Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
UFO  
#1 Posted : Tuesday, December 29, 2015 5:19:53 AM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,138
Location: USA

Was thanked: 71 time(s) in 66 post(s)
Win 10 Launcher (Spark Planet)

Win 10 Launcher biến cái Android thành Windows 10 - thật ra chỉ mặc cái áo cà sa lên hàng Thích như Thích nhậu nhẹt, Thích ăn chơi, Thích cờ bạc, Thích gái đẹp v.v... rồi sau khi cởi bỏ cái áo cà sa thì vẫn là Android. Cái nầy dùng để lòe bạn bè chơi khi cái Android phone giống như Windows phone

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.