ còn cờ Hoa Kỳ tại VN thôi mà còn phải trải thảm đỏ rước cờ Hoa Kỳ nữa cho . . . long trọng đáng ghi vào lịch sử VN muôn đời . . .
visitor  
#3 Posted : Tuesday, December 26, 2000 4:52:49 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Việt Nam Cộng Sãn ngày nay
Rước cờ trải thảm Hoa Kỳ về chơi
Đảng rằng ta phải nghĩ coi
Bao năm vất vã xuống đồi trèo non
Bây giờ ta đá cờ Vàng
Đô la ta đếm, chú Sam ta mời
Phải chi biết sớm thì thôi
Đảng ta theo Mỹ cả đời vinh quang
Bây giờ lỡ bị chân xiềng
Tay trái ôm Lục, chân quàng thằng Nga
Ba Đình có cái thây ma
Để thì thúi quắc, bỏ ra chúng cười ?
Lở mang số kiếp bần cùng
Kiếp nầy mới phát ung dung thả dàn
Bắt tôi bỏ Đảng họa mang
Cùm gông tôi vướng cục vàng mất tiêu !

vietkieu sr.
visitor  
#4 Posted : Tuesday, December 26, 2000 5:13:58 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Người ta nói kẻ dốt hay khoe chữ

Sao mà tôi thấy nó đúng cho Vịt kèo trên quá thơ văn thì dốt đặc đã vậy còn bài đặt làm cho chữ VĨ ĐẠI giống mấy cục hochiminh tôi cho ra khi bị kẹt lâu ngàỵ

Ai vào đây cũng bình dân giản dị chỉ có bọn trong "Quần" mọi người là lúc nào cũng chữ to, chữ xanh làm như là sợ người ta không thấy được cái dốt của nó vậỵ thiệt là tội nghiệp tội nghiệp.

NBT  
#5 Posted : Tuesday, December 26, 2000 10:58:12 AM(UTC)
NBT

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3

Tố Hữu:

Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha

Dân Miền Nam:

Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ đào
Miền Nam thấy Bác muốn chơi dao ....
....với Bác .visitor  
#6 Posted : Tuesday, December 26, 2000 12:36:03 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Trước, dưới cò vàng, sáng ăn phở
Sau, bên cờ đỏ, "khoái ăn sang" !


visitor  
#7 Posted : Tuesday, December 26, 2000 12:53:45 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Viết lại và ký tên đàng hoàng :

Trước dưới cờ vàng : sáng ăn phở
Sau bên cờ đỏ : khoái ăn sang !

Con Dân Nước Việt

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.