Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#1 Posted : Monday, January 21, 2019 8:21:38 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,329
Man
Location: USA

Thanks: 2301 times
Was thanked: 4517 time(s) in 2289 post(s)
NNT  
#2 Posted : Monday, January 21, 2019 8:42:35 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,329
Man
Location: USA

Thanks: 2301 times
Was thanked: 4517 time(s) in 2289 post(s)
NNT  
#3 Posted : Monday, January 21, 2019 9:02:57 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,329
Man
Location: USA

Thanks: 2301 times
Was thanked: 4517 time(s) in 2289 post(s)


Vấn đề ở đây là nếu đám cán bộ đảng viên ở các cơ quan hành chánh, công an, y tế, bịnh viện v.v.. không ăn tiền rồi bao che trợ giúp cho đám buôn bán thận thì cái tệ nạn nầy làm sao có thể lan tràn khắp nơi tại VN ?

Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.