Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
View
Go to last post Go to first unread
hoang_dung  
#21 Posted : Friday, March 16, 2001 4:34:45 AM(UTC)
hoang_dung

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 329

Lão đâm thọt,

Nếm thử gậy đánh chó của Hồng Thất Công lưu truyền nè:
quote:

Tải sao mả hoang-dung cỏ n??ng nỏi giản lẻn vảy ? Nh? cỏ ?ả nỏi cỏ s??c ch?i to tiẻng
chảm chỏc thiẻn hả bảy lảu nay th? phải cỏ s??c ch?u ch?? ! Nh? cỏ n??ng ?ả ch???i ditan.
lả ?ảo s? thủi, lảo ta nghe mả c???i ch?? ?ảu cỏ muỏn tranh co v??i cỏ chi hẻ . Giản quả
mảt khỏn nghen cỏ . Tỏi th? khỏng muỏn ?ảm thỏt, chảm dảu, gảy chia rẻ nh? cỏ nỏi
?ảu, nh?ng tỏi cỏ cải tảt khoải coi nảo nhiẻt lảm . Chỏ nảo sỏi ?ỏng lả tỏi vỏ coi kẻ hả
nh? lả khi anh hủng ?ẻn Hoa S?n luản kiẻm.

Bổn cô nương đâu có luận kiếm với lãọ
Đọc tất cả những posts của bổn cô nương trong VietBao Forum thử coị
Bổn cô nương chỉ luận kiếm với anh hào nữ kiệt không hà.
Còn kẻ đâm thọt vì đấu trí và lý không lại, chỉ dùng hạ chiêu hay quái chiêu, bổn cô nương hoặc đá vào mông hắn cho hắn lọt ao cá Bác Hồ, hoặc dùng gậy đánh chó khện cho nó vài cái cho hắn biết mặt thôị
Còn hắn hết thuốc chữa thì bổn cô nương quăng cục lờ cho hắn.
Ở đó mà thèm luận kiếm. Đâu có dư hơị
Lão muốn coi náo nhiệt thì tự lão gây náo nhiệt một mình đi nhạ
quote:

Theo tỏi th? nh??ng lủc nh? thẻ nảy cỏ n??ng phải b?nh t?nh dủng ?ả Cảu Bỏng Phảp
mả tung hoảnh ch?? . Nẻu mả vản ch?a ?ủ th? dủng Hoa Mai trản phảp của ?ỏng tả ?ẻ
cỏ lảp ?ỏi thủ ch??, hay lả dủng Lảc Anh ch???ng của cha giả khỏng chẻ kẻ vỏ chiẻu
nh? tỏi củng ????c mả . Hỏc vỏ cỏng ra chỏn giang hỏ mả khỏng biẻt vản cỏng ?ẻ kh?,
nảp h?i th?? th? ?ẻ b? thảt bải ?ỏ nghe cỏ . Hay lả cỏ n??ng ch? cỏ cải miẻng ản to nỏi
l??n hủ dỏa thiẻn hả thỏi vảy ? Hay lả cỏ n??ng v? ảm d??ng ch?a thảng bảng nẻn nỏng
nảy bảt th???ng . . . khả khả khả . . . chuyẻn nảy th? ch? cảch nh?? thảng kh?? Quảch T?nh
c???i quảch cho mau ?i th? hẻt chuyẻn. ?ẻ tỏi ngủm mỏt h??p N?? Nhi Hỏng rỏi tiẻp chiẻu
tiẻp v??i cỏ n??ng nghen . . . khả khả khả . Tuyẻt tuyẻt tuyẻt! hảo t??u hảo t??u !


Xưa rồi Tám! (lại dùng từ của Lão Độc Vật!)
Lão dở cái màn lấy phái tính ra chửi xưa quá rồị Kiếm màn khác "đạt" hơn đị
Bổn cô nương được tôi luyện trong giang hồ nhiều rồị
Cái chiêu lấy phái tính ra chửi là chiêu tệ nhất mà những tên đâm thọt hay dùng khi không còn chiêu nào khác để hắn xài nữạ
Hồi bổn cô nươn mới vô Vietchat bị chiêu này lần đầu, cô nương tá hỏa tam tinh.
Mãi sau này nhờ huynh tỉ bên đó thương chỉ giáo cho chiêu thức "Hàn Băng Chưởng".
Các huynh tỉ bên đó thổ lộ cho Nha Đầu biết là: "Mấy lão mà dùng chiêu phái tính để đấu thường thì tại vì bị dồn nén tâm sinh lý mà thôi!"

Cô nương khuyên lão nên nhờ thầy lang chữa trị, chứ để lâu ngày cái bệnh "dồn nén tâm sinh lý" sẽ còn gây ra tai hại khôn lường hơn đó.
quote:

?ỏ ?ỏ cỏ cỏ thảy ?ỏ khỏng, lảo Ảu D??ng Phong ngoải hiẻu Tảy ?ỏc ?ang ngỏi c???i lảy
lảm th?ch ch?, v? bảt luản ??ch hay thủ gả ?ẻu cỏ mỏt tảm ??a ?ỏc ảc ngỏi ch?? c? hỏi ?ẻ
hả ?ỏc. Hahaha .

Cỏn cải lảo thảm trảm Mỏ Dung Cỏng T?? củng ?ỏc khỏng thua g? lảo Tảy Tả, hẻn chi hỏ
lảm bản v??i nhau . Hản th? ?ang ngỏi ?ỏ ch?? th??i ch?? c? hỏi hỏc lỏm chiẻu th??c của
thiẻn hả .


Hà, hà, rõ lão bị bắt gặp quả tang là lão đang đâm thọt đó nha!
Còn gì chối nữa không?

Thôi đi Tám,
Đâm thọt có ngày bị bà con xúm lại khện bi giờ. Về nhà học nghề khác làm ăn đi Tám ơi!

Chào,
Tiểu Tà Hoàng Bang Chủ Cái Bang.
visitor  
#22 Posted : Friday, March 16, 2001 9:10:41 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Thắc cười chưa chổ nầy là chốn giang hồ chứ có phải là đào hoa đảo của riêng ông cha hoang dung cô nương đâu nè phải không?

By the way, nói thì hãy nhìn kỹ lại ta . Biết bao nhiêu post trong đây người ta bắt đầu có ai mời cô nương vô đâu cô nương vẫn vô post đó mà . Hay là nơi đây cô nương nghĩ chỉ có cô nương có quyền post còn thiên hạ thì không thể được .

Đã ra giang hồ mà đầu óc vô tri như con nít hà hà hà . Thì cô nương cứ dỡ Đã bổng cẩu pháp ra đi . Tại hạ không phải là lão đạo sĩ thúi đâu mà sợ .

Cả gần 1con trăng HDCN dùng Đã Cẩu Bổng đánh cho đạo sĩ thúi thối lui ba bộ . Vì thế HDCN cứ tưởng mình đã luyện được võ công đến mức thượng thừa nên trở nên cuồng ngông tự đắc.

Tội nghiệp lão đạo thúi (dt) tự nhiên bị thêm chữ sĩ (chắc sĩ vả hay sĩ nhục gì đây ?) đành rút lui vô cốc luyện tập thêm võ công và kiếm pháp Toàn Chân Giáo chờ ngày phục hận.

Bản tính HDCN, tại hạ đã rất là lịch sự từ đầu tới đuôi gọi là cô nương, khi mới ra giang hồ lụm được cây gậy đánh chó cứ tưởng mình là giang hồ nữ hiệp danh chấn võ lâm . Có lộn không đây ? Bỏ đi tám. Nghèo mà ham. Lúc thì giương đông lúc thì kích tây . Nói thật đấu võ như thế nầy tại hạ hổng có ngán đâu . . . khà khà khà .

Hoàng Dung dùng Đả Bổng Cầu
Giương đông đột kích tiến vào Hoa Sơn
Tưởng rằng mình giỏi mình ngon
Giữa đồi kiêu ngạo luận công anh hùng

Một ông đạo sĩ cuồng ngông
Bực mình bỏ chạy không thèm ngó ngang
Xa xa một đám quần hùng
Mở to mắt ếch mà trông nhìn vào

Thức thời độc vật ra chiêu
Hàm Mô Công phát thị uy mọi người
Âu Dương lão vật hẹp hòi
Cửu Âm độc chiếm chạy bay vô rừng

Ai dè đâu Lý Mạc Sầu
Chận đường cướp của phóng tiêu lão già
Lão ta trúng đạn xót xa
Nắm quần tuôn chạy tưởng là gặp . . . con rơi

Khà Khà Khà . Nữ Nhi Hồng ngoại hạng . Hảo tửu !

Hãy đón đọc hồi kế tiếp Hoa Sơn luận kiếm nếu tại hạ rảnh .

TNT

TayDoc  
#23 Posted : Friday, March 16, 2001 9:48:41 AM(UTC)
TayDoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 728

quote:
Thức thời độc vật ra chiêu
Hàm Mô Công phát thị uy mọi người
Âu Dương lão vật hẹp hòi
Cửu Âm độc chiếm chạy bay vô rừng

Ai dè đâu Lý Mạc Sầu
Chận đường cướp của phóng tiêu lão già
Lão ta trúng đạn xót xa
Nắm quần tuôn chạy tưởng là gặp . . . con rơiCậu Tám TNT

Giỏi thật, ta ơị Này, có biết cho HƯƠNG cho SẮC vào thơ không vậỵ
Thử làm một bài cho mỗ mở mắt ếch ra xem nàọ

Hà Hà
Độc Vật Âu Dương Phong
hoang_dung  
#24 Posted : Friday, March 16, 2001 10:47:44 AM(UTC)
hoang_dung

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 329

Thiệt đúng là "thắc cười" cho Tám đó Tám ơị

Ai nói mình hổng "háo thắng" dzị ta ơi!!!

hehehehẹ...

Ở đời, muốn kiêu ngạo phải biết mình có chút tài hèn gì không trước đã. Còn vốn dĩ chỉ có vài ba chữ lận lưng, thấy thiên hạ xôn xao thì cũng bắt chước lao xao thì thật là không đáng ra giang hồ đó Tám.

Đọc kỹ lại tất cả những gì mình post rồi so với post của thiên hạ đị
Bổn cô nương thoạt đầu vô quán của cô chủ Sonia chỉ để luận kiếm cùng lão TayDoc. Vậy ai là kẻ đâm thọt, xiên xỏ đầu tiên dzậy hén?
Đã vậy còn cười cợt, móc người này, xỏ người kiạ Lại còn phóng ám khí, hạ độc thủ đối phương nữa chứ.
Kẻ nào hạ nhục người khác bằng câu "xách giày cho Quách Tỉnh"?
Kẻ nào dùng phái tính để phủ đầu một cô nương khi ra taỷ
Có đáng mặt anh hào hông dzậỷ
Lại còn nói mình không "háo thắng"!
Lại cho là mình "lịch sự"!

Thiệt đúng là "thắc cười"!!!

À, mà nè, chuyện lão đạo sĩ thúi ditan, sao lão cứ nhắc hoài dzậỷ
Lão muốn đâm thọc lão ditan nữa hay chính lão có liên quan gì tới lão ditan đó???

Hà, hà,.....đúng là giang hồ loạn kiếm há!
Nha Đầu bối rối

hoang_dung  
#25 Posted : Friday, March 16, 2001 11:42:55 AM(UTC)
hoang_dung

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 329

Gửi cô chủ quán,

Quần hùng hội ngộ Hoa Sơn,
Mộ Dung, TayDoc, một cơn tung hoành.
Nha Đầu vốn dĩ lanh chanh,
Một phen loạn kiếm, xin dành ké theọ
Bỗng đâu một lão chèo queo,
Vô duyên, vô cớ ì xèo chọt chơị
Giang hồ phút chốc tơi bời,
Sonia cô chủ rối bời quán thơ .
Anh hùng nữ hiệp lặng lờ,
Mặc cho thiên hạ hững hờ chém nhaụ
Thôi thì tạm gác gươm dao,
Nha Đầu tạ lỗi, xin chào cáo luị
Rồi mai quán lại yên vui,
Hoa Quỳnh lại nở, át mùi binh đaọ

Chào,
Nha Đầụ

Lão TNT,
Muốn chửi cô nương tiếp tục, hẹn thread khác nhạ
Cô nương chẩu trước đâỵ

visitor  
#26 Posted : Friday, March 16, 2001 12:16:22 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
To Lão Độc Vật

Khà khà khà chào lão Độc Vật. Để tại hạ hớp thêm vài ngụm Nữ Nhi Hồng rồi tiếp chuyện với lão nghe ! Bởi vì :
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện ... cự um sùm


Thật ra Lão Độc Vật cũng vui tánh tiếu lâm thiệt nha ! Nhìn cái cây chỉa ba của lão thì biết rồi . khà khà khà . Ê, bài nầy tui viết vì lão đòi hỏi phải có “hương” có “sắc” mới được. Sao mà khó tính quá vậy hè . Đòi hỏi cao quá làm tui đây mất thời giờ quá ông ơi . Nhưng mà thôi, thấy lão đã viết tới hai ba hồi rồi còn gì, nên tại hạ đành phải đáp lễ . Khà khà khà . Cụng 1 ly đi ông để tôi có hứng mà nói tiếp. Cứ khách tới nhà mà cứ nhẩm xà hoài thì chán bỏ cha ! Vô 1 ly nữa đi .

Một đêm trăng sáng ở rừng sâu
Một mình Long Nữ dưới trăng sao
Tay đang luyện múa đôi kiếm pháp
Ngọc Nữ Chân Kinh Cổ Mộ chiêu

Bất thần Độc Vật đến trong đêm
Hàm Mô Công đánh úp nàng tiên
Ra tay tung chưởng ào ào đến
Long Nhi cố thủ đánh liên miên

Núp giữa bụi cây Lý Mạc Sầu
Mắt nhìn thao tháo Ngọc Tâm chiêu
Thu hồi đôi kiếm tung trong gió
Bàn tay Long Nữ nhẹ nhàng mau

Chờ mãi thời cơ đã đến rồi
Mạc Sầu phóng độc đến lão thôi
Đang đánh hung hăng đành trúng đạn
Tay kia bế khí chạy cho lăng xăng

Băng rừng lão chạy như tên bắn
Một tay nắm chặc cuốn Cửu Âm
Vận công bế khí trong đêm tối
Tả tơi hoa lá lão Âu Phong !

To HD cô nương,

Tại hạ không phải lão ditan. . Lão ditan. lên tiếng đi chứ ! Cô nương đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo . Bên Tôn Giáo có người post thì cô nương vô sau cũng đàm luận . Bên Trang Vui Cười người ta post cô vô chỉa mõm vào thì tại sao tại trang nầy của cô chủ Sonia tôi không thể post được sao ? Cô là trang chủ chắc . Đúng là nói chuyện luận điệu 1 chiều mà nói được à . Có khùng không đây ? Bửa thì tưởng lão ditan theo cô, bữa thì bảo tui không có quyền post nơi đây . Bỏ đi tám . Đừng có mộng du nữa !

TNT

visitor  
#27 Posted : Friday, March 16, 2001 12:42:02 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)


HD làm thơ hay quá , đúng là danh chấn giang hồ .
HD đừng thèm trả lời bọn trây trúa .TayDoc  
#28 Posted : Friday, March 16, 2001 10:49:33 PM(UTC)
TayDoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 728
Chào cô chủ quán,
Mỗ đi qqua đây, thấy phong cảnh hữu tình, đông lòng tiên giới cho nên mới hỏi đến
Lưu thần. Không dè làm xáo động hoa viên. Tuyệt nhiên không có ý nào khác. So gỳ nhẹ
Mỗ mới chôm được mấy chậu hoa tươi từ tiên gi+ới, xin được để lại đây gọi
là tỏ lòng thành

Hà Hà
Độc Vật Âu Dương Phong
TayDoc  
#29 Posted : Friday, March 16, 2001 10:50:48 PM(UTC)
TayDoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 728Hà Hà
Độc Vật Âu Dương Phong

Edited by - TayDoc on 03/17/2001 06:57:24
TayDoc  
#30 Posted : Friday, March 16, 2001 10:51:25 PM(UTC)
TayDoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 728Hà Hà
Độc Vật Âu Dương Phong

Edited by - TayDoc on 03/18/2001 21:34:14
TayDoc  
#31 Posted : Friday, March 16, 2001 10:52:09 PM(UTC)
TayDoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 728Hà Hà
Độc Vật Âu Dương Phong
sonia  
#32 Posted : Saturday, March 17, 2001 12:04:53 AM(UTC)
sonia

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 12

Quán của tiểu nữ vốn không mái cũng không vách. Có mấy bụi quỳnh thì đã được che cẩn thận . Khách giang hồ đến , khách giang hồ đi có gì ngại . Vui nhất là mấy hạt bụi cứ bay lên bay xuống. Và kẻ bàng quan lại dược những trận cười hả hê .Edited by - sonia on 03/17/2001 08:14:27

Edited by - sonia on 03/17/2001 16:34:26
visitor  
#33 Posted : Saturday, March 17, 2001 7:32:30 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Cô chủ quán ơi, hình như là cô mới thêm vào hồi sáng nay đoạn văn nói về cách trồng quỳnh phải không ? Cô nên thêm vào bằng một cái post khác chứ ít ai mở trở lại cái post cũ để mà thấy cô edit .
TB: Bàng quan chứ hổng phải bàng quang

sonia  
#34 Posted : Saturday, March 17, 2001 8:44:03 AM(UTC)
sonia

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 12

Cám ơn. Đã chữạ
Phần đó không quan trọng .Để đó không saọ

visitor  
#35 Posted : Sunday, March 18, 2001 9:00:34 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hạt bụi bay lên bay xuống là gì, kẻ bàng quan này không hiểu nỗi . Với những chiêu thức như vũ bão thế kia thì vách mái nào chịu nỗi cơ chứ, cô chủ quán ? . Mấy chậu bông của Tây Độc còn phải văng đâu mất thấy có 3 cái chậu không mà ......
Bàng quan

TayDoc  
#36 Posted : Sunday, March 18, 2001 11:24:50 PM(UTC)
TayDoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 728Chậu hoa này nặng ngàn cân, hy vọng không bị bay đi theo chưởng phong của các cao thu võ lâm?
Hà Hà
Độc Vật Âu Dương Phong
sonia  
#37 Posted : Sunday, March 18, 2001 11:33:39 PM(UTC)
sonia

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 12

Tới Tây Độc Quần hùng đánh nhau cả buổi không vỡ nổi ba chậu hoa ngay cạnh. Chưởng gì vậy ?
Sẽ nói về số phận của Lưu Thần trong một post khác .
SoniaEdited by - sonia on 03/20/2001 10:24:37

Edited by - sonia on 03/20/2001 10:26:34
Mục Đồng  
#38 Posted : Monday, March 19, 2001 12:53:47 AM(UTC)
Mục Đồng

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,558
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 62 times
Was thanked: 90 time(s) in 54 post(s)
wow lão Dộc vật này làm bình bông đẹp quá
áng mây bay
Mục Đồng

TayDoc  
#39 Posted : Monday, March 19, 2001 2:56:49 AM(UTC)
TayDoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 728

-> Tom
Quá khen, quá khen. Mỗ chôm cuả người khác về thôị Thời đại
e-chôm mà, hì hì. Nếu Tom và các sư phụ ở đây muốn gửi cho bà xã hay người iêu mỗi ngày một cành hoa kèm theo e-mail thì đến [url="http://www.huyen.com/"]Đào Hoa Đảo[/url] mà khiêng về.

Hà Hà
Độc Vật Âu Dương Phong
sonia  
#40 Posted : Tuesday, March 20, 2001 2:23:49 AM(UTC)
sonia

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 12

Quán đã co thơ để tặng . Cám ơn Hoàng Dung. Có hoa để chưng . Cám ơn Độc Vật Âu Dương Phong . Có Quần Hùng tham dự . Cám ơn . Chi có chủ quán là hơi bận rộn nên không có mặt thường xuyên để châm trà nước . Tạ lỗi . Xin đươc tạm đóng cửa ở đâỵEdited by - sonia on 03/20/2001 10:26:03
Users browsing this topic
Guest (2)
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.