Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Trần Minh Khố Chuối  
#1 Posted : Monday, June 1, 2015 2:20:46 PM(UTC)
Trần Minh Khố Chuối

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/18/2013(UTC)
Posts: 45
Man

Thanks: 4 times
Was thanked: 5 time(s) in 5 post(s)
Xin chào các thầy, các cô !
Trần Minh Khố Chuối đi vào Gia Long để tìm một người quen biết xưa, xa xưa lắm . Không biết có đúng chỗ không, nếu đúng thì tốt lắm xin các thầy, các cô cho biết . Còn không thì coi như Trần Minh Khố Chuối chưa hề từng đến đây bao giờ . Người quen đó tên là Lê thị Bạch Vân, từng có học trường Gia Long, về sau đi dạy học Pháp văn tại Saigon . Cũng có viết bài in báo và viết văn .
Vậy ai biết xin vui lòng cho Trần Minh Khố Chuối .
Xin cảm ơn nhiều lắm nhưng không có gì để hậu tạ cả, vì lẻ dể hiểu là Trần Minh chỉ có cái khố bằng chuối thôi .
Trần Minh tự là Trần Minh Khố Chuối
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.