Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#1 Posted : Saturday, August 26, 2017 8:48:32 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,374
Man
Location: USA

Thanks: 2345 times
Was thanked: 4629 time(s) in 2331 post(s)
Theo báo cáo ngắn gọn và đầy đủ về bão Harvey (link dưới đây) thì :

- Khi đổ bộ vô Corpus Christi (TX) bão Harvey mạnh tới cấp 4 (130 miles/giờ) nhưng sau đó đã giảm tốc độ, giờ nầy chỉ còn ở cấp 1 (80-85 miles/giờ),

- Mưa đang đổ xuống vùng Houston, dự báo trời sẽ mưa cho tới tuần tới với số lượng nuớc mưa phải tính bằng feet,

- 4500 tù nhân tại 3 nhà tù ở phía Nam Houston đã đuợc di tản bắng xe buýt tới các nhà tù khác ở Đông Bắc TX !

(Riêng vùng Dallas thì trời mới bắt đầu mưa nhỏ, gíó nhẹ thôi).

Mời coi những chi tiết khác qua link nầy :


https://www.yahoo.com/ne...src=notification-brknews

Edited by user Saturday, August 26, 2017 9:32:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Ty Xung 17  
#2 Posted : Saturday, August 26, 2017 1:20:56 PM(UTC)
Ty Xung 17

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/29/2017(UTC)
Posts: 378
Location: USA

Thanks: 620 times
Was thanked: 1099 time(s) in 362 post(s)


Chào cả nhà,
Thấy anh Tý Hung, Tý Mơ và thành phố Houston cùng vùng phụ cận an lành, mừng lắm.
NNT  
#3 Posted : Wednesday, September 20, 2017 8:45:14 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,374
Man
Location: USA

Thanks: 2345 times
Was thanked: 4629 time(s) in 2331 post(s)

Edited by user Wednesday, September 20, 2017 8:57:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.